Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Miskovice

Historie
První zmínka o vsi Miskovice pochází z roku 1309, kdy zde měli majetek Nechval a Pešek z Miskovic. Roku 1358 byla část Miskovic v držení kláštera skalického poblíž Kouřimi. Za doby nejstarší byly Miskovice uzavřeny třemi branami, z nichž prvá byla u nynějšího č. p. 1 a směřovala k č. p. 10. Brány byly r. 1825 rozbořeny. K jakému účelu sloužily a jestli byly v minulosti propojeny zdí, se neví.

Tvrz v Miskovicích stávala od nepaměti. První písemná zpráva o tvrzi v Miskovicích je z roku 1419, kdy patřila Vaňkovi Píškovi z bohaté patricijské kutnohorské rodiny. V letech 1448 - 1450 se připomíná zde Toman z Miskovic, stoupenec Jiřího z Poděbrad. Koncem 15. století pravděpodobně tvrz zpustla.

Dějiny tvrze v druhé polovině 15. a začátku 16. století nejsou známy. Roku 1544 prodává Hašek Zvířetický z Vartenberka tvrz majiteli dobřeňského statku Jindřichovi Voděradskému z Hrušova. V té době byla tvrz již pustá. Pánové z Hrušova v Miskovicích nesídlili, tvrz však opravili a ta sloužila jako obydlí hospodářského úředníka, pravděpodobně hejtmana panství. Jindřich Voděradský přivtělil Miskovice k Dobřeni, později k Suchdolu.

Protože syn Jindřichův Jiří Voděradský sedláním a lichvou nabyl mnoho peněz, čímž se provinil proti zřízení zemskému, byl zemským soudem odsouzen k smrti. 20. 10. 1580 byl sťat, jeho tělo bylo pohřbeno v Dobřeni a všechno jmění bylo zabráno. Toliko třem sirotkům Voděradského byla menší část majetku ponechána. Dva mladší bratři drželi Miskovice a Suchdol.

Tvrz v Miskovicích se připomíná ještě v roce 1630, kdy Dobřeň i s příslušenstvím, tj. Miskovicemi koupil Jan Kamberský z Kamberku (jeho erb nese černou orlici na zlatém štítu). Další zmínka o tvrzi je z roku 1648, když Dobřeň s příslušenstvím kupoval od Jana Kamberského z Kamberku majitel malešovského panství Jindřich Volf Berka z Dubé a pak ještě v roce 1666, když malešovské panství získal hrabě Jan Špork.

Šporkové zřejmě nechali miskovickou tvrz zpustnout, protože se v písemných pramenech již nepřipomíná. Stála dle lidového podání na místě panského dvora na západním okraji vesnice pod vrchem Vysoká. Šporkové vystavěli na kopci Vysoká honosnou kapli sv. Jana Křtitele, jejíž přízemí sloužilo jako klášter pro čtyři mnichy. (Po jeho vyhoření v minulém století jsou dosud patrny v lese části jeho vysokých zdí).

Šporkové drželi Miskovice jen krátce. Za Jindřicha z Oštejna, pána na Malešově, připadly Miskovice se dvorem k Malešovu a sdílely osud tohoto panství. Miskovice leží na státní silnici do Prahy jen 3 km západně od Kutné Hory v nadmořské výšce okolo 360 m. Nad obcí dominuje kopec Vysoká s vrcholem 471 m nad mořem. Na jeho úbočí svažujícím se k obci dokreslují kolorit kopce staré třešňovky a ořešáky.

Obec leží v místech někdejšího mořského zálivu, katastr obce se rozkládá na vápenci, křídových cenomanských sedimentech. Severně od obce vytváří vápenec otevřené pukliny tzv. pseudozávrty, které odvodňují mělké kotlinky. Rozpukané vápencové podloží je vydatnou zásobárnou podzemních vod vyvěrajících pod Miskovicemi (dříve středověkou Kutnou Horu zásobující pramen sv. Vojtěch). Pramen v Přítokách dnes napájí obecní vodovod nejen v Přítokách a Miskovicích, připravuje se i připojení Mezholez.

Na počátku století v Miskovicích stálo 79 domů s 580 obyvateli. Dnes stojí v Miskovicích 100 čísel popisných, v nichž bydlí 370 obyvatel. Na jižním konci vsi se rozrostl až k bývalým vápenkám rozsáhlý areál živočišné výroby (skot a brav) zemědělského družstva. Vápno se přestalo těžit a pálit v roce 1974. Na začátku tohoto století se připomíná v okolí obce 8 vápenek, z nichž dodnes stojí zbytek kamenné věže cylindrovky. Dvoupodlažní budova bývalé školy je stále majetkem obce, dnes je v ní prodejna potravin a byty. Moderní je areál mateřské školky se třemi pavilony a bytem, krytými valbovými střechami. Má kapacitu pro 40 dětí a navštěvují jej i děti ze Suchdolska. Areál se rozkládá v bývalém ovocném sadu na severním konci obce.

V obci není kostel ani hřbitov (jsou v blízkém Suchdolu). Do základní školy dojíždí děti do Suchdola. Sokolovna, přestavěná z bývalého panského ovčínu obětavostí občanů v roce 1925, je dnes využívána velmi málo, více mládeže je na fotbalovém hřišti u křižovatky k Hořanům. Ve dvoupodlažní budově na návsi postavené obcí v roce 1899 za 7.600 zl. sídlí dosud obecní úřad (s obecní knihovnou a poštovním úřadem) spravující 5 katastrálních území - Miskovice, Přítoky, Bylany, Mezholezy a Hořany.

Atraktivity a zajímavosti

Rozhledna na Vysoké
Obec Miskovice vykoupila v roce 2001 pozemek, na kterém je postavena rozhledna. Investor původně žádal o umístění vysílače pro operátora sítě mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že kopec Vysoká byl vyhlášen významným krajinným prvkem, bylo možno na něj umístit pouze stavbu veřejného významu. Investor souhlasil se stavbou rozhledny, kterou nabídl k provozování Obci Miskovice. Stavební povolení bylo vydáno v květnu r. 2001. Dokončena byla v září 2001, kdy začalo zkušební vysílání Českého rozhlasu - stanic ČRo 2 a Regina pro středočeský kraj. Stavba byla zkolaudována v březnu 2002. Dne 30. 4. 2002 Obec Miskovice slavnostně zahájila provoz rozhledny pro veřejnost.

Miskovické pseudozávrty
Miskovické pseudozávrty leží 5 kilometrů západně od Kutné Hory a 0,5 - 1 km severně od vesnice Miskovice, v nadmořské výšce 375 - 378 m. Toto území je typickou součástí geomorfologického podcelku Kutnohorské plošiny, okrsku Malešovská pahorkatina. Pseudozávrty se vytvořily na zarovnaném povrchu denudační plošiny, která je zemědělsky využívána jako orná půda, převážně k pěstování obilnin a cukrovky. Na severu a západě se velmi mírnými svahy zvedají rulové, částečně zalesněné pahorky Miskovického a Opatovického vrchu. Geologické podloží tvoří zvrásnění biotitické pararuly kutnohorského krystalinika, na nichž jsou uložena souostroví cenomanských vápnitých pískovců a organodetrických vápenců. Motivem ochrany jsou poslední zbytky pseudokrasových jevů.

Miskovická jeskyně
Spolu s Miskovickými závrty tvoří součást Miskovického krasu. Jeskyně leží ve středověkém lůmku nad údolím Bylanky, přibližně ve směru jímací kaverny Vojtěšského pramene. Je 23 m dlouhá a průměrně 1 m vysoká. Po odstranění sedimentů by se jednalo o mohutnou chodbu o výšce 2 - 3 m a šířce 3 - 5 m. Jeskyně je potencionální archeologickou lokalitou.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.miskovice-kh.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA