Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Louka u Litvínova

Historie
Louka u Litvínova leží jihovýchodně od Litvínova na Radčickém potoce. Pradávné jméno místa bylo Wiese nebo Wíza.  Obec je pod tímto názvem poprvé uvedena roku 1289. Ve svých počátcích náležela do majetku mocného českého rodu Hrabišičů, jejichž jedna větev se psala páni z Rýzmburku se sídlem na rodovém hradě stejného jména v nedalekém Oseku.

Roku 1398 prodali páni z Rýzmburku majetek Wilhelmovi, markraběti míšenskému. Celé podkrušnohorské území se tak na dlouhou dobu dostalo pod nadvládu Sasů. Teprve po ukončení husitských válek, za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad, bylo území získáno zpět a stalo se neoddělitelnou součástí českého království. O jednotlivých držitelích Louky víme málo, protože jí dostávali v léno.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství a dobytkářství až do doby, než celé Podkrušnohoří bylo zataženo do industrializačního procesu, kdy se dominantním průmyslem stala těžba hnědého uhlí. Agrární činnost obce dokladuje tzv. "Berní rula" z roku 1654. V té době byla obec v majetku Valdštejnů. Je zde uvedeno 17 sedláků, 7 chalupníků a 1 nádeník na obci. Třicetiletou válku přežila obec vcelku bez výrazných zásahů, neboť poznámka pod sumářem v berní rule hodnotí stav následujícími slovy: " Tato ves stavení má dobrý, role pšeničné, luk  spotřeba, dědinami a dobytkem stojí."

Na prahu 18. století patřila mezi obce, které byly počtem usedlostí početnější než blízký Horní Litvínov (H. Litvínov - 20 usedlostí , Louka už 30 ).

Založením textilní manufaktury na výrobu sukna roku 1715 však získává dominantní postavení Horní Litvínov. Od poloviny 18. století se na Litvínovsku rozvíjí  punčochářství.  Ještě roku 1824 je v soupise punčochářů uvedeno 6 mistrů z Louky. V horní části obce stával dříve mlýn, z něhož se dodnes dochoval rybník, dnes nazýván "  PLUŤÁK " .

Ve druhé polovině 19. století podpořil růst obce rozvoj místní školy, od roku 1832 náležela Louka ke škole v Horním Litvínově,roku 1854 byla v obci zřízena expozitura. V roce 1870 byla škola osamostatněna a do konce 19.století se rozrostla v pět samostatných tříd. Roku 1834 byla v Louce  postavena  kaple zasvěcená sv.Antonínu Paduánskému, na její stavbu přispělo 25 louckých sedláků.

Po roce 1848, kdy došlo ke zrušení poddanského řádu, byla obec připojena k Hornímu Litvínovu. Od té doby docházelo několikrát k opakovanému odlučování a připojování k městu Litvínovu. V poslední čtvrtině 19. století byla obec v souvislosti s dolováním hnědého uhlí vtažena do proměn, které se odrazily ve změně životního stylu a národnostního složení obyvatelstva.

Do Louky vstoupil uhelný průmysl a železniční doprava. V roce 1889 byl založen hlubinný důl Pluto a v blízkosti  tohoto dolu postaveno nádraží. Z malé vesnice Louka, která měla kolem roku 1880 necelých 400 obyvatel, vzešla obec s více než 2000 obyvateli (kolem roku 1910). V těchto letech došlo v obci i k posílení českého živlu příchodem českého obyvatelstva z vnitrozemí a k posílení nové sociální skupiny, kterým bylo hornické dělnictvo a železničáři. V roce 1918 do nově vzniklé České republiky vstupovala obec s českým a německým obyvatelstvem, a však tak, že nedošlo k asimilaci českého obyvatelstva v německém prostředí. V roce 1932 byla v obci zřízena druhá budova základní školy - česká (kromě stávající německé).

Jednota Sokol, založena v roce 1890, provozovala svoji činnost až do roku 1938.  Po podpisu mnichovské dohody v roce 1938 došlo k hromadnému odchodu českých občanů do vnitrozemí. Po skončení války v roce 1945 došlo jako všude v Sudetech k odsunu německého obyvatelstva, které bylo doplňováno českým živlem z celé republiky.

Pro zvyšující se počet obyvatel byla v roce 1962 rozšířena školní docházka o II. stupeň základní školy (6. až 9. třída ). V roce 1973 byl v obci slavnostně zahájen provoz kulturního domu a od té doby se sem soustředil veškerý kulturní život obce.

Současnost
Po roce 1989 vystřídala NF samospráva obce vzešlá z komunálních voleb v roce 1990. Původním rozhodnutím dřívějšího podniku Severočeský hnědouhelný revír měla obec v rámci rozvoje těžby hnědého uhlí v roce 1992 zaniknout. V roce 1990, kdy naopak došlo k útlumu těžby, se toto rozhodnutí změnilo na další zachování obce. Z toho pro novou samosprávu vyplynul nelehký úkol vypořádat se se situací, kdy obec a zejména její bytový fond byly v zoufalém stavu. Začalo se privatizací domů, na obecních domech byly opraveny střechy. Hned po roku 1990 se v obci rozrostlo drobné podnikání.

Občané mají k dispozici dva dobře zásobené obchody se smíšeným zbožím, tři restaurace, poštu. Zůstal zachován I. stupeň ZŠ a MŠ. V roce 1995 byl po rozsáhlé rekonstrukci  obytného domu zprovozněn penzion pro důchodce s 10 garsoniérami a v témže roce byla obec napojena na plynofikaci, a do každého obytného domu byla zavedena přípojka na telefon.

V těchto letech proběhla zároveň rekonstrukce budovy Obecního úřadu, kaple sv. Antonína Paduánského, základní školy a obec ve spolupráci s městem Litvínovem vystavěla cyklistickou stezku a chodník pro pěší, která tvoří spojnici mezi Loukou a Litvínovem. Krom toho je obcí zajištěno autobusové spojení s Litvínovem. Vlakovým spojením je zajištěna doprava mezi městy Most, Litvínov a Teplice

Obec má zpracovaný a schválený Územní plán z roku 1996 a Změnu územního plánu z roku 2004. Územní plán řeší rozvoj obce, zejména individuální výstavbu rodinných domků - 46 parcel. V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce staré německé školy, kde vzniklo 8 bytových jednotek , moderně vybavených.

V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce chodníku na Sokolovské ulici. V roce 2002 došlo k  prodeji 5 domů s 32 byty, v roce 2003 2 domů s 15 byty, nadále pokračujeme v privatizaci dalších 2 domů s 16 byty. Jedná se o byty velikosti 2+1, jejichž kupní cena je velmi nízká. Po rozsáhlé modernizaci mateřské školky v roce 2002 byla v roce 2006 vybudována nová umývárna pro děti.

V roce 2005 byly vybudována tři dětská hřiště dle norem EU která zajišťují bezpečnost dětí. Byly zasíťovány pozemky na kterých v současné době probíhá výstavba šesti rodinných domků. Za vydatných finančních prostředků má obec ve svém středu opravený dům č. p. 29 s 5 bytovými jednotkami. Na modernizaci se podílejí nájemníci obecních bytů.

V roce 2006 byla vybudována nová sedlová střecha na kulturním domě místo rovné střechy, která byla ve špatném technickém stavu, v jehož důsledku docházelo k zatékání do objektu. Ze státního rozpočtu získala obec 1,1 mil. Kč na výměnu starých oken za nová plastová v ZŠ a MŠ. Jejich osazením dojde k výrazným energetickým úsporám na provozu obou škol, a v neposlední řádě dojede i ke zvýšení přirozeného osvětlení v budovách.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.loukaulitvinova.cz, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA