Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Orlová

Historie
Vznik Orlové a původ jejího názvu je spojován s pověstí z období vlády Těšínského knížete Měška. Ten, lovíce v temných hvozdech svého panství, se usadil se svojí manželkou Ludmilou a osobní družinou k polednímu odpočinku. V tu chvíli z blízkého křoví vzlétl obrovitý orel, nesoucí hostii, kterou upustil právě nad hlavami překvapeného knížecího páru. Kněžna Ludmila následkem úleku na tomto místě předčasně porodila syna Kazimíra, pozdějšího majitele Těšínského panství. Šťastný otec, vidíce v této události Boží znamení, dal v tomto místě sroubiti kapli a později pojmenoval u kaple vznikající osadu podle původce celé události – Orlová. Natolik slovesnost zdejšího lidu.

První písemná zmínka o existenci Orlové pochází z roku 1223 v souvislosti s listinou vratislavského biskupa Vavřince. Osada tehdy tvořila jádro lokality zvané Sal (sůl) a patřila řádu Benediktýnů sídlících v klášteře v Týnci u Krakova.

V období středověku byla Orlová zemědělskou obcí. Svůj význam tu měla i řemeslná výroba, zvláště plátenictví. Zásadní změnu do života Orlové přinesl počátek dolování v 19. století. Dochází k významnému nárůstu populace a mění se i zástavba obce. Vedle vznikajících těžních provozů vyrůstají i typické havířské kolonie. První pokusy o těžbu uhlí v Orlové se datují rokem 1817. V roce 1850 bylo na území Orlové a Lazů již 16 uhelných jam. Pro rozvoj těžby v Orlové mělo zásadní význam dokončení Košicko-Bohumínské dráhy v roce 1869. Obec tak získala železniční spojení do všech významných středisek Rakousko-Uherské monarchie.

Listopad roku 1989 znamenal pro Orlovou značný zlom především ve dvou oblastech. Jednak se mění jednostranná průmyslová orientace a struktura zaměstnanosti města, která byla v minulých letech směřována k hornictví, a to k podobě standardních měst s vyšším podílem služeb a lehkého průmyslu. Zásadně se také změnila filozofie přístupu k historické části města, kde byl zahájen revitalizační proces, který v současné době je zaměřen na záchranu dochované architektury s cílem připravit podmínky pro bydlení a oživení této části po odeznění důlních vlivů.

Radnice před plánovaným zbořením tak byla zachráněna řada budov, mezi nimiž například i historická radnice z roku 1928 – významná městská kulturní památka s hezkou obřadní síní pro sváteční občanské události.

Na náměstí najdete malou výstavní síň Muzea Těšínska.

Hezké místo k odpočinsku nabízí zrekonstruovaný zámecký park v blízkosti náměstí.

Z historického jádra města zůstal zachován mohutný dvouvěžový kostel Narození Panny Marie v novogotickém stylu z roku 1905, jež nahradil původní stavbu z roku 1466.

Současnost
Sídliště, které tvoří větší část města, je nejen místem k bydlení. V této části města je většina zařízení sloužících ke společenskému a kulturnímu využití: dům kultury, městská knihovna, kino Vesmír s nejmodernějším promítacím systémem, dům dětí a mládeže a základní umělecká škola.

Celé město je ponořeno do množství zeleně, nabízí i místa k procházkám, k posezení v lesoparku, v letním kině či v četných hospůdkách. V centru nové zástavby najdete i budovu městského úřadu.

Kulturní nabídka pro občany i návštěvy je bohatá – výstavy obrazů, divadelní a filmová představení, soutěže ve společenském i disco tanci, koncerty vážné hudby, folklórní i country festivaly. Vždy v květnu se konají Dny města Orlové.

Chcete-li vidět a poznat, jací lidé v Orlové žijí a co dovedou, zajděte si na výstavu „Zahrada a zdravé město“, které se koná pravidelně v září nebo na výstavu spolkové činnosti v listopadu či o velikonočních nebo vánočních svátcích.

Město a jeho okolí můžete poznávat nejen při procházkách, ale i při putování na kole po vyznačených cyklotrasách, které vás zavedou i na sportovní areál se zimním stadionem, fotbalovým hřištěm, hřištěm na volejbal, tenisovými kurty, letním koupalištěm s minigolfem. Ve sportovní hale gymnázia si můžete vyzkoušet horolezeckou stěnu. Již několik let je Orlová organizátorem cyklistického závodu GRACIA ČEZ EDĚ, který je zařazen do Světového poháru.

Přírodní zajímavosti
Směrem na Ostravu, v obci Rychvald, je zajímavá přírodní rezervace s rybníky a ptactvem. Do nedalekých Beskyd vás zaveze autobus nebo vlak z Karviné, Dětmarovic, Bohumína a Havířova. Ke koupání a vodním sportům se nabízí blízké vodní plochy přehrad v Žermanicích a Těrlicku.

Ochranné památkové pásmo Orlová
Vyhlášení památkového ochranného pásma Orlová bylo vynuceno záchranou posledních objektů a parku z bývalé urbanistické struktury města. Upravuje postupy při obnově, údržbě, regeneraci a jiných činnostech v tomto pásmu. Veškeré změny musí být předem projednány zároveň s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě. Jedná se o ochranu zájmů památkové péče na přibližně 60 číslech popisných - budov - a území o rozloze asi 3,4 km2.

Kulturní památky

Farní kostel Narození Panny Marie
Jedná se o novogotickou stavbu dostavěnou v počátku 20. století, k níž patří soubor soch se schodištěm, ohradní zdi a přilehlý areál zámeckého parku. Kostel je velmi hodnotná trojlodní monumentální stavba s presbyterářem z roku 1466, jejíž novogotická úprava je slohově nejčistší v ČR. Schodiště je nedílnou součástí kostela, má tvar písmene Y, je v současnosti již opraveno.

Práce na opravách kostela jsou rozvrženy do několika následujících let. V r. 2003 začaly opravy ohradních zdí. Přezdily se původní cihlové zdi, doplnily se kotevní prvky pro statické zabezpečení. Práce byly časově i finančně náročné. Při opravách se používají novodobé materiály či technologie, např. izolace bentonitovou rohoží.

Socha sv. Josefa
Socha pochází z roku 1863. Na nízkém hranolovém soklu s datací je umístěn asi 200 cm vysoký podstavec, který má boční volutová křídla s reliéfní větévkou květů a na čelní straně v rokajovém rámu motiv srdce a kříže. Na tomto podstavci je osazena socha světce v životní velikosti: prostovlasý vousatý muž v dlouhém řasnatém rouchu drží v pravé ruce květ lilie, na levé ruce Ježíška, k němuž sklání pootočenou hlavu.

Socha sv. Benedikta
Sochařská dílenská práce z roku 1863. Na stejně utvářeném soklu a podstavci jako u protější sochy (sv. Josef) je osazena figura v životní velikosti: prostovlasý vousatý muž oděný v mnišském šatě pozvedá hlavu k nebi, levou ruku má položenou na hrudi, pravou přidržuje k boku přitisknutou rozevřenou knihu.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Kvalitní dílenská kamenická práce z roku 1871. Na stejném soklu a podstavci jako protější socha je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Prostovlasý světec v tradičním kněžském rouchu pokleká a stáčí celé tělo vpravo - ke kostelu. Pravou rukou drží na hrudi kříž, levou přidržuje k tělu rozevřenou knihu.

Socha sv. Hedviky
Hodnotná dílenská kamenická práce z roku 1871. Socha světice v životní velikosti umístěna na obdobně tvarovaném soklu a podstavci, jako obě sochy předchozí. Podstavec má však na čelní straně reliéfní motiv hořícího srdce a v rámu ze dvou zkřížených ratolestí. Vlastní socha je komponována jako volně stojící postava ženy oděné v plášť, který si přidržuje oběma rukama. Hlavu s korunou kněžny otáčí doleva ke kostelu, stejně jako celé tělo s nakročenou pravou nohou.

Zámecký park
Byl založen pravděpodobně v 1. pol. 19. století s přírodně-krajinářskou kompozicí. Říká se mu zámecký proto, že se v něm nacházel z r. 1765 zámek, později nemocnice (1902), a z důvodu poddolování byl v roce 1974 zbourán.

V současné době probíhá na celém území staré Orlové atmogeochemický průzkum (zjištují se koncentrace důlních plynů v půdě) a provádění odčerpávání nahromaděných plynů, které provádí OKD, DPB, a. s., Paskov. Tyto stavby - odvětrávací komínky - negativně působí na ráz města, nicméně je nutné akceptovat nutnost jejich provedení z hlediska bezpečnosti lidí.

Kostel Slezské církve evangelické, a. v.
Zděná jednolodní stavba s částečně přestavěnou věží a polygonálně uzavřeným presbyteriem, vysvěcený v r. 1862. Stavba je silně ovlivněna důlní činností.

Radnice č. p. 76
Vzhled radnice na náměstí ve Staré Orlové je všem dobře známý. Stavba pochází z r. 1928 od stavitelů Trubky a Kabátka. Za zmínku stojí původní hodnotný interiér lékárny, která se nachází v přízemí.

Památník obětem stávky v r. 1925
Žulový balvan postavený na podstavci v blízkosti náměstí, odhalený v r. 1960 v upomínku tří nevinných obětí orlovské stávky 4. 4. 1925. Je to historická památka dokládající společenské události 20. let 20. století. K této památce zároveň patří i hrob těchto padlých na místním hřbitově s nápisem: Žalujeme.

Technické pamaátky

Areál jámy Alpineschacht (bývalý Kavoz)
Jedná se o budovu strojovny, kotelny a správní budovy, které tvoří hodnotný areál technických památek. Budovy pocházejí z počátku 20. století. Ve správní budově se nachází nyní sídlo firmy Kabedex, jež objekt vhodně zrekonstruovala. Kotelna se strojovnou, jsou v havarijním stavu.

Areál jámy Alpineschacht (bývalý Kavoz) - kotelna
Stavba na podélném půdoryse krytá segmentovou střechou. Nosnou funkci má železobetonový skelet. V polích z režného zdiva jsou prolomena vysoká a úzká průmyslová dělená okna. Objekt je ve velmi zanedbaném stavu.

Areál jámy Alpineschacht (bývalý Kavoz) - strojovna
Stavba podobného charakteru jako kotelna. Dokládá původní podobu této lokality, dnes jsou spolu s kotelnou v havarijním stavu.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.mesto-orlova.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA