Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Základní informace

Česká republika
Hlavní město: Praha
Počet obyvatel: 10 306 709
Rozloha: 78 886 km2
Měna: koruna česká (CZK) = 100 haléřů
Úřední jazyk: čeština

 

Turistické cíle

Praha
Hlavní město České republiky, které hrálo důležitou roli v dějinách českého národa. Již od pradávna je to jedno z nejkrásnějších měst na světě. Říká se jí také „Praha stověžatá“nebo „Zlatá Praha“, což vystihuje její krásu. Nachází se zde nepřeberné množství historických památek, architektonických skvostů a zajímavých staveb z nejrůznějších období.

Hradčany jsou částí Prahy a nachází se pod Pražským hradem. Najdeme zde velké množství pamětihodností a turisticky atraktivních míst, například chrám sv. Víta, sídlo prezidenta České republiky, Královský palác s Vladislavským sálem, Obrazárnu, Kapli sv. kříže, Zlatou ulička, Prašnou věž, věž Daliborka, Klášter a baziliku sv. Jiří, Loretu, Černínský palác, Arcibiskupský palác, Strahovský klášter, Belvedér atd.

Karlův most je snad nejznámější a nejnavštěvovanější pražskou památkou, která spojuje Staré Město a Malou Stranu a je určen pouze pro pěší. Tento 520 metrů dlouhý most nechal postavit Karel IV. Kostel zdobí množství soch, většinou kopií od Matyáše Brauna.

Pražský ostrov Kampa je kouzelným a tichým koutem Malé Strany. Mezi zdejší zajímavosti patří Velkopřevorský mlýn nebo tzv. „Lennonova zeď“.

Staré město je srdcem Prahy. Najdeme zde Staroměstské náměstí, které patří bezesporu k nejhezčím veřejným prostranstvím ve městě. Stojí zde historický kostel Panny Marie před Týnem, barokní kostel sv. Mikuláše, Palác Golz - Kinských a uprostřed pomník Mistra Jana Husa. Na Staroměstské radnici je orloj z počátku 15. století, který patří mezi hlavní turistické lákadla města. Určitě byste neměli vynechat návštěvu Klementina nebo Domu u Kamenného zvonu. Zajímavé je také Rudolfinum, Betlémská kaple a Anežský klášter.

Na Malé Straně jsou impozantní barokní paláce a staré domy s pozoruhodnými znameními (dům U dvou slunců, U tří housliček, U zlaté podkovy, U zlatého jednorožce, U tří pštrosů...).

Dominantou malostranského náměstí je kostel sv. Mikuláše od Kryštofa a Kiliána Ignáce Diezenhoferů. Důležitým obchodním centrem Prahy se stalo 750 metrů dlouhé Václavské náměstí. Najdeme zde množství hotelů, restaurací, obchodů a klubů. Celému náměstí vévodí jezdecká socha sv. Václava a Národní muzeum.

Nové město bylo založeno Karlem IV. V roce 1348 a stalo se domovem především řemeslníků a chudších vrstev. Při návštěvě Prahy bychom neměli vynechat prohlídku Vyšehradu, Národního divadla nebo kláštera Emauzy.

Brno
Brno je druhým největším městem v České republice a je domovem pro téměř 400 tisíc obyvatel. Je také hlavním městem Jihomoravského kraje a sídlí zde Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Ústavní soud České republiky a Nejvyšší státní zastupitelství České republiky. Brno je také univerzitní město, celkem zde sídlí 6 universit. Mezi nejznámější patří Masarykova univerzita v Brně.

Dominantu města tvoří návrší s chrámem sv. Petra a Pavla z 11. a 12. století, sídlo brněnského biskupství. Další významnou stavbou je hrad Špilberk. Jde o mohutnou pevnost založenou ve 13. století jako zeměpanské sídlo. Přebývala zde moravská markrabata a později byla pevnost přeměněna na vězení. V roce 1962 byl hrad vyhlášen národní kulturní památkou.Nyní je na Špilberku sídlo Muzea města Brna. V centru města najdeme největší a zároveň nejstarší náměstí v Brně – náměstí Svobody, dříve nazývané také Dolní trh. Jeho vznik se datuje do 13. století. Na náměstí najdeme mnoho významných staveb. Jednou z nich je Dům pánů z Lipé, který patří k nejkrásnějším brněnským renesančním domům a postaven byl v letech 1589 – 1596. Kleinův palác stojící také na tomto náměstí byl postaven pro majitele železáren v Sobotíně. Jde o novorenesanční stavbu s velmi neobvyklou fasádou. Na náměstí se také tyčí raně barokní morový sloup s cennou sochařskou výzdobou. Najdeme zde i Kounicův palác a dům U Čtyř mamlasů z roku 1901. Nejstarší světskou stavbou v Brně je Stará radnice, jejíž historické jádro vzniklo v roce 1240. Z její vyhlídkové věže je krásný výhled na město. Nyní zde sídlí Brněnské kulturní centrum a Městské informační centrum. V historickém centru města najdeme Zelný trh, jemuž dominuje kašna Parnas z roku 1690 – 1695. V horní části Zelného trhu stojí Dietrichsteinský palác, který je sídlem Moravského zemského muzea. V Brně je ještě mnoho pozoruhodných a cenných staveb, například budova Malého Špalíčku, Palác Hausperských z Fanálu nebo budova Nové radnice. Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO byla zapsána vila Tugendhat. Je to nejvýznamnější stavba funkcionalistické architektury. V roce 1929 začal s její stavbou architekt Ludwig Mies van der Rohe. Vilu si nechali postavit manželé Tugendhatovi, kteří ji ale obývali pouze do roku 1938. Mezi významné brněnské kostely patří kostel sv. Jakuba z 13. století, kostel Jana Amose Komenského, kostel sv. Michala nebo kostel sv. Tomáše. Za shlédnutí stojí také Měnínská brána, která je jedinou dochovanou bránou brněnského hradebního systému. Najdeme zde také jeden z největších Moravských židovských hřbitovů s funkcionalistickou synagogou z roku 1934. Na počátku 20. století vyrostl v Brně jeden z nejznámějších evropských výstavních areálů – Brněnské výstaviště. Ročně se zde koná kolem 40 nejrůznějších veletrhů.

Olomouc
V srdci Hané leží stotisícové město Olomouc, které je kulturním, společenským a hospodářským centrem regionu. Nabízí velké množství historicky zajímavých památek a již odedávna patřilo k nejvýznamnějším moravským městům.

V jeho historickém jádru najdeme několik velkých náměstí. Jedním z nich je Horní náměstí, na kterém stojí radnice s orlojem z 15. století, Herkulova a Caesarova kašna. Náměstí však dominuje především sloup Nejsvětější Trojice z roku 1740, který je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Cenný je také arcibiskupský Dóm sv. Václava a budova Univerzity Palackého založená v roce 1573. Na Dolním náměstí můžeme obdivovat Neptunovu kašnu z roku 1683 a Jupiterovu kašnu z roku 1707. Na Náměstí republiky zase kašnu Tritónů z roku 1709 od olomouckého kameníka Václava Rendera. Mezi olomoucké národní kulturní památky patří Zdíkův palác, klášter Hradisko a kostel sv. Mořice. V Olomouci najdeme také pevnost Fort XVII. z roku 1850, která je nejzachovalejších součástí císařského systému opevnění města Olomouce. Areál je zapsán jako nemovitá kulturní památka České republiky. Na Svatém Kopečku najdeme barokní poutní kostel s dvouvěžovým průčelím – Baziliku minor, která tvoří dominantu krajiny. Z církevních staveb v Olomouci najdeme množství kostelů, klášterů a kaplí jako například kaple sv. Jana Sarkandra, klášter voršilek s kostelem sv. Kateřiny, kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Gorazda a kostel Zvěstování Panny Marie.

Karlovy Vary
Karlovy vary se staly světoznámými lázněmi a patří mezi nejnavštěvovanější místa v České republice.Léčí se zde jaterní a střevní choroby a žaludek Je známé také sklářským a potravinářským průmyslem. Každoročně se zde koná Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Město leží na soutoku řek Ohře a Teplá a má bohatou historii. Nejstarší budovy Karlových Varů pocházejí z období renesance, původní románské a gotické stavby se bohužel nedochovaly. K městu neodmyslitelně patří kolonády, např. Zámecká, Mlýnská a Vřídelní kolonáda. Nejstarším objektem Karlových Varů je Zámecká věž, která stojí u ruiny gotického hradu. Jedná se o bývalý lovecký hrádek, který nechal zřídit už Karel IV. Nejvýznamnější církevní památkou města je kostel sv. Máří Magdalény od slavného architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Za vidění stojí také Poštovní Dvůr, budova Městského divadla, Národní dům, dům U Tří mouřenínů, budova Hlavní pošty nebo Dům Felix Zawojski. Symbolem Karlových Varů je neodmyslitelně socha jelena zvaná „Jelení skok“, který se nachází na vyhlídce nad městem.

Kutná Hora
Jihovýchodně od Prahy, mezi středními toky řek Labe a Sázava se rozprostírá město, jehož historické jádro představuje architektonický skvost evropského významu. Město získalo své jméno proto, že bylo známé především těžbou stříbra a v pozdějších dobách také těžbou olověných a zinkových rud (jejich těžba byla ukončena v roce 1991). První zmínka o městě je z roku 1142, kdy na toto území přišli cisterciáci a v nedalekém Sedlci založili klášter. V roce 1995 bylo město zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nejvýznamnějšími památkami jsou: Chrám sv. Barbory, Arciděkanský chrám sv. Jakuba, Hrádek, Chrám Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská kolej, Kamenný dům, Sankturinovský dům, kaple Božího těla, Kostnice – hřbitovní kostel Všech svatých a mnoho dalších. Za návštěvu jistě stojí také nedaleký Sedlecký klášter, který je spolu s významnými kutnohorskými stavbami zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ve Vlašském Dvoře najdeme mincovnu, což je národní kulturní památka.

Krkonoše
Na severovýchodě Čech u hranic s Polskem najdeme Krkonošský národní park (KRNAP), kde se nachází také nejvyšší hora České republiky – Sněžka s výškou 1602 metrů. Krkonoše patří mezi nejznámější pohoří České republiky. Je zde krásná příroda, množství dobře značených stezek jak pro turistiku tak i pro cykloturistiku. Mezi známá turistická centra v Krkonoších patří Špindlerův Mlýn, Harrachov nebo Pec pod Sněžkou.

Žďár nad Sázavou
Město leží v Českomoravské vrchovině a má přibližně 24 tisíc obyvatel. Jeho historie se datuje do roku 1252, kdy na tomto místě vznikla osada Žďár. V roce 1607 byla tato osada uznána jako město a dostala i svůj nový znak. Nakonec bylo město sloučeno s obcí Zámek Žďár a vznikl Žďár nad Sázavou. Největší pamětihodností ve městě je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zařazen do seznamu památek UNESCO. Mezi další místa, která stojí za vidění patří kostel sv. Markéty, zámek Žďár, barokní most, Dolní hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo barokní morový sloup. Ve městě je také Muzeum barokní architektury, Santiniho muzeum a Národní dům, ve kterém dnes sídlí městské divadlo. Nedaleko Žďáru nad Sázavou najdeme vyhledávanou turistickou oblast Žďárské vrchy s nejvyšším vrcholem Devět skal.

Národní park České Švýcarsko
Tento národní park patří k nejznámějším oblastem turistiky ve Střední Evropě. Vznikl v lednu roku 2000 a navazuje na německý park Saské Švýcarsko. Najdeme zde unikátní a proto i chráněné pískovcové skalní město, jenž zapadá do rozsáhlejšího celku, který se nazývá Labské pískovce. Největším lákadlem tohoto národního parku je Pravčická brána - unikátní skalní most, který je zároveň Národní přírodní památkou. Značně navštěvované jsou také Jetřichovické skály, kde najdeme tzv. skalní hrádky jako je Falkenštein, Šaunštein a další. Krásné vyhlídky jsou z Mariiny skály, Vilemininy skály nebo z Rudolfova kamene. Část národního parku tvoří Děčínské stěny, které jsou hojně navštěvované především v oblasti Tiché a Divoké soutěsky. V Českém Švýcarsku jsou také dvě naučné stezky, jedna vede oblastí Jetřichovických skal a druhá prochází Hřenskem.

Český Ráj
Tento romantický kraj nabízí návštěvníkovi množství historických památek, které jsou zakomponovány v překrásné přírodě. Chráněná krajinná oblast Český Ráj byla vyhlášena již v roce 1955. Příroda zde vytvořila množství unikátních skalních měst, z nichž nejznámější je asi Hruboskalsko, Prachovské skály, Klokočské a Betlémské skály, Drábské světničky nebo Suché skály. Tyto oblasti tvoří ideální podmínky pro horolezce i pěší turisty. Pokud se budete chtít dozvědět něco o historii tohoto kraje, stačí navštívit například zámek Hrubý Rohozec, Hrubá skála nebo zříceninu hradu Frýdštejn, Rotštejn či zachovalý gotický hrad Kost. Jeden z vašich výletů by měl směřovat k dominantě celého kraje- zřícenině hradu Trosky, která byla roku 1998 vyhlášena přírodní památkou. Lidovou architekturu můžete poznávat, když navštívíte Dlaskův statek, Boučkův statek nebo vesnickou památkovou zóna lidové architektury Karlov v Lomnici nad Popelkou. Český Ráj je region, který nabízí širokou škálu sportovního vyžití. Jsou zde výborné podmínky pro turistiku, horolezectví, paragliding a cykloturistiku. Velké množství rybníků, řek a koupališť nabízí možnost skvělého koupání.

Třeboňsko
V oblasti Třeboňska je překrásná krajina tvořená stovkami rybníků a rybníčků. Tato chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace se nachází v Jižních Čechách u hranic s Rakouskem. Díky svým 460 rybníkům se z této oblasti stalo centrum českého rybníkářství. Třeboňsko je významné z hlediska výskytu mokřad, rašelinišť, ochrany ohrožené vydry říční a orla mořského a je také důležitou zastávkou při migraci vodního ptactva. V historických městech Třeboňska najdeme jedinečnou a zachovalou architekturu.Takovým městem je samozřejmě centrum této oblasti – město Třeboň, v jehož historické části najdeme zámek Třeboň, klášter i kostel. Dalšími historickými památkami jsou kostel sv. Jiljí, zámek Jemčina nedaleko Nežárky, bývalý klášter Augustiniánů v Borovanech a mnoho dalších. Přírodní zajímavostí je rybník Rožmberk, rybník Svět nebo Zlatá stoka.

Šumava
Šumava je s rozlohou 690 km2 největší národní park v České republice. Šumavu tvoří převážně náhorní plošiny s množstvím plání. Nejvyšším vrcholem české části Šumavy je Plechý s výškou 1378 metrů. Na své si zde přijdou turisté i cykloturisté. Na Šumavě najdeme množství ledovcových jezer, například Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné atd. Je to oblast kde je k vidění také spousta hradů, jako hrad Rabí, Kašperk, Kunžvart, Velhartice nebo Vítkův hrádek. Zajímavostí je i Schwarzenberský plavební kanál, jehož provoz byl ukončen v roce 1962 a původně měl spojovat Vltavu s Dunajem. Oblast Kašperských hor patří mezi nejstarší zlatonosné revíry v Čechách. Horský říčka vydra je důležitou součástí Šumavy a patří mezi hlavní turistická lákadla. Pramení ve výšce 1298 metrů. Údolím Vydry prochází naučná stezka, protože říčka je zajímavá jak z hlediska botanického, tak i živočišného. K nejvýznamnějším střediskům rekreace na Šumavě patří Špičácké sedlo, Zadov a Churáňov, Antýgl, Srní, Modrava nebo Lipenská vodní nádrž.

Beskydy
Moravskoslezské Beskydy se rozkládají na území tří okresů a jsou nejrozsáhlejším pohořím západních Karpat na území České republiky. Beskydy jsou chráněnou krajinnou oblastí s množstvím horských hřebenů, hlubokých údolí, zurčících potoků a říček a rozlehlých lesů. Největšími turistickými a rekreačními oblastmi jsou Visalaje, Bílý Kříž, Bílá, Gruň, Pustevny, Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm, Bečvy, Kasárna, Kohútka, Ondřejník, Soláň a další. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora s výškou 1324 metrů. Je zde však několik dalších zajímavých vrcholů, na které stojí za to vystoupat. Jedním z nich je 1129 metrů vysoký Radhošť, který je známý sochou Radegasta na vrcholu. Krásný výhled je také z druhé nejvyšší hory Beskyd – Smrku. Jsou zde i menší vrcholy jako Travný, Malý Smrk nebo Kněhyně. Beskydy jsou ideálním místem pro turistiku, proto se zde v posledních letech vystavělo velké množství rekreačních objektů, hotelů a chat. Pokračováním horského pásma Beskyd jsou Javorníky. Nejvyšším vrcholem je Velký Javorník s 1071 metry. Mezi turisticky přitažlivá místa patří Bumbálka nebo Kohútka - Portáš.

Jeseníky
Jeseníky leží na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje a poskytují ideální podmínky pro rekreaci, turistiku a letní i zimní sporty. V celé oblasti nejdeme bohatou síť turistických značených cest a množství rekreačních a sportovních center. V Jeseníkách se nachází také nejvyšší hora Moravy a Slezska - Praděd (1492 m). V oblasti je 5 naučných stezek: Velká kotlina, Bílá Opava, Rejvíz, Červenohorské sedlo – Šerák a mineralogická naučná stezka Sobotín–Maršíkov. Mezi turistické lákadla patří jeskyně Na Pomezí, Kralický Sněžník, Ovčárna, Petrovy kameny, Ramzová, Rejvíz, vodopády Bílé Opavy, Malá Morávka, Rabštejn a mnoho dalších. V Jeseníkách můžete navštívit i známá lázeňská střediska, jako jsou Priessnitzovy lázně Jeseník, Lipová-lázně, Karlova Studánka nebo Velké Losiny.

Broumovsko
Chráněná krajinná oblast Broumovsko leží v severovýchodních Čechách. V této oblasti je nepřeberné množství přírodních zajímavostí, ale také historických pamětihodností, proto je místo ideální například ke strávení rodinné dovolené,jelikož se zde určitě nudit nebudete. Broumovsko je turistům známé především svými rozsáhlými skalními městy jako jsou Teplicko-adršpašské skály nebo Broumovské stěny. Výlet můžete podniknout do Ratibořic, které proslavila Božena Němcová, do Náchoda, ve kterém si můžete prohlédnout krásný zámek, nebo do městečka Česká Skalice, které je jedním z východisek do Babiččina údolí. Dalšími zajímavými městy jsou Dobrošov, Dobruška, Hronov a Opočno.

Lednice - Valtice
Nachází se na jižní Moravě, asi 12km od Mikulova. Zámek v Lednici je součástí rozsáhlého Lednicko – Valtického areálu, který je od roku 1996 na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Se svou francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým parkem se řadí mezi nejvýznamnější romantické památky nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Zámek Lednice je někdejší letní sídlo rodu Lichtenštejnů, kteří se významnou měrou zasloužili o jeho zvelebení. Původně zde stála pouze gotická tvrz, která byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek. V současné době má zámek novogotickou přestavbu v tudorovském stylu. Asi 8 km od Lednice stojí další krásný zámek. Jde o zámek Valtice, který obklopuje rozsáhlý anglický park. Tento park spojuje Valtice s Lednicí v jeden obrovský areál. V parku je postaveno několik romantických budov, například Apollonův chrám, empírový chrám Tří Grácií a hraniční zámek. Park zdobí několik dalších zajímavých staveb: tyčí se zde minaret v maurském stylu, lovecký zámeček, Janův hrad, Dianin chrám, kaple sv. Huberta, Belveder a Rybniční zámeček. V areálu byla vytvořena i umělá jeskyně tzv. Grotta, postaven zámecký skleník a akvárium Malawi a v zámeckých sklepích najdeme salón vín. Prohlídku tohoto jedinečného areálu můžete uskutečnit v kočáře, na kole, pěšky, nebo proplout lodičkou. Každopádně je dobré jeho poznávání věnovat alespoň dva dny.

Karlštejn
Karlštejn je jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice. V roce 1348 ho nechal postavit český král a římský císař Karel IV. jako své reprezentační sídlo. Tato národní kulturní památka se nachází asi 8 km od Berouna. Asi 200 let zde byly uloženy korunovační klenoty a sbírky svatých relikvií. Hrad získal svou dnešní podobu v 19. století, kdy byl přestavěn. Dominantou hradu je hranolová věž s kaplí sv. Kříže, která byla vysvěcena v roce 1357. Uvnitř najdeme obrazy od Mistra Theodorika a polodrahokamy zdobené klenby ve tvaru křížů. Na Karlštejně se také údajně objevuje nejvíce strašidel ze všech českých hradů.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA