Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Branišovice

Historické památky

Zámek
Zámek, který se nachází v naší obci, není příliš velký a architektonicky výrazný. Řadíme jej k baroknímu slohu z přelomu 17. a 18. století. Zpočátku sloužil jako starobrněnský cisterciácký klášter. Tento klášter byl zrušen v roce 1782 a v jeho vlastnictví se vystřídali Lichtenštejnové a Kinští. V té době soužil pouze jako správní budova dvora.

Zámek je jednopatrová obdélníková budova, která byla v 60. letech porušena modernizací. Přízemí, kde se nacházejí zbytky původních kleneb není v současnosti využité. V minulosti byla v prvním patře provedena adaptace na 3 byty.

Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince je čtverhranný, spadající do slohu rané gotiky. Presbytář byl postaven ve 13. století. V průběhu 30leté války byl kostel zničen. V roce 1673 byla postavena loď kostela a v roce 1800 byla dokončena kratší loď s věží. Před přístavbou kostela v roce 1799 byl na stěně nalezen nápis z roku 1673 Pořízený Justinou Wágnerovou. První zmínka o faře pochází z roku 1356. Z fary, která dříve náležela kostelu, je v současnosti zřízena mateřská škola. Hřbitov, který se nacházel kolem kostela, byl zrušen v roce 1830 a přeložen mimo obec k tzv. císařské silnici, vedoucí z Brna do Znojma. Oprava schodiště a fasády kostela byla provedena v roce 1992.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha pochází z roku 1710. Nachází se na severozápadním okraji obce směrem na obec Šumice. Celková rekonstrukce byla provedena v roce 2006.

Zvonička Svaté trojice
Nachází se v části obce Vinohrádky postavená začátkem 18. století. Opravená v roce 1993.

Historie
Obecní pečeti Branišovic jsou známé z roku 1675. Pečeť, jenž je označovaná jako stará, má v pečetním poli stojícího vodního ptáka, po stranách vinné hrozny s listy. Téměř totožná je tzv. nová pečeť, z téhož roku. Opis je latinský, v obou případech totožný /SIGIL PAFI FRAINSPITZ. 1675/.

Poslední branišovická pečeť pochází z roku 1698. Je na ní zobrazen vodní pták stojící ve vodě, jako u předchozích pečetí, ovšem vinné hrozny zde chybí. Opis majuskulou je německý – K.A.I.D. DORF. FRAINSPITZ. Symbol vodního ptáka z této pečetě byl používán ještě na obecním razítku v roce 1950.

Také Vinohrádky měly svou vlastní pečeť, a to s motivem vinařského hroznu, nože a iniciálami WB. Tato pečeť pochází z 19. století.

Vinařství
Území obcí Branišovice, Olbramovice, Kubšice náleží do vinohradnické oblasti znojemsko-mikulovské.

Písemné zprávy o vinicích na Znojemsku jsou z počátku prvé čtvrtiny 13. století ze Znojma, Louky, Hnanic, Hostěradic. V Branišovicích je zmínka o vinohradech z roku 1497, kdy vinohrady byly opuštěné v důsledku válek uhersko-českých. Réva se pěstovala roku 1502 na Leskounu (Lyskunu), kdy měl „stráně lesnaté a vinorodá úbočí.“ Další zmínky o olbramovickém vinařství jsou z roku 1522. Moravské vinařství mělo největší rozkvět na počátku 17. století, kdy vinohrady měly v celé zemi rozlohu asi 30 tisíc ha. V Branišovicích bylo v roce 1600 319 mír vinohradů.

Také na Komenského mapě rozšíření vinohradů na Moravě jsou zakresleny Olbramovice a okolí s označením symbolu révy. Na vinice byla v té době vinařské konjunktury přeměňována pole, nivy i louky. Pokud byl mír, vinařství vzkvétalo, ale válečné doby znamenaly pro něho pohromu. Velké zničení vinohradů způsobila třicetiletá válka. Po ní zpustly i Branišovice, takže při vizitaci v roce1670 bylo nalezeno v I. tř. 212 a 51/3 měřic, ve II. tř. 106 a 2 2/3 měřic vinic, které byly velmi staré a pusté. V Olbramovicích měly vinice v polovině 17. století rozsah 213 osmin vinic u 20 starousedlých hospodářů. Pustých domů bylo 45 a u nich 6 lánů vinic. U Olbramovic byly také vinice, které náležely měšťanům královského města Brna a Jihlavy a to v rozsahu 78 osmin. V Lidměřicích bylo v roce 1672 117 osmin pustých vinic a obdělávalo se zde 103 a 2 2/8 měřic vinic. V témže roce v Kubšicích se staralo 23 hospodářů o 70 a 1/8 vinic, pustých bylo 120 a 1/2 osmin vinic.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že vinařství našich obcí mělo v těchto dobách dosti širokou hospodářskou základnu. Vinařské symboly se objevily i v pečetích obcí. Obec Branišovice měla v pečetním poli dva hrozny s vinnými listy (1675,1698). Obec Vinohrádky měla v pečetním poli hladký vinohradnický nůž a hrozen. V pečeti obce Olbramovic z roku 1522 je muž s trsem vinné révy a hladkým vinohradnickým nožem.

V pomístních jménech názvů polních tratí katastrů jednotlivých obcí se vyskytují názvy, které mají souvislost s pěstováním révy. Vizitační nález v obci Branišovice jmenuje roku 1755 vinice hospodářů v trati u Vysoké hory, ve Špicích, k Vinici, Stará trať. Nejvíce vinohradů je v té době soustředěno ve Staré trati a Vysoké hoře (dnešní lid. název Hofperk – z něm. Hochberg).V Olbramovicích byly vinice v tratích Stará hora, Stará hora vrchní, Stará hora spodní, Lišky. V Kubšicích vinohradnické trati Hlavní hory (u Loděnické cesty), Stará hora (ve Staré hoře), Kubšická hora.

Z vinic bylo také nutné odvádět vrchnosti dávky, které byly odstupňovány podle jejich zařazené kvality. Vinné desátky v Branišovicích byly roku 1750 66 věder vína dobré jakosti (asi 37 hl) a desátek 1/8 vědra (71) tzv. Waschwein. Půda pro vinice byla v Branišovicích dobrá, ale velké škody zde každoročně způsobovaly silné větry a mrazy. V Kubšicích se z hlavních produkčních tratí dávala 1/8 vědra vína a 35 krejcarů. Olbramovickému faráři patřil desátek čistého vína z vinic „Nad rybníčkem“ a viničný úrok 1 zl. a 12 kr. ročně. V obcích se také čepovalo víno. V Branišovicích panská hospoda vyčepovala roku 1750 ročně 9 věder vína (asi 505 l). Podle pořádku se mělo vyčepovat 6 věder vína (asi 340 l). Cizí víno se nesmělo dovážet. V Olbramovicích bylo v roce 1762 povoleno obci vyčepovat 10 sudů a 11/12 vědra vlastního vína a 8 sudů a 8/12 vína cizího. Kubšická obec měla povoleno od vrchnosti čepovat vlastní víno, nebo mohla přivážet a nalévat i víno cizí. Za to ale musela vrchnosti platit dvakrát ročně 23 zl 20 kr a to vždy na Michala a Jiřího.

Horenské právo, kterým se rozumí souhrn všech předpisů o vinicích, viničné řády s platností pro určitý okrsek a předpisy o celé organizaci vinařství se z našich obcí nezachovala. Údajně byly známy „artikuly vinařské“ z branišovické obce ještě zpočátku našeho století, ale není po nich žádná památka. Pro poddanské obce byly většinou vydávány a potvrzovány vrchností.

Jako i u jiných zaměstnání rozšířil se i ve vinohradnictví už na sklonku středověku kult světců – patronů, kteří měli zajistit a střežit výsledky namáhavé celoroční vinařovy práce. K nejrozšířenějším patřil vinařský patron sv. Urban. Jeho obraz z 18. století je v olbramovickém kostele. Podle legendy měl se sv. Urban skrýt v době svého pronásledování ve vinici, odkud dokázal zahnat bouři a krupobití. Jeho kult se k nám rozšířil asi z Rakouska. Svátek má 25. 5. A průběh počasí v té době se spojoval s praktickými hospodářskými pranostikami rčením:

„Jarní slunce na Urbana, hojnost vína znamená“
„Urban krásný vyjasněný, hojným vínem nás odmění“
„Pankrác a Urban bez deště, hojnost vína.“

Na rozšíření vinařství v obci Olbramovice lze usuzovat také z vinařského symbolu – kosíře a rýče na historické památce božích muk z 16. století, které nyní stojí u kostela.

V minulém století se vinná réva na Olbramovicku pěstovala převážně mezi severozápadním okrajem obce a úbočím leskounu v nepřetržitém pásmu. Zkázu moravských vinic přivodil ke konci minulého století révokaz (Phyloxera vastatrix). Krize vinařství se ale také prohlubovala i zhoršujícími se klimatickými podmínkami, vzrůstajícím požíváním jiných nápojů než vína a další vlivy. Zlepšení stavu proti fyloxeře nastává teprve ve 30. letech našeho století, kdy dochází u révy k využívání amerických podložek, odolných proti révokazu.

K rozmachu vinařství dochází až po druhé světové válce. Vinice ale nebyly obnoveny v Branišovicích a Kubšicích. Pěstování révy se soustředilo do olbramovického katastru a to opět ne historická „vinorodá úbočí Leskounu.“ Ostatní „Hory“ katastrů Olbramovic, Branišovic a Kubšic jsou využívána pro polní výrobu. V bývalém JZD Dukla (dnes AGRA a.s. Olbramovice) 60 ha vinic. Převážně se pěstují odrůdy Veltlínské zelené, Muller-Thurgau, Burgundské bílé, Neuburgské, Veltlínské červené rané, Rýnský ryzlink, Frankovka, Vavřinecké.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.branisovice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA