Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Turovec

Malá obec Turovec leží uprostřed strategického trojúhelníku mezi Táborem, Planou nad Lužnicí a Chýnovem.Poloha s okolními atraktivními lesy dává vesnici řadu příležitostí, aby se rozvíjela. Důkazem je, že za posledních deset let stoupl počet obyvatel zruba o pětadvacet procent.

Historie
První písemný doklad o Turovci, obci ležící v klínu lesů 4 km jihovýchodně od starobylého Chýnova, historicky velmi cenný, pochází z roku 1318. Tento zápis najdeme v "Deskách zemských", které obsahují záznamy o událostech se skutečnými osobami a místy, tak jak se během staletí odehrály.

Dnes si můžeme v latinském přepise pozůstatků "Desek zemských" z roku 1870 na str. 24, pod poř. číslem 78 přečíst toto: "Ditrich z Chýnova pohání (předvolává před Zemský soud) Ježka ze Zdíčova, Bartuše z Klokot a Svrabova, Slávu z Turovce, Petra z Kloužovic, pro škodu mu způsobenou na dědičném zboží (panství) Vyzová. Škoda na koních, prasatech a skotu je ceněna na 20 hřiven stříbra. Aktoři (úředníci soudu) Radek z Přibyšic, Duchoň ze Ztýče a úředník královské komory Svátek určují datum konání (soudu) 2 dny po sv. Martinu." Takto zapsáno v roce 1318, v době vlády krále Jana Lucemburského. Původně, dle archeologického výzkumu, se vladické městiště pánů z Turovce nacházelo v místě dnes zvaném "Na Starých zámcích", a jistě je data staršího, než je rok 1318.

Další dochovaná písemná historiografie o Turovci pochází z roku 1391. Jde o smlouvu mezi maidburským purkrabím Janem z Hardeka a Jindřichem z Hradce-Vítkovcem. Jan z Hardeka držel Kozí hrad od roku 1377. V roce 1391 je jeho sestra provdána za Jindřicha z Hradce a hrad Kozí s vesnicemi Turovec, Lipí, Kravíny, Zárybničná Lhota a Dvůr Bedřichov přecházejí do majetku Vítkovců, jako věno. Na počátku 15. století jsou pány Kozího hradu páni z Újezda, a tím pravděpodobně i Turovce.

V té době působil na Kozím hradu a v okolí mistr Jan Hus, a tak je jisté, že též Turovec přispěl k reformačnímu husitskému hnutí. Během husitských válek, a i po nich, Turovec spadá do sféry vlivu města Tábora. Turovec je též svědkem zničení hradu Kozího při válečném tažení vévody Albrechta Habsburka v roce 1438. Po bitvě u Lipan v roce 1434 do roku 1452 dochází k mnoha bojům mezi Táborem a katolickými Rožmberky, útočícími ze svého mocného hradu Choustníka, a během těch let v okolí Turovce zaniká ves Lipí, Kavčí a Strakačov, Turovec však nadále odolává.

Roku 1547 je Táboru konfiskován majetek císařem Ferdinandem I. Habsburským, a po té se Turovec, již asi v rámci Želečského panství, stává majetkem nejprve pana Oldřicha Španovského, a asi od roku 1550 do roku 1594 majetkem Rožmberků, a poté, až do dobytí Tábora v roce 1621 Švédy, je v majetku města Tábora. Dalších asi 50 let Turovec a okolí mění různé majitele až do dne 14. 11. 1677, kdy je Turovec v rámci Želečského panství prodán Janem Norbertem ze Šternberka panu Ferdinandu z Lobkovic.

Rod Lobkoviců vládne Želečskému panství téměř 200 let. Pravděpodobně z roku 1690 pochází kamenný mezník panství s reliéfem zubří hlavy u mostu přes Kozský potok. Dále je během vlády Lobkoviců postavena v obci kaplička asi v roce 1748, sloužící dodnes. Posledními majiteli Turovceje od roku 1879 rod Harrachů.

V roce 1908 je dostavěna školní budova, dnes sloužící k obecnímu prospěchu. Je též obnovena tradice uctění památky padlých v I. a II. světové válce položením věnce u pomníku založeného v roce 1933. Obec se může pochlubit kronikou vedenou již od roku 1922, dosud "živou", a též "Kepkův dub" přes 400 let stár, 7 m v obvodu, se svou 15 metrovou korunou patří k památkám obce.

Získání opětovné samostatnosti k 1. 1. 1994 potvrzuje právo dnešních obyvatel vsi, hrdě se hlásit k téměř 700 let trvající historii obce.

Pamětihodnosti

Kaple svatého Jana Nepomuckého na návsi

Hraniční kámen, mezník želečského panství, severozápadně od vesnice.

Zajímavosti

Ochrana přírody

1. Hlavní předmět ochrany
Unikátní výskyt mnoha význačných teplomilných druhů hub, zejména hřibovitých, rostoucích v symbióze se stromovými porosty rybniční hráze. K nejvýznamnějším patří výskyt hřibu moravského (Boletus moravicus), hřibu zavalitého (B. torosus), hřibu skvostného (B. splendidus) a hřibu Boletus pseudoregius.

2. Charakteristika chráněného území ve vztahu k hlavnímu motivu ochrany
Hráz rybníka Luční, ležícího v horní části rybniční soustavy JZ od Turovce. V podloží rybníka a jeho okolí jsou terciérní sedimenty Turovecké pánve. V okolí jsou hnědé půdy, v různé míře oglejené. Rybniční hráz je terénním novotvarem s odchylnými půdními, hydrologickými a mikroklimatickými podmínkami (relativně propustná až vysýchavá svrchní vrstva půdy, příznivější teplejší mikroklima), které umožňují vytvoření rostlinných společenstev analogických teplomilnejším typům acidofilních doubrav.

Stromové porosty hráze jsou tvořeny převážně dubem letním velmi různého stáří (od mladých náletových jedinců v podúrovni až po nejstarší exempláře s průměrem kmene asi 1,5 m a stáří přes 20O let), přimíšeny jsou osika (starší i mladší jedinci), bříza bělokorá, borovice lesní, několik vtroušených exemplářů smrku ztepilého, jeřáb obecný v podúrovni. V podrostu jsou roztroušeně vytvořeny křovité porosty trnky a růží.

Bylinné patro zcela odpovídá lesnímu společenstvu acidofilních doubrav svazu Genisto germanicae-Quercion (Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Festuca ovina, Genista tinctoria, Hieracium lachenalii, H.sabaudum, Melampyrum pratense, Poa nemoralis), pronikají sem i některé druhy charakteristické pro suchomilnělší typy společenstev svazu Molinion (Betonica officinalis, Centaurea jacea, Galium boreale, Sanguisorba offici-nalis).

Na úpatí vzdušné strany hráze je do ZCHÚ zahrnut 2 - 4 m široký pruh vlhkých lučních porostů s vysokobylinnými společenstvy sv. Calthion. Výskyt vzácných a ohrozených makromycetů je soustředěn do podrostu stromových porostů v koruně hráze, oboustranně procházející cesty; mnohem řidčeji se vyskytují v horní části návodní strany a na vzdušné straně hráze.

Výčet nejvýznamnějších zjištěných druhů mykoflóry: Boletus moravicus, B. torosus, B. radicans, B. splendidus, B. impolitus, B. appendiculatus, Aureoboletus gentílis, Leccinum quercinum, L. duriusculum, L.holopus, Russula luteotacta, R. decípiens, R. pseudointegra, SLropharia albocrenulala, Cortinarius balteatus, C. purpurascens var. largusoides, C. caesiocyaneus, C. orichalceus. Bovista pusilliformis.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.obecturovec.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA