Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Bohumín

Vítejte v Bohumíně - městě plném kontrastů. O Bohumínu se říká, že ho po první návštěvě budete buď milovat nebo nenávidět. Žádná jiná možnost není. Možná to způsobuje množství zeleně a vodních toků, proti kterým zde stojí průmysl a s ním spojená doprava. Bohumín žije pestrým životem, který umožňuje široká sportovní i kulturní nabídka. Pokud vás zajímá víc, pojďte se teď spolu s námi seznámit s těmito pozoruhodnými protiklady. Pohraniční Bohumín je Moravskoslezskou bránou, kterou teď společně vstoupíme do Slezska a Pobaltí.

Současnost

Bohumín sousedí s Polskem a leží v severní části Moravskoslezského kraje. Město má výhodnou strategickou polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale také v celé republice. Nachází se totiž na křižovatce železničních tratí, na soutoku Odry a Olše a na hranici dvou států. Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem především malebné nivy dvou řek Odry a Olše, které se v Bohumíně spojují v jednu jedinou.

Město leží v ostravské pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých pět kilometrů. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů a území, na kterém se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšší bod města je na Záblatském kopci, který se nachází ve výšce 248 metrů nad mořem. Nejnižší místo Bohumína je na soutoku Odry s Olší, kde se řeka Odra loučí s Českou republikou. S výškou 189 metrů nad mořem se jedná také o vůbec nejnižší bod Moravskoslezského kraje. Řeka Odra a její meandry se staly díky své zajímavé fauně a flóře atraktivním místem pro milovníky přírody.

Bohumín má přibližně 23 tisíce obyvatel, kteří žijí v sedmi městských částech, kterými jsou Nový Bohumín, Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl. Tyto názvy naznačují, že se původně jednalo o samostatné obce, které vznikaly a postupně se vyvíjely od 13. století. První písemná zmínka o vsi Bogun je totiž z roku 1256. Do dnešní podoby se město integrovalo až v roce 1974.

Historie

Bohumín měl významnou strategickou polohu již od svého založení. Tuto důležitost si město udrželo dodnes. Už ve 12. století procházely Bohumínem křižovatky významných obchodních cest. Solná stezka vedla z Moravy do Krakova a Jantarová stezka směrovala z Uher do Těšína a dále k Baltu. Rovněž tudy procházela cesta z Prahy do Krakova.

Osada tedy vznikla na frekventovaném místě, které bylo vhodné pro přechod přes řeku. O tom svědčí i stavba mostu v 15. století, který ovšem mnohokrát strhla rozvodněná řeka Odra. Se stoupajícím cestovním ruchem přibývalo osadníků, takže osada nesoucí jméno Bogun, byla v době krále Přemysla Otakara II. již velkou vesnicí. První písemná zpráva o vsi Bogun však pochází až z roku 1256 a týká se dnešní městské části Starý Bohumín. Jisté však je, že trvale osídlená osada zde byla již mnohem dříve. Na základě jména Bogun můžeme soudit, že se jednalo o slovanské sídlo.

Turistické zajímavosti


Příroda
Meandrující řeka Odra, která protéká Bohumínem, se postarala už o nejedno překvapení. Milovníci přírody si tedy procházkou po jejích březích určitě přijdou na své. Jedinečná zákoutí hraničních meandrů jsou totiž domovem pro mnoho živočichů. Žijí zde bobři nebo vydry a hnízdí tam ledňáčci. Při troše štěstí je všímavý návštěvník může spatřit.

Čas od času vyplaví Odra stoličku nebo obratel mamutů, kteří se před tisíci lety zřejmě procházeli jejím korytem. V roce 2004 byl navíc v blízkosti Odry v místní části Kopytov objeven hraniční kámen z doby Marie Terezie. Tyto výjimečné meandry začínají u hraničního přechodu Bohumín-Chalupki a vinou se širokou říční nivou v délce 7 km až k soutoku Odry s Olší.

Území pravého břehu řeky Odry s Kališovými jezery a mokřady slepých ramen od severního okraje Starého Bohumína po soutok Odry a Olše jsou jedinečná nejen svou významnou faunou, ale také flórou. Proto byla tato oblast zahrnuta do národních seznamů oblastí zvláštní ochrany jako „Meandry dolní Odry“ a byla vyhlášena jako chráněná přírodní památka.

Zelené zastavení v každodenním shonu nabízí nejen místním, ale také turistům park Petra Bezruče v samotném centru Bohumína. Ten založil v roce 1907 na místě bývalé bažantnice zemský hejtman Jindřich, hrabě Larisch-Mönnich. Základní kámen parku leží u jeho vstupu dodnes. Původně se jednalo o park anglický, ten se však v průběhu dvou světových válek změnil až do dnešní podoby. I nadále však park zůstává bohumínským skvostem kvůli rozmanitému výskytu dřevin. Roste zde šedesát druhů keřů a stromů od akátu až po zerav.

Uprostřed rozlehlého stromoví se nachází monumentální Pomník padlých v obou světových válkách, na němž je plastika nahého klečícího zraněného bojovníka, který se opírá o meč jako o symbol naděje. K parku přiléhají tenisové kurty, dvě fotbalová hřiště, areál pro děti Hobby park a letní kino a amfiteátr se zahradním občerstvením. Na park přirozeně navazuje rozvíjející se sportovní a odpočinkový areál. Nejen přírodní zajímavosti, ale také poloha města na samé hranici s Polskem a pestrá nabídka volnočasových, sportovních, kulturních i dalších aktivit dělá z dříve jen průmyslového města turisticky atraktivní místo, kde je dostatek možností pro smysluplné využití volného času. To je také důvod, proč do Bohumína míří rok od roku více návštěvníků.

V Bohumíně platí motto „Sport, jediná droga ve městě“. A celé město toto heslo každý den naplňuje. Od jarních měsíců až do podzimních plískanic se ve městě pořádají turnaje a amatérské sportovní soutěže. Působí zde desítky sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Mezi největší patří Tělovýchovná jednota Bohumín, Sokol Bohumín nebo Tělovýchovná jednota Viktorie Bohumín. Dobrý zvuk má v republice bohumínské vzpírání (mezinárodní soutěže), sportovní kulečník (několikanásobní mistři republiky), bikros (mistři republiky), cyklistika (regionální úspěchy), florbal (účastník Czechopen) nebo Longoni Cup, turnaj mistrů ve sportovním kulečníku.

Mezi pravidelné sportovní svátky ve městě patří každoročně Babský volejbalový turnaj, Bohumínská tenisová liga, Městská volejbalová liga, turnaje v malé kopané, Memorial Vladimíra Pekary ve volejbalu, Běh ulicemi města, Silvestrovský běh a mnohé další.

Město je pro sportování vybaveno snad vším, co si mohou sportovní amatéři přát. Krytý zimní stadion i bazén, několik sportovních areálů s fotbalovými hřišti v městských částech, připravuje se výstavba víceúčelové sportovní haly. V rozpočtu města se od roku 2002 objevují částky 15 až 22 milionů korun, které jsou určeny sportovním klubům a organizacím na jejich činnost. Jsou to 3 až 4 % z celkového rozpočtu města. Další miliony jsou každoročně proinvestovány do sportovišť a jejich vybavenosti.

Bohumín je vyhledávaným místem konání nejrůznějších celorepublikových soutěží, turnajů a sportovních akcí. Pravidelně se zde koná florbalová show za účasti špičkových družstev a hokejových hvězd, Bohumín opakovaně hostil mistrovství republiky v silovém čtyřboji a víceboji, vzpírání má ve městě olympijské vítěze a mnoho účastníků olympiád. Na Běh ulicemi města, který se běhá od roku 1996, se sjíždějí atleti z celé republiky. Tradiční je předvánoční turnaj mistrů ve sportovním kulečníku Longoni Cup.

Dvě základní školy již několik let otvírají sportovní třídy, ve kterých se dává přednost zejména atletice a hokeji. Každé dva roky se zakladní školy účastní městské olympiády v atletice. Klub českých turistů pořádá od roku 1974 pravidelně pochod nebo jízdu na kolech nazvanou Z Bohumína do Bohumína.

Dokladem toho, že město o sportovní veřejnost pečuje a své motto podporuje, je tradiční společenská událost – každoroční vyhlašování Osobnosti roku Bohumína, kde jsou oceněni nejlepší sportovní jednotlivci, družstva i trenéři.

Památky


Milostný obraz Panny Marie Růžencové Starobohumínské
Starobohumínským chrámem od dob, kdy do něj byl umístěn milostný obraz Panny Marie Růžencové-Starobohumínské, prošly zástupy poutníků, z nichž si někteří vymodlili uzdravení nejen těla, ale i duše.

Národní dům č. p. 37
Stojí na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. Původní městský hotel z počátku 20. století má nyní soukromého vlastníka a chátrá.

Objekt těžkého opevnění MO-S5
Pěchotní sruby a vojenské pevnosti jsou na území našeho státu legendou. A jsou také v lokalitě Bohumína a většinou se vžily pod lidovým názvem „bunkry“.

Socha sv. Jana Nepomuckého
S největší pravděpodobností až v roce 1829, kdy se po celé zemi pořádaly okázalé oslavnosti u příležitosti 100. výročí kanonizace českého světce Jana Nepomuckého.

Socha sv. Josefa
Lidová polychromovaná pískovcová socha sv. Josefa - patrona umírajících, která se nachází v areálu starobohumínského farního kostela - původního hřbitova, pochází snad z 1 pol. 19. století.

Výpravní budova železniční stanice
Stanice Bohumín je od svého vzniku důležitým železničním uzlem. Málokteré město prodělalo tak rychlý vývoj, jako dřívější Šunychl-Bohumín-nádraží, dnešní městská část Nový Bohumín.

Tipy na výlet

Před zahájením výletu doporučujeme zorientovat se v mapě. V případě použití kola lze využít některou z cyklotras. Návštěvník může zhlédnout kulturní památky vyhlášené či navržené nebo navštívit některou z turistických zajímavostí.

Pokud jste z rodu hledačů pamětihodností, pak vás zveme na prohlídku kulturních památek, které na území města přečkaly staletí. Obnoveným poutním místem se stal po desítkách let kostel Narození Panny Marie z 15. století ve Starém Bohumíně. Tato městská část Bohumína oslavila v roce 2006 sedmisté padesáté výročí založení osady Bogun. V hlavní chrámové lodi spatří návštěvník obraz Panny Marie Růžencové „Starobohumínské“, který je ozdoben dvěma pozlacenými korunkami. Ty v roce 2004 posvětil papež Jan Pavel II. přímo ve Vatikánu a obnovil kostelu statut poutního místa.

Kaple Pustyňa
Za hřbitovem ve Starém Bohumíně je barokní stavbička z poloviny 18. století. Byla vystavěna dvěma bohumínskými měšťany, kteří zde vedli poustevnický život. Hrobka hrabat Henckelů z Donnersmarcku je z roku 1752. Stojí v blízkosti starobohumínského kostela.

Cholerová kaple
Připomíná epidemii nemoci, která ve Starém Bohumíně usmrtila v roce 1831 téměř dvě stě lidí. Občanské sdružení Maryška se stará o její údržbu i úpravu okolí.

Mnoho dalších staveb ve městě je zařazeno do seznamu kulturních památek - viz publikace „Bohumín zajímavě”.

Amfiteátr
Nově zrekonstruované letní kino slouží nejen k promítání filmů, ale také pro pořádání koncertů, diskoték a kulturních akcí, včetně proslulých Létokruhů.

Antošovická lávka
V místech, kde dnes stojí Antošovická lávka, původně fungoval po dlouhá desetiletí převoz. Posledním převozníkem, který v těchto místech za příznivého počasí převážel školáky a studenty, byl Osvald Herian z Antošovic.

Aquacentrum
Plavecký bazén má délku 25 m a 5 plaveckých drah. Relaxační bazén je vybaven masážními tryskami, vzduchovačem, chrličem vody. Je navíc propojen průplavem s venkovním bazénem. Můžete vyzkoušet 40 metrů dlouhý tobogán.

Bývalá klášterní dívčí škola Řádu chudých školských sester de Notre Dame
Byla zřízena na dnešní Husově ulici v roce 1900 na podnět vratislavského arcibiskupa Jiřího Koppa. Dnes zde sídlí střední škola a učiliště.

Fara č. p. 301, Starý Bohumín
Římskokatolická farnost, Bohumín - Starý Bohumín, Farská 301, v areálu kostela.

Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské.N a sv. Jakuba St.
Na základě doporučení obecního zastupitelstva ze 14. března 1908 a 11. prosince 1909 se 3. února 1910 konala ustavující schůze Katolického spolku pro výstavbu nového vrbického kostela.

Galerie pod širým nebem
Je součástí hobbyparku. Dřevořezbářský plenér doprovázený každoročně již od roku 2001 multižánrovou akci Léto-kruhy dal vzniknout zajímavé galerii dřevěných skulptur.
HobbyparkV hobby parku najdou klidné místo hlavně rodiče s malými dětmi. Houpačky, prolézačky, posezení pro ...náctileté, prostě relax.

Hraniční kámen
Pochází z roku 1742 s císařskou korunou byl nalezen v roce 2004 na soutoku Odry a Olše. Rok 1883 byl do kamene vyražen až dodatečně při změně hranic.

Meandry Odry
Začínají u hraničního přechodu Bohumín - Chalupki a pokračují v délce 7 km až k soutoku Odry s Olší. Jsou významné svou faunou a florou.

Most do Polska
Hraniční most do Polska.

Muzeum ŽDB
Původně ředitelské vila, po r. 1945 podniková mateřské škola a od r. 1976 slouží jako podnikové muzeum Železáren a drátoven.

Park Petra Bezruče
Bohumínský park, který je zelenou oázou města, má téměř stoletou historii. Obec Šunychl-Bohumín-nádraží se díky rozvoji průmyslu rychle rozrůstala.

Penzion ve věži
Penzion ve věži se nachází jen pár minut od centra rozvíjejícího se města Bohumín a poskytne Vám místo jak pro relaxaci, tak i pro jinou příležitost, která Vás přivede do moravskoslezského kraje.

Poutní místo
Obnoveným poutním místem se stal po desítkách let kostel Narození Panny Marie z 15. století ve Starém Bohumíně.

Soutok Odry a Olše
Bohumín je město na soutoku dvou řek. Soutok Odry s Olší lze pohodlně vidět z mostu přes Odru za polskou hranicí.

Zimní stadion
Bruslení, hokej, badminton, tenis, nohejbal, stolní tenis a další sportovní vyžití.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.mesto-bohumin.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA