Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Černuc

Historie

Nejstarší dějiny
O historii Černuce se prameny různí. Ovšem archeologické nálezy prokazatelně dokládají pravěké a starověké osídlení katastru. Jedná se na příklad o nález zlatých keltských mincí tzv. duhovek a žárového pohřebiště z doby římského císařství s nálezem třírohého bronzového býčka v lokalitě zvané „Na skalkách“. Nález vzbudil značnou pozornost francouzských archeologů, neboť tato forma býčka se vyskytovala téměř výhradně v dávné Galii v době římského císařství na místech starých chrámů. Měl význam náboženský a svědčí také o velké kovolitecké dovednosti. Černucký býček je nálezem nejvýchodnějším a do jisté míry překvapujícím.

Slovanské osídlení naší krajiny se uskutečnilo pravděpodobně v 11. – 13. století. Sídla byla zakládána především při vodních tocích nebo při vydatných pramenech, neboť získávání vody ze studní bylo tehdy ještě technicky velmi náročné. Začátek 14. století byl v našem kraji dobou značné kolonizační aktivity. Během přibližně padesáti let došlo prakticky k úplnému dosídlení celé oblasti podél Bakovského, Zlonického a Vranského potoka. Největší počet nových osad je evidován jako vlastnictví drobných feudálů, kteří se pro tuto krajinu stali přímo typickou sociální vrstvou.

O Černuci se předpokládá, že zde bylo od pradávna sídliště při prastaré obchodní cestě. Původ názvu Černuc můžeme hledat v přídavném jménu přivlastňovacím, utvořeným z vlastního jména někdejšího majitele vsi – Černutova ves, staročesky Črnucě ves, jak bývalo v té době zvykem.

Prameny poznání
Různé listiny, roztroušené v archivech, „Paměti královského města Velvar“ Františka Vacka, Ottův naučný slovník a další přinášejí zprávy o naší obci, ale bohužel, mnohdy se významně liší a zaměňují se vsí Tursko, která se ve starých písemnostech rovněž nazývala Černuc. A také s  Malou a Velkou Černocí na Žatecku, která se také označovala jako Černuc. Mnoho cenných poznatků z historie však naší obci přinesla náhoda.

Kronika
Černuc získala svoji kroniku, jakou se může pochlubit jen málokterá obec v Čechách, opravdu zvláštním způsobem:

Před řadou let došla na tehdejší MNV v Černuci velká bedna, obsahující desítky fasciklů a tisíce stran nejrůznějšího archivního materiálu k dějinám obce. Odesilatelem byl starožitník B. Kotva z Pardubic, pověřený rozprodejem pozůstalosti jakéhosi Antonína Plundra, který tyto spisy shromáždil a zpracoval. Na Pardubicku o ně nemohl mít nikdo zájem a mohly se dostat do sběru. Budily však svým rozsahem i obsahem úctu a tak je obchodník poslal obci.

Pozoruhodné je, že Antonín Plundr nebyl starousedlíkem z Černuce. Narodil se roku 1867 v Radešínku a v Černuci prožil jen dětství a chlapectví. Po studiích a praxi působil od roku 1890 v Pardubicích. Byl zřejmě milovníkem historie, neboť byl funkcionářem pardubického muzea, psal a překládal do regionálních i odborných časopisů a věnoval se zejména sbíráním materiálů o dějinách Černuce. Zemřel v roce 1944 v Pardubicích.

Památky

Středověký kostel sv. Barbory v Nabdíně
Areál kostela sv. Barbory leží v dominantní poloze nad vsí Nabdín. U kostela je rozsáhlý hřbitov a nedaleko kostela je starobylá zvonice. Kostel je jednoduchá, přízemní stavba, složená původně jen z obdélníkového presbytáře a větší chrámové lodi. Generální oprava a přístavba kostela byla provedena v roce 1695. K jižnímu průčelí byla přistavěna vstupní předsíň s křížovou klenbou a k severnímu sakristie. Kostel má podobnou dispozici jako kostel Všech svatých ve velvarských Malovarech. Jako autor přestavby je uváděn Domenico Spinetta. Byl italského původu a pracoval ve firmě známého stavitele Francesca Anselma Luraga. Vnitřní vybavení kostela pocházelo z doby kolem roku 1700 a zůstalo zde až do 60. let 20. století.

Zvonice a zvon v Nabdíně
Při východní hřbitovní zdi stojí starobylá zvonice. Má šestiboký půdorys, spodní část je vyzděna z kamene a omítnuta. Na ní leží konstrukce z mohutných trámů, z níž věžovitě vystupuje nástavba s bedněním a šindelovou krytinou. Zvonice je dimenzována pro zavěšení 2 velkých zvonů. Dnes je v ní pouze 1 zvon z roku 1552, mladší zvon z roku 1743 byl zabrán v 1. světové válce pro válečné účely.

Památník padlých vojínů v Nabdíně
V parčíku před jižním vchodem do hřbitova, napravo od vstupního portálu, byl v roce 1925 postaven památník vojínům z Bratkovic a Nabdína, kteří padli ve světové válce 1914 - 1918. Uprostřed je kruhový reliéf, znázorňující umírajícího vojína. Po stranách jsou vyryta jména padlých.

Kaple sv. Linharta v Černuci
V Černuci se zachovala vedle mohutné barokní architektury zanikajícího poplužního dvora čp. 1 novější kaple sv. Linharta, patrona zemědělského Velvarska, jehož úctu ve zdejším kraji dokládá i jeden z barokních obrazů ve velvarském městském muzeu. Kaple byla vystavěna z dobrovolných sbírek občanů a vybavena oltářem sv. Linharta.

Pomník obětem první světové války v Černuci
byl slavnostně odhalen 25. září 1921. Vznikl díky zdejším divadelním ochotníkům, kteří k tomuto účelu uspořádali v obci sbírku. Pomník zhotovil sochař Josef Prokop z Vyšínku u Zlonic. Rekonstrukce pomníku byla provedena v roce 1998. Na obrázcích je vidět pomník před rekonstrukcí a konečný stav pomníku po restaurátorských, rekonstrukčních a konzervátorských pracech.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.cernuc.cz/, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Termální ostrov ISCHIA 2019

CK OSVĚTA nabízí odpočinek na pláži, relaxaci v termálech, výlety i poznávací zájezdy. 8 a 10-denní pobyty v hotelech s polopenzí již od 3 790 Kč.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA