Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Haná - zájezdy na střední Moravu

Plánujete dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků? Chcete ochutnat gastronomické pochoutky? Potom si vyberte sedmidenní zájezd od CK Rotera do oblasti Hané s ubytováním v hotelu Střelnice v Lošticích, kde je zabezpečeno stravování formou polopenze a odkud budete každý den podnikat výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Střední Morava - Haná je jednou z nejpřitažlivějších oblastí v České republice. Nabízí příjemné přírodní prostředí podél řeky Moravy protkané naučnými stezkami, starobylá města, pohádkové hrady a zámky, lidové soubory staveb mapující bydlení a život v dobách minulých, gastronomické a regionální speciality a vřelé přijetí místních lidí. 

A co všechno uvidíte?

Loštice

Krásné městečko proslavené hrnčířstvím a výrobou tzv. “Loštických pohárů“. Nejvýznamnější jsou však Loštické tvarůžky, které jsou svou charakteristickou vůní a speciální chutí oblíbenou pochoutkou všech gurmánů. Navštívíme Muzeum tvarůžků i skvělou Tvarůžkovou cukrárnu manželů Poštulkových, památník ilustrátora Adolfa Kašpara, synagogu…

Hrad Bouzov

Pohádkový hrad byl založen počátkem 14. století, ale do současné podoby jej nechal přestavět arcivévoda Evžen Habsburský na přelomu 19. a 20. století. Při prohlídce hradu si určitě zavzpomínáme na pohádky a Arabele, O Jasněnce a létajícím ševci, O medvědu Ondřejovi či na Třetí sudičku.

hrad Bouzov
Foto: hrad Bouzov

Zámek Úsov

Interiéry, jimiž budeme procházet, nejsou zařízeny jako na jiných zámcích nábytkem, obrazy a dalšími dobovými doplňky. Sbírky obsahují na 4 000 kusů “přírodnin“, z toho 700 kusů rohů a parohů lemuje zdejší chodby a slavnostní schodiště. Další 4 sály jsou věnovány historii hradu a zámku. Nahlédneme do černé kuchyně a čeká nás exotická procházka, při které budeme objevovat exponáty z cest Lichtenštejnů po Africe a Indii. Ve druhém patře se vrátíme do našich luhů a hájů, neboť tyto sály opanovala kolekce středoevropských savců a ptáků. Naši pozornost zaujme určitě zbrojnice, v níž najdeme kolekci pytláckých zbraní zabavených lichtenštejnskými hajnými. Ve třetím patře si na své přijdou milovníci výtvarného umění. Ocitneme se také v učebně z doby císaře Františka Josefa I. Seznámíme se tu s modely a pomůckami používanými od druhé poloviny 19. století při výuce lesnických oborů, mezi nimiž vynikají unikáty, jako například ručně přepisované učebnice z první republiky. 

Náměšť na Hané

Vzhledné městečko leží na soutoku říčky Šumné a potoka Baběnce. Hlavní dominantou je zámek s obsáhlou sbírkou slavnostních kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů. Zámek byl vybudován v 18. století v nejmodernějším stylu klasicistního baroka s francouzskými architektonickými vlivy. Leží uprostřed kruhového parku, odkud vybíhají do všech čtyř světových stran cesty obrostlé lipovými alejemi. 

Arboretum Bílá Lhota

Arboretum se nachází v západní části Hornomoravského úvalu mezi výběžkem Zábřežské pahorkatiny a výběžkem Nízkého Jeseníku. Park byl u zámečku Bílá Lhota založen kolem roku 1700. Některé ze stromů vysázených v tomto období tu jsou doposud. Celkem zde napočítáte 400 druhů dřevin. Původní zámecký park byl přeměněn v letech 1926-1945 tehdejším majitelem Quido Riedlem, který v něm provedl řadu úprav ve smíšeném francouzsko-anglickém stylu a vybudoval zde cennou dendrologickou sbírku okrasných exotických dřevin.

Mladečské jeskyně

Byly objeveny náhodně při lámání kamene v roce 1826. Vědecká veřejnost si jich prvně všimla až v roce 1886, kdy zde zahájil výzkum J. Szobathy. Objevy, které učinil on a jeho následovníci, zařadily Mladeč do jedné řady s Neanderthalem a Cromagnonem. V jeskyni bylo doloženo osídlení cromagnonského člověka z období středního paleolitu. Jeskynní labyrint je dlouhý 1,25 kilometru a rozkládá se na ploše 4 hektarů. Pro veřejnost je zpřístupněno 380 metrů chodeb. Chodby třípatrového labyrintu jsou kryty mohutnými vrstvami pěnitce, které tvoří nádherné vodopády, drapérie a jiné útvary. K doteku přímo láká obrovský stalagmit zvaný Mumie, vysoký dva a půl metru a vážící jeden a půl tuny. Sáhnutí se však nedoporučuje, legenda totiž praví, že kdo se Mumie dotkne, do roka a do dne zkamení.

Litomyšl 

Romantické město hudebního skladatele Bedřicha Smetany s renesančním zámkem s arkádovým nádvořím, který byl roku 1999 zapsán na seznam UNESCO. K vidění je také piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, překrásná Klášterní zahrada, Smetanovo náměstí lemované domy s podloubím a mnoho dalšího. To vše si projdeme s místním průvodcem. 

Velký Kosíř

Nejvyšší hora Hané, která měří 442 metrů, je nazývána hanáckým Mont Blancem. Kdysi na vrcholu stávala rozhledna - dodnes ji připomíná několik zbytků betonových tyčí. V současné době se plánuje znovuobnovení rozhledny. 

Čechy pod Kosířem

Do historie obce se nejvýznamněji zapsal rod Sylva Taroucca, který zakoupil české panství v roce 1768 a byl jeho majitelem až do roku 1945. Zámek navštěvoval více jak 20 let slavný malíř Josef Mánes a mnohá jeho vrcholná díla vznikla právě zde. K zámku přiléhá nádherný zámecký park o rozloze 21 hektarů.

Hasičské muzeum - najdeme ho na místě nejstarší továrny na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousko-Uhersku, založené v roce 1820 Antonínem Smekalem. Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších až po moderní výkonné stroje. Dokumentuje i řemeslnou zručnost zástupců dnes již zašlých řemesel jako byl mosazník, mědikovec, kolář, řemenář, helmař, kotlář, provazník či košíkář.

Muzeum kočárů - můžete se těšit na největší smuteční kočár na světě, 50 kočárů včetně saní, největší sbírku kočárových luceren ve střední Evropě, sbírku biskupských kočárů, kočáry zrestaurované i ty dochované v původním stavu. Součástí prohlídky je restaurátorská dílna, galerie dokumentů, tiskovin a plánů, zvuková, světelná i filmová projekce.

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO byla vyhlášena v roce 1990. Její celková plocha činí 96 čtverečních kilometrů. Jedná se o úzký 3-8 km široký pruh okolo ramen Moravy. Uprostřed tohoto jedinečného systému leží královské město Litovel.

Litovel

Litovel s téměř 10 000 obyvateli leží v Hornomoravském úvalu na kraji Mohelnické brázdy v údolí řeky Moravy. Šest ramen řeky Moravy protékajících městem dává Litovli osobitý ráz i pojmenování “Hanácké Benátky“. Historická část města se nachází v okolí čtvercového náměstí Přemysla Otakara, jehož dominantou je budova radnice se 72 metry vysokou věží s ochozem. Prostor náměstí zdobí morový sloup, prohlédnout si na něm můžete i měšťanské domy, mezi nimiž vyniká Langrův dům a dům Šutrák, nechybí ani kostel sv. Marka. V těsné blízkosti stojí pozdně gotická kaple sv. Jiří se zachovanou síťovou klenbou. Cennou památkou je kamenný Svatojánský most přes řeku Moravu. Jde o nejstarší funkční kamenný most na Moravě a třetí nejstarší po Praze a Písku u nás.

Muzeum harmonik - na 230 harmonik starých až 150 let je k vidění v unikátní soukromé sbírce pana Jiřího Sedláčka. Můžete si zde prohlédnout klávesové a knoflíkové akordeony a heligonky od 55 výrobců. Všechny nástroje ve sbírce jsou funkční a zájemci si mohou jejich zvuk sami vyzkoušet. 

Obec Příkazy

Pokud se budeme chtít vrátit do minulosti a podívat se jak žili a pracovali kdysi praví Hanáci, musíme zavítat do obce Příkazy. V malebné vísce mezi Olomoucí a Litovlí to na vlastní oči uvidíme. Část obce byla vyhlášena památkovou rezervací a to nejcennější v ní tvoří známý Hanácky skanzen.

Hanácký skanzen - byl pro veřejnost otevřen v roce 1994. Seznámíme se v něm s náčiním potřebným k nejrůznějším řemeslům od kamnářství, stolařství, tesařství, kovářství po obuvnictví, krejčovství nebo také mlékařství či včelařství. Ve stodolách je umístěn bohatý inventář zemědělských strojů: mlátičky, povozy, pluhy, plečky, secí stroje, šrotovníky a další nástroje dokumentující, jak probíhaly žně, mlácení obilí, zkrátka obdělávání půdy během celého roku.

Olomouc

V historickém jádru města stavěném od počátku 11. století do poloviny 19. století vzniklo několik velkých náměstí s architektonickými klenoty. V Olomouci je totiž vedle králů doloženo působení více než dvaceti významných šlechtických rodů, jako byli Pernštejnové, Lichtenštejnové, páni z Boskovic, Ludanic, Žerotína a další. Velkému soustředění šlechty a církevních institucí odpovídají jejich budovatelské snahy. Radnice s orlojem z 15. století, Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna a 35 m vysoký sloup Nejsvětější Trojice s kaplí, kterou za přítomnosti císařovny Marie Terezie a jejího manžela Františka I. Lotrinského vysvětil olomoucký biskup Troyer. V roce 2000 byla stavba zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Nejstarší známou kamennou stavbou je potom původně románská biskupská bazilika sv. Václava, která byla vysvěcená v roce 1131. Je dominantou Olomouce a to především díky své hlavní věži, jejíž výška činí 102 metrů. Věž katedrály je zároveň největší novogotickou věží v České republice. V katedrále se nachází také největší zvon na Moravě - Václav, který má průměr 2,5 m. Krypta pod presbytářem má 2 patra. Horní patro krypty je přístupné pro veřejnost, zatímco dolní slouží k uchovávání ostatků. V kryptě jsou pohřbeni biskupové a arcibiskupové: František z Ditrichštejna, Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu a Maria Tadeáš Trauttmansdorff. 

Svatý Kopeček a ZOO

Svatý kopeček vypínající se nad Olomoucí je jedním z nejoblíbenějších výletních a poutních míst v regionu. Nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku a relaxaci.

Tak tedy, jestli chcete poznat tento překrásný kout naší vlasti, jejíž některá místa jsme v kostce představili, neváhejte a pojeďte s CK Rotera termínu od 30.6.-6.7.2013 nebo 11.8.-17.8.2013. Jste srdečně zváni a vítáni.

- PR článek -

logo roteraCK ROTERA 
Nádražní 4 
269 01  Rakovník

Tel: 313 513 371, 313 516 047 
rotera@centrum.cz  
www.rotera.cz

Článek byl zobrazen 2 868 krát.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA