Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Cheb

Město v srdci Evropy se může pochlubit bohatou historií sahající až do 9. století. Pod kamennými šedinami nebo pestrým šatem fasád němých svědků minulosti se odehrávaly události, které vstoupily do dějin.

Poprvé je Cheb připomínán v roce 1061 v listině německého krále Jindřicha IV. S kolonizační politikou ranného středověku souvisí stavba prvního kamenného hradu.

V roce 1157 získává Cheb jako dědictví německý císař Friedrich Barbarossa, který nechává starý hrad přebudovat na reprezentativní císařskou rezidenci. Za vlády krále Jana Lucemburského bylo město v roce 1322 jako dědičná zástava definitivně připojeno k zemím Koruny české. V rámci království mělo výsadní postavení samosprávného území vlastním sněmem. Služeb Chebských využíval pro svá politická jednání i český král Jiří z Poděbrad.

V 16. století se v dosud katolickém Chebu začínají prosazovat vlivy protestantismu. Poslední událostí, která dala městu zasáhnout do velké politiky, bylo zavraždění generalissima císařských vojsk, vévody Albrechta z Valdštejna, ke kterému došlo v Chebu 25. února 1634. Tisíce návštěvníků láká již od roku 1874 do Chebského muzea možnost na vlastní oči spatřit místnost, kde byl Albrecht z Valdštejna 25. února 1634 zavražděn.

Druhá polovina 17. století a století 18. znamenají pro město výraznou barokní proměnu. Na přestavbách a výstavbě nových budov se podíleli tak významní architekti a stavitelé jako K. Dienzenhofer, A. Leutner, P. Bayer, B. Alliprandi, A. Pfeffer a chebský rodák Baltasar Neumann. Přijďte a nechte se městem inspirovat, tak jak to činil i Friderik Schiller, když zde sbíral materiál na své dílo Valdštejnská trilogie. Možná zde naleznete takové přátele, jaké zde navštěvoval Johann Wolfgang Goethe. Jistě objevíte krásu tohoto malého města s obrovskou historií.

Město má své muzeum, divadlo se stálou scénou, Státní galerii výtvarného umění, řadu soukromých galerií a okresní knihovnu. Od roku 1970 se v Chebu pořádá každé 2 roky Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých pod názvem FIJO. Jako přirozené centrum české části tzv. Euroregia Egrensis je Cheb v současné době frekventovaným turistickým střediskem.

Historie
První písemná zmínka o Chebu z roku 1061 je zároveň i nejstarším dokladem postupující středověké kolonizace území kolem Chebu. V průběhu 11. století se toto území ležící na pomezí Čech a Říše dostalo do přímé zájmové sféry sousední bavorské Severní marky a lze předpokládat, že Chebsko bylo po jistou dobu začleňování do nově vznikajících politicko-mocenských útvarů ovládáno českou i německou stranou. Po sjednocení Severní marky markrabětem Diepoldem z Vohburgu kolem roku 1100 dochází k rychlé kolonizaci severního pomezí a vytvoření nového správního centra v Chebu.

V roce 1167 získává Chebsko císař Friedrich Barbarossa, který rozpoznává důležitost jeho pohraniční polohy pro záměry své císařské politiky. Za stoleté vlády Štaufů je dokončena kolonizace Chebska a vedle většího počtu hradů a opevněných sídel nacházíme na Chebsku téměř 300 kolonizačních vsí. Rostoucí císařská moc nacházela svůj symbol ve stavbě velkolepých císařských rezidencí, zvaných falce, které neplnily již jen úkoly obranné, ale především měly okázale reprezentovat novou feudální moc. Vlastní počátek výstavby chebské falce není přesně doložen. První návštěva císaře v Chebu v roce 1179 bývá považována za počáteční impuls pro stavbu románské falce. Zmínka z roku 1183, označující hrad za císařský, dokládá, že se v této době falc již budovala. Četné návštěvy císaře a členů jeho rodiny ukazují, že chebský hrad začal plnit funkci důležitého článku v soustavě císařských falcí 12. století.

V průběhu 2. poloviny 15. století je vytvořena jedna z nejzajímavějších podob Chebu, který se stává městem knížecích sněmů, velkolepých slavností i diplomatických ujednání. K tomu nesporně přispěla stabilizace poměrů v českém království za vlády Jiřího z Poděbrad a růst jeho politické autority, ale i racionální a obdivuhodně loajální postoj Chebských ve vztahu k českému státu a jeho panovníkovi. Tento vzájemně kladný a výhodný vztah, kdy Jiří získal na západním pomezí spolehlivého partnera a město ochránce, který mu zajišťoval další hospodářskou prosperitu, přetrval celá tři desetiletí Jiříkovy vlády. Jiřík z Poděbrad navštívil jako český král Cheb celkem čtyřikrát a jeho pobyty byly vždy spojené s politickým jednáním a s nimi souvisejícími společenskými událostmi. V souhře těchto okolností, daných vzájemnými vztahy a příhodnou geografickou polohou Chebu, ležícího na hranicích dvou mocenských bloků, vynikla rychle nová, dosud v této míře neuskutečněná role města jako zprostředkovatele smíru a místa pro řešení sporných otázek formou jednání a dohody.

Památky a zajímavosti
Architektonické poklady města jakoby chtěly připomenout, že se v Chebu narodil významný stavitel katedrály ve Würzburku Balthasar Neumann. Působení významných stavitelů Kryštofa Dientzenhofera, A. Leutnera, G. B. Alliprandiho, P. Bayera a A. Pfeffera dokládají barokní stavby církevní i světské. Málokteré město se může chlubit tak vzácnými památkami.

Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek je Chebský hrad, střežený Černou věží. Za kamenným opevněním hrad skrývá evropský unikát - vzácnou dvoupatrovou románskogotickou kapli. Symbol města Špalíček, jehož paměť sahá až do 13. století, ale i ostatní dochované měšťanské domy, vytváří neopakovatelnou atmosféru chebského náměstí. O významu městských památek svědčí i fakt, že historické jádro města bylo ustanoveno městskou památkovou rezervací.

Historické městské jádro prošlo na přelomu 50. a 60. let 20. století rozsáhlou asanací a rekonstrukcí. Pro svoji stavební a architektonickou jedinečnost byl Cheb, ve kterém dnes žije přes 32 tisíc obyvatel, prohlášen v roce 1981 městskou památkovou rezervací.

Areál hradu s městským opevněním
Hrad byl vystavěn ve 2. polovině 12. století na místě slovanského hradiště z 9. až 11. století. Ve 2. polovině 15. století byla k paláci císařské falce přistavěna hospodářská budova, ve které byli 25. února 1634 zavražděni Valdštejnovi důstojníci. Z původního románského opevnění se zachovala Černá věž a část východní hradby. Nejlépe dochovanou a nejcenější stavbou falce je hradní kaple sv. Erharda a Uršuly.

Kostel sv. Mikuláše
Z počátku 13. století, kdy byl chrám stavěn jako trojlodní románská bazilika, se zachoval západní portál a spodní část věží. Chrámové trojlodí, presbytář a sakristie pochází z gotické etapy výstavby. Po požáru v roce 1742 byly věže osazeny barokními kopulemi podle návrhu B. Neumanna. Poslední úpravy včetně novogotického zastřešení věží byly provedeny v roce 1864. Toto zastřešení bylo zničeno v dubnu 1945.

Špalíček
Symbol chebského náměstí tvoří bizarní komplex 11 domů rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto 2 bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí.

Kostel sv. Václava
Byl postaven v barokním slohu v letech 1674 až 1688 místo středověkého dominikánského kostela a konventu z počátku 14. století. Při přestavbě kostela byl změněn půdorys středověké stavby a hlavní průčelí s honosným portálem a habsburským znakem orientováno do Kamenné ulice.

Františkánský kostel
Minoritský kostel byl vystavěn zároveň s klášterem po roce 1247, kdy se Františkáni v Chebu usazují. Po požáru v roce 1270 byl znovu postaven a v roce 1285 vysvěcen. Z původní stavby z poloviny 13. století se zachovala sakristie a přilehlá část zdiva kláštera. Křížová chodba kláštera z 1. poloviny 14. století patří k nejkrásnějším stavebním památkám historického jádra města.

Výlety do okolí

Okolí Chebu nabízí nepřeberné možnosti výletů. Můžete se vydat za poklidnou romantikou světoznámých lázeňských měst Karlových Varů (40 km), Mariánských Lázní (30 km) a Františkových Lázní (5 km), obdivovat hrádek Seeberg (10 km) nebo dřívější honosné sídlo Metternichů zámek Kynžvart (27 km), navštívit poutní místo Maria Loreto (6 km) nebo se těšit z přírody a jejích zajímavostí např. v jedinečné přírodní rezervaci SOOS (10 km) v Motýlím muzeu (10 km) nebo na vyhaslé sopce Komorní Hůrka (5 km).

Lidovou architekturu a umění Chebska si můžete prohlédnout ve skanzenu Doubrava (16 km) nebo přímo v okolních vesnicích. Zajímavé výlety můžete podniknout i do sousedního Německa, kde Vás malý kousek od hranic uvítá klášterní městečko Waldsassen (6 km) a další zajímavá místa např. město porcelánu Selb.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.mestocheb.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA