Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Doubrava

Historie
Obec Doubrava patří mezi nejstarší v tomto regionu. Její vznik datují historikové dnem 26.května 1229, kdy listem papeže Řehoře IX. se sděluje týneckému opatství, opatu Luitfrikovi, že se potvrzuje klášter týnecký i s dědinami, kostely, desátky, myslivostí i rybolovem nejen v Polsku, ale i ve Slezsku.

K majetku našeho regionu náležely: kaple v Orlové (Orlawa) a dále osady Dubrava (Doubrava), Chotebank (Chotěbuz), Szukowo (Žukov ), Sierlicko (Těrlicko), Ostrawa (Slezská Ostrava), Zablat (Záblatí) a Wirbica (Vrbice). Tyto vesnice se nacházely na rozsáhlém území mezi pravým břehem Ostravice a levým břehem Olše, od dnešního Bohumína až k Beskydám.

Jestliže se v době darování píše o vesnici, která má za povinnost odvádět desátky a víme-li, že vybudování vesnice v zalesněném území a zabezpečení obživy obyvatelstva je otázkou desetiletí, můžeme vznik obce předpokládat v první polovině 12. století. Název Dúbrava se objevuje až roku 1515. Přistěhovalcům z Hliče se toto slovo špatně vyslovovalo a proto obci začali říkat Dombrova. V rakouských lexikonech z let 1854 a 1871 se píše o Doubravě, avšak až v roce 1925 na všeobecné přání občanů byl změněn název na Doubravu.

Obec Doubrava má rozlohu 779 ha, největší počet obyvatel měla v r. 1910, a to pět tisíc šest set šedesát a v září 1938 pětt isíc sto obyvatel. Období nedávné minulosti bylo nešťastné i z toho důvodu, že docházelo k integrací obcí. Rovněž obec Doubrava byla k 1. říjnu 1974 připojena k městu Orlová. Území obce bylo silně zasaženo hornickou činností z Dolů Čs. armáda a Doubrava. Tím docházelo k pomalé likvidace obce. Mladí lidé dávali přednost pohodlnému bydlení v domech na sídlištích, a proto i z dřívějších tří škol zůstala pouze dvojtřídka s 32 žáky, neboť plný počet žáků nebylo možno naplnit.

Po r. 1989 ihned občané usilovali o osamostatnění obce. Podle petice, kterou podepsala většina obyvatel se konaly komunální volby v r. 1990 již v samostatné obci. Starostou obce byl zvolen Ing. Radomír Trvaj. Byly provedeny první kroky, aby mohla obec samostatně existovat . Následovala oprava a rekonstrukce obecní budovy, zřízeno nové zdravotní středisko i zubní ambulance, opraveny postupně obecní budovy a stavby, včetně opravy Národního domu, který v r. 1993 dovršil devadesát let své existence. Záchrana Národního domu přišla na poslední chvíli a finanční náklady vynaložené na opravu ve výši 2,5 mil Kč částečně přispěly k tomu, že mohl být znovu zahájen provoz v jediném kulturním stánku obce.

Současnost

Většina území leží v nejvíce postižené části okresu Karviná. Terén obce je členitý, poznamenaný výškovou a tvarovou nestálostí vlivy poddolování. Nejnižší území je v nivě řeky Olše (220 m n. m.), nejvyšší je kopec Doubrava, jehož vrchol dosahuje 283 m n. m.

Turistické zajímavosti

Náměstí bylo v r. 1999 rekonstruováno, byly vybudovány parkoviště, opraveny domy na náměstí , rekonstruováno veřejné osvětlení, provedena rekostrukce budovy bývalé Tesly na 16 bytových jednotek.

Rovněž v obci máme obecní koupaliště, které je v letních měsících využíváno nejen občany z obce Doubrava, ale je navštěvováno z celého okolí.

Zámek č. p. 1
4 km západně od Karviné, k dnešnímu dni velmi zanedbaný. Zdejší pozdně barokní zámek vystavěl pravděpodobně v druhé polovině 18. století tehdejší majitel statku Richard Mattencloit. Je to jednoduchá bloková stavba obdélného půdorysu s mělkým rizalitem v přední a zadní části průčelí. Místnosti přízemí jsou zaklenuty zrcadlovou klenbou, prostory prvního patra mají ploché stropy. Dnes patří zámek OKD, a. s., který jej v r. 1965 opravil a používá budovu jako sklady, kanceláře a byty.

Římsko - katolický farní chrám Páně
V roce 1894 byl zasvěcen sv. Hedvice patronce Slezska, v roce 1898 byl chrám předán svému účelu a 10. 6. 1899 byla vratislavským biskupem kardinálem Jiřím Koppem provedena slavnostní konsegrace.

Husův sbor církve Československé husitské v Doubravě
Postaven v roce 1928 a v témže roce v listopadu otevřen a vysvěcen ostravským biskupem F. Stiborem. Nynější podobu interiéru získal v r. 1966. U příležitosti svých sedmdesátin byl kostel rekonstruován včetně zabezpečení základů proti následkům vlivů důlní činosti, slavnostně znovu otevřen 25. 10. 1998.

Socha sv. Jana Nepomuckého - umístění zastávka ČSAD u náměstí.

Národní dům č. p. 462 v Doubravě
Byl postaven v roce 1903 jako kulturní a sportovní stánek Jednoty sokolské. Po osamostatnění obce byl rekonstruován v r. 1993 a následně v r. 2000.

Základní škola č. p. 546
Postavena v r. 1910, v šedesátých letech bylo provedeno její rozšíření o školní dílny a strojovnu, v r. 1994 byla rekonstruována a provedena přístavba dílen pro výuku vaření.

Dřevěnka
Historický objekt v obci Doubrava, celodřevěná stavba, rok výstavby 1842. V současné době obydlena a užívána.

Pekárna Komendir
Významná pekárna v okrese Karviná, proslulá výborným chlebem, který je zde pečen klasickou metodou v pecích vytápěných tuhými palivy.

Rok 1997 - Sesuv kopce Ujala
Od 4. července r. 1997 začaly silné deště a bouře, kdy došlo na území obce Doubrava k zatopení mnoha zahrad a sklepů. Voda vystoupila v řece Olši po nejvyšší bod vybudovaných ochranných hrází, které se musely zpevnit haldovinou. Zde se projevila připravenost našich hasičů, občanů a celková schopnost organizace havarijní komise a zaměstnanců obce Doubrava, kteří svou organizací práce zachránili přetrhnutí hráze na řece Olši.

Čemu ale nemohli zabránit byl sesuv zeminy na svahu doubravského kopce zvaná Ujala, který strhl část místní komunikace a dům č. p. 56 byl přímo (v případě deštů situace trvá) ohrožen. Při sesuvu padlo několik velkých stromů a jsou v ohrožení dosud i další obytné domy v okolí.

Nejhůř dopadla organizace místních včelařů, kdy sesuv zeminy způsobil vybourání zdiva a došlo k celkovému narušení statiky. To vedlo k zbourání této klubovny, která byla dlouhé léta pronajímána i k jiným účelům než k schůzovací činnosti včelařů.

Od Husova sboru směrem na Vrchovec se táhne kopec, který byl rovněž postižen sesuvem. Sesuv způsobil miliónovou škodu na nově vybudované místní komunikaci. Sesuv Ujala se řeší dodnes ve spolupráci s Okresním úřadem Karviná. Chybí hlavně finanční prostředky na zajištění škod, které může další sesuv způsobit.

Rok 1998 - pád jámové výztuže do jámy Doubrava IV. Sever
V úterý 28. července 1998 ve 4.06 hodin došlo v hloubce 89 m pod ohlubní k narušení jámové výztuže a jejímu pádu do zatopené části jámy Doubrava IV. Sever, jejíž celková hloubka je 1 176,5 m.

Následkem pádu horniny a výztuže byla tlaková vlna ve směru od jámy s následným částečným zatopením přilehlých ochozů. Téhož dne kolem 18 hod. došlo k sesuvu okolních hornin (zvodněných jílů) do jámy se vznikem kráteru o průměru 70 m, do kterého se propadla i konstrukce těžní věže. Z bezpečnostních důvodu byli evakuováni obyvatelé tří rodinných domků nacházejících se v blízkém okolí.

Čerpáno z oficiálních stránek obce  http://www.doubrava.cz/index.php?id=obecni, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA