Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Žďárky

Obec Žďárky se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký. Území Náchodska spadá do bývalého Východočeského kraje. Dnešní rozloha činí 85 157 ha a v 78 obcích (9 měst) zde žije 113 288 obyvatel (1. březen 2001). Po krajinářské stránce je Náchodsko velmi bohaté a pestré. To je podmíněno blízkostí Orlických hor i Krkonoš, pískovcovým útvarům na Broumovsku, výběžkům České tabule v povodí Úpy a Metuje atd.

Do pahorkatiny v jižní části okresu pronikali první zemědělci ojediněle již v neolitu, avšak klášterní kolonizace souvislého pohraničního hvozdu na Broumovsku započala teprve ve 12. století. Vzhledem k extenzívním formám využívání lesů a zemědělské půdy se postupně vytvořil členitý typ harmonické krajiny s výraznou podobou lánových vesnic. Výrazně se zde uplatnily i historické krajinné úpravy, především na Broumovsku, v okolí Nového Města nad Metují a v Ratibořicích. Významným krajinným prvkem je také vodní nádrž Rozkoš.

Turisticky se jedná o velice zajímavou oblast a to jak z přírodovědného, tak z kulturně-historického hlediska. Největšími lákadly jsou krásná příroda a krajina CHKO Broumovsko s pískovcovými skalními městy, zámky Náchod, Nové Město nad Metují a Ratibořice (popř. mimonáchodské Opočno a Kuks), Babiččino údolí, pohraniční pevnosti na Dobrošově (event.), vojenská pevnost v Josefově, železniční muzeum v Jaroměři, textilní muzeum a Barunčina škola v České Skalici, Jiráskův Hronov, Broumov se známým klášterem, přehrada a autocamp Rozkoš, Pekelské údolí, blízké Polsko (Kudowa Zdrój, Sudety 1, Sudety 2, Góry Stołowe), Krkonoše, Orlické hory.

Velmi slibně se rozvíjí síť cyklistických stezek, zlepšují se služby, vznikly i nové naučné stezky apod. Dosud problematická je doprava (především veřejná), i zde je ale možné očekávat zlepšení situace. Pokud jste na Náchodsku nebyli, rozhodně to musíte napravit.

Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1415.

Výlety do okolí

Rodný domek Aloise Jiráska – (3 km)
Rodný domek českého spisovatele Aloise Jiráska se nachází nedaleko centra města Hronova, po levé straně vedle silnice vedoucí do Police nad Metují. Pochází z konce 18. století a je na něm nápis "V chaloupce této narodil se Alois Jirásek, 23.srpna L. P. 1851" Za touto památkou lidové architektury začíná městský park, kde vyvěrají minerální prameny Hronovka a Regnerka s alkalicko - železnatou vodou. Na jeho začátku nedaleko od chaloupky stojí Jiráskova bronzová socha - dílo sochaře Josefa Malejovského.

Zámek Náchod – (7 km)
První zmínka o regionu Náchod se nachází již v Kosmově kronice, kdy v blízkém Dobeníně proběhla roku 1068 volba pražského biskupa. Již v 11. a 12. století existovala pravděpodobně v místě dnešního náchodského Starého Města strážní osada. Na ostrohu nad údolím Metuje založil v polovině 13. století Hron z rodu Načeraticů hrad a současně s ním na jižním úpatí ostrohu i město. Hrad byl postaven v místě, kde zemská obchodní stezka vedoucí do Slezska přechází z Čech do Kladska, a plnil významnou obrannou roli proti vpádům nepřátel. Raně gotický hrad sestával z jediného nádvoří obehnaného hradbami, v jehož jihozápadním rohu stál obytný palác. Dominantou hradu byla válcová obranná věž, tzv. bergfrit. Ve 14. století byl areál hradu obehnán dalším hradebním pásem v rozsahu dnešního III. nádvoří, navazujícím na opevnění města, takže vznikl jednolitý pevnostní celek spojující šlechtické sídlo s městem.

V roce 1321 získal hrad český král Jan Lucemburský a v letech 1325-1367 drželi panství páni z Dubé. Roku 1414 koupili Náchod páni z Kunštátu a Poděbrad avšak po celou dobu husitských válek byl hrad v rukou husitů a jeho osádka musela proto čelit útokům z katolického Slezska. Roku 1437 hrad i s městem dobyl husita Jan Kolda ze Žampachu, který odtud podnikal výpravy do Čech i Slezska. Jiří z Poděbrad vstoupil v držení svého právoplatného dědictví až roku 1456, kdy hrad dobyl. Významnými majiteli, jejichž vláda na panství je spojena s rozsáhlou stavební činností, byl rod Smiřických, ve 2. polovině 16. století jeden z nejbohatších v Čechách.

Středověký hrad byl v letech 1566 - 1614 přestavěn na pohodlné renesanční sídlo. Upraven byl starý palác a na jižní straně přistavěno nové křídlo s arkádovým ochozem. Z klimatických důvodů byly otevřené arkády později v horních patrech částečně zazděny a nahrazeny okny. Venkovní omítky pokryla sgrafitová výzdoba, jež je jedním z typických znaků české renesance. Siluetu zámku obohatila novostavba tzv. malé věže s hodinami. Přestavba je dílem italských stavitelů. Smiřičtí drželi Náchod od roku 1544 do roku 1620, kdy jim byl zabaven veškerý majetek v rámci pobělohorských konfiskací za účast ve stavovském povstání. Poslední mužský člen rodu Albrecht Jan Smiřický byl aktivním účastníkem stavovského odboje, osobně se účastnil květnové defenestrace roku 1618 a byl jedním z třiceti direktorů.

Posledním majitelem panství, pocházejícím z české šlechty, byl švagr velitele císařských vojsk Albrechta z Valdštejna Adam Erdman Trčka z Lípy. Adam stál po Valdštejnově boku až do jeho smrti 25. 2. 1634, kdy byl spolu s ním zavražděn v Chebu. Téhož roku přešel zámek i s panstvím do rukou italského šlechtice Ottavia Piccolomini de Arragona jako odměna od císaře Ferdinanda II. za pomoc při odstranění Valdštejna a jeho stoupenců. Úspěšný válečník Ottavio byl za své služby povýšen do hraběcího stavu a později získal dědičný titul říšského knížete, byl také držitelem Řádu sv. Štěpána Pisánského a řádu Zlatého rouna.

Ke konci třicetileté války stál Ottavio v čele císařských vojsk v Čechách. Rod Piccolomini vlastnil panství až do roku 1783 a za jeho vlády získal zámek v podstatě svou dnešní architektonickou podobu. Zpočátku se jednalo zejména o práce opevňovací. V polovině 17. století stavební práce řídil italský architekt Carlo Lurago, výstavba pevnostních prvků byla provedena podle projektu Giovanni Pieroniho. V letech 1651-9 byl vystavěn tzv. Piccolominský trakt s kaplí Nanebevzetí Panny Marie na III. nádvoří, který vyplnil celou jeho západní a severní stranu. Obranný ráz měl turion - patrová dělová bašta podkovovitého tvaru. Posledními stavebními akcemi rodu Piccolomini byly tzv. úřednický trakt vystavěný v letech 1729-30 pod vedením Antonína Bratha a zámecká jízdárna roku 1744. Během těchto přestaveb se renesanční zámek změnil v rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích.

Roku 1792 koupil panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský, který pozvedl úroveň zdejšího kulturního života, mimo jiné na zámku zřídil divadlo. Roku 1842 panství zakoupil Jiří Vilém Schaumburg-Lippe a tento německý rod na Náchodě vládl až do konce 2. světové války. 21. 6. 1945 byl všechen majetek zkonfiskován a přešel do správy státu.

Expozice:
I. patro - Piccolominská expozice - Historické interiéry připomínající především období Ottavia Piccolominiho. Významný soubor tapiserií; sbírka květinových zátiší, obrazové portrétní galerie, grafiky, rytiny, soubory uměleckého řemesla (sklo, porcelán, kamenina, cínové nádobí, zbraně, uniformy), ukázky části nejstaršího fondu zámecké knihovny, bohatá štuková výzdoba sálů.

II. patro - Salóny druhého zámeckého patra - Restaurované malované trámové stropy (z poloviny 17. stol. a 40. let 18. stol.), cenné památkové sbírky - kolekce podobizen, krajinomalby, městské veduty, zátiší, grafiky, renesanční, barokní a novorenesanční mobiliář, unikátní soubory historického uměleckého řemesla, porcelán, tapiserie, sklo, zbraně, saně a lovecké trofeje.

Malý okruh - věž s hladomornou, vyhlídková terasa, podzemní prostory gotického sklepa se studnou.
Zajímavá atrakce: medvědi Ludvík a Dáša v zámeckém příkopu.

Adršpašské skalní město
Adršpašské skalní město je skalní pískovcový útvar, který je rájem nejen horolezců ale i pěších turistů. Většina skalních útvarů svým tvarem připomíná výjevy z reálného světa. Při troše fantazie si jistě návštěvníci pojmenují i ostatní skály a kameny podle svého.

Přístupnost skal
Hlavní vstup do Adršpašských skal je v obci Adršpach. V Adršpachu se také nachází velké parkoviště osobních aut, autobusů a motocyklů. V místě jsou tři autobusové zastávky. Turisticky bývaly Adršpašské skály přístupné též z Janovic a z Hotkovic, ale v roce 1990 byla tato přístupová trasa uzavřena a turistické značení zrušeno. Dnes již tato možnost téměř upadla v zapomnění. Skály jsou přístupné celoročně, avšak údržba prohlídkového okruhu a současně i vybírání vstupného je zajišťováno pouze v sezóně. To je asi od 1. 4. do 15. 11. V závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.nachodsko.cz, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA