Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Teplá

Město Teplá leží v jižní části regionu Karlovy Vary. Jeho území má rozlohu 112 km2. Osídlení je velice řídké a na 24 sídelních útvarech žije 3150 obyvatel.

Mimo základní školy je zde také umělecká škola, z kulturních zařízení dům kultury, městská knihovna a infocentrum. Jednou za dva roky se v Teplé pořádá setkání dětských folklorních souborů z České republiky a Německa.

Město je bohaté na architektonické památky, jakými jsou například Kostel sv. Jiljí, Kaple Nejsvětější Trojice, budova městského úřadu a sloup Nejsvětější Trojice.

Letním lákadlem města je autokemp Betlém s kapacitou 130 lůžek.

Ze sportovních zařízení město nabízí dvě sportovní hřiště s klubovnou, čtyřdráhovou kuželnu a tenisový kurt. Teplá je sídlem sdružení obcí Slavkovský les.

Zeměpisné údaje
Město Teplá (690 m n. m.) leží na pravém břehu řeky Teplé, svažujícím se mírně k jihozápadu. Tepelská vrchovina, pohoří tvořené plochými hřbety, plošinami a vrchy sopečného původu se svou nadmořskou výškou (nejvyšší bod Podhorní vrch 847,2 m u Mariánských Lázní) je otevřena větrům a dešťům ze všech světových stran.

Klima je tu drsnější s průměrnou roční teplotou 7 - 8 stupňů C a ročními srážkami kolem 700 mm. Chladné klima a méně úrodná půda - to není právě ideální prostředí pro zemědělství a chov dobytka, z kterého mohl kraj jedině žít.

Řeka Teplá
Řeka Teplá dala název městu, řece daly jméno horké prameny v krajině, kde tato řeka ústí do Ohře.

Pramení severovýchodně od Mariánských Lázní, protéká Tepelskou vrchovinou, Slavkovským lesem a ústí do Ohře v Karlových Varech. Napájí údolní nádrž Podhora, Betlémský a Starý rybník. Zahloubený tok ve střední a dolní části sleduje silnice i železnice. Z přítoků nejvýznamnější pravostranný Lomnický potok a Pramenský potok přijímaný zleva.

Prameniště Teplé - vlhké louky a lesy v oblasti prameniště říčky Teplé, severně od obce Závišín. Přírodní rezervace (45 ha) s mokřadní flórou a faunou.

Údolí Teplé - přírodní rezervace (172 ha). Hluboké údolí řeky Teplé a Pramenského potoka. Prochází zde silnice z Mariánských Lázní do Bečova nad Teplou a lokální železniční trať s mosty a tunely. Prudké skalnaté svahy zalesněny.

Historie města Teplá
Historie města Teplá je prastará. Tepelsko bylo od porážky Lučanů začátkem 9. století majetkem Přemyslovců. Po odtržení Chebska od českého knížectví a jeho připojení k německé říši v 11. století se hranice českého státu posunuly k východu. Při této hranici vznikla osada se zemskou bránou a celnicí, jejíž obyvatelé měli za úkol střežit hranice a budovat opevnění. Na ochranu brány tu pravděpodobně vyrostla tvrz či hrad.

Kupeckou osadou v podhradí procházela zemská cesta od Chebu, která se dělila do dvou větví - na Plzeň a na Prahu. Tepelská celnice byla jednou z nejvýznamnějších v zemi. Ve 12. století se na české území dále šířila německá expanze, která skončila odtržením sedlecké provincie. Důrazným ochráncem českých práv byl v poslední třetině 12. století správce tohoto území, velmož Hroznata. Ve snaze hospodářsky využít rozsáhlé pozemky, které vlastnil, založil poblíž své tvrze Teplá premonstrátský klášter.

V jedné z Hroznatových listin z roku 1197 je i první písemná zmínka o osadě Teplá, která se stala majetkem kláštera. Po Hroznatově smrti převzal klášter ochranu zemské stezky a tepelská tvrz zanikla. Osada se však rozvíjela dál a postupně se rozrostla v trhovou ves. V roce 1322 bylo Chebsko definitivně připojeno k Čechám a Teplá tímto pozbyla strategický význam zemské brány a celnice.

Po zhoubném moru v letech 1380-1381 byla ves i další osady v okolí téměř vylidněny; na místa původních českých obyvatel pak přicházeli noví němečtí osadníci. V roce 1385 povýšil opat Bohuš Teplou na poddanské město. V tomto privilegiu bylo mino jiné uloženo právo dědičné, právo založit městskou knihu a právo používat pečeti - ta svou podobu převzala od tepelského kláštera. Za husitských válek v r. 1421 byla obec zčásti poničena Žižkovým vojskem, v letech 1427 a 1431 tu tábořilo a přitom loupilo a plenilo křižácké vojsko. Ve sporu s klášterní vrchností přišlo město ve druhé polovině 15. století o některá svá práva, mj. i o hradební. Teprve v roce 1503 je získalo zpět a postupně znovu vybudovalo městské hradby s věžemi a čtyřmi branami.

Pod vlivem německé selské války došlo v r. 1525 ke vzpouře tepelských poddaných, kteří zajali opata, požadovali snížení dávek a navrácení některých privilegii. Vzpouru potlačilo až přivolané vojsko, šest vůdců poddaných bylo popraveno. Snahy o potlačení protestantské víry pokračovaly po celé 16. století.

Ve stejné době museli obyvatelé čelit řadě katastrof - v roce 1537 téměř celé město vyhořelo, v r. 1549 postihla celý kraj zhoubná morová epidemie, která doslova vylidnila celé město i přilehlé vsi. Následovala nová vlna německé kolonizace; koncem 16. století již v Teplé německé obyvatelstvo převládalo. V roce 1611 přišel další zhoubný požár a po něm hrůzy třicetileté války. V letech 1618 a 1621 vyplenily město stavovské armády generála Mansfelda, v r. 1625 tudy procházelo Valdštejnovo vojsko, armádami se to tu hemžilo i v r. 1632. O rok později přišla velká povodeň, při které se protrhla hráz Podhorního a dalších pěti rybníků; polovina města přitom byla zatopena. V září 1647 se v okolí města 12 dní bojovalo - císařské vojsko bylo nakonec poraženo a vítězní Švédové zcela vyplenili Teplou.

Po skončení války přišla další germanizační vlna. Při požáru v r. 1669 shořela radnice a 11 domů. Ještě horší následky měl oheň v r. 1747, kterému padlo za oběť 91 domů, a zejména v r. 1794, kdy lehly popelem 204 domy včetně fary, školy a kostela. Následující přestavba města si vynutila likvidaci hradeb a bran; jako poslední byla zbořena v r. 1872 Toužimská brána.

Rozvoji města napomohla výstavba železniční tratě z Mariánských Lázní do Karlových Varů dokončená v r. 1898.

V 19. století se obyvatelé města živili převážně řemeslem: rozšířené bylo tkalcovství, významná byla místní puškařská dílna, uzenářská výroba, pivovar, továrna na kameninu a kamenolomy. Hodně pracovních příležitostí poskytovaly klášterní podniky.

Po Mnichovské dohodě připadl celý okres Teplá k Německé říši. Válka tu skončila 6. Května 1945, kdy město obsadila americká armáda.

Historické památky

Stará radnice - (č. p. 1 z počátku 18. století)
Barokní jednopatrová budova s mansardovou střechou a pětibokou zvonicí.

Stará škola - (dnes budova MěÚ)
Na náměstí z roku 1574 založená opatem Janem Myšínem (Johannes VI. Meyskönig). Na domě se dochoval kamenný renesanční portál s vytesaným klášterním erbem, latinským nápisem a chronogramem (1574):
"Představený Jan Myšín ctitel vzdělanosti dal pevný základ školství městu tomuto".

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.tepla.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA