Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Velké Kunětice

Historie obce Velké Kunětice
Spíše německý název Kunzendorf napovídá, že šlo původně asi o Konrádovu ves; pravděpodobné je však také spojení s českým osobním jménem Kuňata. Přívlastek Velké (Gross) se začal užívat postupně k odlišení od Suchých Kunětic (dnes Konradów v Polsku), zejména po rozdělení Slezska roku 1742. K obci patřily osady Strachovičky (německy Strachwitzthal) a Františkov (Franzberg) a o samotě ležící dřívější celnice Výhled (Gucke). Celá obec byla v roce 1976 připojena k Supíkovicím, ale v roce 1990 se opět osamostatnila. Původním znamením obce bylo srdce, z něhož vyrůstaly tři květiny; později rytec typáře připojil ještě dvě dole překřížené ratolesti.

Velké Kunětice jsou umístěny severně od Jeseníku, při státní hranici s Polskem, do roku 1945 s Německem. Ves se táhne od jihu k severu kolem místních komunikací, které vedou od Písečné přes Supíkovice k státním hranicím, kde je přetíná téměř kolmo silnice z Mikulovic do Vidnavy. Dříve zástavba v postatě plynule pokračovala přes státní hranice k severu.

Osada Strachovičky leží při silnici jihozápadně, kdežto osada Františkov jihovýchodně od Velkých Kunětic; dnes z ní zůstalo jenom několik domů. Katastr o rozloze 981 hektaru se v severní části při státní hranici pozvolna sklání do roviny podél řeky Nisy, kdežto do jeho jižní části zasahují poslední severní svahy výběžku Rychlebských hor, tzv. Sokolského hřbetu mezi Jeseníkem a Žulovou. Střední nadmořská výška obce je 340 m.

Počet obyvatel Velkých Kunětic se od druhé poloviny 19. století až do roku 1945 stále zvyšoval. V roce 1900 bylo v celé obci napočítáno 1344 obyvatel a 197 domů, z toho ve Františkově 169 osob a 32 domů a ve Strachovičkách 171 osob a 29 domů. Vrcholu bylo v tomto směru dosaženo po první světové válce, takže v roce 1930 tu žilo již 1448 obyvatel; tehdy se v této dříve jednoznačně německé obci objevila nepatrná česká menšina (celkem 17 Čechů).

Po odsunu německého obyvatelstva a novém osídlení se počet obyvatel radikálně snížil na 635 osob ve 233 domech v roce 1950. Izolace od sousedního státu se po zrušení pohraničních přechodů prohloubila a ani dodatečné snahy po dosídlení nevedly k patřičnému výsledku. V roce 1991 bylo v této obci zjištěno jenom 575 osob a 138 domů, osady již nebyly považovány za samostatné části.

Kunětice se sice objevují prvně z listiny z roku 1284, ale byly založeny zcela zřejmě již mnohem dříve. Byly zde asi dva dvory, které se později staly základem dvou relativně samostatných částí Kunětic.

Ves patřila již v této době vratislavskému biskupství a podle počtu vysazených 60 lánů byla poměrně velká; značný majetek, včetně jednoho dvora, měli místní fojti. O významu vsi svědčila i zdejší fara, známá již koncem 13. století, a samozřejmě kostel. Stávalo se často, že držitelem biskupského i fojtského statku byla jedna a táž osoba a od konce 14. století k nim patříval i další majetek v Borkendorfu (dnes Burgrabice v Polsku).

V závěru 15. století zde byly lomy na vápenec a v okolí byla zřejmě dolována železná ruda; to vše pro vápenku a hamry nedaleko Borkendorfu. O sto let později připojil vratislavský biskup kunětický a borkendorfský statek ke svému zboží v Supíkovicích. Hamry tehdy již neexistovaly, ale o to více se zde pálilo vápno. Na počátku 17. století se poddaní vzbouřili proti nesnesitelnému zvýšení robot a jejich vůdce Fabian Tunkel byl v roce 1608 v Nise popraven. Za třicetileté války byla ves velmi zpustošena.

Kunětice byly často rozdělovány na dvě i více majetkových částí svobodné statky, ale jejich vzájemné vztahy nejsou zcela jasné. Teprve roku 1690 víme bezpečně, že zde v té době byly dva větší a dva zcela malé svobodné statky. První část s 19 lány a 33 sedláky, lomem na mramor a tehdy pustými vápenkami patřila vratislavskému biskupství. Majitelem druhé části s 18 lány a 30 sedláky, fojtstvím a statkem zvaným Hartenberk se právě v té době stal šlechtický rod baronů ze Skal. Dva zbývající svobodné statky tvořily vlastně jenom větší selská hospodářství.

Za baronů ze Skal, z nichž se mnozí členové vyznamenali jako misionáři, politikové i diplomaté, byly roku 1742 Kunětice rozděleny státní hranicí na dvě části, z nichž vetší zůstala v Rakousku a menší v pruském Slezsku. Totéž platilo pro biskupský majetek, jehož správa byla v té době již ve Frývaldově, to včetně Supíkovic. O kunětické škole máme první zprávu z roku 1651, ale byla zřejmě starší. Za třicetileté války zničený kostel byl obnoven, ale tento úkol nastal znovu po vyhoření kostela v roce 1758 a potom při jeho přestavbě v první polovině 19. století.

Parcelací dvou panských dvorů před rokem 1800 vznikly v katastru Velkých Kunětic dvě nové osady, a sice Františkov (podle křestního jména vrchnostenského úředníka Franze Hackebergra), který měl roku 1836 32 domů a 182 obyvatel, a Strachovičky (podle šlechtice Karla Strachwitze), kde bylo v uvedeném roce 27 domů a 207 obyvatel. Ve vlastních Velkých Kuněticích žilo v roce 1836 již 738 obyvatel ve 105 domech. Byl zde statkový pivovar, palírny a zejména několik lomů na vápenec a mramor; ten se zčásti opracovával a zčásti se z něj pálilo vápno. Zdejší statek Hartenberk s areálem dvora a zámečku se dostal do rukou rodiny Strachwitzů a po roce 1844 Gasteheimů z Opavy.

Po zrušení poddanství se Velké Kunětice dostali do působnosti hejtmanství a také okresního soudu ve Frývaldově. Dřívější statek o rozloze 240 hektarů se různými prodeji zmenšil a nakonec zůstal vlastně jen dvůr, který nepodléhal první pozemkové reformě po roce 1918; jeho majitelé se často střídali.

Největší význam však měla ta skutečnost, že od konce 19. a zvláště od počátku 20. století tvořila ves severní, velmi důležitý okraj okrsku žulového a mramorového průmyslu, což platilo zejména pro osadu Strachovičky. K nejstarším podnikatelům v tomto oboru patřili T. Gröger od roku 1867 E. Elpelt od roku 1882. K nim přibyl od roku 1906 J. Pelz, v roce 1918 W. Thust a několik majitelů dalších firem, resp. jejich filiálek. Zdejší vápenictví naopak postupně zanikalo.

Další osudy Velkých Kunětic v nové době byly shodné s okolními obcemi. Také zde za první republiky měli zprvu nejvíce příznivců němečtí křesťanští sociálové a později henleinovci. Z prvních měsíců roku 1945 zůstal na místním hřbitově hromadný hrob sovětských zajatců z tzv. pochodů smrti.

Po roce 1945 se původně veliká obec postupně změnila v malou odlehlou vesnici. Dřívější pověstné kamenictví postupně zaniklo. JZD zde sice vzniklo již roku 1949, ale bylo menšinové a živořilo. Bývalý statek byl zestátněn a připojen k Žulové, ale v roce 1967 jej získalo místní družstvo. V roce 1974 se Velké Kunětice staly sídlem integrovaného zemědělského komplexu, do něhož vstoupila vlastně všechna družstva v údolí Bělé severně od Jeseníku, resp. České vsi, takže hospodařila na 3714 hektarech půdy. Škola v místě se sice udržela poměrně dlouho, ale nakonec byla zrušena a teprve v posledních letech obnovena. Zůstaly zde v roce 1990 pošta, dva obchody, restaurace a hostinec; vedle toho tu bylo už jenom kino.

Památky
Z památek je cenný zdejší kostel sv. Alžběty, který sice podle tradice patří ke nejstarším na Jesenicku, ale byl mnohokráte přestavován, nejvíc v první polovině 19. století; památkově chráněna je i brána a ohradní zeď hřbitova. Zdejší zámeček je vlastně jen součást dvora, který byl postaven někdy kolem poloviny 18. století. U zámečku jsou zachovány dvě bývalé šachtové vápenky z druhé poloviny 19. století.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.velkekunetice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ARMÉNIE A GRUZIE - krásky Kavkazu

Arménie a GruziePoznejte krásy nejstarších křesťanských zemí, zachovalé památky, okouzlující krajinu i vynikající gastronomii. S poutavým českým výkladem a vstupnými v ceně zájezdu. CK TILIA.

ZÁJEZDY ON-LINE 2020/2021

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2020 a 2021 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA