Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

10 tipů na výlet v Jihomoravském kraji

Mezi turisticky nejnavštěvovanější kraje v České republice patří kraj Jihomoravský, který kromě krásné přírody láká i na spoustu významných kulturních a historických památek. Mnohé z nich se pyšní dokonce zápisem na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jihomoravský kraj je také vyhlášenou vinařskou oblastí a protínají jej vinné stezky.

Vila Tugendhat

Od roku 2001 je na seznamu památek UNESCO zapsána funkcionalistická vila manželů Tugendhatových v Brně. Vilu Tugendhat postavil slavný německý architekt Ludwig Miese van der Rohe v roce 1929 a představuje jedno z jeho nejvýznačnějších předválečných děl. Patří mezi nejslavnější stavby světové moderní architektury a ve své době byla převratnou ukázkou moderního bydlení. Architekt se totiž nemusel držet žádného finančního limitu. Celkově vila Tugendhat stála 5 milionů korun a byly na ní použity ty nejmodernější materiály z různých koutů světa. Postavena byla za pouhých 14 měsíců. Při pohledu z ulice vila působí jako přízemní jednopodlažní budova, ale ve skutečnosti má hned tři patra. V horním se nachází přijímací hala, ložnice manželů Tugendhatových vybavené sociálním zařízením, dva dětské pokoje, pokoj vychovatelky a nechybí ani terasa. Na horní patro navazuje ještě byt správce a garáž pro dvě auta. Prostřední patro sloužilo jako reprezentativní i obytné prostory a součástí je i zimní zahrada. Spodní patro bylo vyhrazeno pro služebnictvo a nacházelo se zde technické zázemí. V současnosti je vila otevřena pro veřejnost a těší se velkému zájmu.

Slavkovský zámek 

Historické město Slavkov, které se proslavilo významnou bitvou, jež se v roce 1805 odehrála pár kilometrů západně od dnešního města, je dnes městskou památkovou zónou. Oblast Slavkovského bojiště pak byla vyhlášena krajinnou památkovou zónou. Jednou z nejnavštěvovanějších památek města je však Slavkovský zámek postavený v barokním slohu. Je dílem italského architekta Domenica Martinelliho. Patří mezi nejstarší dochovaná panská sídla na Moravě. V zámeckém sále bylo po bitvě u Slavkova dne 6. prosince roku 1805 podepsáno příměří mezi Rakouskem a Francií. Zámek má celkem 115 pokojů a je obklopen rozsáhlým zámeckým parkem vybudovaným ve francouzském i anglickém stylu. V parku nechybí několik bazénů ani sochařská výzdoba Giovanniho Giulianiho. Spodní část zahrady v současnosti dokonce slouží jakožto veřejné šestijamkové golfové hřiště. V roce 2008 byl Slavkovský zámek prohlášen národní kulturní památkou ČR. V současnosti poskytuje komentované prohlídky.

Slavkovský zámek
Foto: Slavkovský zámek

Dolní Věstonice

Na úpatí Pavlovských vrchů, na břehu Novomlýnských nádrží, v blízkosti chráněné krajinné oblasti Pálava leží Dolní Věstonice, obec, která se proslavila především nálezem slavné sošky Věstonické Venuše vyrobené z pálené hlíny. Věstonická Venuše pochází z období 29 000 – 25 000 př. n. l. je jednou z nejstarších ukázek umělecké tvorby tohoto druhu nejen u nás, ale na celém světě. Objevena byla teprve v roce 1925. Archeologické naleziště Dolní Věstonice, kde byla Věstonická Venuše objevena, je od roku 2008 národní kulturní památkou. Přímo nad obcí je možné navštívit zříceninu hradu Děvičky a vrch Děvín, který je nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů. Z památek dále stojí za vidění původně gotický Kostel sv. Michaela archanděla z roku 1389, budova bývalé radnice z 16. století, sousoší Panny Marie Pomocné z roku 1724 a zajímavé je rovněž Habánské náměstí, známé jako Husí plácek, které je lemováno vinnými sklepy. Vinařství má v Dolních Věstonicích tisíciletou tradici.

Svatý kopeček u Mikulova 

Na východě historického Mikulova, jehož centrum nese status městské památkové rezervace, se zvedá přírodní rezervace Svatý kopeček, která byla vyhlášena roku 1946. Dosahuje výšky 363 metrů a je společně se zvonicí a kaplí sv. Šebestiána nepřehlédnutelnou dominantou Mikulova. Kromě těchto dvou staveb se na Svatém kopečku a v jeho blízkém okolí nachází ještě další významné památky, jako je například kaple sv. Rozálie, kaple sv. Barbory či kaple Božího hrobu. V minulosti se tento vrch využíval jako pastvina pro dobytek, později se díky zmiňovaným sakrálním stavbám stal významným poutním místem. V dřívějších dobách byl Svatý kopeček významným centrem celého kraje, v současnosti je vyhledávaným cílem výletů. Mikulovský Svatý kopeček je velmi cennou lokalitou také z botanického hlediska a to i přesto, že leží v těsné blízkosti města.

Svatý kopeček u Mikulova
Foto: Svatý kopeček u Mikulova

Macocha 

V chráněné krajinné oblasti Moravský kras najdeme jednu z nejhlubších propastí ve střední Evropě. Propast Macocha je více jak 138 metrů hluboká a patří mezi nejznámější propasti u nás. Nachází se v přírodní rezervaci Vývěru Punkvy a je součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice, Punkevních jeskyní. Vznikla pravděpodobně propadem stropní klenby obrovského podzemního dómu. Dno propasti Macocha tvoří dvě krasová jezírka napájená říčkou Punkvou – Horní a Dolní jezírko, která si návštěvníci mohou prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků. Dno Macochy je zajímavé také zajímavé tím, že je jediným místem v zemi, kde roste vzácná rostlina kruhatka Matthiolova moravská, která byla objevena roku 1918 během výzkumné výpravy podniknuté na dno propasti. Odborníci ji považují za pozůstatek doby ledové. Dno Macochy je dnes přístupné veřejnosti během placených prohlídek do Punkevních jeskyní, vyhlídkové můstky jsou pak volně přístupné po turistických stezkách a vede k nim i naučná stezka Macocha.

Macocha
Foto: Macocha

Moravský „Kuvajt“ 

Zajímavým a velmi nevšedním výletem může být návštěva tzv. Moravského Kuvajtu, který se nachází v malebném koutu jižní Moravy. V obci Dambořice jsou k vidění četná zařízení na těžbu ropy a krajina zde tak připomíná spíše americký Texas nebo některou z oblastí Blízkého Východu, než moravské Slovácko, pro které jsou typické vinohrady a rozlehlá pole. V nedalekém Hodoníně je pak možné navštívit ještě unikátní naftařské muzeum – jediné v zemi. V muzeu je dokonale zmapována historie a vývoj ropného průmyslu na Slovácku. Právě oblast kolem Hodonína patří mezi největší naleziště ropy a zemního plynu na území České republiky. Stejně jako v Kuvajtu, i zde je vidět prospěch, který těžba ropy přináší – v Dambořicích nenajdete neopravený dům a pro děti zde byla vystavěna zbrusu nová hřiště. Těžba ropy navíc nemá negativní dopad na zdejší životní prostředí, v okolí se nachází lesy, louky a pole, které lákají k příjemným procházkám.

Rozhledna Malý Chlum

Na vrcholu 488 metrů vysokého kopce Malý Chlum v okrese Blansko se nachází stejnojmenná rozhledna. Jde o celodřevěnou stavbu vysokou 10 metrů, která má dvě vyhlídkové plošiny, na něž je možné se dostat po žebřících. Rozhledna byla slavnostně otevřena v roce 2005. Malému Chlumu se někdy přezdívá také Moravský Říp, protože se na jeho vrcholu původně nacházelo halštatské hradiště. Samotný kopec je tzv. svědeckou horou, což znamená, že jde o osamocenou vyvýšeninu s plochým vrcholem a příkrými svahy, která je významná z hlediska botanického i zoologického. Svahy jsou porostlé stepními společenstvy či lesy a jsou místem výskytu mnoha druhů hmyzu. Malý Chlum sousedí s Velkým Chlumem, který paradoxně dosahuje výšky jen 460 metrů nad mořem. Oba vrcholy byly pojmenovány podle staroslovanského označení pro „zalesněné návrší s dlouhým hřebenem“.

Lednicko-valtický areál  

Jedním z míst, jehož návštěvu nelze v Jihomoravském kraji vynechat, je Lednicko–valtický areál, který je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Najdete v něm jak majestátní zámky, lovecké zámečky, tak i chrámy, vyhlídky, belvedery a další unikátní stavby. Všechny jsou navíc zasazeny do rozlehlých a pečlivě upravovaných zahrad. Aby byl romantický dojem dokonalý, nechybí ani četné rybníky poseté lekníny. Lednicko-valtický areál je nejrozsáhlejším krajinným celkem v Evropě, kde se na obrovské ploše nachází celkem 15 z původních 16 staveb. Dochovat se nepodařilo pouze tzv. Katzelsdorfský salet, který byl zbořen v 50. letech minulého století, protože stál v hraničním pásmu. Tento rozlehlý areál v minulosti patřil rodu Lichtenštejnů. Obdivovat zde můžeme památky jako je zámek Lednice a Valtice, Janův hrad, kaple sv. Huberta, Apollonův chrám, minaret, lovecký zámeček Rendez-vous, empírový zámeček Pohansko, stavba kolonády na Reistně a další.

Lednicko-valtický areál
Foto: Lednicko-valtický areál

Pouzdřanská step 

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step - Kolby, která byla vyhlášena roku 1956, patří k nejproslulejším lokalitám stepní flóry na jižní Moravě. Nachází se na severovýchodě obce Pouzdřany v okrese Břeclav. Jde o rozsáhlý komplex stepních svahů a přilehlých lesních porostů rozkládající se na ploše 47 hektarů, kde se vyskytuje ojedinělá flóra a kde je možné najít i četné endemické a ohrožené druhy. Tato lokalita je tak vyhledávána především botaniky a také entomology, protože zdejší stepi jsou domovem pro množství hmyzu. Pouzdřanský kopec byl již v roce 1946 vyhlášen přísnou botanickou rezervací. V oblasti Kolby se nachází upravené pouzdřanské vinohrady, doubravy i step. Pouzdřanská step – Kolby je společně s nedalekými Pavlovskými vrchy nejkrásnějším koutem Jihomoravského kraje.

Soutok Moravy a Dyje 

Milovníci přírody si jistě nenechají ujít výlet na nejjižnější místo Moravy, kde se stékají dva významné vodní toky – Morava a Dyje. Jejich soutok představuje zároveň historické trojmezí České republiky, Slovenska a Rakouska. Právě zde se střetávají hranice těchto tří států. Přestože byla zdejší krajina již značně ovlivněna lidskou činností, stále vypadá nedotčeně. Je zde mimořádně zachovalý biotop lužní krajiny, který je vědci nazýván Moravská Amazonie. Meandrující ramena řek skutečně vypadají, jako by šlo o divočinu jihoamerického kontinentu. Pokud se vydáte na procházku zdejší krásnou přírodou, můžete se držet stezky s jedenácti zastaveními, kde na každém z nich stojí socha českého surrealistického výtvarníka Luba Kristka. Trasa nese název Podyjská glyptotéka a seznámí návštěvníky s místy, která by rozhodně neměli opomenout.

- jap - 

Další články z Česka: 
Praděd – Moravský ledovec
Karlova Studánka – za nejčistším vzduchem v Evropě
10 nejnavštěvovanějších míst na Vysočině
10 tipů na výlet v Moravskoslezském kraji
Z Gruně na Bílý Kříž – pohodová procházka Beskydami
 

Článek byl zobrazen 10 331 krát.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA