Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Jeseníky – drsná a malebná krajina

Zveme Vás na týdenní putování v termínu 26.7.-1.8.2015 po jednom z nejkrásnějších koutů České republiky, do jedinečných JESENÍKŮ. Domovem se nám již podruhé stane úžasný penzion Pod smrkem v Horní Lipové, odkud jsme v roce 2013 vyráželi poznávat Rychlebské hory. Různé náročnosti tras zaručují možnost putovat po horách jak zdatným turistům, tak milovníkům nenáročného putování za krásami hor.

Naše toulky zahájíme v Polsku, kde si prohlédneme lázeňské městečko pro léčbu srdce KUDOWA ZDROJ, kde se léčil i Winston Churchill a navštívíme Zlatý důl ve ZLOTYM STOKU.

Doporučujeme: Tento a další zájezdy najdete u CK Rotera

ZLOTY STOK je malé městečko doslova přilepené z polské strany k našemu Javornickému výběžku. První písemná zmínka o těžbě zlata ve zdejším dole pochází ze 70. let 13. stol., kdy vratislavský a krakovský kníže Jindřich udělil privilegium cisterciáckému klášteru. Od té doby až do současnosti bylo prokopáno více jak 300 km chodeb, šachet a galerií v 21 úrovních. V 15. stol. důl už patřil k nejvýnosnějším ve Slezsku. Další rozkvět nastal s příchodem lékárníka a alchymisty Hanse Scharffenberga, muže, který hledal elixír dlouhého života a náhodou objevil velmi silný jed arsenik a vypracoval postup získávání arseniku ze zdejších arsenových rud. Legenda mluví o tom, že arsenikem ze Zlotého Stoku byl otráven sám Napoleon. Na víc jak 100 let se pak městečko stalo hlavním světovým dodavatelem arseniku. Doly ve Zlatém Stoku se staly známé i díky prvnímu odstřelu skal na světě pomocí černého střelného prachu. (r. 1621). Zlato se ve zdejším dole těžilo téměř nepřetržitě až do 60. let minulého století. Za 700 let provozu bylo z dolu ve Zlotem stoku získáno na 16 tun ryzího zlata.

28.5.1996 byla po několikaletém úsilí zpřístupněna Podzemní turistická trasa. Prohlídka začíná v 500 m dlouhé štole Gertruda, opředené pověstmi. Ve štole je k vidění staré hornické nářadí, minerály, pece na tavení zlata, „trezor“ s 1066 „zlatými“ cihlami, které představují 16 tun získaného zlata a také laboratoř Hanse Scharffenberga. Následuje Chodba smrti, místo, kde byli uvězněni horníci, kteří kradli zlato. Odsouzenec byl postaven ke skále, jeho ruce až k loktům byly dány do speciálních děr. A ty byly vyplněny maltou. Nešťastný horník, takto připevněn ke skále umíral v příšerných mukách….

Prohlídka pak pokračuje v Horní Černé štole. Největší atrakcí této štoly je 8 metrový podzemní vodopád. Vzhledem k poloze městečka při hranici tady může návštěvník nahlédnout i do chodby, která vede na naše území. Podle historických pramenů sem měli Němci 8. května 1945 ukrýt poklady III. Říše. Hledání vratislavského zlata ale zatím nebylo úspěšné. Prohlídka je zakončena výjezdem podzemní oranžovou tramvají na hlavní prostranství. Tady je možné podívat se na ražbu pamětní mince, odlévání „zlaté“ cihličky nebo se aktivně zúčastnit rýžování „zlata“. Celou trasou provází návštěvníky polská průvodkyně s perfektní češtinou.

Večer neopomeneme navštívit LESNÍ BAR, aneb milé lesní překvapení - pivo se chladí v potoce, svařák a něco na zub tu nikdo nehlídá, nikdo neinkasuje, platí se do pokladničky.

2. den se vydáme na ČERVENOHORSKÉ SEDLO - 1013 m, historická hranice mezi Moravou a Slezskem, lyžařské a turistické středisko. Odkud navštívíme VŘESOVOU STUDÁNKU - 1313 m, kaplička se studánkou léčivé vody, KAMENNÉ OKO s překrásným výhledem do okolí, HORNÍ DOMAŠOV s kostelem sv. Jana Křtitele a lidovou architekturou či TROJMEZÍ, TOČNÍK nebo FILIPOVICE.

3. den pojedeme vlakem do BRANNÉ - monumentální kostel Archanděla Michaela, novorenesanční radnice, mariánský pramen, zámek, fojtství a projdeme se Naučnou stezkou PASÁK s rozsáhlými skalními útvary bizardních tvarů, a výhledovými skalami. Navštívíme firmu KREMO, která vyrábí staroměstské máslové trubičky paní Gřundělové s nezaměnitelnou chutí. Jsou vyráběny podle starého receptu z listového těsta a plněné bílkovým sněhem. Pro náročnější turisty máme připravenu túru z RAMZOVÉ- lyžařské a turistické středisko s lanovkou na Šerák, kostelem sv. Rocha k Vražednému potoku, Obřím skálám až na ŠERÁK - 1351 m, pod vrcholem se nachází chata Jiřího a meteorologická stanice. Cestu nám zpříjemní krásné výhledy do dalekého okolí.

Jeseníky

4. den nás čeká REJVÍZ, údajně nejkouzelnější horská osada u Zlatých Hor, s restaurací s vyřezávanými židlemi štamgastů. Projdeme se rezervací MECHOVÉ JEZÍRKO - velké vrchovištní rašeliniště s malým a velkým jezírkem se zvláštním ponurým rázem a opředeným řadou pověstí, podíváme se k LURDSKÉ JESKYNI - poutní místo se sochou Panny Marie nedaleko Rejvízu, k romantické zřícenině slezského strážního hradu KOBERŠTEJN, na Ruský hřbitov a skalní útvar KAZATELNA.

5. den si prohlédneme horské klimatické lázně KARLOVA STUDÁNKA. Lázně byly založeny v r. 1785 Maxmiliánem II. Františkem, synem Marie Terezie v místě výskytu četných minerálních pramenů. Svůj název získaly podle habsburského vojevůdce Karla, který jako první evropský válečník porazil v r. 1809 Napoleona. V areálu lázní je řada dochovaných, zejména roubených lázeňských domů. Dominantou lázní je budova Slezského domu z r. 1909. V lázních se léčí pacienti s onemocněním dýchacích cest a vysokým tlakem. Vyjedeme na OVČÁRNU - 1300 m, původní turistická chata vznikla pro potřeby ovčáků, nyní hotel, vystoupíme na PRADĚD - 1491 m, nejvyšší horu Moravy a Slezska, symbol Jeseníků a celého kraje, televizní vysílač s rozhlednou a restaurací a přes ÚDOLÍ BÍLÉ OPAVY se vrátíme do Karlovy Studánky. Bílá Opava pramení v sedle mezi Petrovými kameny a Pradědem – nejvyšší horou Hrubého Jeseníku a celé Moravy (1491 m n.m. ) v nadmořské výšce 1280 m n.m.. Ve Vrbně pod Pradědem po 13 km vytváří po soutoku s Černou Opavou řeku Opavu.

2 km od svého pramene se na úbočí Pradědu zařezává do hlubokého kaňonu tvořeného křemeny, břidlicemi a rulou - tady říčka vymlela tzv. „obří hrnce“. Při průtoku kaňonem v délce asi 2,5 km překonává dravý tok výškový rozdíl 400 m a vytváří četné peřeje, kaskády a vodopády. Nejvyšší z nich – Velký vodopád padá z výšky 7,9 m. Podél toku vede NS Bílá Opava s 5 zastaveními a informacemi o flóře, fauně a geologii oblasti. Náročná trasa je doplněna o technické pomůcky – lávky, žebříky, exponovaná místa jsou opatřena zábradlím. Celé území je součástí NPR Praděd.

Naučná stezka začíná u chaty Barborka pod vrcholem Pradědu, která bohužel v prosinci 2014 právě na svátek svaté Barbory vyhořela a škody se počítají na miliony. Historie chaty sahá až k roku 1883, to zde byl vybudován první přístřešek pro turisty. Od r. 1946 slouží chata veřejnosti. O dva roky později 21.5.1948 pak zdejší chatař Václav Myšák založil Horskou záchrannou službu Jeseníky. Na opačné straně se nad chatou zdvíhá vrchol Petrovy kameny s mohutnými 7 m vysokými vrcholovými skalisky.

Po 6 km pak NS končí v proslulých klimatických lázních Karlova Studánka.

Karlova Studánka

6. den v DĚTŘICHOVĚ navštívíme JELENÍ FARMU. Dětřichov, malá horská obec, dnes vlastně součást Jeseníku, nabízí ve svém okolí zajímavý zážitek. Na svahu Křížového vrchu chová pan Přibyl už 15 let více jak stohlavé stádo jelenů, laní a kolouchů. K vzniku farmy ho přivedla záliba v jelení zvěři a tak roku 2000 nejprve zakoupil vhodný pozemek, oplotil ho, nastudoval odbornou literaturu a umístil sem 10 kusů jelena západoevropského a po dvou letech chov rozšířil o 10 laní. V dalších letech pak stádo rostlo přirozeným způsobem a dnes se počet kusů pohybuje okolo 120 jelenů, laní a kolouchů. Vůdcem celého stáda je nejstarší a nejzkušenější laň.
Farmu lze po předchozí domluvě navštívit. Zájemci na vlečce tažené traktorem vjedou na pastviny přímo mezi stádo, při vyjížďce se od chovatele dozvědí spoustu zajímavostí – jejich zvyky, chování v době říje, zimní přikrmování, péče o jejich zdravotní stav a jsou jim představeny největší kusy, např. Ouško nebo statný šestnácterák Černý. Návštěvníci mohou nejzvědavější jeleny a laně přímo z ruky přikrmovat, buďto starým pečivem nebo jablíčky,

Vyjížďka trvá zhruba hodinu a určitě se při ní nudit nebudete, kromě zážitků si určitě odnesete řadu krásných fotografií.

Prohlédneme si jeskyně NA ŠPIČÁKU (více než 400 m dlouhý labyrint chodeb a puklin, které sloužily jako úkryt, o čemž svědčí nápisy na stěnách nejstarší z roku 1519, roku 2014 byly restaurovány), navštívíme město JESENÍK (lázeňské město, vodní tvrz, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Smetanovy sady se sousoším zakladatele moderní vodoléčby Vincenze Priessnitze) a vydáme se na ČERTOVY KAMENY (vyhlídkový skalní útvar 40 m vysoký a 100m široký), rozhlednu ZLATÝ CHLUM (26 m vysoká kamenná rozhledna z roku 1899, úchvatný výhled), Křížový vrch a přes lázeňské prameny se vrátíme do Jeseníku.

7. den než se s tímto krajem rozloučíme, zastavíme se v MARŠÍKOVĚ (dřevěný kostel Archanděla Michaela ze 17. století postavený majitelem panství Přemyslavem II. ze Žerotína, světoznámé mineralogické naleziště, v r. 1820 byl poprvé objeven nerost CHRYSOBERYL), ve VELKÝCH LOSINÁCH s renesančním zámkem neblaze proslulým čarodějnickými procesy, v RUČNÍ PAPÍRNĚ, původně žerotínské manufaktuře na výrobu papíru, která pracuje nepřetržitě od 16. století, se seznámíme se s historií tohoto řemesla. Na závěr se vykoupeme v novém areálu TERMÁLNÍHO KOUPALIŠTĚ.

- PR článek -

Článek byl zobrazen 2 648 krát.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA