Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Tipy na výlet a zajímavosti v Olomouckém kraji

Přehled tipů na výlet a zalímavostí v Olomouckém kraji zobrazených k dnesšnímu dni na našich stránkách.

2 lípy u pomníku sv. Jana Nepomuckého v Mikulovicích
Jejich stáří je odhadováno na 150 až 180 let. Lípa srdčitá (Tilia cordata Miller) – obvod kmene 300 cm, výška 26 m. Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop) – obvod kmene 328 cm, výška 25 m. - vedle autobusové zastávky v centru obce Mikulovice.

Arboretum Přírodní ráj
Romantické arboretum v Bystrovanech u Olomouce je příjemným parkem, v jehož areálu mohou návštěvníci pozorovat kromě rostlinné říše i kašmírské kozy, lamy, případně obdivovat cizokrajné opeřence ve voliérách. Areál Přírodní ráj se rozkládá na ploše asi 4 hektarů a na jeho návrhu pracoval špičkový italský tým.

Arcidiecézní muzeum
Sídlo Arcidiecézního muzea v Olomouci se nachází v obnovených budovách kapitulního děkanství na Václavském náměstí. Toto jedinečné muzeum je v převážné míře věnováno starým kulturám.

Barokní sloup sv. Trojice ve Staré Červené Vodě
Stojící na úpatí kamenného schodiště vedoucího ke vchodu do kostela Božího těla, pochází z 1. poloviny 18. století a je výtvarně cenný. Žulový sloup je osmiboký, kompozitní hlavice znázorňuje Boha Otce, který drží na klíně kříž s tělem Kristovým (u paty kříže je plastická holubice ducha svatého).

Bělecký mlýn
Bělecký mlýn je turisticky vyhledávané a oblíbené místo v rekreační zóně města Prostějov. Zajímavé místo se nachází na hranici Hané a Drahanské vrchoviny. Dají se tu pořádat turistické vycházky v nedotčené přírodě s historickým okolím, které jsou vhodné i pro rodiny s dětmi.

Biskupská kupa
K významnému turistickému místu Zlatých Hor patří rozhledna na Biskupské kupě. Je postavena na české straně česko - polských hranic. V době stavby to byla hranice mezi Rakousko - Uherskem a Pruskem. Dříve zde stála dřevěná vyhlídková věž postavena v roce 1889.

Botanická zahrada v Prostějově
Prostějovská botanická zahrada je od roku 1986 zařazena do mezinárodního seznamu botanických zahrad. Založena byla roku 1933 pro potřeby veřejnosti a školství. V počátcích byla zaměřena na regionální flóru. Druhá světová válka téměř celou botanickou zahradu zničila.

Boží muka ve Vápenné
Nachází se u silnice na kraji obce Vápenná při výjezdu směrem na Žulovou. Jsou ukázkou zajímavé práce lidových zednických mistrů ve stylu pozdního baroka 2. poloviny 18. století.

Cyklostezka Bečva
Trasa cyklostezky Bečva je určená speciálně pro cyklisty a pěší a tam, kde to povrch stezky dovoluje, i pro bruslaře na in-line bruslích. Po svém dokončení by měla trasa této cyklostezky propojovat 28 obcí v přerovském okrese, které leží v údolí řeky stejného jména, a vcelku by měla být dlouhá asi 73 km.

Čarodějnická cyklotrasa
Tato tematická naučná cyklotrasa vás provede po místech spjatých s čarodějnickými procesy, které se na Jesenicku a Šumpersku v 17. století odehrávaly.

Čehovický kostel sv. Prokopa
Krásný barokní kostel, který stojí za prohlídku, se nachází v obci s názvem Čehovice nedaleko města Prostějov. Kostel byl postaven v josefínském slohu v letech 1788-89 a jeho interiér je nádherně vyzdoben. Kostel s obdélníkovým půdorysem stojí uprostřed typické hanácké návsi – okrouhlice na zelené ploše.

Čechy pod Kosířem – zámek
Klasicistní zámek v Čechách pod Kosířem stojí na okraji obce v romanticky laděném parku asi 10 km od Prostějova. Zámek je proslulý četnými pobyty malíře Josefa Mánesa. Celý zámecký areál včetně parku je kulturní památkou.

Divadlo Point
Studentské divadlo Point v Prostějově je souborem, který tvoří zejména studenti Gymnázia Jiřího Wolkera a další nadšenci ve věku 12 až 25 let. Divadlo má v repertoáru inscenace jak kolektivně-autorské, tak režisérské.

Divadlo Šumperk
Mohutná budova divadla Šumperk patří mezi výrazné dominanty hlavní pěší zóny města. Divadlo bylo postaveno podle návrhu vídeňského architekta Georga Bergera už v roce 1902. Budova sloužila kulturnímu, společenskému a spolkovému životu. České profesionální divadlo zahájilo svou činnost 1. srpna 1951.

Dub letní – „Dub u Dlabačů“ v Mikulovicích
Obec Mikulovice, místní část Široký Brod. Jeho stáří se odhaduje na 200 – 250 let, obvod kmene 448 cm, výška 27 m. Dub letní (Quercus robur L.) se nachází pod svahem u lesa po pravé straně, asi 50 m od mostu přes řeku Bělou do obce Hradec – Nová Ves ve směru na Mikulovice.

Farní kostel Božího těla ve Staré Červené Vodě
Z 13. století je jednou z nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek celého regionu. Nachází se na mírném návrší uprostřed vsi - na křižovatce okresních silnic, kde kdysi stával hřbitov. Nejstarší, přední část kostela pochází z 13. století.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých Horách
Dějiny kostela sahají pravděpodobně do 60. let 13. století. První nepřímé zmínky o něm jsou z roku 1339 a opět z roku 1376 - 1377. Byl vybudován jako trojlodní stavba v raně gotickém slohu a postupně byly prováděny další přístavby. Po roce 1467 byl opevněn jako náhrada za zničení hradu Edelštejna.

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích
Patří k nejstarším na Javornicku; tento soud se vztahuje bohužel jen na původní jádro z období přechodu od románského k raně gotickému slohu, protože celkově byl kostel změněn v posledních stoletích dost podstatnými přístavbami, zejména věže v roce 1712 a boční lodě v roce 1896.

Farní kostel sv. Prokopa Loštice
Kostel patří k nejstarším v regionu, neboť dochované románské fragmenty dokládají původ z počátku 13. století. Písemné záznamy potvrzují založení tohoto původně románského kostela se zvonem v roce 1208.

Hlinsko – hradiště
Ostrožní hradiště Hlinsko leží severně od vesnice stejného jména v okrese Přerov. V letech 1967 – 1991 bylo toto území systematicky zkoumáno archeologem Jiřím Pavelčíkem. Prokazatelně zde bylo zjištěno osídlení kultury s nálevkovitými poháry a kultury s kanelovanou keramikou.

Hospoda Na rychtě v Dolní Lipové
Tato kulturní památka byla vyhlášena v roce 1963, stojí na pozemku parc. č. 987 v katastrálním území Dolní Lipová. Jedná se o pozdně barokní budovu s klasicistní architekturou se štítem z doby kolem roku 1800. Stavba se nachází v urbanisticky exponované poloze u křižovatky silnic Jeseník – Hanušovice ...

Hrad Bouzov
Hrad Bouzov je jedna z nejnavštěvovanějších památek v republice. Dnešní podobu hrad získal při přestavbě na přelomu 19. a 20. století. Hrad Bouzov se tyčí na ostrohu nad potokem Špránkem v mírně zvlněné lesnaté krajině západně od městečka stejného jména.

Hrad Edelštejn
Turista jdoucí ze Zlatých Hor po modré značce směrem na Příčnou horu, dojde k ruinám hradu Edelštejna, ležícího na severní straně Příčné hory. Jeden z nejmohutnějších středověkých hradů Slezska sloužil hlavně jako pohraniční hrad a strážce zlatých dolů.

Hrad Helfštýn
Hrad Helfštýn se nachází nad městečkem Týn nad Bečvou v jihovýchodní části okresu Přerov. Jeho umístění na kopci v zalesněné krajině připomíná středověké sídlo ukryté před civilizací. Unikátní hrad Helfštýn s nejdelšími hradebními zdmi na území České republiky je od městečka vzdálen jen 4 km. Nese prý jméno loupeživého Helfrieda z Linavy, který jej založil.

Hrad Kobrštejn
Zřícenina hradu na skalnatém výběžku Zámecké hory mezi Rejvízem a Vrbnem. Tento hrad patřil k řadě menších hradů, které strážily zemskou stezku mezi Zlatými Horami a Vrbnem. První písemné zprávy o něm jsou až z roku 1687, kdy byl již pustý.

Hrad Šternberk
Státní hrad Šternberk naleznete v moravském městě Šternberku, který leží v regionu střední Moravy na úpatí pohoří Nízkého Jeseníku. Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí.

Hrádek Leuchtenštejn
Na severním úbočí Biskupské kupy, od Zlatých Hor na levé straně horizontu kopce, ve výšce 660 m n. m. se nacházejí zříceniny drobného strážního hrádku. Písemných dokumentů je poskrovnu, takže v datování vzniku jsme odkázáni na archeologické nálezy.

Hrob Rudolfa Haukeho s pomníkem v Lipové
V roce 1974 došlo k prohlášení hrobu Rudolfa Haukeho, jedné z obětí střelby do dělnictva při stávce v roce 1931, za kulturní památku. Hrob se nachází na hřbitově v Dolní Lipové. Jedná se o jednoduchý rámovaný hrob v záhlaví s náhrobkem.

Hrob sedmi obětí Frývaldovské stávky ve Vápenné
Na místním hřbitově se nachází nejmladší nemovitá kulturní památka. Dokládá smutný výsledek stávky dělníků ze dne 25. 11. 1931, kdy kulky četnických pušek usmrtily sedm stávkujících.

Chrám sv. Mořice v Olomouci
K významným stavbám Olomouce patří gotický chrám sv. Mořice. Je to kulturní památka první třídy. Kostel sv. Mořice založil biskup Bruno z Schaumburku a první zmínka o tomto svatostánku pochází z roku 1257. Trojlodní kostel byl postaven v pozdně gotickém stylu a dnes je to největší gotický kostel na Moravě, jehož chloubou jsou největší varhanyv Evropě.

Jantarová cyklostezka
Jantarová stezka je jedna ze dvou dálkových cyklotras, které protínají středomoravskou regionální cykloturistickou síť spojující Vídeň, Brno, Ostravu a Krakov. Jantarová stezka je na Moravě zřejmě jednou z nejstarších a zároveň nejznámějších obchodních stezek.

Javoříčské jeskyně
Podzemní systém Javoříčských jeskyní tvoří spletitý areál chodeb, dómů a propastí. Jeskyně leží nedaleko vsi Javoříčko v rezervaci Špraněk. Na vývoji jeskyně, které byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců, se podílel také ponorný potok Špraněk. Javoříčské jeskyně jsou unikátní svoji bohatou, zachovalou a rozmanitou krápníkovou výzdobou.

Kamenný znak na budově č. p. 36 v Lipové
Jde o kamenný znak ve tvaru barokní kartuše s nápisem „Scholtisey 1696“, který se nachází v čelní zdi domu č. p. 36 v Horní Lipové (dnes Penzion Slatina). Znak je dokladem existence bývalého šoltéského statku (název šoltéství byl specifickým označením, kterého se používalo výhradně na území vratislavského biskupství ...

Kaple sv. Rocha ve Zlatých Horách
Při příjezdu do Zlatých Hor od Jeseníku nemůže nikdo přehlédnout v popředí Biskupské kupy drobnou sakrální stavbu stojící na vrchu v současnosti zvaném Rochus. Historie kaple sv. Rocha je spojena s třicetiletou válkou a morovými epidemiemi v letech 1632 - 1633.

Klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Vidnavě
Historie klášterních budov č. p. 107 a č. p. 251 ve Vidnavě souvisí s působením Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v naší obci. Počátky kláštera spadají do roku 1868, kdy tehdejší vidnavský farář P. Wache chtěl pomoci chudým farníkům, kteří byli ponejvíce dělníky a nádeníky.

Komplex lázeňských budov v Lipové
Jedná se o budovy vystavěné převážně až ve druhé polovině 19. století. Nevynikají sice významnou uměleckou hodnotou, takže se dosud nedostaly na seznam nemovitých kulturních památek, jedná se však o budovy se zajímavou architekturou a jsou součástí dějin Lipové.

Kostel sv. Filipa ve Vápenné
Dominanta a nejvýznamnější kulturní památka obce. Byl postaven v klasicistním slohu v letech 1780 až 1781. Alois Bauch z Vidnavy vytvořil překrásné malby v interiéru někdy na přelomu 19. a 20. století. Nemovitou kulturní památkou je také starý hřbitov z lomového neomítnutého kamene, rozprostírající se kolem kostela.

Kostel sv. Františka z Assisi ve Vidnavě
Kostel sv. Františka byl postaven jako gymnaziální kostel, který později sloužil i studentům teologického semináře a konviktu. Stavební práce byly zahájeny na jaře roku 1897. Stavbu kostela financovalo biskupství vratislavské, ale finanční příspěvek zaslal i císař rakousko-uherský František Josef I.

Kostel sv. Mikuláše v Mikulovicích
V roce 1903 byl přestavěn v historizujícím stylu. V interiéru se nachází reliéfní deska s výjevem čtyř evangelistů a ukřižování z 2. pol. 16. století, renesanční náhrobní deska majitele obce Wolfa Bibritsche z r. 1605.

Kostel sv. Václava v Lipové
Jedná se o jednolodní budovu, která je typickou ukázkou stavební památky josefinské doby. Dnešnímu kostelu předcházela malá kaple, která je v pramenech zmiňována již roku 1625. Základní kámen nového kostela o rozměrech 36 x 12 m byl položen 10. 5. 1787 a ještě téhož roku byla dokončena hrubá stavba.

Letecké muzeum Olomouc
U zrodu myšlenky založit Letecké muzeum v Olomouci byl 1. Letecký školní pluk. Snahou muzea je mapovat a uchovávat pro budoucí generace historii českého a československé letectví včetně toho školního.

Lhotka u Přerova
Přírodní památka Lhotka u Přerova se rozkládá na ploše asi 5,6 ha. Na prudkých svazích na jižním okraji obce se uchoval ostrůvek teplomilné vegetace, který reprezentuje výskyt stepní flóry na Moravě. Stráň příkře spadající k říčce Olešnici se rozkládá v nadmořské výšce od 240 do 270 m n. m. asi 8 km od Přerova.

Lokální a farní kostel v Žulové
Od té doby, co kaple na Boží hoře byla uzavřena, vzrůstalo ve Friedebergu, zvlášť po udělení městských výsad přání v místě samém zřídit kapli nebo kostel. V roce 1785 podali titíž prosebnou žádost vysoké zemské vládě o kapli a 1793 požádali u dvora o povolení postavit ve městě kostel.

Loutkové divadlo Sokol – Přerovský kašpárek
Divadlo loutek Přerov vzniklo v roce 1915 jako jedno z prvních loutkových divadel na Moravě. V prvopočátcích se pro veřejnost hrávalo jako loutkové domácí divadlo bratra Horneka s marionetami vysokými 25 centimetrů. Teprve později byly loutky vysoké už 50 cm. Hlediště v Palackého škole tehdy pojalo 240 diváků.

Moravské divadlo
Olomoucké divadlo je stálou českou divadelní scénou již od roku 1920. Moravské divadlo je v současné době domovskou scénou tří uměleckých těles. Díky třem uměleckým souborům a vlastnímu orchestru se denně na jevišti střídají balety, opery, operety, muzikály, činohry i pohádky.

Muzeum Komenského v Přerově
Většina stálých expozic Muzea Komenského v Přerově je umístěna v budově přerovského zámku. Současné muzeum Komenského vzniklo postupným sloučením několika přerovských muzeí. Nejstarší z nich – Museum Komenského, které bylo založeno v roce 1988, patří k prvním svého druhu na světě.

Muzeum papíru – ruční papírna
Ruční papírna ve Velkých Losinách, která stále funguje, je evropským unikátem. Prohlídkový okruh přiblíží návštěvníkům pozoruhodné prostory a způsoby výroby papíru. V areálu muzea se nachází prodejna výrobků a upomínkových předmětů.

Muzeum veteránů Slatinice
V lázeňské obci Slatinice v Olomouckém kraji najdou turisté v renovovaném statku z roku 1850 historii, sport, zábavu i poznání. Nejen malí i velcí kluci zde mohou obdivovat sbírku starých automobilů a motocyklů věhlasných značek Mecedes Benz, BMW aj. převážně z 30. let minulého století a řadu dobových artefaktů.

Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník
Rozlehlá Národní přírodní rezervace se subalpínskými holemi chránící rovněž významné porosty horských klimaxových smrčin pralesovitého charakteru s příměsí klenu, jeřábu, uměle vysazené borovice kleče a limby – tzv. Branenská cenová kultura, nejvýše položený porost v celém Rakousku – Uhersku zřízený umělým zalesňováním.

Olomoucký sloup Nejsvětější trojice
Olomoucký sloup Nejsvětější trojice Historické jádro Olomouce je architektonickým klenotem s mnoha významnými stavebními památkami. Jedna z nich se nachází na Horním náměstí. Ano, uhodli jste, jde o proslulý sloup Nejsvětější trojice, který je dokonce zapsán pod ochranu UNESCO.

Památník obětem 1. světové války ve Staré Červené Vodě
Areál kostela i s ostatními nemovitými kulturními památkami je ohraničen starou kamennou hřbitovní zdí. Do této zdi byl v roce 1929 osazen památník obětem I. světové války od významného krašského sochaře Obetha. Jedná se o obdivuhodné dílo přitahující kolemjdoucí tím, jako kdyby chtělo každému spěchajícímu něco říci, donutit jej k zastavení ...

Památník obětem Frývaldovské stávky
V roce 1963 došlo k prohlášení památníku odhaleného 21. 5. 1961 za národní kulturní památku (dnes pouze kulturní památku). Nachází se u křižovatky silnic Jeseník – Hanušovice – Javorník v Dolní Lipové.

Poutní kostel Panny Marie Pomocné
Kostel se nachází na východním svahu lesy pokryté Příčné hory, jež je poznamenaná staletou hornickou činností, která se nám připomíná takřka na každém kroku. Ke kostelu se dostaneme odbočením ze státní silnice Zlaté Hory - Heřmanovice.

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
Sakrální stavba – kostel sv. Cyrila a Metoděje je výsledkem přestavby původní synagogy podle projektu přerovského rodáka židovského architekta – Jakoba Gartnera. Současný vzhled objektu pochází z roku 1898, kdy byla budova přestavěna v novorománském slohu.

Rabštejn (zřícenina hradu)
Zřícenina hradu Rabštejn leží v Hraběšické hornatině, 2 km severně od Bedřichova, na svahu horského hřbetu svažujícího se do údolí říčky Oskavy. Hrad Rabštejn byl nejvýše položeným hradem historické Moravy. Dodnes jsou zbytky malebné zříceniny hradu Rabštejna oblíbeným cílem výletů jak z Rýmařova, tak z přibližně hodinu cesty vzdáleného horského sedla Skřítek.

Staletý chráněný tis v Mikulovicích
Jeho stáří je odhadováno na 700 – 800 let, obvod kmene 298 cm, výška 13 m. Tis obecný červený (Taxus baccata L.) – u kostela odbočit na místní komunikaci, po pár metrech vlevo – dvůr rodinného domu č. p. 9.

Stará a Nová kaolinová jáma
Povrchové doly na kaolinit v katastru obce Stará Červená Voda skrývají zajímavou technickou památku. Z Nové kaolinové jámy se zachoval železniční tunel, který je jedním ze dvou v jesenickém okrese. Tunel má velmi dobře zachovalý portál s pilastry z roku 1921 a původní konzolou, která nesla havířský prapor.

Špitální kostel sv. Kříže ve Zlatých Horách
Kostel se nachází na severním konci města u státní silnice vedoucí do Polska. Dříve to bylo před Dolní bránou. Je vystavěn v barokním slohu s prvky tzv. slezského baroka.

Tvrz Jeseník
Jeseník bývá nazývaný „perlou Jesenicka" pro svou překrásnou přírodní polohu ležící na soutoku horských říček Staříče a Bělé. Ves Jeseník byla založena někdy před r. 1267, kdy se její jméno (tehdy Frývaldov) objevuje v darovací listině vratislavského biskupa Tomáše I. (1232 - 1268) služebníku Kurzikovi.

Vidnavská radnice
Byla postavena v roce 1867 přestavbou z budovy policejní stanice.(Původní radnice stála uprostřed náměstí.) Novogotická stavba byla vybudována podle plánů Franze Grögera. Do fasády byly zabudované uměleckořemeslné nefigurální štukatérské prvky.

Vidnavský seminář
Vidnavský kněžský seminář a filosofickoteologické učiliště byl založen Vratislavským biskupem a kardinálem Jiřím Koppem v roce l899. Ve Vidnavě bylo gymnázium, ale protože denní dojíždění působilo mnohým studentům značné potíže, rozhodlo se město, že pro ně vystaví konvikt, jakýsi druh internátu.

Vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Podzemní elektrárna Dlouhé Stráně je jedním z největších divů České republiky. Přečerpávací elektrárna se nachází v chráněné oblasti Jeseníky. Z horní nádrže se nabízí jedinečný výhled na jesenické hory.

Zámek Jánský Vrch
Zámek Jánský Vrch vznikl přestavbou gotického hradu r. 1507 za biskupa J. Thurza jako letní biskupské sídlo. Znovu přestavován za třicetileté války, v 18. a v 19. stol. Ve zdech zámku kamenné renesanční pamětní desky. R. 1776 zřízená francouzská zahrada a r. 1800 založena na jižním svahu anglický park.

Zámek Náměšť na Hané
Zámek Náměšť na Hané leží v okrese Olomouc asi 15 km západně od Olomouce, 16 km severně od Prostějova a 14 km jižně od Litovle. V roce 1726 koupili náměšťské panství Harrachové, kteří patřili k významným rodům v Habsburské říši.

Zámek Úsov
Zámek Úsov patří mezi nejstarší hrady na severní Moravě. Vznikl před pol. 13. století na okraji tehdy osídlené oblasti v podhůří Jeseníků. Původní gotický hrad, postavený ve stylu francouzského kastelu, náleží mezi nejstarší na Moravě. Stavba neznámého stavitele je proslulá svým neobvyklými mohutnými věžemi předsunutými před hradby.

Zámek Velké Losiny
Zámek Velké Losiny patří k nejvýznamnějším renesančním památkám na severní Moravě. Renesanční zámek Velké Losiny leží na jižním okraji stejnojmenné obce mezi zalesněným kopcem Strážníkem na straně jižní a říčkou Losinkou na straně východní a severní. Úrovní architektonického řešení náleží zámek mezi stavební perly moravské renesance.

Přehle tipů na výlet a zajímavostí Moravskoslezského kraje

Článek byl zobrazen 4 102 krát.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA