Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Košťálov

Obec v údolí říčky Olešky (359 m n. m.) v podhůří Krkonoš, 8 km jihovýchodně od středu Semil, je křižovatkou tras do Krkonoš a Českého ráje.

Historie
První písemná zpráva sahá do roku 1361.
Obec je připomínána již ve 12. století. Kolem roku 1361 zde Valdštejnové staví nad údolím Želechovského potoka hrad Košťál. Roku 1514 byl již hrad označován jako pustý. Dnes jsou patrné zbytky valů a zdí na zalesněném kopci naproti koupališti.

Památky


Gotický kostel sv. Jakuba
Ze 14. století byl v roce 1717 barokně přestavěn. Kostel má plochostropou loď, na kazatelně obrazy evangelistů z konce 17. století, věž z roku 1722 a dva staré zvony (starší z nich je z roku 1378 - jeden z nejstarších zvonů na území našeho státu).

Památný portál
Zdejšího mlýna z roku 1815, zbořeného roku 1980, je umístěn v muzeu v Semilech.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Historickou hodnotu má i rokoková práce V. Rulffa - socha sv. Jana Nepomuckého v Kundraticích z r. 1777.

Přírodní památky
U domku č. p. 17 roste mohutná lípa velkolistá, zvaná Grafkova, která má obvod kmene 620 cm. Dvě borovice lesní, jedna u č. p. 126 a druhá u polní cesty, byly vyhlášeny jako chráněný přírodní útvar. Na návsi roste 9 lip starších 100 let.

Zvláště chráněné území "Kovářův mlýn" je paleontologickým a stratigrafickým nalezištěm, charakteristickým výskytem zkamenělin prvohorní spodnopermské fauny a flory a bylo zařazeno do kategorie přírodní památka.

K výraznému rozvoji obce dochází před 100 lety zakládáním textilních továren. Roku 1923 byla v Košťálově zahájena těžba melafyru, dnes lom Tarmac.

Současnost

V současnosti sdružuje obec Košťálov 1651 trvale žijících obyvatel na území 2002 ha včetně připojených obcí Kundratice a Čikvásky. Dalších asi 150 objektů slouží k rekreaci majitelům zejména z Prahy, Liberce a Mladé Boleslavi.

Areál koupaliště z roku 1942 byl obnoven a postupně je rozšiřován na kemp. Koupaliště patří mezi nejhezčí v Podkrkonoší.

Obec se rozkládá na ploše 2002 ha kopcovité krajiny, poměrně dost zalesněné, kamenité. Z celkové výměry je 1260 ha zemědělské půdy, 485 ha lesní půdy a 23 ha zastavěné plochy.

V současné době má obec 1651 trvale přihlášených obyvatel - 800 mužů a 851 žen. V předproduktivním věku je přibližně 21%, v produktivním 50,5% a v poproduktivním 24 % obyvatel z celkového počtu. Nezaměstnaní tvoří 4,5 % z celkového počtu obyvatel.

Asi 10 % obyvatel v místě samo podniká (autodoprava, truhlářství, klempířství, obchodní a pohostinská činnost, služby, účetnictví, kovorytectví, zedníci, malíři - natěrači, samostatně hospodařící rolníci atd.). Dalších asi 21% obyvatel je zaměstnáno v místních firmách.

Mezi největší zaměstnavatele v obci patří textilní závod Trevos, s. r. o., ZD Olešan, kamenolom Tarmac, Severokámen, a. s., léčivé rostliny Kamilla, s. r. o., skládka komunálních odpadů Ingeotrade, Dřevovýroba Matějka, Autodoprava Karel Novák, Autodoprava Chuchlík, Autodoprava Mach, Autodoprava Klobouček a další.

Přibližně 15 % obyvatel dojíždí za prací do Semil, Lomnice nad Popelkou a Jilemnice a nebo do vzdálenějšího Železného Brodu, Vrchlabí, Turnova, Prahy aj. Nezaměstnanost k 31. 3. 2000 činila 4,5 % z celkového počtu obyvatel.

Pověřeným úřadem pro naši obec je Městský úřad v Semilech. Obec zřizuje Základní školu 1. - 5. ročník, dvoutřídní Mateřskou školu v Košťálově. Při bývalé MŠ v Kundraticích je přistavěn v akci "Z" kulturní sál. Společenské akce v Košťálově se konají v sokolovně nebo v zasedací místnosti OÚ. V obci je pošta v budově OÚ. Zdravotní středisko se základní zdravotní péčí (praktický, dětský a zubní lékař) je snadno dostupné na tzv. "Hranicích", patří však již do katastru sousední obce Libštát.

Dvě restaurace a několik prodejen v obci je provozováno soukromníky. Do Kundratic (i na Čikvásky) dvakrát týdně pojízdná prodejna. Na její provoz obec finančně přispívá. Z důvodu společného vlastnictví vodovodu byl vytvořen Svazek obcí Košťálov-Libštát. Vodovod a kanalizaci smluvně pro Svazek spravuje VaK Turnov.

Obec provozuje tři lokální čistírny odpadních vod (jedna pro 11 BJ, druhá pro 34 BJ, třetí pro 12 bytů) a jeden septik opatřený biofiltrem (pro 30 BJ). Kanalizace je vybudována pouze v místech s hustější zástavbou. Okrajové části nejsou dosud vyřešeny (návrh v UPD), a to hlavně z finančních důvodů. U přístaveb a nových staveb jsou vyžadovány individuální čistírny.

V celé obci je zavedena digitální telefonní síť Telecomu, dobré pokrytí je signálem mobilních telefonů všech tří operátorů.

V Košťálově je vybudováno asi 5 km plynového vedení. Síť el. vedení je ve středu obce nová, proběhla výměna trafostanic. Ještě v letošním roce proběhne posílení části "na Bucharce"a v Kunraticích.

Společenský život a kultura

Obec má bohatý společenský život. Aktivně zde pracují spolky a organizace:
Sbor dobrovolných hasičů Košťálov, Sbor dobrovolných hasičů Kundratice, Tělovýchovná jednota Sokol Košťálov, Tělovýchovná jednota Sokol Kundratice, Tělocvičná jednota Sokol Košťálov, Český rybářský svaz - místní organizace Košťálov, Český myslivecký svaz - místní organizace Skalice Košťálov, Český zahrádkářský svaz - místní organizace Košťálov, Spolek pro kulturu Košťálov, Sdružení zdravotně postižených občanů v ČR - místní organizace Košťálov-Libštát.

Společenský život v obci navazuje na bohatou minulost. Po dlouhá léta se konají bály a plesy spolků, tradiční masopustní "Babí hop" s maskami a donedávna i s masopustním průvodem vesnicí. Dodržují se "Masopustní úterky", Vánoční posezení, vícedenní výlety Za krásami Čech a Moravy (SDH), zájezdy do příhraniční oblasti Polska, do Itálie. Tradičně se koná "Pálení čarodějnic", návštěva Mikuláše a čerta, dětský karneval, posezení při svíčkách.

Z nově založených tradic stojí za zmínku "Košťálovský pohár" - sportovně-humorné klání družstev postavených místními podnikateli, "Jezdecký den" v Kundraticích - přehlídka koní a vozatajského umění, "Výstava košťálovských výtvarníků" - výstava kreseb, obrazů, grafik a dřevořezeb amatérských umělců z Košťálova - XIV. ročník, "Suchardův memoriál" - okresní přehlídka hasičského umění, "Turnaj neregistrovaných" - turnaj ve stolním tenisu, "Víkend v pohybu" - víkendové cvičení a vycházky ve Špindlerově Mlýně, "Velikonoční turnaj v malé kopané" - neregistrovaná družstva, přehlídka dechových hudeb.

Výstavy košťálovských amatérských výtvarníků překročily hranice obce - výstavy uskutečnili např. v sousedním Libštátě, dále v Jičíně, Nové Pace, Mělníku, Písku, Mnichově Hradišti, Semilech, Neratovicích, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Staré Boleslavi, Varnsdorfu a v Praze (galerie Ungelt).

Koncerty dechové hudby Táboranka Košťálov, pod vedením RNDr. Jíny nebo hudební skupiny Sonet z Košťálova. Dlouholetou tradici a dobrý zvuk měl místní ochotnický divadelní spolek s vynikajícími herci, kteří si však, bohužel, nevychovali nástupce. Prozatím jsou náhradou zvány okolní divadelní ochotníci k hostování.

Mezi další dobrovolné aktivity občanů patří i cvičení s dětmi různých věkových kategorií, cvičení žen - aerobic, stolní tenis (muži, ženy, mládež), taneční kroužek při ZŠ, sportovní kroužek při ZŠ, turistický kroužek při ZŠ, výtvarný kroužek při ZŠ, hasičský kroužek, rybářský kroužek, kopaná minižáci.

Dále se organizují poznávací výlety a kulturní akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, lyžařské závody, cvičení hasičů, rybářské závody. Zájmové organizace si sami zajišťují výchovu nových členů, krmení lesní zvěře, vysazování stromků a jejich ošetřování, pořádání dětských dnů, soutěží (okrskových i okresních), letních ozdravných pobytů pro děti a mládež v místním autokempu a jiné dobrovolné aktivity.

Na základě výzvy obce Košťálov okolním obcím byl založen v září 1999 "Mikroregion Pojizeří", který sdružuje devět okolních obcí, které mají společné hranice k. ú. a mají společné zájmy (turistika, cykloturistika, spolupráce v oblasti kultury a sportu, společné stavební projekty).

Sponzorské dary jsou využívány na podporu provozu školy a školek, zájmovou a kulturní činnost, činnost sportovních oddílů a na sportovní akce. Z významnějších akcí lze jmenovat např. Košťálovský pohár, Velikonoční turnaj v malé kopané, Jezdecký den v Kundraticích, volejbalové turnaje, dětské dny, dětské karnevaly, výstavy košťálovských výtvarníků, akce pro seniory a invalidní spoluobčany, akce Spolku pro kulturu. Dále jsou investovány do likvidace černých skládek a likvidaci odpadů.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.kostalov.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA