Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zápis v první knize konfirmační pražského arcibiskupství hovoří o tom, že 25. ledna 1361 byl ve vsi Richnow ustaven farářem Jan Albertův ze Sebnitz za v roce 1360 zemřelého plebána Jana. To je první zmínka o osadě, která se již více než šest set let rozkládá na dně prehistorického sopečného jezera na úpatí Jizerských hor.

Osadu založili s největší pravděpodobností ve 13. století cisterciáci z Mnichova Hradiště ve svém lesním revíru. Bohužel až do počátku sedmnáctého století je písemných zmínek o Rychnově poskrovnu, takže se jen velmi těžko hodnotí složení i počet obyvatel.

Rychnov byl do počátku osmnáctého století výlučně zemědělskou obcí. Chudé výnosy podhorského kraje však obyvatelstvo nutily hledat způsoby dalšího výdělku. Počátkem osmnáctého století se zde rozšířilo domácí předení a tkaní lnu. V době, kdy se tento průmysl přesouval do textilních továren, zřídil zde rychnovský občan Johann Schöffel manufakturu na výrobu dóz z tvrzeného papíru, tzv. papirmaše.

Tyto rychnovské lakované dózy se staly známým obchodním artiklem a poskytly Rychnovu mnoho pracovních příležitostí. Zdobení jejich povrchu romantickými miniaturami pak dalo vzniknout rychnovské malířské škole, která se po úpadku výroby dóz na sklonku devatenáctého století věnovala průmyslové výrobě kopií slavných obrazů pro církevní i světské účely. Rychnovská škola, která za svých řad vydala i známé umělce, se stala základem jablonecké umělecko - průmyslové školy.
V roce 1856 proťala rychnovskou kotlinu mohutným obloukem železniční trať, jejíž viadukt dal obci novou tvář. Rychnovská stanice na trati Pardubice - Liberec zajišťovala spojení celého Jablonecka se světem.

Koncem devatenáctého století nastal bouřlivý rozvoj jablonecké skleněné bižuterie, která dala zbohatnout i Rychnovu. Na přelomu století se v Rychnově začaly stavět výstavní exportní domy a nová zástavba nabyla poněkud městského charakteru.

V roce 1895 obdržela obec statut městysu s právem konání čtyř výročních trhů ročně. V roce 1911 pak byla povýšena na město. Znak, který obec dostala již při povýšení na městys, je heraldickou kuriozitou. Dvorní malíř císaře Františka Josefa I. namaloval totiž namísto strohé řeči heraldických symbolů romantický obrázek údolní nivy, protékané potokem a bohatě porostlé křovinami, které dominuje kostel, v pozadí s horou Ještěd a v popředí s laní pijící z potoka.

Na počátku první světové války byla v Rychnově postavena továrna na výrobu galalitového zboží, která svým založením patří mezi technické kuriozity. Stavba je založena ve velmi obtížném terénu rašelinové bažiny. Je protkána sítí odvodňovacích kanálů, které leží v hloubce asi sedmi metrů pod terénem. Část stavby je založena na dřevěných pilotech (tovární komín na 75). Firma Haasis, která stavbu financovala, záhy zkrachovala.

V době první republiky byla stavba velmi málo využívána jako skladiště, slepičí farma a pro různé náhodné akce. Teprve v roce 1938 skupina německých podnikatelů umístila do tohoto areálu výrobu zaměřovacích přístrojů pro válečné účely. V době II. sv. války zde pracovalo kolem 100 Ukrajinek, pracovní síly dodával také zdejší tábor pro politické vězně, z něhož se v roce 1944 stala pobočka koncentračního tábora Gross Rosen.

V roce 1945 zažil Rychnov rasantní zlom, neboť leží na bývalé jazykové hranici. Obyvatelstvo města, které bylo do roku 1918 prakticky výlučně německé, bylo v drtivé většině deportováno do Německa. Vzhledem k poloze a hlavní železniční trati se stal shromaždištěm pro deportace nejen rychnovských, ale všech jabloneckých Němců právě bývalý koncentrační tábor.

Vylidnění Rychnova po válce a zejména pak zestátnění soukromého vlastnictví v letech socialismu mělo za následek velký úpadek obce. Přes sto domů bylo zbouráno a většina státních objektů byla velmi špatně udržována. Z této devastace se město dodnes vzpamatovává.

Necitlivé zásahy hodně narušily secesní a klasicistní vzhled architektury. Přesto zde dodnes najdeme některé skvosty stavitelského umění z počátku století.

Kulturní památky

Morový sloup sv. Prokopa
Nejstarší památkou ve městě je morový sloup sv. Prokopa, postavený roku 1702 na křižovatce nynější ulice Smetanovy a Na zálesí na poděkování za konec velké morové epidemie, na místě, kde skonaly poslední tři oběti moru.

Barokní kostel sv. Václava
Barokní kostel sv. Václava byl postaven v letech 1704 až 1712. Jedná se o jednolodní stavbu se stranou umístěnou věží. Interiér kostela pochází z druhé poloviny minulého století a dominuje mu oltářní obraz sv. Václava od českého malíře J. Hellicha. Dřevěná křtitelnice pochází z poloviny 18. století. Na zábradlí kůru je připevněn korpus Krista na kříži malovaný na plechu. Jde o typický projev rychnovské malířské školy. Okenní vitráže v presbytáři pocházejí z roku 1895.

Čtyři vitráže z lodi kostela jsou z let 1920 - 1922 a byly restaurovány v roce 1995 mistrem Davidem Rozkovcem ze Železného Brodu. Náklady restaurace hradil Spolek přátel města Rychnova za přispění radnice a katolické církve. Ve věži kostela je umístěn jediný zvon, který v kostele po válečných událostech tohoto století zbyl. Zvon Karl pochází z dílny pražských zvonařů a je datován rokem 1648. Do tohoto kostela byl přemístěn ze staršího dřevěného kostela, který stál na místě dnešní školy a byl roku 1711 zbořen (kdy byl postaven není známo).

Barokní kříže
Péčí Spolku přátel města Rychnova a jeho Kulturní nadace se podařilo zrekonstruovat několik barokních křížů, které byly poničeny v sedmdesátých letech tohoto století. Jedná se o tzv. Klingerův kříž, který stojí na Pelikovické silnici na půli cesty k Zálesí na místě, kde byla roku 1805 při loupežném přepadení zavražděna manželka krejčího Klingera, dále Ullrichův kříž, který stojí v Mlýnské ulici poblíž mostu do ulice Kokonínské a Smetanovy. Ten byl postaven v roce 1804 na paměť loupeže se šťastným koncem u Tobiáše Ullricha o sto let dříve.

Dalším zrestaurovaným je tzv. Školní kříž, který stojí v aleji na konci Lipové ulice jako upomínka na dobu, kdy v Rychnově padala "mana" (černá zrna nezjištěného původu, která padala za bouřky z oblohy v době velkého hladomoru). Na polní cestě od statku pana A. Millera k Červenému domu stojí zatím poslední restaurovaný kříž. Jedná se o památku z poloviny minulého století, která původně stála na místě oltáře starého dřevěného kostela na školním dvoře.

Socha sv. Jana Nepomuckého
K význačným památkám Rychnova patří pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1780 naproti budově I. stupně školy, postavená prý na paměť setkání se strašidlem, a pískovcový kříž na cestě do Pelikovic z roku 1781, který stojí podle ústního podání na místě, kde zahynul vozka pod nákladem dlouhého dřeva, sváženého pro stavbu Schöffelovy manufaktury.

Pomník padlým a obětem
Z novodobých památek je nutné připomenout pomník padlým v první světové válce před kostelem, který byl v roce 1993 upraven na pomník obětem obou světových válek a násilí ve 20. století. Koncentrační tábor připomínají tři pomníky. Na místě tábora za továrnou, v areálu továrny a v Nádražní ulici. Uměleckou hodnotou se může pochlubit posledně jmenovaný. Na hřebenové cestě mezi Pelikovicemi a Košovy je v nejvyšším bodě umístěna pamětní deska ke stému výročí narození významného rychnovského krajináře Richarda Felgenhauera.

Turistické cíle v okolí Rychnova

Rychnov je svojí polohou a dopravním spojením přímo předurčen jako výhodná základna pro krátké i delší turistické výlety. Na své si přijdou pěší, cykloturisté i vodáci a v zimě je možno vyrazit do okolí na běžkách.

Pěší turistika - Nejbližší okolí Rychnova

V nejbližším okolí města lze uskutečnit celou řadu pěších výletů, pro jejichž absolvování je třeba několik hodin, nejvýše půl dne. Mezi nejoblíbenější patří:

Na Kopaninu
Od nádraží ČD po žluté turistické značce na vrchol Kopaniny (3,5 km) s rozhlednou, od ní po modré značce k Myslivecké chatě (restaurace, 0,5 km) a po modré značce do Pulečného na zastávku autobusu MHD (2,5 km). Celkem 6,5 km, s návratem z Pulečného do Rychnova po silnici 8 km, 2 - 3 hodiny. Pěkná půldenní vycházka s občerstvením na trase, pohodlná.

Do Malé Skály
Po žluté značce na Kopaninu, dále po modré na zříceninu hradu Frýdštejn (5 km). Odsud po červené značce po Panteonském hřebeni do Malé Skály (cestou skalní útvary, zbytky romantického Panteonu, zřícenina hradu Vranov, skvělá vyhlídka Zahrádka nad Malou Skálou) na nádraží ČD (3 km) a zpět do Rychnova vlakem. Délka trasy 8 km, 3 hodiny, prohlídka obou hradů asi 2 hodiny. Nádherná, velmi vděčná trasa, místy poněkud náročnější. Možnost koupání v Jizeře nad jezem.

Na Drábovnu
Jako u předchozí trasy k hradu Frýdštejn (5 km), dále po červené značce přes Voděrady ke vstupu do skalního města Drábovna (2 km). Lesem a skalami do Borku a přes Bukovinu (restaurace) do Dolánek k zastávce ČD (5,5 km). Návrat do Rychnova vlakem. Délka trasy 12,5 km, 4 hodiny, prohlídka hradu Frýdštejn cca 1 hod. Příjemná, pohodová trasa s výhledy, na Drábovně místy méně pohodlná. Koupání v Dolánkách v Jizeře u jezu.

Do Hodkovic nad Mohelkou
Po neznačených cestách přes Liščí jámu, Rydvaltice, Radoňovice a Raubířské kameny do Hodkovic nad Mohelkou. Délka přibližně 7 km, asi 2 hod., orientačně náročná trasa. Návrat do Rychnova vlakem.

Blízké okolí Rychnova

Uvádíme dvě doporučené a oblíbené trasy celodenních výletů s nástupem nebo ukončením v Rychnově:

přes Ještěd a Javorník do Rychnova
Některým z ranních vlaků se dopravíme do Liberce, od nádraží pak tramvají (v současné době tramvaj nahrazena autobusem) do Horního Hanychova. Pěšky 1 km k dolní stanici lanové dráhy. Lanovkou na Ještěd (vrchol, vynikající rozhled, restaurace, hotel). Z Ještědu po červené značce na Pláně (2,5 km), dále po modré na Javorník. (9 km). Pokračujeme po červené značce přes Záskalí do údolí Mohelky (2,5 km), po lávce přes Mohelku a po neznačených cestách přes Radoňovice a Pelíkovice do Rychnova (5,5 km) nebo po červené do Hodkovic nad Mohelkou k nádraží ČD (2 km) a do Rychnova vlakem. Délka trasy je 20,5 km. Atraktivní výlet s mnoha výhledy, občerstvení jen v první části trasy.

přes Černou Studnici do Tanvaldu
Po silnici přes Pulečný do Dalešic (4 km), dále po zelené značce přes Maršovice na Dolní Černou Studnici (4 km) a po modré značce na vrchol Černé studnice (2 km), zde restaurace s vyhlídkou a vyhlídková skála. Dále po Černostudničním hřbetu s několika skalními útvary na vrch Muchov (5 km, cestou poněkud stranou cesty restaurace na Beranech) a odsud strmě dolů mezi skalami do Tanvaldu na zastávku ČD (2,5 km). Zpět vlakem do Jablonce n.N. a autobusem MHD do Rychnova. Trasa je dlouhá 17,5 km, je na ní řada vyhlídkových míst a možnosti občerstvení. a možnosti občerstvení.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.rychnovjbc.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA