Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Lysá hora s novou tváří

Mezi obcemi Krásná, Malenovice, Ostravice a Staré Hamry se do výšky 1324 metrů nad mořem zvedá Lysá hora. Je nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd a mezi českými horami vyniká ještě jedním nej – při dobré viditelnosti se z jejího vrcholu nabízí neopakovatelné výhledy na nejvíce českých a slovenských pohoří.

Lysá hora je výraznou beskydskou krajinnou dominantou. Na jejím holém vrcholu, kterému se přezdívá Gigula, stojí od roku 1980 radiotelekomunikační vysílač vysoký 78 metrů. Díky němu má Lysá hora svou charakteristickou siluetu a je možné ji bezpečně rozpoznat od ostatních beskydských vrcholů. Lysá hora skýtá nádherné panoramatické výhledy na hřebeny a údolí Beskyd, vrcholy Jeseníků, na slovenskou Malou i Velkou Fatru, Martinské hole a za příznivého počasí lze dohlédnout až na Vysoké, Nízké a Belianské Tatry. Tolika pohořími najednou se u nás nikde jinde nepokocháte.

Přírodní klenoty Lysé hory

Z nepříliš zalesněného vrcholu Lysé hory se rozbíhají menší podružné hřebeny – Malchor, Kyčera, Lukšinec, Zimní polana a Čupel. Všechny jsou pokryty smrkovými či smíšenými lesy. V masívu Lysé hory vzniklo několik přírodních rezervací a památek. Atraktivní jsou přírodní rezervace Mazák a Mazácký Grúnik se skalními útvary, kde se vyskytují přirozená lesní společenstva a nachází se zde i beskydský jedlobukový prales. Ondrášovy díry ukrývají pseudokrasové jeskyně a pukliny, Satinský potok vytvořil jedinečné vodopády a koryto řeky Ostravice je chráněno kvůli své geologické kvalitě. Pestrou mozaiku různorodých ekosystémů zahrnuje Malenovický kotel. Všechny tyto oblasti vynikají pestrými rostlinnými a živočišnými druhy.

Fauna a flóra

Díky tomu, že je toto území poměrně odlehlé a na mnoha místech těžko přístupné, stalo se okolí Lysé hory útočištěm mnoha živočichů. Početně jsou zastoupeni bezobratlí i obojživelníci. Potkat můžete mloka skvrnitého, ropuchu obecnou či skokana hnědého. Beskydy všeobecně jsou domovem mnoha ptačích druhů, hnízdí zde například čáp černý, jestřáb lesní, káně lesní, datel černý, strakapoud bělohřbetý, kalous ušatý, puštík obecný a mnohé další. Oblast Lysé hory je také součástí biotopu velkých šelem, jako je silně ohrožený rys ostrovid a sem tam do oblasti zavítá i medvěd hnědý a vlk obecný.

Co se týče flóry, tak do nadmořské výšky 800 metrů převažuje buk lesní, se zvyšující se nadmořskou výškou přibývá smrk ztepilý. V menší míře je zastoupena jedle bělokorá, javor klen, jasan ztepilý a v nejvyšších polohách jeřáb ptačí. Mezi ohrožené a chráněné druhy rostlin patří například oměj pestrý, vranec jedlový, plavuň pučivá, pryskyřník platanolistý, krtičník žláznatý, hořec tolitovitý, podbělice alpská a další.

Turistika

Pro svou polohu je Lysá hora celoročně vyhledávaným turistickým cílem. Vrchol je významnou křižovatku turistických cest a láká milovníky pěší turistiky, cyklistiky i paraglidingu. Na vrcholu se nachází Ski Lysá hora s červenou sjezdovkou o délce 380m s převýšením 67m, obsluhovanou vlekem a také upravované běžecké tratě. Na vrchol je možné se dostat po několika těžších i lehčích značených trasách. Nejoblíbenějším nástupním místem je Ostravice odkud vedou hned čtyři značené trasy. Dalším výchozím místem jsou Malenovice, Frýdlant nad Ostravicí, Krásná nebo Visalaje. Na Lysou horu se mohou vypravit také tělesně postižení a senioři, pro něž je dvakrát týdně, vždy ve středu a v pátek, vypravován autobus. Spoj jede na trase Raškovice – Lysá hora.

Po cestě na Lysou horu je možné se i vzdělávat, cestu totiž lemují tabule naučné stezky. Na stezku můžete vyjít z obce Malenovice nebo Ostravice, obě větve se scházejí na rozcestí na Lukšinci a společně vedou až na vrchol Lysé hory. Informační tabule seznamují návštěvníky s tím, jak dříve vypadala krajina, co zde roste a žije, kdo byl zbojník Ondráš a pojednává také o těžkém životě na horách. Stezku tvoří dohromady 15 panelů, které jsou rozestavěny na 16,5 kilometrech. 

Při výstupu z Malenovic narazíte na skautský památník na Ivančeně. Jde o mohylu z navršených kamenů, které sem vynesli skauti i ostatní turisté. Památník je dnes připomínkou skautů zabitých německými fašisty. Po cestě na vrchol Lysé hory turista míjí i nemalé množství křížků a pomníčků, které jsou důkazem toho, že horu není radno podceňovat. Přestože měří „jen“ 1324 metrů, dokáže především v zimních měsících pěkně potrápit. Na hřebeni pod vrcholem, kterému se říká „Větry“ často fouká opravdu silný nárazový vítr a tak je někdy problém se v těchto místech vůbec udržet na nohou. Problémem mohou být také i více než metrové závěje, které úplně skryjí cestu na vrchol, a člověk se musí sněhem prodírat po paměti. Lidé, kterým Lysá hora vzala život, většinou neodhadli svoje síly nebo podcenili nebezpečí hor. Časté je vysílení, ztráta orientace nebo po pády ze srázů. Na památku všem obětem Lysé hory byl pod jejím vrcholem vztyčen mohutný dřevěný kříž. 

Na nejvyšším místě Lysé hory se nachází typický kamenný sloup, na němž je umístěn tzv. hladící bod. Každý, kdo vystoupá až na vrchol, by jej měl pohladit, protože pokud tak neučiní, jako by na Lysé hoře vůbec nebyl. U sloupu jsou také nainstalovány panoramatické informační tabule s popisky a vyobrazením okolních kopců a pohoří. Vzhledem k současné výstavbě chat na Lysé hoře, je nyní vrchol přístupný po jiné pěšině. Původní stezka, po níž se dříve přicházelo, je přehrazena a vstup na ni je zakázán.

B7 pro odvážné

Sportovní nadšenci se mohou tento rok opět zúčastnit závodu zvaného Beskydská sedmička. Jde o extrémní horský maraton, kde mají závodníci možnost poznat své hranice. Trať vede přes několik významných beskydských vrcholů (Velký Javorový, Ropice, Travný, Lysá hora, Smrk, Čertův mlýn a Radhošť), je dlouhá cca 95 km a dosahuje převýšení 5302 metrů. Součet nastoupaných výškových metrů je shodný s převýšením, které překonávají horolezci při výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2 (8611m). Letošní ročník Beskydské sedmičky se koná v termínu 7. – 9. září. Více informací na stránkách www.beskydskasedmicka.cz.

Historie turistiky

První zmínky o Lysé hoře je možné nalézt v dokumentech z roku 1261, kde je zmiňována jako Lissa huera. K rozvoji turistiky začalo docházet až ke konci 19. století. První dřevěná útulna byla na Lysé postavena roku 1880. V  roce 1894 byla na památku výstupu arciknížete Albrechta Habsburského vystavěna na vrcholu nová chata – Erzherzog Albrecht-Schutzhaus, tedy Albrechtova chata, jejímž provozovatelem byl spolek německých turistů Beskiden Verein. Lysá hora se stala symbolem germánství a ubytování v útulnách bylo umožněno jen zámožné německé klientele.

Vzhledem k tomu, že kapacitně již chaty nezvládaly nápor turistů, byla koncem roku 1933 na vrcholu dokončena noclehárna, později zvaná Kamenný dům. Češi se však nechtěli smířit s tím, že by se Lysá hora stala trvale německou državou. Klub československých turistů proto v roce 1934 vystavěl na vrcholu Lysé hory další, tentokráte již českou chatu, která byla pojmenována Bezručova chata. Petr Bezruč přitom při svých „výplazech“ zavítal vždy jen do chat německých. V roce 1935 byl dokonce i písemně pozván na slavnostní otevření nově vybudované chaty, ale pozvání odmítl. V roce 1948 byly obě chaty znárodněny a Albrechtova chata byla přejmenována na Slezský dům. Nakonec obě chaty, jak německou, tak i českou stihl stejný osud – Slezský dům vyhořel v roce 1972, Bezručova chata o šest let později.

Stavby na Lysé hoře

Kromě charakteristického telekomunikačního vysílače se na vrcholu Lysé hory nachází meteorologická stanice, stanice horské služby a několik horských chat. Meteorologická měření se zde provádí od roku 1897, současná budova českého hydrometeorologického ústavu zde stojí od roku 1954. Místo dvou původních vyhořelých staveb vyrostly na Lysé hoře dvě provizorní budovy – Chata Lysá hora nazývaná též Plesnivka a bufet Šantán. Po několik let poskytovaly turistům společně s turistickou ubytovnou Kameňák své služby. Kousek pod vrcholem stojí ještě Ski chata Lysá hora, což je bývalá chata TJ Válcoven. Možností občerstvení a ubytování byl tedy dostatek.  

V září roku 2011 bylo však rozhodnuto o výstavbě nové chaty s názvem Chata Slezský dům. Chata Lysá hora (Plesnivka) tak byla zbourána a na jejím místě vzniká chata nová, která v budoucnu nabídne návštěvníkům Lysé hory kromě ubytování také restaurační provoz formou bufetu. Dokončení Slezského domu, který je ve vlastnictví firmy AK 1324 je naplánováno na rok 2013.

Na vrcholu Lysé hory však v současnosti dochází i k výstavbě druhé - Bezručovy chaty. Ta má být replikou původní Bezručovy chaty, jež v roce 1978 vyhořela. Chatu staví Klub českých turistů na přesně stejném místě a respektuje při výstavbě i architektonické řešení původní Bezručovy chaty. Předpokládané datum ukončení výstavby této chaty je rok 2015. Turisté, kteří v těchto dnech zavítají na Lysou horu, mají možnost se ubytovat pouze ve Ski chatě Lysá hora, občerstvení poskytuje klubovna Šantán a chata Kameňák. Po dokončení výstavby nových chat bude odstraněna stávající provizorní klubovna Šantán, jejímž majitelem je KČT a celý okolní prostor bude upraven a ozeleněn.

Pětka, Desítka a Maraton

Trojice chat na Lysé hoře, tedy turistická ubytovna Kameňák, SKI chata Lysá hora a nově vznikající Slezský dům, bude na počest nejslavnějšího českého olympionika a čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka pojmenována Pětka, Desítka a Maraton. Právě v těchto disciplínách Zátopek před 60 lety na Olympijských hrách v Helsinkách zvítězil a odnesl si zlaté medaile. Celý komplex těchto tří staveb ponese název Chata Emil Zátopek. Slavnostní pojmenování proběhne 29. 9. 2012 ve 12 hodin za účasti Zátopkovy manželky, olympijské vítězky paní Dany Zátopkové a dalších hostů.

- jap - 

Přechozí články z České republiky
Pohádkový vodní zámek Červená Lhota 
Přeměna třebíčského kláštera v šlechtický zámek 
Frýdlant - nejstarší hradní muzeum ve střední Evropě 
Kulturní Hradec Králové 
Karlovy Vary - město lázní a festivalů 

Článek byl zobrazen 8 380 krát.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA