Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Kulturní Hradec Králové

Město Hradec Králové leží v nejvýznamnějším prostoru České kotliny, na soutoku řek Labe a Orlice. Statutární město Hradec Králové patří svou velikostí i významem mezi nejdůležitější centra osídlení v České republice a je sídlem Královéhradeckého kraje.

V Hradci Králové se určitě nudit nebudete a můžete jej navštívit za každého počasí. Zajímavá místa města zaujmou určitě malé i velké, cizince i domácí, mladší i zkušenější. Projděte se po Hradci Králové a nechte se unést jeho příjemným šarmem. Můžete zde obdivovat noblesní krásu skvostů historické a moderní architektury, a přitom poznávat dokonalou souhru různých uměleckých slohů.

Hradec Králové je městem festivalů, kongresů, velkých sportovních a společenských událostí. Každoročně je těm nejvýznamnějším udělována značka kvality "Regina". Calendarium Regina je přehledem těchto akcí. Rok 2009 je pro Hradec Králové ve znamení významného jubilea, připomeneme si 500 let od odlití pozdně gotického zvonu Augustin, který je kulturní památkou i světovým unikátem, a který je dnes opět funkční.

Ve 14 evropských zemích bude do počátku roku 2011 probíhat Projekt Kreativní města (Creative Cities). V České republice byl projekt zahájen v polovině roku 2008 a Hradec Králové je čtvrtým místem, kde se tato hra uskuteční. Jednou z částí projektu a zároveň nástrojem jak toho dosáhnout je i Future City Game – Hra budoucí město, která v Hradci Králové probíhá pod názvem „Kulturní Hradec Králové 2015 - Zahrad(b)ou budoucnosti“.

Historické centrum města bylo prohlášeno památkovou rezervací. Součástí městské památkové rezervace jsou starobylé měšťanské domy na náměstí. Stará radnice je budova postavená v barokním a klasicistním stylu. Sídlo městské správy bylo poprvé připomenuto roku 1418. Poslední úpravy pocházejí z let 1913 až 1924, kdy byl na průčelí umístěn znak republiky.

Biskupský palác je nádherná stavba pocházející z let 1709 až 1716. Budova biskupské rezidence patřící k nejkrásnějším barokním stavbám v Hradci Králové. Kamenný portál navrhl G. Santini. Uvnitř budovy se nalézá domácí kaple sv. Karla Boromejského. V roce 1777 bylo průčelí zvýšeno o druhé patro, střecha byla upravena o sto dvacet let později.

K nejhodnotnějším stavbám právem náleží Bílá věž – renesanční zvonice (kampanila) z let 1574 – 1589, která dostala své jméno díky použitému stavebnímu materiálu – bílému kameni. Věž je vysoká téměř 71,50 metrů, půdorys věže tvoří čtverec o rozměru asi deseti metrů. Nad vchodem je vytesáno heslo císaře Maxmiliána, za jehož panování stavba začala - Deus providebit, vigilandum tamen (Bůh bude prozřetelným, přesto je třeba bdít). Městu sloužila jako strážní a požární věž. Ve věži je zavěšen druhý největší zvon v Čechách - Augustin, který váží téměř deset tun a jeho dolní průměr je dva metry.

Na místě dnešní Galerie moderního umění na Velkém náměstí stály do roku 1910 tzv. Caivasovy měšťanské domy v klasicistním slohu. V tomto roce byly zbořeny a v letech 1911 - 1912 byl na jejich místě vystavěn Záložní úvěrový ústav, později přeměněný na Českou průmyslovou a hospodářskou banku. Adekvátní využití tohoto monumentálního paláce bylo zvoleno až po roce 1990 umístěním Galerie moderního umění. V objektu jsou kromě stálé expozice českého výtvarného umění pořádány příležitostné výstavy, přednášky apod.

Historický vývoj
Oblast v okolí současného Hradce Králové byla obydlena již v době prehistorické. Z archeologických průzkumů vyplývá, že lokalita na soutoku Labe a Orlice byla osídlena již v období pravěku a době římské. Díky svému výhodnému umístění měla oblast charakter obchodního střediska. Už v 10. století zde měli své sídlo Slavníkovci.

První písemná zmínka o tomto městě je z roku 1225. Kdysi bylo věnným městem českých královen i baštou husitského odboje, sídlem církevní protireformace i významným kulturním střediskem doby obrození. Jeho stoleté působení v roli vojenské pevnosti skončilo bitvou u Chlumu (1866).

Svou důležitostí a počtem obyvatel patřil Hradec Králové za Prahou k druhému nejvýznamnějšímu městu. Dokladem bohatství města v době, kdy v Hradci sídlil skvělý dvůr královny Elišky Rejčky, je katedrální chrám sv. Ducha z počátku 14. století. Je to nádherná gotická cihlová trojlodní stavba, jejíž dekorativní části jsou z pískovce. Cennými předměty jsou cínová křtitelnice z roku 1406 pocházející z podlažického kláštera (jedna z nejstarších v Čechách), pozdně gotický oltář z konce 15. století v jižní lodi a oltářní obraz Sv. Antonína od Petra Brandla.

K základním městským právům, patřilo právo vařit pivo a měšťané si toto privilegium žárlivě hlídali. Poprvé je v historických dokumentech doloženo právo vaření piva v Hradci Králové v roce 1390. Várečné právo se vztahovalo i na fakt, že se v tzv. právovárečných domech mohlo pivo čepovat i prodávat. Ve 14. století se hradecké pivo vyváželo až do Vratislavi, Kutné Hory či Kladska. Hradečtí měšťané se rozhodli v polovině 19. století založit Právovárečný měšťanský pivovar. Za zlatý věk piva v areálu měšťanského pivovaru lze považovat konec 19. století. Vlastní komplex pivovaru ukrývá v sobě několik objektů – historické domy č. p. 52 až 57, dům č. 358 na třídě ČSA a sladovnu.

Roku 1851 byl Hradec Králové prohlášen samostatným městem. V roce 1857 byla do Hradce zavedena železnice, později se dostalo i na další vymoženosti, jako cukrovar, strojírna, plynárna, záložna a spořitelna. Roku 1864 vznikla světoznámá továrna na piana Antonín Petrof.

Po 28. říjnu 1918 nastala pro město epocha nového vývoje. Je to slavné období, kdy se vytvářel jeho moderní urbanistický obraz, kdy se zásluhou tvůrčí činnosti architekta prof. Josefa Gočára Hradec Králové rázem dostal na přední místo mezi československými městy. Přibývaly nové školy, ústavy a úřady, komunikace, celé nové čtvrti a prospekty. Bývalé pevnostní město se změnilo v "salón republiky".

Muzea a technické památky
Rozlehlá muzejní cestní budova Muzea východních Čech se nachází na městském nábřeží. Byla realizována na asymetrickém půdorysu podle plánů architektka Jana Kotěry v letech 1909 – 1912.
Muzejní expozice Českých drah představuje jedinečnou a v Evropě unikátní sbírku prvků a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky z období počátků železnice do konce 20. století. V areálu letiště ve Věkoších vzniká unikátní muzeum letectví, kde se návštěvníci mohou seznámit s historií aviatiky v českých zemích.

Hydroelektrárna na Labi je jedinečná národní technická památka, kterou tvoří soubor budov s mostem přes Labe z let 1909-12. Unikátní kolesové parníky Primátor či Královna Eliška a Pirátská plachetnice neohroženě brázdí řeku Labe. Paroplavba po Labi má nástupní místo na přístavišti u lodě Čechie.

Co navštívit ještě?
Relaxovat nebo sportovat můžete v Městských lázních Hradec Králové. K návštěvě také lákají Jiráskovy sady, ležící na soutoku řek Labe a Orlice, kde najdete zbytky opevnění i malebný dřevěný kostelík sv. Mikuláše. Botanická zahrada léčivých rostlin byla založena se vznikem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy jako výukový pavilon v roce 1969.

Obří sladkovodní akvárium poblíž centra Hradce Králové s deštným pralesem a videoprojekcí přírodních krás nabízí návštěvníkům bezprostřední kontakt s tropickou přírodou. Součástí areálu je také sauna, posilovna a kavárna.

Centrum lidových tradic - Šrámkův statek v Pileticích je památkově chráněný areál se vzácnými dřevěnými objekty. Hvězdárna a planetárium se nachází na samém vrcholku jediné hradecké vyvýšeniny – na kopci sv. Jana na Novém Hradci.

Město Hradec Králové je královským věnným městem stejně jako Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto. Už od 14. století je čeští králové postupně věnovali svým ženám - královnám. Města vytvořila sdružení, které v současné době pořádá mnohé společné aktivity. Pozornost přitahuje každoroční konání Výtvarného salonu Královských věnných měst nebo volba Královny KVM.

Hradec Králové má i řadu příležitostí ke sportovnímu vyžití. Například v krytém bazénu, moderním aquacentru, na zimním stadionu či na některém z jiných sportovišť. Sport v pasivní podobě nabízí druholigový fotbalový klub FC Hradec Králové a. s., prvoligový HC VČE Hradec Králové a. s., stejně jako plejáda řady dalších sportů, které město reprezentují s většími či menšími úspěchy.

Příjemné životní prostředí patří k silným stránkám města. Hradec Králové byl i v minulosti znám svými rozsáhlými plochami zeleně. Veřejná městská zeleň v Hradci Králové vytváří systém, který plynule navazuje na zeleň příměstské krajiny. V roce 1996 byla lokalita toku řeky Orlice vyhlášena jako chráněný přírodní park Orlice. Toto území, stejně jako rozsáhlý lesní komplex novohradeckých lesů, sahající až k samotnému městu, významně přispívá k nabídce přírodních zajímavostí města Hradce Králové.

- ar -

Přechozí články z České republiky:
Karlovy Vary - město lázní a festivalů
Uherské Hradiště hýří vínem a folklórem
V Pardubicích to žije nejen perníkem
Zlín je město spojené se jménem Baťa a filmovou tradicí
Plzeň – kulturní metropole západních Čech

Článek byl zobrazen 2 899 krát.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA