Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Uherské Hradiště hýří vínem a folklórem

Uherské Hradiště je jedním z hlavních center regionu bohatého na památky a lidové tradice Slovácka. Město Uherské Hradiště je proslulé svébytným folklorem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou dochovaných lidových tradic. Město leží na řece Moravě v Dolnomoravském úvalu, obklopené od východu Bílými Karpatami a od západu vrcholky Chřibů.

Uherské Hradiště ctící odkaz Velké Moravy i moderní kulturu je dynamicky rozvíjející se město. Sídlí zde významné instituce a konají se zde zajímavé kulturní akce širokého dosahu. V Uherském Hradišti působí řada folklorních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků. V jednotlivých částech města se pořádají hody s právem, velikonoční obchůzky a další akce navazující na dávné lidové tradice.

Z bohatého kulturního kalendáře města vzpomeňme alespoň Hradišťské kulturní léto, červencovou Letní filmovou školu, zářijové Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, říjnový Festival hudebních nástrojů lidových muzik nebo filmový festival Týká se to také tebe, který se pravidelně koná v listopadu.


Autor: Janos Korom

Uherské Hradiště dalo jméno nejmenší a nejsevernější vinařské oblasti na Slovácku - Uherskohradišťské. Pěstuje se zde hlavně Müller-Thurgau, Rulandské bílé, Muškát moravský a Ryzlink rýnský. Plochy vinic a vinné sklepy jsou soustředěny v městské části Mařatice. Známé jsou zdejší tratě Dolní hora, Střední hora, Soví hora a Stará hora. Uherským Hradištěm prochází Moravská vinná stezka propojující všechny vinařské oblasti na Moravě a regionální Uherskohradišťská vinařská stezka.

Uherské Hradiště je město, které je příjemné a zajímavé navštívit. Svým návštěvníkům nabízí příjemné prostředí a kvalitní ubytování se širokou škálou služeb a s možností společenských, sportovních a dalších aktivit. Je to krásné čisté město zeleně s mnoha památkami, které využívá všech možností moderního života. V městských parcích je pečlivě udržovaná zeleň s řadou chráněných stromů, v okrajových částech města rostou původní druhy ovocných dřevin – oskeruše, trnky, jabloně. Historickým majetkem města je lokalita lužního lesa Kněžpolský les s řadou chráněných rostlin i živočichů.

Historie někdejšího královského města Uherské Hradiště sahá do dávné minulosti. Trvalé osídlení bylo doloženo již ve starší době kamenné. Sídelní areál na území dnešního Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů patřil nepochybně k centrům Velké Moravy.


Autor: Janos Korom

Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní půdě, náležící velehradskému klášteru. Jeho obyvateli se stali osadníci z blízkých královských Kunovic a klášterního Veligradu (Starého Města). Za celou svou historii bylo město pouze jedenkrát dobyto. Stalo se tak v roce 1742 pruskými vojsky. Funkci pevnosti přestalo plnit o čtyři desetiletí později, avšak ještě dlouho zůstávalo sevřeno v původních hradbách. Postupné rozrůstání města vně hradeb započalo v závěru 1. poloviny 19. století a fakticky pokračuje do dnešních dnů.

Hradiště se může pochlubit bohatou historií a mnoha památkami. Proslulé jsou odkryté pozůstatky velkomoravských staveb, ale za prohlídku stojí nepochybně také městská památková zóna. Městská památková zóna v Uherském Hradišti zahrnuje dochovaný středověký půdorys města se dvěma velkými náměstími, spojovací ulici s radnicí a soubor jezuitských staveb.

Zřejmě nejvýznamnější památka Hradiště se nachází v městské části Sady, kde byl objeven církevní komplex, který by mohl být sídlem arcibiskupa Metoděje. Zajímavou památkou jsou také zbytky městského opevnění, které pochází z první poloviny 14. století a ze století sedmnáctého. Městské brány se nedochovaly, zachovala se pouze výpadová branka zvaná Matyášova brána v parku za komplexem jezuitských budov.


Autor: Janos Korom

Dvě historická centra Hradiště - Masaraykovo a Mariánské náměstí spojuje Prostřední ulice. Stará radnice v Prostřední ulici pochází asi ze 14. století, a třebaže prošla řadou pozdějších přestaveb, je řazena k nejhodnotnějším architektonickým památkám ve městě.

Mariánskému náměstí uprostřed vévodí Mariánský morový sloup, postavený jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v roce 1715. Na místě sloupu původně stávala kašna, která byla přesunuta na své dnešní místo. Barokní kašna je z konce 17. století a jejím tvůrcem byl Karel Josef Rossi.

Ve druhé polovině 17. století došlo ve městě k mohutné výstavbě vinných sklepů, z nichž několik je chráněných jako památka lidové architektury. Za návštěvu stojí např. dům č. p. 247, dnes vinárna "U lisu", nebo č. p. 244, 260, 381.

Dominantou Masarykova náměstí je farní kostel sv. Františka Xaverského tvořící součást areálu jezuitských budov. Jedinou renesanční stavbou ve městě je dům U Slunce postavený v roce 1578. Další pozoruhodnou budovou Masarykova náměstí je barokní lékárna U zlaté koruny, která slouží svému účelu již od konce 17. století.

Nejstarší stavbou ve městě je gotická kaple sv. Alžběty, která v roce 1995 prošla rozsáhlou opravou. Františkánský klášter založený v 15. století dnes slouží jako okresní archív. Nejhodnotnější částí kláštera je bohatě zdobený barokní refektář - klášterní jídelna. Součástí areálu františkánského kláštera býval kostel Zvěstování Panny Marie postavený na přelomu 15. a 16. století. Poblíž kláštera stojí Židovská synagoga postavená roku 1875.

Ve městě působí Slovácké muzeum s Galerií SM, Slovácké divadlo včetně Malé scény, Klub kultury, Městská kina a další kulturní instituce. Slovácké divadlo nacházející se na Tyršově náměstí patří mezi přední domácí profesionální scény. K nejvýznamnějším kulturním aktivitám patří Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik, Letní filmová škola, ekofestival Týká se to také Tebe, Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky či Noc s Andersenem v knihovně.

Slovácké museum sídlí ve Smetanových sadech v budově bývalého hostince Na střelnici postaveného roku 1908. K původní budově bylo přistavěno v letech 1936 a 1940-1942 boční křídlo podle projektu architekta Bohuslava Fuchse. V hlavní budově Slováckého muzea se můžete seznámit prostřednictvím stálé národopisné expozice Slovácko se způsobem života a prací lidu na Slovácku. Kromě toho zde bývají krátkodobější historické, národopisné, archeologické i obecně vlastivědné výstavy. K muzeu patří také volně přístupná archeologická lokalita Uherské Hradiště - Sady a galerie.

Stará pošta, ve které je dnes umístěna Galerie Slováckého muzea, byla postavena původně jako císařská zbrojnice v letech 1721 - 1723 podle plánů Jacoba Albla a Leandra Anqisoly. Galerie Slováckého muzea na ulici Otakarově nabízí stálou expozici „Umění jihovýchodní Moravy“. Ve zbývajících třech sálech galerie jsou pořádány výstavy českých i zahraničních autorů.

Stálá expozice Galerie Slováckého muzea přibližuje známé umělce oblasti jihovýchodní Moravy a Uherskohradišťska v časovém rozpětí od konce 19. století do poloviny 20. století. Samozřejmě, že nechybějí díla nejznámějšího malíře Slovácka - Joži Uprky. Vedle stálých expozic však jsou zde k zhlédnutí i krátkodobé výstavy českého a evropského umění. Nabídku doplňuje ve městě celá řada dalších menších galerií.

Nezapomeňte navštívit
Místní část Uherského Hradiště - Mařatice - je centrem vinařství. Historické sklepy určitě stojí za obhlídku a zdejší vína za ochutnání. Měšťanské vinné sklepy v Mařaticích jsou zajímavým místem, které přilákalo k návštěvě již nejednoho poutníka z řad výtvarných umělců nebo hudebníků. V městské čtvrti Mařatice se dochovala řada vinných sklepů a vinohradních domů, z nichž nejstarší pocházejí z 18. století. V domě č. 367 můžete vidět nástěnné malby od Joži Uprky. Za pozornost také stojí barokní dům s vinárnou„U Lisu“ se zachovaným původním lisem na révu.

Kaple sv. Rocha se tyčí nad vinohrady na vrcholu mařatského kopce ve výšce 345 m  n. m. Jedná se o nemovitou památku v barokním stylu z konce 17. století. Byla postavena jako dík za odvrácení morové epidemie. Barvitá historie udělala z kaple prachárnu a poté i ruinu, aby mohla být v první polovině minulého století opět obnovena ve své původní kráse a vysvěcena.

Potomákovo muzeum lidových krojů v nedalekých Popovicích (3,5 km) se může pochlubit nejen unikátní sbírkou místních krojů, ale také dochovaným dobovým zařízením kuchyně nebo tzv. hodovým právem.

Významná archeologická památka jsou pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše – možného místa posledního odpočinku knížete Svatopluka. V tomto objektu můžete spatřit rekonstruovaný půdorys kostela s nedalekou křtitelnicí.

Stačí vystoupat 125 schodů rozhledny Rovnina a máte Uherské Hradiště jako na dlani. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny s výškou 49 metrů se dostanete po točitém vřetenovém schodišti. Návštěvníkům se naskytne nádherný výhled do širokého okolí - na východě lemovaný pohořím Bílých Karpat s nejvyšší horou Velká Javořina, na západě pak pohořím Chřiby se známou siluetou hradu Buchlova, kaple sv. Barbory a Holého kopce. Panorama ze severní strany tvoří Napajedelská brána, Hostýnské vrchy a Vizovická pahorkatina.

Poznávat zdejší pamětihodnosti a přírodní krásy můžete také na stezkách pro pěší, pro cyklisty nebo z paluby člunu na Baťově kanálu. Historická vodní cesta Baťův kanál je oblíbenou turistickou atrakcí s řadou významných technických památek.

- ar -

Přechozí články z České republiky:
V Pardubicích to žije nejen perníkem
Zlín je město spojené se jménem Baťa a filmovou tradicí
Plzeň – kulturní metropole západních Čech
Olomouc má poutní místo evropského významu
Brno není jen město výstav a veletrhů

Článek byl zobrazen 4 234 krát.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA