Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Božice

Historie
První zpráva o Božicích se objevuje roku 1225, kdy jsou Božice uvedeny mezi šesti vesnicemi, jejichž desátky byly určeny nově vysvěcenému farnímu kostelu v Křídlovicích.

Božic se rovněž dotýkaly spory o příjmy z některých klášterních vesnic. 28. 6.1 279 byl ve Znojmě urovnán spor mezi kněžickým proboštem Vojslavem a Zdeslavou, dcerou Hartleba z Dubna a vdovou po Markvartu Dlouhém, jehož první manželka Adléta odkázala Božice kostelu kněžickému.Touto smírnou dohodou byly Božice přisouzeny kostelu v Kněžicích. Opis této listiny se nachází v archivu želivského kláštera.

Smírně byl rovněž urovnán spor mezi proboštem ženského premonstrátského kláštera v Dolních Kounicích Jarlochem a opatem premonstrátského kláštera v Želivi Tylmanem o desátky z několika vsí, mj. i z Božic.Originál této listiny se nachází v archivu želivského kláštera. Z této listiny se též dozvídáme, že Božice byly v té době majetkem kounického kláštera. Časem však celá ves přešla na klášter želivský. V roce 1380 ji moravský markrabě Jošt klášteru násilím odňal, ale na rozkaz římské kurie ji opět roku 1394 vrátil.

Kvůli neoprávněnému užívání klášterního rybníka v Božicích se dostal v roce 1481 želivský opat Václav do sporu s novým majitelem Křídlovic Štěpánem Einzingarem. V roce 1493 (podle jiných pramenů 1486) přenechal želivský opat Petr (u Peřinky jmenován Benedikt) Božice bratrům Benešovi (Benediktovi) a Ludvíkovi Vajtmilnarovým z Vajtmile a na Žeroticích výměnou za ves Mikulovice.

V letech 1497,1536 a 1567 byla potvrzena příslušnost Božic k hrdelnímu soudu do Vrbovce, od kterého nemohlo být apelováno, tj. nedalo se proti rozsudku odvolat. Soud se scházel každoročně o sv. Jiří a "rozhodoval o životě a smrti". Soudní řád měl 69 článků. Dá se říci, že v této době si Božice držely poměrně značnou samostatnost.

Vajtmilnarové byli koncem 15. a poč. l6. stol. též majiteli hrušovanského statku, se kterým sloučili i Božice. Roku 1526 prodal potom Šebastián z Vajtmile Božice jako příslušenství Hrušovan Janovi z Pernštejna. Součástí Hrušovan byly až do roku 1561, kdy je Vratislav z Pernštejna prodal s celým panstvím Janovi staršímu ze Žerotína.

V roce 1590 vlastnil svobodný dvůr v Božicích Melichar Košvic z Košvic. V průběhu 17. stol. přešly Božice z hrušovanského k jaroslavickému panství. S Jaroslavicemi je 1. 11. 1691 prodal Adolf hrabě z Althanu i s příslušnou pustou vsí Petrovicemi svému bratrovi Michalu Janovi z Althanu. Další osudy Božic jsou poté shodné s historií Jaroslavic až do vzniku republiky v roce 1918.

K roku 1697 se uvádí na jaroslavickém panství v Božicích 13 tzv. třičtvtě láníků a 7 půlláníků. Tento - zřejmě - mylný doklad je nepříliš důvěryhodný, když máme k dispozici zápis z roku 1751, ve kterém jsou Božice uvedeny jako pustá ves. Název Pustice pak zůstal v povědomí okolních obyvatel i v následujícím období. Dá se předpokládat, že již po třicetileté válce zde došlo výraznému úbytku obyvatelstva (podobnějako v okolních obcích), a že není příliš pravděpodobné, aby zrovna v Božicích tomu bylo výrazně jinak.

V rakouském státním archívu se nalézá katastrální mapa Božic z roku 1824, ejímž autorem byl ppor. baron von Waldstátter, a v ní je rovněž zaznamenáno, že v této době měly Božice 116 domů a 56 stájí, takže zde bylo možno pohodlně umístit 100 mužů pěchoty a 102 koní. Panský dům (dnešní zdravotní středisko) byl jako sídlo panství pro božický dvůr a dvůr Hoja postaven v roce 1834 v areálu dvora v Božicích.

V téže době byla postavena i velká sýpka a hostinec U Dubú (podle dřívějšího majitele též Wolloner, dnes již neexistující). V roce 1837 patřil k Božicím ovčín, palírna a 1 hostinec.

Jaroslavické panství vlastinili v průběhu 18. a 19.stol. postupně Althanové, hrabě Meraviglia-Crivelli (r. 1790), Petr svobodný šlechtic Braun (1803), hrabě Pallavicini-Centurioni (1812). V roce 1835 koupil celé panství Vilém hrabě Hompesch-Bollheim (zemřel roku 1867). Po něm je zdědil Ferdinand hrabě Hompesch-Bollheim (zemřel v roku 1897), Pius hrabě HompeschBollheim a v roce 1919 se majitelem stal Vilém říšský hrabě ze Spee.

Do roku 1867 byly Božice místní částí obce České Křídlovice. V následujícím období patřily k vyspělým zemědělským obcím s rozvinutým vinařstvím. Impulsem pro větší rozvoj bylo zcela nepochybně zřízení železniční stanice Božice - Jaroslavice v roce 1871 i otevření poštovní a telegrafní stanice v Božicích v roce 1885. Dovršením úsilí o výraznější osamostatnění bylo zřizení vlastní školy v Božicích roku 1893 (jedná se o budovu dnešní mateřské školy). Důležité pro obec bylo i to, že zde i nadále sídlila správa panského dvora.

Součástí Božic byl i dvůr Hoja (Hojahof)se čtyřmi domy a výměrou 476 ha, jež v 19. stol. sloužil jako velká ovčírna, dále Rybnický mlýn v údolí Příčního potoka (tehdy nazývaného Petrovický potok) a též polní trať zvaná Křížkovická pustina, v místech zaniklé vsi Křižkovice (severně od obce).

Dále měl v Božicích své sídlo Lesní revír (1911), záložna (od r. 1894) a v roce 1914 založené Mlékárenské družstvo. V božickém katastru se nacházely ve velkém množství i tzv. lochy neboli sklepy vyhloubené v písečném kameni. Dále lze též předpokládat, že zmíněné lochy byly výsledkem těžby písku na stavby hospodářských budov nebo i obytných stavení a druhotně posloužily jako sklepy. V novější době se název lochy již neužíval.

Život za první republiky
Většina údajů vztahujících se k této době je zpracována v jednotlivých samostatných oddílech. Zde proto uvádíme pouze několik základních faktů.

Obec se od konce 20. let a v průběhu 30. letech rozrůstala. Na východě to byla česká kolonie, na jihu počínaje českou menšinovou školou a domem rodiny Havelkovy a Popelovy, přes domy u Rybnického mlýna v údolí Lásky po nové domy a objekty u nádraží, např. druhý hostinec naproti nádražní budově. V samotné obci bylo do roku 1932 postaveno 11 nových domů v areálu bývalého panského dvora a několik moderních vil.

Vila rodiny Spandlovy byla postavena v roce 1931-1932 směrem ke Kolonii. Hans Spandl, božický rodák, působil jako policejní inspektor ve Vídni a do Božic se vrátil v r. 1933 po odchodu do výslužby. Schneiderova vila byla postavena v r. 1930 u mlýna a Zellnerova vila v roce 1932 vedle strže na hranicích mezi Božicemi a Křídlovicemi. Góldnerova vila (Tulipánka) je staršího data a tzv. prelátova vila (část již neexistuje) rovněž.

V obcích byla řada živností, ale obce si zachovávaly nadále výrazně zemědělský charakter.

Současnost

Božice v roce 2005
Obec s 1 430 obyvateli je v rámci okresu počtem lidí na 7 místě. Katastrální výměra obce je 2989 ha.
Letos – 2006  -  je tomu již 781 let, kdy jsou datovány záznamy o založení.

Je tomu 780 let, kdy jsou datovány záznamy o založení původních obcí České Křídlovice a Božice. Po celá další století se život utvářel podle představ obyvatel, ovlivněný válkami, hladomory, překážkami a nástrahami, které přinášela doba.

Dnes je sloučená obec ve stádiu, kdy její rozvoj již není závislý na původní zemědělské činnosti, ale hledají se možnosti uplatnění obyvatel v průmyslové oblasti, služeb a spolupráce s dalšími obcemi v regionu Hrušovanska.

V obci je celkem 400 obytných domů se 450 byty. Za posledních 10 let bylo vystavěno 100 obecních bytů a je rozestavěno další 23 rodinných domků. Je dobudován obecní vodovod, plynofikace, telefonní kabelizace, kanalizace a čistírna odpadních vod. V součastné době je rozvoj obce a podpora podnikání závislé především na budování technické infrastruktury, a to je především kanalizace a místní komunikace.

Obec věnuje základnímu školství velkou pozornost. Byla dokončena plymofikace budov, zastřešena základní škola s vestavbou 7 bytů a 5 učeben a kabinetů. Uspěšně se také rozvíjí hudební obor základní umělecké školy. Činnost škol je základní inspirací i v rozvoji kultury. Průmyslové závody jako je Pískovna, Prefa a Beta modernizací výroby potřebují stále méně pracovníků. Obec se snaží získat investory nabídkou laciných stavebních pozemků a má zájem také o zahraniční investory. Snižování počtu obyvatel se zatím neprojevuje díky aktivitám obce na vystavbě bytového fondu.

Obec Božice je členem dobrovolného svazku 7 obcí s názvem Niva. Tato spolupráce v řadě oblastí má již desetiletou tradici. Jednou stěžejní a neobvyklou činností je provozování autobusové dopravy, kdy obce založily Břežanskou dopravní společnost, s. r. o., s 22 autobusy, které zajišťují dopravní obslužnost východní části okresu a spojení s Brnem.

Aktivní odpočinek poskytuje Relax - sportovní a rehabilitační centrum Božice.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.bozice.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA