Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Lednicko-valtický areál a Pálava

Lednicko-valtický areál je považován za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě a často se označuje jako „zahrada Evropy“. Místní krajinu tvoří rozlehlé zámecké zahrady s květinovými koberci, krásné lesy, rybníky a vinice.

Na území se nacházejí četné historické stavby (tzv. salety) jako jsou lovecké zámečky, kolonády, chrámy, kaple a mnohé další architektonické skvosty. Pro svoji jedinečnost byl Lednicko-valtický areál v roce 1996 zařazen na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO a společně s Pálavou je od roku 2003 součástí biosférické rezervace Dolní Morava.

Chráněná krajinná oblast Pálava je nejteplejší a nejsušší oblastí ČR. Má téměř středomořský ráz. Místní krajinu tvoří úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály a skalní stepi a lesostepi. Pálava patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Právě odtud pocházejí odkryvy pravěkých tábořišť lovců mamutů, proslulý je i nález keramické sošky - Věstonické Venuše.


Foto: Lednice - zámecká zahrada

Chcete poznat Břeclav, projet se lodí po Dyji, navštívit Lednicko-valtický areál (LVA) se všemi skvosty, projít si vápencovou CHKO Pálava s výstupem na Děvín či Sirotčí hrádek? Kochat se krásami krajiny při procházce vinařskou stezkou ve Valticích, obdivovat dědictví minulosti na zámcích v Mikulově, Valticích či v Lednici? Potom právě zájezdy s CK Rotera, v červenci a srpnu 2012 s ubytováním ve vstupní bráně Lednicko-valtického areálu v Břeclavi, jsou tou správnou volbou.

Kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné
Poštorná je místní část Břeclavi. Kostel nechal postavit v letech 1895-1898 kníže Jan II. z Lichtenštejna podle návrhu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera. Patří mezi nejvýznamnější a nejzajímavější novogotické stavby u nás.

Lovecký zámeček Pohansko
V letech 1811-1812 jej nechal postavit kníže Jan z Lichtenštejna. Tato elegantní podlouhlá budova s mohutnými postraními arkádami stojí v unikátní lužní krajině Pohanska, přímo na valu velkomoravského hradiště, jež zde vzniklo na počátku 9. století a které patří k největším raně středověkým opevněním v Evropě. Uvnitř je instalována archeologická expozice, která dokumentuje místní hradiště. V blízkosti zámečku je archeoskanzen se slovanskou polozemnicí a pohanským obětištěm.

Lednice
Dominantou Lednice je zámek, obklopený rozsáhlým parkem s Minaretem, skleníkem a Janohradem. Můžete se projet na lodičkách či koňským spřežením, navštívit akvárium Malawi i spatřit umění sokolnictví. Obcí prochází červená turistická trasa, která vede do Valtic i k Novomlýnským nádržím. Zelená turistická značka pak spojuje Lednici s Břeclaví.

V Lednici – jak název obce napovídá je tu skutečně větší zima než v okolí, to proto, že leží v prohlubině, kde se díky inverzi drží studený vzduch. Chladnému počasí nahrává i voda - řeka Dyje a okolní rybníky.


Foto: Lednice - zámek

Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v ČR. Lednické panství získali v roce 1322 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let. Dnešní podoba je výsledkem přestavby z let 1846 až 1858 v duchu anglické novogotiky. V současné době si zámek můžete prohlédnout od dubna do října dvěma prohlídkovými okruhy. Za každý okruh zaplatíte 120 Kč za dospělou osobu a 70 Kč za děti.

Zámecký skleník
Palmový skleník si majitelé lednického panství nechali postavit v roce 1835. Je 92,6 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. Rostou zde subtropické a tropické rostliny.

Minaret
Minaret v zámeckém parku vzbudil zvědavost a podnítil lidskou fantazii. Mezi místními koluje pověst, podle níž tu chtěl velký mecenáš umění Alois Josef I. původně postavil kostel. Ale nějak se s poddanými neshodl na místě stavby, pohádali se - a výsledkem je škodolibá knížecí pomsta: islámský symbol.

Pravděpodobně na legendě není mnoho pravdy. S nápadem udělat rozhlednu „po islámsku“ snad přišel samotný architekt Josef Hardmuth, autor moderní tužky, kterému minaret tvarem připomínal životní vynález.


Foto: Lednice - minaret

Minaret je nejstarší romantickou stavbou, jež se svou výškou 60 metrů představuje vůbec nejvyšší stavbu tohoto druhu v neislámských zemích. Má 3 vyhlídkové ochozy.

Apollónův chrám
Na vrcholu nad Mlýnským rybníkem v nadmořské výšce 220 metrů postavil Franz Engel v letech 1817-1819 Apollonův chrám. Pavilon má průčelí členěné osmi dórskými sloupy a nad atikou se zdvihá nástavba s půlkopulí a terasou s klasicistním zábradlím. Hluboký okolní les láká dodnes k příjemných procházkách a osvěžit se v Mlýnském rybníce. Písčitá pláž, je co by kamenem dohodil od zámečku.

Tři Grácie
Nedaleko Hlohoveckého rybníka stojí empírový zámeček Tři Grácie (bohyně Athéna, Afrodita a Artemis). Půlkruhová stavba ve tvaru kolonády s dvanácti jónskými sloupy, obklopuje sousoší tří řeckých bohyň, které původně stávalo v lednickém zámeckém parku. Ve výklencích si můžeme prohlédnout sochy, představující jednotlivé vědní a umělecké obory.

Rybniční zámeček
Zámeček vybudoval Josef Kornhäusel na břehu Prostředního rybníka v roce 1815. O tom, že Lichtenštejni nebyli žádní zpátečníci a fandili vědě, svědčí fakt, že objekt v roce 1928 darovali ornitologům a hydrobiologům. Dneska jej spravuje Mendelova univerzita.

Rendez-vous (Dianin chrám)
Na nejvyšším místě Bořího lesa ji v letech 1810-1812 postavil Josef Kornhäusel. Jde o romantickou napodobeninu římského triumfálního oblouku, se čtyřmi mohutnými představenými sloupy s korintskými hlavicemi. V patře se nachází sál, který dříve sloužil jako shromaždiště panstva chystajícího se na lov. Páni tu posnídali, probrali novinky v myslivectví a sílu svých koní. Pak se pomodlili k Dianě a vyrazili do okolních lesů vstříc dobrodružství. Bohyně je mohla z vyvýšeného místa sledovat do dálky. Dodnes sedí na trůnu, který zdobí vršek sloupu uprostřed průčelí.

Valtice
Valtice jsou městem s velmi starou vinařskou tradicí. Z řady vinných sklepů vynikají Zámecký a Křížový. Především Křížový sklep z roku 1640 patří k největším u nás. Jméno dostal podle půdorysu ve tvaru kříže s rameny dlouhými 136 a 96 metrů. Pojme až 22 000 hektolitrů vína. V roce 1869 byla ve Valticích založena zemědělská škola, zaměřená na vinařskou a ovocnářskou produkci, která zde působí dodnes. V roce 1993 při ní vznikla Vinařská akademie, která si klade za cíl seznamovat širokou veřejnost s vinařskou problematikou a se vztahem člověka k vínu.


Foto: Valtice - zámek

Zámek Valtice
Nejnavštěvovanějším objektem Valtic je bezesporu zámek. Původně zde stával hrad, připomínaný už ve 12. století, později několikrát přestavovaný. Ten byl pak nahrazen renesančně manýristickým zámkem, který na sklonku třicetileté války značně poškodili Švédové. Zbytky hradu i zámku postupně pohltila nová monumentální barokní rezidence, která se stala hlavním sídlem knížecího rodu Lichtenštějnů. Její stavbu zahájil koncem 17. století vzdělaný a zcestovalý Karel Eusebius z Lichtenštejna, práce potom pokračovaly až do roku 1730. Na vzhledu zámku se podíleli přední soudobí umělci a architekti. Z vnitřních prostor vyniká zámecká kaple se štukovou a malířskou výzdobou, Španělská konírna, taneční sál, Císařský sál, mramorový salonek a další. V části zámeckých prostor sídlí Národní vinařské centrum s Národním salonem vín, který každoročně pořádá nejvýznamnější soutěž vín u nás - Salon vín české republiky. Na zámek navazuje rozsáhlý park.

Okružní vinařská stezka, která začíná na valtickém náměstí, je dlouhá 5 kilometrů a má 19 zastavení věnovaných zdejšímu vinařství.

Kolonáda (Rajstna)
Západně od Valtic na Homoli, nejvyšším bodě LVA, stojí Kolonáda zvaná též Rajstna. Centru stavby dominuje vítězný oblouk. Z Kolonády je nádherný výhled.


Foto: Pálava

Přechod Pálavy
Trasa: Dolní Věstonice - Dívčí hrady - Děvín - Klentnice - Sirotčí hrádek - Stolová hora - Mikulov cca 17 km/

Děvín
Nejvyšší hora Pálavy - 555 m

Mikulov
Z roku 1218 pochází zmínka o mikulovském hradu, který v té době patřil Kounicům. Roku 1279 obdrželi mikulovští od Rudolfa Habsburského právo pořádat týdenní trh a přibližně v této době zde nastal větší stavební rozvoj. Zásluhou Ditrichštejnů ve městě vzniká řada nových staveb a mikulovský hrad byl přestavěn na renesanční zámek. Významnou postavou byl František Ditrichštejn. Založil tiskárnu, přeložil sem z Kroměříže mincovnu a roku 1611 uvedl do města řád kapucínů. Roku 1631 byli do města povoláni piaristé, kteří zde založili první piaristické gymnázium ve střední Evropě. Kardinál Ditrichštejn rovněž udělil velké výsady židovské obci, která sídlila mimo městské hradby. Židovská obec tvořila na konci 18. století 40% obyvatel města. Mikulov je dnes jedním z nejdůležitějších vinařských center jižní Moravy.

Od roku 1959 se v zámku nachází muzeum s expozicemi o archeologii, historii, přírodě a vinařství. Ve sklepě si můžeme prohlédnout obří sud, který je druhým největším vinným sudem ve střední Evropě. Byl zhotoven v roce 1643 a má objem 101 400 hektolitrů, průměr 5,2 m a délku 6,2 m. Kromě expozice vinařství se můžeme seznámit s expozicí Od gotiky po empír, galerií Ditrichštejnů a zámeckou knihovnou.

Další dominantou je kostel sv. Václava, kostel sv. Anny, nyní rodinná hrobka Ditrichštejnů, morový sloup Nejsvětější Trojice a kašna se sochou Pomony. Ze židovské čtvrti se zachovala jen horní synagoga, nacházející se v prostoru původního vstupu do zámku.


Foto: Mikulov

Turold a jeskyně Na Turoldu
Jeskyně na Turoldu se nacházejí na severním okraji Mikulova v přírodní rezervaci. Vrch Turold leží v nadmořské výšce 385 metrů. S jeskyní Liščí díra vytváří systém více jak 2 000 metrů chodeb, síní a dómů. Jsou tvořeny vápenci jurského stáří, přetvořeny byly alpinským vrásněním. Byly objeveny v roce 1951 a od roku 2004 jsou přístupné veřejnosti. Typická je jehličková a kulová výzdoba připomínající korály, vyvolávající dojem, že se procházíme po dně jurského moře. V hloubce 37 metrů leží jezerní dům s jezírkem, které je až 8 metrů hluboké.

Součástí areálu je volně přístupný geologický park s ukázkami hornin.

V případě, že se chcete seznámit vápencovým masívem Pálavy, která je bílou perlou uprostřed zeleného moře jihomoravských vinic a taky s Lednicko-valtickým areálem, kontaktujte CK Rotera, která v termínech 1.7.-7.7.2012 a 19.8.-25.8.2012 pořádá poznávací zájezdy do této atraktivní lokality.

- PR článek -

CK ROTERA
Nádražní 4
269 01  Rakovník
Tel: 313 513 371, 313 516 047

rotera@centrum.cz
www.rotera.cz

Článek byl zobrazen 4 455 krát.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA