Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Líšnice

Historie
zalesněné krajině mezi řekami Vltavou a Berounkou se zmiňuje nejstarší český kronikář Kosmas. Z jeho zprávy plyne, že obchodní stezka, spojující Prahu s jihočeskou oblastí, přecházela dolní Berounku (Mži) v blízkosti mohyly bájné Kazi a pokračovala kolem nedalekého Oseka do jižních Čech.

Osek byl spolu s hřebenem Brd zároveň hraničním místem, které oddělovalo území českých knížat z rodu Přemyslova od panství východočeských Slavníkovců. Lze předpokládat, že Osek se nacházel mezi Klíncem a Všenory. Podle náhodné zmínky v listině z roku 1088 můžeme soudit, že tato lesní krajina byla velmi řídce osídlena. Snahou přemyslovských knížat však bylo více ji osídlit a spolu s jihočeskou oblastí pevněji připoutat k českému státu.

Území bylo později majetkem tří klášterů: Břevnov, Ostrov a Zbraslav. Zbraslavský klášter se zaměřil na osvědčenou kolonizaci a na kultivaci půdy – klučení lesů a zakládání polí. V roce 1345 pověřil opat zbraslavského kláštera rychtáře ze Zlatník, aby při malé vesničce Líšnici (villula) přeměnil část lesa v pole a odevzdal je do dědičné držby novým kolonistům.

Jak Líšnice ke svému jménu přišla
Bývalo zvykem dávat vsím a osadám jména podle přírodních podmínek, v nichž se nacházely, nebo činností, kterým se osadníci věnovali – Trnová (trněné porostliny), Zlatníky (těžba zlata), Líšnice – léščí, tj. lískové křoviny.

Kdy to bylo?
Již v roce 1337 je v listině, podle které král Jan Lucemburský zastavuje několik zlatonosných rýžovišť panu Petrovi z Rožmberka, jmenována Líšnice. Zakládací listinu Líšnice z roku 1345 pak doplňuje hraniční listina z roku 1350, která vytyčuje hranice mezi sousedními obcemi (Řitkou). Do územního katastru Líšnice bylo začleněno celé povodí Líšnického potoka, na jehož soutoku s Bojovským potokem byl zřízen mlýn s důmyslně svedenou vodou z obou vodních zdrojů.

Rozvrácené hospodářství po husitských válkách se podařilo obnovit až v polovině 16. století. Zbraslavský klášter získal zpět větší část svého majetku, mezi který patřila i lesní oblast kolem Líšnice, Klínce a Jíloviště. Nadějná obnova hospodářství však byla narušena hrůzami třicetileté války (1618 – 1648), která nadlouho podlomila hospodářskou prosperitu klášterních vesnic i vrchnostenských dvorů. Hospodářský úpadek celého panství byl způsoben především řáděním vojsk, která často procházela tímto krajem a ničila vše, co bylo v dosahu dálkových cest.

Válečné útrapy
Krajina kolem Zbraslavi a Mníšku pod Brdy, kterou procházela významná stezka, spojující hlavní město království s jižními Čechami, nejvíce trpěla v pozdějších fázích války, tj. až ve 30. a 40. letech 17. století. Armády nepřátelské i domácí nemilosrdně drancovaly a zanechávaly za sebou vypálenou zem. Za jejich pochodů krajem bylo na denním pořádku rabování a vypalování vesnic. Ti, kteří přežili tažení vojsk, zemřeli následkem hladu a morových nákaz.

Na rozdíl od Klínce, který byl chráněn lesem před zraky postupujících vojsk, byla Líšnice v dohledu dálkové cesty, což jí bylo osudné. Podle urbáře z roku 1587 bylo v Líšnici v předbělohorském období 16 usedlostí, fara, panská hospoda, kovárna a jeden svobodnický dvůr, tedy celkem 20 domů. Ve zprávě o stavu dvorů a vesnic zbraslavského panství z roku 1649, tj. po skončení třicetileté války se praví, že v Líšnici je jen 8 poddanských usedlostí, kdežto ostatní zůstaly pusté. K této době se váží bohatě zachované písemné prameny, např. urbáře (soupisy poddanských dávek), gruntovní (pozemkové) knihy, soupisy půdy a držitelů (berní rula, tereziánský, josefský a stabilní katastr).

K obnovení a růstu obce
došlo ve druhé polovině 17. století a počátkem 18. století. V tereziánském katastru je v roce 1713 poznamenáno, že v Líšnici žilo již 308 lidí. Je to překvapivě velký počet. Populační vzestup koncem 18. a v19. století způsobil další zástavbu na rozlehlém prostranství návsi, takže ves částečně ztratila svoji velkoryse koncipovanou podobu z doby svého založení.

Obyvatelé Líšnice
Rodiny byly velmi početné. Děti od mala pomáhaly v hospodářství, a pokud v dospělosti neuzavřely sňatek, zůstávaly doma. Hospodářská uzavřenost feudálních panství neumožňovala volný pohyb lidí a v zájmu vrchnosti nebylo zbavovat se pracovních sil. Zrušení nevolnictví v roce 1781 přineslo významnou změnu. Umožnilo svobodné stěhování do hospodářsky se rozvíjejících měst. Tím byly u nás vytvořeny předpoklady pro rozvoj manufakturní výroby a nástup průmyslové revoluce.

Zrušením nevolnictví v roce 1781 byla sice zrušena vázanost poddaných k panství, ale robotní povinnosti a další feudální dávky trvaly až do zrušení roboty v r. 1848. Za uvolnění z roboty se rolnictvo muselo vykoupit. S přibývajícím počtem obyvatel a obydlí se i v Líšnici, podobně jako tomu bylo na ostatním českém venkově, začala objevovat třídní a sociální diferenciace.

Památky

Farní kostel Všech svatých
Spolu s podstatným rozšířením Líšnice po roce 1345 souvisí zřízení farního kostela Všech svatých, jehož dřevěná stavba byla teprve v první polovině 18. století nahrazena kamennou. Kostel je připomínán poprvé v roce 1369.

Z rozboru historických pramenů vyplývá, že do roku 1345 tvořily Líšnici jen 4 usedlosti. V uvedeném roce došlo k významné kolonizaci. Tehdejší zeměměřiči vyměřili areál budoucí prostorné návsi a položili základ k vybudování více než 20 usedlostí, uspořádaných do dvou řad. Ke každé usedlosti patřila určitá část polí, která byla podle středověkého způsobu úhorového hospodaření obdělávána ve tříletém cyklu – ozim, jař, úhor.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.obeclisnice.eu/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA