Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Lužany

Na okraji obce u rybníku Marešák se nachází známý autokemp (v provozu od dubna do října).

Pamětihodnosti
•    Kostel svaté Maří Magdaleny
•    Tvrz Mokřice se zaniklými rybníky

Historie obce
Lužany patří k nejstarším osadám na Jičínsku. Hájek ve svých spisech tvrdí, že kostel s farou zde stál již v 11. století. První zmínka pochází z roku 1052. Ve 14. století se píše o Lužanech jako o veliké vesnici. Jméno vzniklo asi tím, že je obec postavena v mělkém údolí, kde se nacházely četné louže (Loužany = Lužany). Jiní odvozují jméno obce od luhů.

Obec patřívala ke Strahovskému klášteru, později byly Lužany rozděleny mezi několik držitelů. Jednu část měl Hájek z Lužan. Ve 13. století byla severně od obce vystavěna tvrz Mokřice.

Lužany náležely k panství Kumburskému, na počátku 14. století připadlo panství Kumburské královské komoře, roku 1316 je král Jan Lucemburský prodal, poté panství střídalo majitele, posledními majiteli byla hrabata z Trautsmandorfu.

V centrální části obce se nachází gotický kostel Sv. Máří Magdalény, připomínaný již v roce 1360, v 18. století barokně upraven a na počátku 19. století nahrazen klasicistní novostavbou. Současně s farou byla ve 14. století založena zřejmě i škola, nová školní budova s jednou třídou byla postavena v roce 1892. Obecní knihovna byla založena roku 1881.

Od poloviny 19. století kvete v obci čilý kulturní a společenský život. Roku 1858 zahájil činnost v budově hostince ochotnický divadelní spolek, v roce 1891 byl založen sbor dobrovolných hasičů, v roce 1907 tělocvičná jednota Sokol. Dlouhou tradici má v obci i včelařský spolek.

Zdrojem obživy pro tehdejší obyvatelstvo bylo zejména zemědělství, konkrétně sadařství.

V  roce 1923 započala elektrizace Lužan, v roce 1925 byla obec napojena na telefonní síť. V 60. letech byl v obci vybudován obecní vodovod s čerpadlem, chodníky a prodejny. V 90. letech byla vybudována kanalizace s čistírnou odpadních vod.

Historie školy
(z publikace Lužany u Jičína 1052  - 2002)
Kdy a jaký začátek měla škola lužanská, není přesně známo. Je pravděpodobné, že byla zřízena současně s farou a s kostelem roku 1348 za vlády Karla IV. Kde stála, se rovněž neví. V této době bylo vyučování výsadou kněží, a proto se často vyučovalo na farách a v klášterech. Vyučování bylo pouze pro urozená dítka. Nejstarší zmínka o lužanské škole a jejím učiteli je z roku 1666 ve farních písemnostech, kde jsou zaznamenány příjmy učitele.

Povinnou školní docházku zavedla císařovna Marie Terezie Habsbursko – Lotrinská ( 1756 – 1780 ). Školy byly triumviální, tzn., že se učilo číst, psát a počítat. Také nelze odpovědět, kde původní školy stávaly. V novějším čase stávala škola tam, co je č. p. 54. Tuto budovu – školu – dala vystavět vrchnost panství Kumburského, Ferdinand z Trauttmansdorfu, který byl významným patronem školství, a to v roce 1809. Byla v ní jedna světnice na vyučování na polední straně a dva pokoje pro učitele na straně západní. Škola sloužila pro Lužany a Úlibice. Obec Řeheč byla roku 1790 pro menší vzdálenost přiškolena do Robous. Roku 1890 dostával podučitel platu 120 zlatých za rok a to od sousedů z Oulibic 27 zlatých a z Lužan 93 zlatých. Sobotáles učitele vynášel přibližně 100 zlatých a tu byl podučiteli povinnen Kongrui dosadit a dával mu 19 zlatých.

Škola tato byla vystavěna na vlhkém místě, vlastně na břehu rybníka a vyžadovala často větších oprav, což občané nesli nelibě a učitel na úřadech se musel domáhat oprav. Mluvilo se o novostavbě, ale sešlo z toho. Roku 1870 padl patronát vrchnostenský, učitelstvo se vymanilo z poroby a mohlo volněji pracovat pro blaho lidstva.

Roku 1879 vzrostl počet dítek na 305. Dítky seděly po zemi, po stupni, psaly u oken a užívaly i stolek pro učitele. Okresní školní rada zřídila třídu třetí 1. 1. 1880. Do první třídy chodilo 121, do druhé 82 a do třetí 102 dětí. Pro novou třídu byl pronajat sál v hostinci Josefa Krause č.p. 145, který v roce 1881 obec odkoupila. V přízemí byl hostinec ponechán a v poschodí, bývalém sále, se vyučovalo. Bylo zavedeno poprvé vyučování ženských ručních prací. O dva roky později byla škola rozšířena o čtvrtou třídu, která byla umístěna v pronajaté místnosti v hořením dvoře.

V této době občané Úlibic usilovali o samostatnou školu. Lužanští povolili Oulibským odškodnění za následujících podmínek:
1.    Oulibští dají Lužanům 500 zlatých v hotovosti.
2.    Stará školní budova bude ve vlastnictví obce Lužan.
3.    Oulibští dostaví silnici od Oulibic ke kapli Panny Marie

Během roku 1892 místní stavitel Jan Křenovský postavil vkusnou a škole vyhovující budovu. Stavba stála 12 980 zlatých. První zásobu kamene přivezl Jan Jouza, rolník z Lužan 12. ledna 1892. Vykopávání základů nastalo 23. března a za 8 měsíců a 19 dní byla stavba hotova. Škola byla vysvěcena dne 2. října 1892 ve 14:30 hodin odpoledne. Po řeči místního faráře P. F. Balcara pronesené z kazatelny, zapěl četný, ku slavnosti se dostavivší sbor okolních pánů učitelů slavnostní „Veni Sancte“, načež odebral se průvod za střelby hmoždířů, špalírem přítomných hasičů domácích i přespolních ku škole nové, prapory ozdobené. Dívky zpívaly cestou chorál Svatý Václave.

V roce 1893/94 navštěvovalo školu 213 dětí. 1. 1. 1897 byla opět otevřena čtvrtá třída. V roce 1911/12 koupila obec pro dívky šicí stroje. Počet žáků postupně klesal v roce 1913/14 na 140, v roce 1920 byla čtvrtá třída zrušena. V roce 1925/26 – 1940/41 měla sto žáků. Ve školním roce 1945/46 odešli žáci ze 6. až 8. ročníku do měšťanské školy v Jičíně. Počet zdejších žáků klesl na 62 a byla zrušena třetí třída. V roce 1950 – 1955 se ve školní budově nalézala oddací síň.

U současné školní budovy byla v letech 1958 – 1966 provedena přístavba sociálního zařízení a v prvním patře přístavby zřízen byt pro učitele. V současné době je využíván jako ředitelna, internetová učebna a žákovská knihovna. V roce 1962 bylo zavedeno společné stravování v jídelně zemědělského družstva.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.luzany.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA