Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Zajímavosti a tipy na výlet v Jihomoravském kraji

Přehled zajímavostí a tipů na výlet v Jihomoravském kraji zobrazených na našich stránkách k dnešnímu dni.

Alexandrova rozhledna
Rozhledna Alexandrovka je kamenná stavba, která se vypíná na vrcholu Špičák (496 m) na zalesněné stráni nad městem Adamovem na původním místě zaniklého dřevěného vyhlídkového pavilonu. Své jméno získala po předsedovi brněnské sekce Rakouského turistického klubu – Alexandru Suchánkovi, který se o její stavbu zasadil nejvíce.

Amatérský divadelní soubor Svatopluk
V Hodoníně se kulturní činností zabývají profesionální organizace, jako je Dům kultury, Galerie výtvarného umění a Galerie Kaplička. Nelze opomenout také Hodonínský Symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor, Masarykovo muzeum a Lázně Hodonín.

Anenský vrch u Bavor
Přírodní památku Anenský vrch tvoří kopec ležící as 1,5 km severozápadně od Mikulova a 1 km jižně od Bavor na západním okraji Pálavy. Na svazích Anenského vrchu lze najít stepní společenstva s výskytem kosatce nízkého a hlaváčka jarního.

Arboretum Řícmanice
Území arboreta Řícmanice slouží jako výzkumná stanice Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Přírodní arboretum nacházející se na babické plošině v lesích mezi Babicemi nad Svitavou a Řícmanicemi opatruje množství cizokrajných i domácích stromů.

Arboretum u Křtin
Arboretum se sbírkou cizokrajných dřevin se nachází mezi obcemi Křtiny a Jedovnice. Je veřejnosti přístupné. Bylo založeno v letech 1929 – 1930 profesorem Augustinem Bayerem.

Arboretum v Borotíně
Borotín v současnosti učinilo známým především jedno z nejhezčích arboret u nás. Bylo založené v roce 1975 a rozkládá se na ploše 4,5 ha. Postupně zde vysázeli širokou vzorkovnici rostlin. V arboretu jich nalezeme téměř 3000 druhů.

Boskovická radnice
Byla vybudována v letech 1460 - 90 Ladislavem z Boskovic, do nynější podoby pak přestavěná roku 1567. Jako původně kupecký dům byla městem odkoupena roku 1620 od Matyáše Hubáčka. Svou štíhlou čtyřbokou věží, která je v hranách spodní části seseknutá do osmiboké podoby je 44 m vysoká, opatřená ochozem.

Boží muka u nádraží v Ladné
Čtyřboká boží muka stojí u nadjezdu poblíž železniční zastávky. Patka čtvercového půdorysu je několikrát odstupňovaná a ukončená soklovou římsou. Na ní stojí čtyřboká lucerna, prolomená do dvou stran půlkruhově zaklenutými nikami, v nichž je obraz Krista a P. Marie.

Brněnská Jantarová stezka
Cyklostezka dlouhá 9,8 km je vhodná pro rodiny s dětmi a vede úseky: Babická – Břehová – Maloměřice – Husovice – Svitavské nábřeží – Avion Shopping Park. Na trase se cykloturisté setkají se starověkým sídlištěm v Obřanech, zahradní železnicí v Obřanech, pojedou kolem Vojenské nemocnice v Zábrdovicích až k Avion Shopping Parku v Heršpicích.

Břeclavský zámek
Břeclavský hrad byl založen knížetem Břetislavem I. mezi lety 1041 až 1050 na ochranu důležitého přechodu obchodní stezky přes hraniční řeku Dyji. Původně dřevěný hrad stával patrně v místě dnešního zámku.

Cetkovická kaplička
Zvaná "Ecce homo" postavená v roce 1886 na místě prastaré dřevěnné kaple v části Na Kaplici, z iniciativy Josefa Kubína, který vykonal pouť do Svaté země, odkud přivezl cenné relikvie a tyto zde uložil.

Cetkovický zámek (fara)
Postavený v roce 1762 jako letní sídlo posledního hradišťského opata Pavla Ferdinanda Václavíka, jehož erb je umístěn nad hlavním vchodem do fary je postaven rovněž v barokním slohu. Uvnitř fary se nachází několik umělecky cenných památek. Od roku 1784 dodnes slouží jako fara.

Děkanský chrám sv. Prokopa v Letovicích
Je druhou významnou dominantou města. Jde o původní gotickou stavbu, která byla během staletí upravována, až změnila svůj původní vzhled.

Děvín
Vrch Děvín je se svými 554,5 m nejvyšším a nejmohutnějším vrchem Pálavy. Za jasných dnů z něj lze dohlédnout až k alpským vrcholům a k táhlému obrysu Malých Karpat na Slovensku.

Divadelní spolek Frída - (Divadlo Bolka Polívky)
Zakladatelem divadelního spolku Frída, který vznikl z iniciativy Bolka Polívky, je herec Martin Trnavský. Spolek vznikl koncem roku 1999 a jeho domovskou scénou je Divadlo Bolka Polívky. Bolek Polívka se podílel nejen na vzniku divadelního spolku organizačně, ale také autorsky.

Divadlo Husa na provázku
V moravské metropoli Brně je Divadlo Husa na provázku jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí v ČR, která pracuje od roku 1967. Základ dnešního divadla Husa na provázku v Brně je v Domě pánů z Fanalu z 18. století, který stojí na místě staršího měšťanského domu na Zelném trhu.

Drnovický kostel
Jako Slunce vycházející nad obzorem ční nad obcí kostel Nejsvětější Trojice, jedna z nejvýznamnějších dominant dalekého okolí. Málokdo však tuší, jak rozsáhlé bohatství se za zdmi téměř 700let starého svatostánku skrývá.

Dřevenice na Horním Vejpusku v Olešnici
V obci je několik velkých budov, které nás zaujmou na první pohled, jsou tu i domy staré a mnohem více těch novějších. Protože náměstí v minulém století několikrát hořelo, jsou tu domy zděné, stavěné převážně až po největším z požárů v roce 1827.

Evangelický kostel v Boskovicích
Kostel je zdaleka vidět díky své věži s kalichem. Tento kostel byl stavěn v roce 1941 nákladem Českobratrské obce. Evangelický kostel je nejmladší kulturní památkou Boskovic, od roku 1998 je zařazen v Rejstříku kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

Evangelický kostel v Olešnici
Budova stojící nad ulicí Rovečínskou je z olešnických kostelů nejnovější, a to i přesto, že na Moravské straně stávala v druhé polovině 16. století bratrská modlitebna. Ta po třicetileté válce osiřela, zpustla a nakonec byla zbourána.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Původně gotický kostel byl v centru Vyškova založen v roce 1464 biskupem Tasou z Boskovic. Kostel stojící poblíž zbytků městských hradeb v roce 1753 vyhořel a v roce 1773 se zřítil. Obnova kostela byla provedena v roce 1781 v barokním slohu. Nyní je římskokatolický farní kostel vedle radnice a zámku dominantou města.

Farní kostel sv. Anny v Bořeticích
Mezi dominanty obce patří farní kostel sv. Anny, stojící na nejvyšším místě v obci. Je to barokní stavba z konce 17. stol., jednoduchých, ale ušlechtilých forem, s okolním hřbitovem obklopeným zdí s barokní branou tvořící výrazný architektonický celek.

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba v Cetkovicích
Postavený v ranně barokním slohu v roce 1699, podélná jednolodní stavba, zaklenutá valenou klenbou s výsečemi a s čtyřbokým závěrem,s přistavěnou čtyřbokou věží, krytou stanovou střechou s makovičkou a křížem ve vrcholu.

Farní kostel sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích
Farní kostel sv. Jiljí stojí na vyvýšeném místě uprostřed obce od počátku 16. století. Boční oltář sv. Jana Nepomuckého, Matky boží, sv. Kříže a sv. Rocha - přenesen z někdejší zrušené viniční kaple.

Gránický lesopark ve Znojmě
Lesopark v Gránickém údolí je nazýván také znojemský malý Grand Canyon. Gránický potok protínající toto území odděluje od sebe historické Znojmo a Hradiště sv. Hippolyta. Ve středověku bylo toto místo ze strategických důvodů udržováno zcela odlesněné kvůli ostřelování z městských hradeb a hradní pevnosti.

Hlouškův mlýn v Olešnici
Při ulici generála Čápka vedoucí směrem k Crhovu nás okamžitě zaujme velká obílená patrová budova. Jedná se o Hlouškův mlýn.

Holásecká jezera
Chráněná krajinná oblast Holásecká jezera v okolí obce Holásky jsou situována na západ od brněnské městské části Brno-Tuřany. Přírodní památka Holásecká jezera je soustava menších vodních nádrží v údolí Černovického potoka. Vypadají jako poříční jezírka s bohatým pobřežním porostem s charakteristickou mokřadní vegetací a faunou.

Hrad Bítov
Hrad Bítov patří k nejstarším hradům u nás. Tyčí se na ostrohu nad Vranovskou přehradou. V jedenáctém století byl v historických pramenech zmiňován jako královský hrad. Obydlen byl soustavně až do konce druhé světové války.

Hrad Boskovice
Tvoří dominantu kraje. Vypíná se nad údolím říčky Bělá v nadmořské výšce 448 m s výhledem na Malou Hanou a Chlumy. Vybudován byl pravděpodobně ve 13. stol. (podle pověsti založen Velenem), obydlen byl do roku 1729.

Hrad Bzenec
Starý Hrad s pozůstatky barokní kaple sv. Floriána a Šebestiána z roku 1703 tvoří dominantu města Bzence. Z kopce, na němž stojí ruiny kaple, je poset vinohrady a na jeho úpatí jsou vinné sklepy, je pěkný rozhled do okolí.

Hrad Děvičky
Na severním výběžku Děvína byl kolem roku 1222 postavený strážní zeměpanský hrad na ochranu zemské cesty směřující z Rakouska do vnitrozemí zvaný Dewiczky. Ve 13. století došlo ke kolonizaci kraje německým obyvatelstvem a od té doby se Děvičky začínají připomínat pod německým názvem "hauss Maydberch".

Hrad Holštejn
Hrad byl vybudován kolem roku 1270 Hartmanem z Jedovnic. Ten se po dokončení hradu začal podepisovat "Hartman z Holštejna" a přesunul centrum svého panství z Jedovnic na Holštejn. Po jeho smrti přešel hrad do rukou Čeňka z Lipé a ten ho v roce 1349 prodal Vokovi I. z Holštejna.

Hřbitovní kostel sv. Ducha v Kunštátě
Připomínán před rokem 1670, přestavěn roku 1738. Krypta s rodinnou hrobkou majitelů kunštátského panství. Na hřbitově hrob básníka Františka Halase.

Chrám Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna
Svatostánek, který stojí na slavkovském náměstí, náleží k jedinečným památkám klasicistní architektury v České republice. Byl postaven v letech 1786 až 1789 na objednávku Václava Antonína Kounice podle plánů vídeňského dvorního architekta Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenbergu.

Ivančický viadukt
Ivančický viadukt – starý Viadukt byl postaven jako součást stavby železnice z Vídně do Brna v letech 1868 – 1870. V tehdejším Rakousku-Uhersku byl vůbec prvním celokovovým mostem, který byl pro svou podobu s Eiffelovkou pojmenován také „Eiffelův most“.

Janův Hrad
Umělá hradní zřícenina byla vybudována v letech 1807 - 1810 podle projektu Josefa Hardtmutha. Byla pojmenována po Janu z Lichtenštejna, ve 14. století významném členu rodu. Jednopatrová zřícenina hradu se čtyřmi polozbořenými věžemi má v prvním patře velký rytířský sál a čtvercové nádvoří obehnané vysokými hradbami se střílnami.

Jedovnické rybníky
Jedovnice jsou ve svém blízkém i dalekém okolí známé svými rybníky. Doba jejich vzniku není přesně známa, ale rybářství má v Jedovnicích starou tradici, některé zprávy o výlovech jsou již z r. 1741. Nejstarší zmínka o rybnících je z r. 1371...

Jedovnický kostel sv. Petra a Pavla
Kostel je moderní učebnicí sakrálního umění konce 20. století. Tehdejší farář P. František Vavříček povolal v té době neznámé umělce Mikoláše Medka, Jana Koblasu a Josefa Istlera, aby moderně vyzdobili interiér jedovnického kostela.

Jeskyně Hladomorna
Nachází se ve skále pod hradem Holštejnem, v době jeho existence sloužila jako vězení a vedla do něj přístupová chodba dlouhá 14 m sama jeskyně je vysoká 17 m a její rozměry jsou 25 x 35 m.

Jeskyně Holštejnská – Nezaměstnaných
Jeskyně se nachází v severní části Moravského krasu s vchody na úpatí Holštejnského údolí v nadmořské výšce 476 m n.m.

Jeskyně Stará Rasovna
Je to závěrná stěna Holštejnského údolí tvořeného Bílou vodou. Tvoří ji dvě terasy vysoké 3 m a 18 m. První třímetrová terasa je u hlavního ponoru Bílé vody Nová Rasovna.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Dům umění
Jeden z nejhezčích renesančních paláců města Znojma je sídlem Jihomoravského muzea. Dům nechala zřejmě postavit bohatá patricijská rodina, neboť existuje písemný pramen o tom, že v 16. století stál na Dolním náměstí tzv. Italský dům, který byl totožný s tímto palácem.

Jízdárna v Boskovicích
Na východní straně zámeckého parku byla v roce 1870 vybudována panská jízdárna se stájemi. Budova v novogotickém romanticko historizujícím stylu byla v 50. letech 20. století skladištěm, aby po úpravách v letech 60. nalezla nové využití jako stylová restaurace a sportovní hala pro míčové hry.

Kaple Panny Marie v Boskovicích
Kaple Marie Bolestné vystavěná v roce 1873 v novogotickém stylu je výrazným architektonickým prvkem v okolní zástavbě řadových domků na Bělé.

Kaple sv. Floriána v Knínicích
Kaple sv. Floriána byla postavena po velkém požáru obce v roce 1695 za hradišťského opata Norberta z Počenic. Kaplička je drobná, avšak umělecky velmi významná barokní stavba architekta G. P. Tencally.

Kaple sv. Floriana v Moravském Žižkově
Roku 1852, tedy právě před 150 lety, byla na tehdy volném prostranství žižkovské návsi dokončena stavba zděné zvonice v podobě kapličky. Byla postavena na místě původní, dřevěné zvonice. Stalo se tak za působení prvního žižkovského starosty - Matouše Haluzy.

Klášter Rosa coeli
Zřícenina kláštera Rosa coeli jinak Růže nebes je pozoruhodná kulturní památka okresu Brno-venkov. Nachází se na východním okraji historického centra Dolních Kounic v údolí řeky Jihlavy přímo pod hradním kopcem. Klášter náleží k významným středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky.

Klášter v Boskovicích
Na Hradní ulici, naproti Panskému dvoru (pod zámkem), stojí bývalý klášter, který jako přízemní budovu nechal postavit Jan Leopold hrabě z Dietrichsteina v roce 1756. Původně zde byl umístěn panský špitál pro 12 chudých.

Klášterní kostel sv. Václava v Letovicích
Klášterní kostel sv. Václava dokončen roku 1773. Zakladatelem kláštera byl někdejší majitel letovického panství, nejvyšší dvorský kancléř Jindřich Kajetán Blümegen. Stavitelem byl řeholní bratr Longinus Traub.

Kloboucký zámek
Jednopatrová stavba tvořená hlavním vstupním traktem na severní straně klobouckého náměstí a bočním východním křídlem s původně hospodářskými přístavky. Renesanční stavbu nechal vybudovat opat Ambrož z Telče v roce 1589, původně sloužila jako letní rezidence pro představené premonstrátského kláštera v Zábrdovicích.

Knínické kříže a boží muka
Zajímavými sakrálními památkami jsou také četné kříže a boží muka rozesetá porůznu buď přímo v obci nebo na jejím katastru na okraji polí, či úvozových cest.

Knížecí rotunda Panny Marie ve Znojmě
Knížecí rotunda Nanebevzetí Panny Marie a sv. Kateřiny se nachází v samotném historickém centru města Znojmo. Jde o památku knížecího přemyslovského hradu. Původně byla rotunda součástí areálu hradu a sloužila jako farní kostel.

Kočičí kámen u Bavor
Přírodní památku Kočičí kámen tvoří skalka obklopená poli ležící asi 2,5 km severně od Mikulova a 1 km jihovýchodně od Bavor. Stepní lokalita je výskytem hlaváčka jarního a koniklece velkokvětého.

Kostel Povýšení Sv. Kříže v Benešově
Kostel se začal stavět v místě bývalého dvora r. 1786 společně se školou a farou. Vlastnímu počátku stavby předcházelo splnění podmínky - složení hotovosti 300 zlatých na arcibiskupství v Olomouci, kteroužto uhradila obec.

Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné
Kostel sv. Archanděla Michaela v Ladné představuje ojedinělé a nezaměnitelné dílo charakteristické pro dobu panování Jana II. z Lichtenštějna.

Kostel sv. Barbory v Adamově
V roce 1854 byl zbudován knížetem Aloisem Lichtensteinem. Jedná se o novogotický kostel s pozoruhodným tzv. Světelským oltářem, který je uměleckým unikátem.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Hlohovci
Byl vystavěn až v letech 1832 - 1835. Po přestavbě roku 1912 bylo změněno také jeho patrocinium a dnes je zasvěcen sv. Bartoloměji. Do roku 1959 byla farnost filiální do Valtic, od té doby přísluší pod faru lednickou.

Kostel sv. Jiří v Bořitově
Kostel sv Jiří stojí na nevysokém návrší, kde ještě za dob před Kristem bývalo pohanské obětiště. O době vzniku tohoto kostela se názory odborníků rozcházejí s datem konce 12., či začátku 13. století ve starší době románské.

Kostel sv. Marka v Knínicích
Nejvýznamnější knínickou památkou je Farní kostel sv. Marka. Nachází se na vyvýšeném místě starého hradiště. Nad ním je hřbitov a pod ním fara. Z městečka vedou nahoru ke kostelu kamenné schody.

Kostel sv. Mikuláše a katolický hřbitov v Olešnici
Kostel sv. Mikuláše je budovou, která velmi výrazně změnila svoji podobu. Byl totiž do současné podoby zcela zmodernizován v roce 1852. Postaven však byl mnohem dříve, a to v roce 1725, nákladem tehdejšího majitele kunštátského panství Jana z Lamberka.

Kostel sv. Petra a Pavla v Lysicích
Patří mezi nejstarší v okolí. První zmínka o něm je z roku 1390. Stavebně o jeho vysokém stáří svědčí i pozůstatky z období slohu románsko-gotického. Kostel za staletí prošel řadou přestaveb. Největší z nich probíhala po dobu 4 roků od roku 1782 ve slohu vlašském.

Kostel sv. Stanislava v Kunštátě
Původně gotická stavba z konce 15. stol., barokně přestavěná roku 1687. Boční kaple přistavěny počátkem 18. stol.

Kostel sv. Vavřince na náměstí v Olešnici
V místě současného kostela stával kostel již před staletími. Vystavěli jej potomci kolonistů (osídlenců), kteří byli původně z Německa. Proto se také náměstí říkalo Německá Olešnice na rozdíl od Moravské Olešnice, která ležela na pravém břehu Olešnického potoka.

Kostel sv. Vavřince v Hodoníně
Farní kostel sv. Vavřince v Hodoníně je podélná jednolodní stavba stojící v centru města na Masarykově náměstí. Na tomtéž místě stál už v roce 1240 gotický kostel. Starobylost a důležitost Hodonína už v dobách Velkomoravské říše však předpokládá, že tu bývala fara s kostelem už před rokem 1240.

Kostel sv. Vavřince v Horních Bojanovicích
Kostel prošel několika stavebními úpravami. Stavba má původní gotické jádro a nynější podoba chrámu pochází z konce 16. století. Ve čtyřicátých letech se objevily názory, že možná původně kostel byl opevněn, tak, jako kostel v sousedním Kurdějově, nebo blízké Nosislavi.

Kostel svatého Jakuba staršího v Boskovicích
První archivní záznam o existenci kostela je z roku 1346, základy kostela jsou kladeny do ranějšího období. Jde o pozdně gotickou původně třívěžovou stavbu poznamenanou několika požáry a následnými úpravami, vedenými zejména kolem r. 1500 Ladislavem z Boskovic.

Kostel všech svatých v Boskovicích
Kostelík všech svatých je jednou z nejstarších staveb ve městě. Pochází z 15. století a má vlastní ochranné pásmo. Jedná se o jednoduchou gotickou stavbu s plochostropní lodí. Stojí pravděpodobně na románských základech a byl mnohokrát přestavován.

Kraví hora u Znojma
Národní park Kraví hora se nachází jen 2 km jihozápadně od Znojma. Jde o typické vřesoviště na travnatém vrcholu s výskytem vzácné teplomilné květeny. V současné době tvoří Kraví hora součást Národního parku Podyjí. Z několika míst se naskýtají pěkné pohledy na Znojmo.

Kulturní dům v Olešnici
V tomto místě nechal postavit v letech 1809-1810 místní občan Řehoř Sperát továrnu na zpracování bavlny, kterou dovážel z Vídně. Když po letech přestala vyhovovat škola u kostela (postavena 1799), obec tento objekt koupila a přestavěla ho na školu a byty učitelů.

Květnice (Boskovická brázda)
Přírodní památka Květnice je výrazný dvojvrchol v nadmořské výšce 470 metrů, který se nachází na severozápadním okraji města Tišnova. Oba kopce jsou zalesněny, ale ještě v 30. letech minulého století se na nich rozkládala skalní step a lesostep.

Lednicko-valtický areál
Je tomu již více než 10 let, kdy byl na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO připsán tzv. Lednicko-valtický areál. Toto území na jižní Moravě je jedinečným spojením kultury, architektury, historie a přírody. Ačkoliv jde vlastně o umělou krajinu vzniklou v průběhu několika staletí, tvoří neuvěřitelně harmonický celek.

Lesopark Skalky v Olešnici
Těsně při pozemku olešnického koupaliště, postaveného v roce 1936 a rekonstruovaného v roce 1995, mezi ním a hasičskou zbrojnicí, ústí dvě cesty vedoucí k lesoparku Skalky.

Letonice – Národní přírodní rezervace Větrníky
Lokalita přírodní rezervace Větrníky se rozkládá na ploše 38 hektarů uprostřed rozsáhlých polí na území obce Letonice v okrese Vyškov. Zřízena byla v roce 1925 a patří mezi největší stepní území na jižní Moravě. Větrníky jsou útočištěm celé řady teplomilných a suchomilných chráněných druhů rostlin a živočichů.

Letovický zámek
Původně dřevěná tvrz přestavěná ve 14. století na pevný hrad s padacími mosty. Současný vzhled zámku vznikal ve 30. letech 19. století, kdy sídlo obýval rod Kálnoky.

Mariánský chrám ve Křtinách
Mariánský chrám v Křtinách je vyhlášeným poutním místem. Půvabné Křtinské údolí bylo již na samém počátku 13. století vyhledáno premonstráty z opatství v Zábrdovicích u Brna, kteří zde vybudovali kostel a malý klášter.

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Počátky založení Masarykova muzea v Hodoníně spadají do doby růstu českého národního uvědomování. Důsledkem tohoto sílícího proudu se v Hodoníně konala v roce 1892 Jubilejní národopisná, umělecká a hospodářská výstava. Podstatným podnětem se záhy potom stala v roce 1895 Národopisná výstava českoslovanská v Praze.

Městské divadlo Znojmo
Historie divadla ve Znojmě se začíná už na přelomu 13. a 14. století pašijovými hrami. Stálá scéna byla otevřena v prosinci roku 1784. Divadlo vzniklo adaptací bývalé kaple sv. Bernarda kláštera klarisek a denně se tu hrály činohry, opery a operety. Potřeba nových prostor vyústila v rozhodnutí městského zastupitelstva o stavbě nového divadla.

Městské muzeum a galerie Hustopeče
Městské muzeum a galerie se nachází v domě "U Synků", který je nejzachovalejším reprezentantem měšťanské renesanční zástavby hlavního náměstí. Z průčelí fasády vyčnívá arkýř spočívající na dvou krakorcích a prostory přízemí jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami.

Mikulovský zámek
Mikulovský zámek Již po několik století je nepřehlédnutelnou dominantou a chloubou jihomoravského města Mikulov jeho barokní zámek. Je situován na Zámeckém vrchu v malebné krajině pod Pavlovskými vrchy, v místech, kde kdysi vedla stará obchodní cesta.

Milovický les
Jižně a jihovýchodně od Pavlova leží pahorkatina Milovického lesa tvořená teplomilnými doubravami a dubohabřinami. Nejcennější část se stepní vegetací a chráněnými druhy rostlin a živočichů je chráněná jako přírodní rezervace Milovická stráň. Většinu rozlohy Milovického lesa ale tvoří dvě obory – Klenotnická.

Minaret v Lednici
Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka. Velký mecenáš umění Alois Josef I. z Lichtenštejna se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor.

Moravská Kras
Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve Střední Evropě. Je tvořen silně zkrasovělými devonskými vápenci.

Moravská stezka Jeseník - Mikulov
Moravská stezka směřuje z Jesníků až na jižní Moravu. Měří celkem 300 km a spojuje Mikulovice u Jeseníku s Břeclaví. Cyklotrasa se táhne Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, kolem tovačovských rybníků, vinnou oblastí kolem Hodonína a v závěru vede nádhernými lužními lesy v okolí Lanžhota.

Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum je druhá nejstarší muzejní instituce v ČR, která byla založena roku 1817 císařským dekretem Františka I. Sbírky muzea uchovávají více než 6 milionů cenných předmětů v oboru přírodních i společenských věd.

Muzeum Brněnska
Regionální Muzeum Brněnska vzniklo v 60. letech 20. století sloučením několika samostatných institucí, nyní poboček Muzea Brněnska.

Muzeum obce Kobylí
Muzeum obce Kobylí bylo slavnostně otevřeno v červnu roku 1997. Zakladatelem je Klub přátel historie Kobylí, který do roku 2000 zajišťoval i jeho provoz a správu. Od začátku roku 2001 muzeum spadá pod správu obce Kobylí.

Muzeum Vyškovska v arcibiskupském zámku
Sídlo Muzea Vyškovska se nachází v arcibiskupském zámku, který byl původně gotickým hradem založeným v 15. století. Na Arcibiskupský zámek byl za biskupa Karla z Lichtenštejna v letech 1665 – 1682 přebudován podle projektu Giovanniho Pietra Tencally.

Národopisné muzeum v Kloboukách u Brna
Muzeum v Kloboukách u Brna oslaví v tomto roce 98. výročí své existence. Bezprostředním impulzem k jeho založení se stala Jihomoravská výstava, konaná v Kloboukách u Brna 20. až 27. září roku 1903.

Naučná stezka Děvín
Tradiční a turisty vyhledávaná trasa naučné stezky prochází Národní přírodní rezervací Děvín, významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů. Trasa naučné stezky je vedena po značených turistických trasách (červená, zelená) s nástupy z Dolních Věstonic, Pavlova a po dvou cestách od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí.

Olešnický pivovar
Stavba nedávno zbouraného pivovaru stála v těsné blízkosti kostela sv. Vavřince. Byla až do roku 1994 nejstarší budovou v Olešnici vůbec. Byla postavena kolem roku 1500. Na jeho stavbu si olešničtí měšťané vypůjčili od vrchnosti.

Opevněný kostel v Kurdějově
Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru.

Pamětní kámen v Bořeticích
Z roku 1777. Dříve byl v zahradě u domu č. 171, 1991 kámen přemístěn k ohradní zdi u kostela (30 metrů od původního místa). Kámen má rozměry asi 100 cm x 70 cm x 6 cm, obdélníkového tvaru. Přední strana popsána maiuskulním textem, dnes již v souvislosti nečitelným. V posledním řádku datování 1777.

Panský dvůr v Boskovicích
K Hradní ulici přiléhá panský dvůr - komplex bývalých hospodářských budov a čeledníku, vybudovaný v 17. století. Uprostřed čelní fronty je zdoben kamenným erbem rodu Dietrichštejnů.

Pavlovská kaple v Benešově
O znovuobnovení Pavlovské kaple (na původní kapličku v podobě zvonice se v r. 1947 převrátil strom zasažený bleskem) se nejvíce zasloužil p. Veselý Oldřich z Pavlova č.p. 233, který se ujal výzvy faráře Kozára (nyní farnost Sloup) na znovuobnovení Pavlovské kaple.

Poklona sv. Vendelína v Ladné
Poklona sv. Vendelína stojí v parčíku na křižovatce u místa zvaného Rasovna. Drobná stavba půlkruhového půdorysu s odstupňovaným soklem je přístupná dvěma stupni. V horní části poklony je půlkruhově zaklenutá nika, v níž je socha světce.

Pomník padlým obětem z 1. světové války, Cetkovice
Slavnostně odhalen v roce 1929, symbolisuje vyhlížející ženu - návrat svého muže z války. V roce 1948 zde byla osazena další pamětní deska obětí 2. světové války.

Pomník TGM v Hustopečích
Myšlenka zhotovit našemu nejslavnějšímu krajanovi důstojný pomník se ujala na jaře 2004, kdy zastupitelstvo města Hustopečí schválilo záměr postavit památník TGM. Do neveřejné soutěže byli osloveni přední čeští umělci.

Pozůstatky hradu Rychvaldu
Pozůstatky hradu se nachází 1,5 km západně od Lysic a přivede Vás k nim značená turistická stezka procházející obcí. Dnes již jen skromné pozůstatky hradu, který je připomínán v roce 1371, se sestávají z trosek zdí a zasypaných sklepení.

Přírodní rezervace Dřínová
Je lokalizována na hřbet a horní části strmých svahů pod rozhlednou Alexandrovkou nad Adamovem. Předmětem ochrany jsou zde přirozené porosty dřínových doubrav, bukových doubrav s javory, lipových javořin aj. ve 2. až 3. vegetačním stupni, na styku devonských vápenců s brněnskou vyvřelinou.

Přírodní rezervace Jelení skok
Zaujímá těžko přístupné strmé svahy v pravobřeží údolního zářezu Svitavy těsně nad Adamovem. Svahy na brněnské vyvřelině jsou rozčleněny skalnatými žleby (Čertův žleb, Kamenný žleb).

Přírodní rezervace Josefovské údolí
Národní přírodní rezervace Josefovské údolí (113,58 ha) zaujímá hluboké skalnaté údolí Křtinského potoka na styku granodioritů brněnské vyvřeliny a devonských vápenců Moravského krasu.

Pustý zámek
Reliéfní pozůstatky opevnění, na mapách označovaného jako Pustý zámek, leží mezi silnicí z Bulharů do Milovic a řekou Dyjí, na výběžku do jednoho z jejich záhybů. Místo je v období vegetace dokonale ukryto pod vzrostlými stromy a zarostlé vysokou trávou ...

Rezidence v Boskovicích
Mezi významné památné stavby města Boskovic patří někdejší zámecká či panská rezidence. Najde ji na ulici Hradní, za radnicí, na cestě z města k zámku a k hradu po levé straně proti Židovské bráně.

Rozhledna Hardeggská vyhlídka
Vyhlídka s dřevěným altánkem zvaná Hardeggská se nachází na české straně státní hranice nad rakouským městem Hardeggem. Stojí na místě původního vyhlídkového altánu z roku 1885 nesoucí název Luitgardina vyhlídka, který později zpustl a byl zcela zničen. Stylový dřevěný altán je postaven na 90 metrů vysokém skalisku.

Rozhledna u obce Kozárov
Základnová stanice pro mobilní síť Oskar, vybudovaná koncem roku 2000 firmou Ericsson. Nachází se na kopci Babylon v nadmořské výšce 654 metrů nad mořem. Po dohodě s obcí je současně osazena i vyhlídkovou terasou.

Stálá vinařská expozice v Hustopečích
Stálá vinařská expozice je umístěna v renovovaných sklepních prostorech historického renesančního domu "U Synků" z roku 1579. Rekonstrukce těchto sklepních prostorů byla zahájena v prosinci roku 2002. Jedná se o sklepní prostory o ploše 150 m2.

Staré divadlo v Olešnici
Staré divadlo stojící proti radnici, na opěrné zdi u kostela sv. Vavřince, je napravo od sochy sv. Václava pamětní deska připomínající staré divadlo.

Státní hrad Veveří
Státní hrad Veveří Na skalnatém výběžku vysoko nad Brněnskou přehradní nádrží se tyčí jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice. Leží v krásné krajině, poskytuje nádherný výhled do okolí a ze všech stran jej obklopují husté lesy.

Státní zámek Lysice
Státní zámek Lysice Barokní stavba na místě renezanční vodní tvrze, upravovaná ještě počátkem 19.století, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Ty představují návštěvníkům životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic.

Špilberk
Stejně tak, jako k Praze neodmyslitelně patří Pražský hrad, Brno si zase nedovedeme představit bez hradu Špilberk. Již po více než 7. století pyšně dominuje celému městu i širokému okolí. O jeho výstavbu se zasloužil český král Přemysl Otakar II. a v dnešní době je Špilberk jednou z nejvýznamnějších brněnských historických památek.

Větrný mlýn v Kloboukách u Brna
Z historických pramenů se dovídáme, že na stráních kolem Klobouk stávalo celkem osm větrných mlýnů, které však postupem doby zanikaly. Ještě koncem 19. století stály na jižních svazích Klobouk čtyři větrné mlýny, jak dokazuje fotografie z r. 1896.

Vila Tugendhat
Vila Tugendhat Prozatím předposlední zápis na listinu UNESCO z území České republiky pochází z Brna. V roce 2001 tam totiž byla připsána zdejší vila Tugendhat.

Vinařská naučná stezka Mikulov
Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky s historií kraje pod Pálavou, kraje bohatých tisíciletých vinařských tradic. Dvacetikilometrovou trasu mikulovské naučné vinařské stezky lze absolvovat pěšky, na kole a dokonce i autem.

Vranov nad Dyjí
Vranov byl vybudován jako jeden z nejvýznamnějších hradů podyjské obranné soustavy při jižní hranici země ve skalnaté zalesněné krajině. Hrad Vranov, poprvé zmiňovaný v Kosmově kronice v r. 1100, náležel původně znojemským knížatům a byl součástí systému opevnění chránícího Moravu proti Rakousům.

Výroba modrotisku v Olešnici
V Olešnici se kromě historických budov a míst spojených s historií obce dochovalo dodnes jedno z řemesel, už v minulosti považované za umělecké.

Zámecký skleník v Boskovicích
K jižní a zčásti východní straně panského dvora se přimykalo stavení ovčíren, které po vyhoření roku 1829 bylo přebudováno v klasický skleník s prosklenými arkádami a předloženým kruhovým bazénem.

Zámek Borotín
Dominantu obce Borotín tvoří zámek na horním konci návsi ve volném francouzském stylu, který vybudoval v roce 1753 Václav z Freyensfeldu, olomoucký světící biskup.

Zámek Bučovice
Renesanční zámek v Bučovicích, který se nachází na Vyškovsku v Jihomoravském kraji, je pozoruhodnou ukázkou renesančního stavitelství u nás. Nejedná se totiž o přestavbu staršího hradu nebo tvrze, ale o vznik originálního projektu ve stylu italské pozdní renesance včetně zahrady, hradební zdi a vodního příkopu.

Zámek Milotice
Krásný barokní zámek Milotice najdou návštěvníci v jihovýchodní části Moravy v regionu bohatých folklorních tradic a dobrého vína, v obci Milotice asi 8 km od Kyjova a přibližně 60 km od Brna.

Zámek v Boskovicích
Čtyřkřídlý, dvouposchoďový empírový komplex s výrazným průčelím, členěným třemi rizality se rozkládá uprostřed rozsáhlého parku. Jeho vnitřní dvůr je lemován arkádami...

Zámek v Kunštátě
Komplex zámeckých budov je obklopen parkem, ve kterém se pod jižními zdmi zámku mohou turisté zastavit u jednoho z mála dochovaných psích hřbitovů – ojedinělou zvláštností v Evropě.

Zámek ve Křtinách
Mezi křtinské dominanty patří i dva místní zámky. Dolní zámek, který je vlastně součástí celého chrámového komplexu, byl původně kněžskou rezidencí, která byla postavena po roce 1718 neznámo přesně v jaké podobě.

ZOO Brno
ZOO Brno Zoologická zahrada města Brna byla založena v roce 1950 a o tři roky později slavnostně otevřena pro návštěvníky. Několik let se hledalo vhodné místo, kam zahradu umístit až byl nakonec vybrán kopec Mniší hora v Bystrci. Dříve se nazýval Mnišská hora, ale v 18. století došlo k jeho přejmenování.

Zvonice farního kostela sv. Marka v Knínicích
Zajímavým dokladem lidové architektury 19. století je zvonice farního chrámu sv. Marka, která byla postavena severovýchodně od kostela jako provizorní stavba pro tři zvony z narušené kostelní věže. Má čtvercový tvar a každá strana má 3 kulatá volná okna.

Židovské památky v Břeclavi
Oblast Břeclavska se vyznačuje bohatstvím kulturních památek, zasazených do překrásné krajiny Lednicko-valtického areálu, jež byla v roce 1996 zapsána do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Tipy na výlet a zajímavosti ve Zlínském kraji
Tipy na výlet a zajímavosti v Moravskoslezském kraji
Tipy na výlet a zajímavosti v Olomouckém kraji

Článek byl zobrazen 5 111 krát.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA