Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Hostišová

Historie
Jak dokládají archeologické nálezy z doby před historické, byla krajina v okolí dnešní obce Hostišová osídlena ve všech údobích od starší doby kamenné. Paleolitické nálezy pocházejí časově z doby asi 10 000 let p. n. I. První písemně doložený nález kamenného mlatu pochází z roku 1913. Byl nalezen naším občanem Janem Konečným, rolníkem z Hostišové č. p. 3 na jeho pozemku „Na Záhumenicích". Nachází se nyní v muzeu v Holešově.

V dávných dobách si stavěl člověk svá obydlí nad zemí, na stromech nebo kůlech, jako ochranu před vlkem, zvěří i nepřítelem. Bylo-li staveb několik, vzniklo nákolí. Oheň udržovali dnem i nocí na zemi. Odtud patrně pochází i název polní trati „Náklí". Pozoruhodné je, že v lesní sprašné podzolové půdě jsou místa tří až pěti kruhů černé země v průměru pěti metrů, patrné to pozůstatky stálých ohnišť nebo pálení milířů dávnými obyvateli naší obce.

Osada Hostišová byla poprvé písemně zaznamenána při převodu tvrze a pan-ství Količína, k níž patřila, z Petra z Kravař a Markvarta ze Šternberka na Zdeňka a Ješka Lukovského ze Šternberka v roce 1397. Lacek ze Šternberka dává zapsat do pozemských desek Hostišovou a Lechotice v roce 1446 Mikšovi z Milčan. Roku 1481 Jan Důň ze Žákovic a Markéta z Žákovic převedli obě osady Albrechtovi st. ze Šternberka, který je natrvalo připojil k holešovskému panství. Tereziánský katastr ji rovněž zachycuje jako součást uvedeného panství. Tento stav trvá až do roku 1848.

Název obce se poprvé připomíná roku 1397 v podobě Hosstyssowa Lhota. Postupem času se na spojení Lhota zapomnělo. Se změnami pravopisu v 15. století se roku 1446 psala nejprve Hosstissow, později roku 1464 Hossczissow.

O původu obce se zachovalo ústním podáním: Na kopci Strážná kdysi stával hrad. Za husitských válek pán hradu prchl a zanechal majetek třinácti poddaným. Ti se o majetek rozdělili a založili ves se 13 podsedy. Jméno obce nazvali po svém bývalém pánovi, který se jmenoval Hostiš. Podle tehdejších zákonů směli své pozemky obdělávat bez odvádění daně a desátků po určitou lhůtu, pojmenovali tak svoji osadu Hostišová Lhota.

V roce 1760 byli obyvateli podsedků tito poddaní: Josef Hálla, Pavel Valenta, Václav Šesták, Kristián Běněk, Jan Ochotský, Jan Chmelař, Bartoň Krejčí, Jura Krystinek, Václav Janošík, Jan Konečný, Martin Šesták, Martin Konečný a Martin Halla.

Fojtství zakoupil v roce 1747 od vrchnosti Bartoloměj Krejčí za 120 zlatých. Protože ves leží stranou silnice, nebylo na fojtství šenku. Proto pivo, robotou dovezené, bylo čerpáno po domech. V senoseči pak pořadě. Roku 1797 byl fojtem podsedník Tomáš Dovrtěl č. 15. Podsedník platil 800 zlatých výkupného z roboty.

Stará pečeť z roku 1699 měla ve znaku vinný hrozen a nápis: Peczet obeczní diediny Hostassové anno 1699. Pečeť z roku 1913 měla ve znaku výjev: Navštívení p. Marie a opis: Představenstvo obce Hostišové.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo ve zdejší obci zemědělství, proto bylo započato kácení lesů, kterými byla Hostišová obklopena. Vyklučená lesní půda byla přeměňována v pole. V roce 1870 - 1872 se kácel a kopal les „Trnovec" o výměře 250 měřic. Každý si mohl vykopat kolik chtěl. K zaknihování polí došlo až v roce 1923 a jedna míra stála 400 korun. Kopali tam i občané ze Sazovic a Mysločovic. V roce 1900 se kopal les „Vesník" a v roce 1945 les Jarníky".

Zemědělské přebytky z rostlinné i živočišné výroby vozili sedláci kravskými nebo koňskými potahy do tehdejšího okresního města, 15 km vzdáleného Holešova. Hostišová tehdy náležela pod hejtmanství holešovské. Zdejší rolníci šli vždy pokrokem vyspělých zemědělských obcí v okolí.

Když roku 1858 průkopník zemědělského pokroku František Skopalík ze Záhlinic uskutečnil ve své obci scelování pozemků, začali se v Hostišové rolníci o scelování rovněž zajímat. Tuto myšlenku uspíšil ještě Moravský zemský zákon o scelování pozemků ze dne 13. února 1884. V roce 1910 byla již 29 majiteli pozemků (z celkového počtu 54) podána žádost c. k. zemské komisi pro agrární operace v Brně o provedení scelování pozemků. Žádosti bylo 16. července 1910 vyhověno. Scelování bylo započato v roce 1913 na ploše 263 ha za účasti všech 54 majitelů. Scelování pokračovalo do roku 1914, kdy bylo na 4 roky přerušeno. Po skončení I. světové války se pokračovalo se scelováním polí v Hostišové a bylo ukončeno v roce 1920.

V roce 1934 byl do obce zaveden elektrický proud. Rozšiřováním výroby u fy Baťa ve Zlíně nacházela většina obyvatel obce zaměstnání v tomto podniku. Také zemědělci se svými produkty nyní dojížděli na trh do Zlína. Vznikem politického okresu Zlín byla k němu přiřazena i Hostišová.

Po osvobození dochází ke změně celkové politické orientace ve státě i ve státní správě a samosprávě. V květnu 1945 byl založen Národní výbor. Po roce 1948 byla nastoupena cesta socializace vesnice. Také hostišovští zemědělci zahájili proces socializace zemědělství mezi prvními na Gottwaldovsku. V roce 1950 bylo založeno JZD a již v roce 1952 mohla být realizována hospodářskotechnická úprava půdy za sloučení ve větší parcely. V následujících letech vybudovalo zdejší JZD kravín, vepřín, silážní jámy, dílny a garáže. Po sloučení s okolními družstvy tvořila součást JZD Haná. Po sloučení bylo v objektech dílen a garáží zřízeno středisko přidružené výroby.

V roce 1952 v souvislosti se socializací vesnice došlo v naší obci k násilnému vystěhování Antonína Vojáčka s rodinou z obce. V té době měli děti 8, 10, 13 a 15 let, jejich rodný dům č. 18 byl zbourán.

V roce 1954 byl v obci vybudován vodovod. V dalších letech byla položena kanalizace a zřízena nová bezprašná vozovka. Koncem 50. let začala sloužit všem občanům nová samoobslužná prodejna potravin. Nový kulturní dům byl postaven v akci „Z" nákladem jeden milion korun. Do užívání byl slavnostně předán roku 1964.

V budově kulturního domu byl nejprve založen žňový útulek, ale později mateřská škola.

V 60. letech začalo budování nových bytových jednotek v „Pískách". K tomu byla vybudována nová kanalizace a komunikace nákladem 500 000 korun. K budově MNV byla postavena přístavba garáže pro požární vozidlo a spolkové místnosti v hodnotě 160 000 korun. V roce 1972 byla provedena úprava dolní části návsi. Úprava zahrnovala navážku hlíny a osetí travou spolu s vysázením okrasných keřů.

Částečný nedostatek pitné vody pro Hostišovou se řešil připojením na pramen „Studenec". Práce byly zahájeny v roce 1975 a ještě téhož roku ukončeny.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.hostisova.cz/index.php?nid=746&lid=CZ&pic=MAIN, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA