Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Val

Obec Val se nachází 6 km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí, v kotlině Třeboňské pánve a je součástí CHKO Třeboňsko.

Nejstarší zmínka o Valu pochází z roku 1413. Nade vsí kdysi stávala Tvrz pánů Šorců, kteří měli ve znaku rybu. Zbytky tvrze jsou součástí základů velkostatku nade vsí.

Osada Hamr se rozkládá na levém břehu řeky Nežárky. Nejstarší písemná zmínka o Hamru je již z roku 1395. Hamr se dříve nazýval Ostrov, protože v jeho okolí byla řeka, rybníky a močály a vesnice byla na ostrově.

Historie

Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Za časté byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných. Tento stav se drží i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov.

Podle záznamů v "Pamětní kronice obce Valu" uložené ve Státním okresním archivu v Táboře je zřejmé, že dějiny obce Valu sahají před rok 1400. Původní tvrz a ves Val byly v r. 1413 majetkem Hanuše Šarže z Valu. Tvrz stála na místě dvora č. p. 29. Později vznikají kolem tvrze malé chaloupky poddaných robotníků.

V roce 1849 žádá obec Val vyšší úřady o povolení pro stavbu modlitební kaple. Pro nedostatek obecního jmění, rozhodli se občané přispět na stavbu a zavázali se přítomní majitelé hospodářství, po všechny časy kapli udržovat. V roce 1919 měla obec Val 52 popisných čísel. Na základě nových zákonů vyžadovali lidé od Třeboňského knížectví příděl pozemků na stavby domů a zemědělské půdy. V roce 1920 nastal bouřlivý stavební ruch - postaveno bylo 10 domků. Až do roku 1923 byly postaveny další domky v ulici směrem k Hamru.

V roce 1927 byl odhalen pomník 10 padlým vojákům z Valu v 1. světové válce. Náklad činil 7 000 K. Peníze byly získány sbírkou od občanů. V roce 1896 byla zakoupena první pojízdná stříkačka. Dne 22. 12. 1912 se koná ustavující valná hromada pro sbor dobrovolných hasičů ve Valu. Starostou sboru byl zvolen starosta obce Jakub Vondrášek, rolník z Valu č. p. 17, velitelem Josef Vojta, hostinský, náměstek velitele. Matěj Adámek, rolník z Valu č. p. 1. Výstroj pro 20 mužů stála 522 K.

V roce 1948 se obec Val zapojila do stavby elektriky pro osvětlování příbytků a pro pohon elektrických motorů. Zavést elektrický proud se v první etapě rozhodlo 8 majitelů domů. Výstavba skončila 26. 10. 1948. V roce 1949 byla provedena elektrifikace osady Vyšný. Telefonizace obce Valu byla provedena v r. 1949 a po zavedení telefonu do obecní úřadovny a do veřejné telefonní hovorny, masový rozvoj telefonů až po r. 1990.

V průběhu několika století se vystřídalo několik vlastníků obce Valu. Posledním vlastníkem převážně výměry polí, luk a lesů bylo panství Schvanzenbergské v Třeboni. Postupně od r. 1912 byla rozprodána půda žadatelům parcelací pozemků po 1. světové válce se stali občané Valu převážné části pozemků - mimo zbytkového statku 50 ha.

V letech 1870 až 1880 založil a vedl obecní knihovnu pan Jakub Prokeš z Valu č. p. 16. V roce 1898 měla 190 svazků a registrováno byla 700 zápůjček čtenářů.  Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Za časté byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných. Tento stav se drží i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov.

V letech 1870 až 1880 založil a vedl obecní knihovnu pan Jakub Prokeš z Valu č. p. 16. V roce 1898 měla 190 svazků a registrováno byla 700 zápůjček čtenářů.  Dějiny Valu a Hamru se od samého počátku velmi proplétají. Za časté byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných. Tento stav se drží i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s přifařenými obcemi Val a Vlkov.

Dějiny osady Hamerské
Nejstarší zpráva o Hamru se datuje z r. 1581, kdy byl založen kostel sv. Trojice. Dějiny Hamru jsou však starší. Některé události jsou zachyceny v různých knihách románového charakteru, jiné jsou podchyceny zkratkovitě v různých kronikách a matrikách. Tak například před rokem 1420, kdy ve Valu stála tvrz (později nazvaná zámek) se usadili v blízkém lese "Adamité", kteří byli vyhnáni z Jižní Moravy. Proti jejich loupeživému řádění bojovali zpočátku zemané na tvrzích v okolí (pan Valský z Valu organizátor - odtud také Val?).

V Hamru také stával u jezu Nežárky železný hamr - odtud také název Hamr. Původní jméno vesnice bylo "Ostrov", které vyplývalo z toho, že vesnice byla skutečně ostrovem, tvořícím z jedné strany řekou Nežárkou a z druhé strany 3 rybníky. Druhé jméno Hamr odvozuje knížecí vícearchivář Petr Světecký od "železného hamru", který stával na místě bývalého mlýna. Vznik mlýna nelze přesně určit. Teprve v r. 1644 je známo o mlýně v Hamru o 3 složeních a 1 stoupě s názvem "Nový mlýn".

Majitelů se vystřídala celá řada. U Nedobité měl mlýn již čtyři složení, čtyři stoupy a pilu. V roce 1891 byl postaven nový jez na místě starého, který vzala voda. Posledním provozovatelem mlýna byl mlynář Černý, který se v roce 1945 odstěhoval. Po jeho odkoupení p. Františkem Liškou v r. 1959 byla ponechána obytná část a stavení mlýna bylo zbouráno v roce 1975.

Kostel sv. Trojice byl založen r. 1581 Albrechtem Valovským na vlastní náklady. Ve zvonici byly 2 zvony, které za 1. světové  byly požity na kanony. Kostel byl v r. 1620 vysvěcen a do r. 1724 bez stálého duchovního. Od r. 1644 byl v zámecké zahradě vybudován pivovar, který v r. 1732 vyhořel, a tím i zanikl.

Ze zápisů: "V roce 1644 byl na 8 sudů a uvařilo se na 600 věder, roční zisk 104 kop grošů." V roce 1747 byl uskutečněn první pokus o voroplavbu. To již stál na místě železného hamru mlýn. Od r. 1842 se stala Nežárka vodní drahou a Hamr prvním zastavením vorů, zejména při nižším stavu vody, kdy vopraři ve spolupráci s mlynářem museli zahradit šlajsnu, aby se zadržela voda pro další úsek plavby.  Známá v té době byla hospoda u Koloušků, kde se voraři posilňovali.

Památky

Kostel Nejsvětější Trojice v Hamru
Kostel stojí na skalním pahorku nad vesnicí Hamrem. Z kamene jej r. 1581 postavil pan Albrecht z Úsuší na Hamru-Ostrově a Valu ke cti Nejsvětější Trojice Boží a ku pohřbení těla svého. Do roku 1724 byl filiálním kostelem farnosti ve Veselí. Stal se kostelem farním v roce 1724, kdy při něm založil faru pan Václav Antonín Goltz z Goltzů. Kostel je jednolodní, zakončený věžičkou s křížkem na vrcholu, uvnitř věžičky je zvonek sanktusník.

Na vítězném oblouku byly v roce 1997 odkryty a restaurovány nástěnné malby. Jedná se o soubor erbů majitelů Hamru a Valu a jejich příbuzných. Renesanční sgrafitová omítka kostela je původní. Jedná se o jeden z mála zachovalých a nepřestavěných renesančních kostelů. Je státní kulturní památkou.

Barokní fara
Naproti kostelu je barokní fara z roku 1724. V prvním poschodí se nachází prkenný strop malovaný s barokními ornamenty. Objekt je památkově chráněn.

Zámek
Nejstarší stavba v Hamru nedaleko jezu. V přízemí jsou patrné gotické prvky původní tvrze. Za držení Albrechta byla zřejmě přestavěna na zámek, který se dochoval do dnešní doby. Tvrz založili Valovští z Úsuší, kteří se sem přistěhovali z Valu. Zámek byl roku 1696 opraven, roku 1728 byl však opět zpustlý, stejně jako v dnešní době.

Kaplička sv. Antonína Paduánského
Pod Hamrem při řece Nežárce je kaplička sv. Antonína Paduánského. Kaplička stála již v 17. století a byla i menší kaplí. Zřejmě byla postavena mezi rokem 1700 až 1750. V roce 2000 byla důkladně opravena a byla obnovena tradice poutní mše sv. v první srpnovou neděli.

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Na návsi ve Valu stojí kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v roce 1853 místními občany valovskými, kteří se u c. k. soudu v Lomnici nad Lužnicí a biskupské konzistoře v Českých Budějovicích zavázali po všechny časy pečovat o udržení této kaple v dobrém stavu a to nejen za sebe, ale i za budoucí občany.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.obecval.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA