Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Brňany

Na sklonku poslední doby ledové - někdy kolem 20 000 l. př. n. l. - putovali pravěcí tzv. magdalénští lovci po Vltavě a dále po Labi, aby na čas zakotvili v poříčí Ohře a založili tu své stanice. Kromě lovu sobů a nosorožců zaměstnávali se i rybolovem v blízké Ohři, která před mnoha tisíci léty oplývala množstvím ryb. Část magdalénských lovců putovala k dnešním Libochovicům, kde zanechala v blízkosti Poplzů své kulturní památky, jiná část směřovala na západ - do prostoru dnešního Žatce.

Jedna ze skupinek magdalénských lovců tábořila při svém putování proti pourdu Ohře v prostoru dnešních obcí Keblic a Brňan a zanechala tu v cihlářské žlutce památku na svůj dávný pobyt: ohniště s nástroji z pazourku a zdobený břidlicový hrot s rytinou říční mihule, která představuje uměleckou památku této doby. V prostoru kudy procházel pravěký lovec, na čas tu i tábořil a zaměstnával se i rybařením, vznikla později osada B R Ň A N Y .

První písemná zmínka o vsi pochází z r. 1057, kdy se jméno vsi objevuje v darovací listině knížete Spytihněva II. Ve 12. století se v Brňanech připomínají páni z Cenkova, jejichž potomci - Oldřich s manželkou Markétou - darovali ves Brňany v r. 1226 premonstrátskému klášteru v Doksanech.

V prosinci 1436 - podobně jako blízké Bohušovice nad Ohří - případly Brňany Litoměřicím, jako odměna krále Zikmunda za jejich hold při jeho vjezdu do královské Prahy. V roce 1456 udělil král Vladislav právo klášteru doksanskému zakoupit všechny jeho bývalé statky. Klášter však v té době nedisponoval žádnými prostředky.

Brňany byly v r. 1474 navráceny klášteru v Doksanech a zůstaly v jeho majetku - kromě krátkého období ve válce třicetileté - až do doby zrušení tohoto kláštera v r. 1782. Podle Dějin konfiskací v Čechách po roce 1618 se připomíná, že Vojtěch Kyšperský Vřesovec z Vřesovic, který byl zúčastněn na vzpouře českých stavů proti císaři v 17. století nabyl v r. 1620 v Brňanech poplužní dvůr s lukami u zaniklé osady Peleš. Jeho jmění "k pokutě za účastenství na vzpouře ujato bylo" a dvůr navrácen vč. vsi Brňany klášteru doksanskému zřejmě v r. 1630. Vojtěch Vřesovec odešel pro náboženské přesvědčení z české země a v r. 1631 se vrátil se saskými vojenskými jednotkami do Čech a ujal se "mocně" statku Brňan. Konfiskační komisí frýdlantskou 25. ledna 1634 "opět odsouzen byl všeho jmění".

V roce 1782 přešla ves pod náboženskou matici, od níž ji koupil plukovník Jakub Wimmer, který působil při výstavbě terezínské pevnosti. Od něho Brňany získal Lexe z Aehrentalu, jehož rod je vlastnil až do vzniku ČSR v r. 1918.

Ze zápisů se dovídáme i některé místní zajímavosti o počasí, živelních pohromách i o úrodě nebo nemocech. V r. 1432, kdy naše krajina byla sužována náboženskými boji, došlo k povodni na řece Ohři a bezprostředně po ní nastalo velké sucho. Od 23. dubna 1432 nezapršelo po dobu více jak dvou měsíců. Po sv. Janu nastala obrovská vedra, že dobytek hynul hladem a žízní a i lidé umírali. Teprve po třech týdnech prý došlo k prudkým lijákům, které trvaly jedenáct dnů a rozvodnily jak Ohři, tak blízké Labe. Voda v tom čase sebrala úrodu z polí, luk, podemlela chalupy, některé z nich odnesla a nadělala množství škod.

Uplynuly desítky let a v r. 1501 se dostavila další obrovská pohroma. Nebývalou povodní byla brňanská osada zcela zničena a lidé si tenkrát sotva zachránili holý život.

Podobně v červenci 1523 následkem vytrvalých dešťů se vylila Ohře z břehů, odnesla ornou půdu a zničila úrodu na polích.

Ve válce třicetileté byla v třicátých létech 17. století ves vypleněna a později švédskými vojsky vypálena podobně jako jiné vsi v okolí. V těchto strastiplných létech došlo v r. 1638 k velké neúrodě a hladu. 1726 celé jako nezapršelo a přes Ohři v Brňanech se dalo přejít pěšky z jednoho břehu na druhý. V roce 1814 panovala zase ukrutná zima, která trvala až do měsíce března, kdy teprve povolila. Dne 14. března toho roku došlo k tak strašnému větru, že trhal rámy z oken, ničil střechy příbytků a způsobil na majetku nesčíslné množství škod.

V roce 1874 panovalo zase velké sucho. Na polích uschlo osení a obilí, pokud vzešlo, bylo poskrovnu. U dobytka se v tomto parném a neúrodném roce objevil mor. V říjnu prý byla obrovská nouze o vodu, která se stala vzácnou a řeky Labe a Ohře téměř vyschly.

Ještě jednu zajímavost zaznamenávají staré zápisy. Jedním z představených kláštera doksanského byl i probošt Sigmund Kohel pocházející z Brňan. Čest své rodné obci nedělal a byl pro své jednání hraničící s bezohledností nenáviděn poddanými doksanského panství. Ti byli proti němu naplněni takovou záští, že klášter v r. 1604 přepadli, vyloupili, probošta Sigmunda svázali, sbili, že prý byl polomrtvý dopraven na Strahov a do Doksan se už nevrátil.

V Brňanech byl postaven na konci epochy vrcholného baroka a začínajícího klasicismu zámeček, jehož vznik časově spadá do druhé poloviny 18. století.

Dnešní Brňany jsou moderní obcí, která dosáhla nemalých úspěchů ve svém rozvoji.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://brnany.cz, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA