Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“.

Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem a vlévající se za sousedními Oticemi z levé strany do Moravice. Okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

Obec Slavkov je členem Svazu měst a obcí ČR a Euroregionu Silesia-cz. Je také členem dobrovolného svazku 11 obcí Mikroregion Hvozdnice, který usiluje o zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Obecní úřad sídlí v centru obce v budově, kde je umístěna i mateřská škola s kapacitou 56 dětí a přilehlou zahradou. Za budovou je víceúčelové zařízení sloužící obci jako zasedací místnost, ale také k různým přednáškám spolků a rodinným oslavám. K dispozici je vybavená kuchyň a sociální zařízení. V provozu je zde i mandlovna prádla. V obecním domě služeb je umístěna pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, zubní laboratoř a místní knihovna s internetem. V suterénu je v provozu hospoda „Na žumpě“. V obci je také velká, dobře vybavená základní škola se školní družinou a školním klubem. Je spádovou školou pro obec Slavkov, Dolní Životice a Litultovice. Součástí budovy je i školní jídelna s kapacitou 800 jídel denně, kulturní dům, tělocvična a posilovna. Dalšími obecními stavbami je domov důchodců Seniorcentrum Slavkov s kapacitou 28 lůžek, bytový dům se čtyřmi byty, hasičská zbrojnice s klubovnou a smuteční síň s přilehlým místním hřbitovem.

Dalšími důležitými objekty v obci je kostel sv. Anny, Farní úřad a Orlovna. Obchod a služby representuje velká samoobslužná prodejna Jednoty Opava, prodejna potravin „MIDI“, restaurace „Napoleon“, „Lesanka“ a „Areál“, kde je také klubovna ČSCH. Podnikatelské aktivity se rozvíjí především v areálu zemědělské farmy ZP Otice, kde je autolakovna, autoopravna, opravna malé zemědělské techniky a prodejna kočárků. V podnikatelské zóně pod zemědělskou farmou je v provozu „1. slavkovská čerpací stanice“ PHM. Na Latarni sídlí firma GAPAY. Další služby a četné podnikatelské i řemeslnické aktivity vyvíjejí občané ve svých usedlostech.

Ke sportovnímu využití slouží hřiště TJ Sokol v lese, sportovní areál u školy a nově vybudovaný Orelský areál s tenisovými kurty. V Trní sídlí jezdecký klub Agrostyl s konírnou. Spojení s Opavou je zajištěno autobusy městské hromadné dopravy a také je možno využít vlakového spojení. Obec je plynofikována, má veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci ústící do biologické čistírny odpadních vod.

Historie
V kanceláři obecního úřadu je možnou zakoupit za 50,- Kč brožuru o historii Slavkova, který byla vydána v roce 1999 k 775. výročí založení obce. Také jsou k dispozici pohlednice obce, série odznaků se znakem obce a další upomínkové předměty.

První písemná zpráva, která dokládá existenci obce Slavkova pochází z roku 1224, kdy král Přemysl Otakar I. daroval Slavkov městu Opavě a postoupil ho také mílovému právu tohoto města. V této darovací listině je uváděná obec jako "Zlawicova Wes" a na listině je také podepsán Bohuslav, syn Slávkův. Nejdéle vlastnil Slavkov rod Fulštejnů, od roku 1255 do konce 15. století, z jejichž erbu byl převzat také současný znak obce. Po té byla podstoupena tvrz Slavkov s kostelním podacím Janu Vlkovi z Konecchlumí, který byl lením hofrychtéřem olomouckého arcibiskupství. Rok Vlků vlastnil Slavkov do roku 1597, kdy celé léno přešlo do vlastnictví manžela Anny Vlkové Salomu Moschovi z Bittendorfu. Po jeho smrti roku 1626 byl statek Slavkov spravován jeho synem Janem Mošou. Nový šlechtický rod přišel do Slavkova roku 1636, kdy ho koupil Jan Václav svobodný pán Sedlnický z Choltic. Když se v roce 1677 utopil jediný dědic - vnuk Maxmilián, předal olomoucký biskup majetek Jiřímu Valeriánovi Podstatskému z Prusínovic. Roku 1907 byl Slavkov intenován Jindřichu Keilovi, r. 1908 Karlovi Weisshunovi a roku 1932 Rudolfu Theinovi. Na podzim roku 1938 byla obec obsazena hitlerovskou armádou. V rámci odsunu německých obyvatel z českých zemí byl vyvlastněn i majetek Rudolfa Theina.

Pro obec Slavkov je pamětihodné i to, že umožnila na slavkovských lukách 25. září 1887 uspořádat z podnětu "Politické a hospodářské jednoty Opavské", jejímiž členy bylo v roce 1885 již patnáct slavkovských občanů, velkolepý tábor českého lidu ve Slezsku, kde byly formulovány základní politické, národní a kulturní požadavky českého národa.

Na katastru obce se vyskytly četné archeologické nálezy, ty poslední z roku 1995 objevily stopy po nejstarších zemědělcích ze začátku neolitu, tedy kolem roku 5000 před n. l.. Další osada tu byla ve druhé polovině pátého tisíciletí před n. l. Nejbohatší nálezy dokládající kulturu plátěnickou ze starší doby železné, tj. ze 7 až 6. století před n. l. Prozatím poslední jsou stopy slovanských osad ze střední a mladší doby hradištní, nejstarší z 9. a možná už 8. století.

Turistické zajímavosti
Slavkovský zámek je nejstarší budovou v obci. Vznikl přestavbou původní tvrze roku 1586. Od konce 17. století nebyl využíván jako panské sídlo a postupně chátral. Vynucené opravy a úpravy, naposledy ve 20. století, výrazně poškodily charakter historického objektu. Jedinou dochovanou a kulturně chráněnou částí je kaple s renesanční klenbou. Čtyřkřídlá dvoupatrová budova se čtvercovým dvorem sloužila do poloviny roku 1999 jako charitní domov řádových sester sv. Františka. Po té objekt odkoupila Obec Slavkov a provedla rozsáhlou přestavbu na Domov důchodců - SENIORCENTRUM o kapacitě 28 lůžek. Rekonstrukce byla navržena tak, aby byl zámku co nejvíce vrácen původní vzhled. Obnovena byla i zámecká kaple, která slouží obyvatelům Seniorcentra k bohoslužbám.

Další historické památky
Druhou nejstarší stavbou je farní kostel sv. Anny, který nechal vystavět v letech 1657 až 1665 Václav Sigmund Sedlnický z Choltic. Původně byla tato jednolodní barokní stavba zasvěcena Všem Svatým. Na počátku 19. století byl kostel pro velkou zchátralost od základu opraven a zároveň byla provedena řada změn. V kostelních zdech jsou zabudovány náhrobní kameny slavkovských pánů z druhé poloviny 16. století, jejichž hrobky byly v původní kryptě pod oltářem. V zadním průčelí kostela jsou varhany, které byly zakoupeny v roce 1770. Svou historickou cenu mají i kostelní zvony nesoucí jména Jan, Urban a Antonín. Nejstarší z nich Jan oslavil v roce 1996 500 let. Ke kostelu byla přenesena pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého pocházející z roku 1722, která původně stála u císařské silnice za dvorem (v prostoru školní zahrady). Na čelní straně podstavce je vytesán reliéfní znak fundátorů, hrabat Podstatských z Prusinovic.

Malíř Bohumír Bocian
V roce 1993 se stal čestným občanem Slavkova zdejší rodák Bohumír Bocian, uznávaný malíř, který od roku 1938 žil a tvořil v Paříži. V roce 2001 byla podle jeho uměleckého jména Bocian pojmenována nová ulice pod hřbitovem. Bohumír Bocian zemřel 28.2.2002 ve věku 89 let. Ostatky malíře i jeho ženy Yvonne Tinayre, taktéž malířky a sochařky, která zemřela o týden později, jsou uloženy na místním hřbitově. Své olejomalby, akvarely, grafiky a díla tvořená kombinovanými metodami vystavoval na řadě výstav ve Francii a dalších zemích Evropy, USA, Africe, Asii a v posledních letech také v Brně, Ostravě, Hradci nad Moravicí, Písku a ve Slavkově. Ukázka jeho tvorby je umístěna ve stálé expozici v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slavkově.

Nádherná příroda - naučná stezka Hvozdnice
Návštěvníky Slavkova jistě zaujme procházka jedním z nejkrásnějších míst přírody Opavska - chráněným přírodním výtvorem "Hvozdnice" s naučnou stezkou. Na celkové rozloze 56,24 ha máte možnost porovnat ekosystémy lužního listnatého a jehličnatého lesa. Přírodovědnou i estetickou hodnotu tohoto území umocňuje soustava tří rybníků, strouha, mokřad a tůňky se spoustou obojživelníků a ptactva. Cílem stezky je poznat geologickou minulost, kterou odkrývá meandrující Hvozdnice, zařezávající se do uloženin z dob ledových, kdy pevninský ledovec pokrýval větší část Opavska. V okouzlující přírodě najdete také místa k odpočinku a piknikové areály. Na stezku se můžete dostat nejméně ze čtyř směrů: od Slavkova, Hertic, Otic a Uhlířova. Proto je na všech 15 informačních tabulích kromě charakteristiky přírodních zajímavostí místa i mapka trasy stezky, aby se návštěvníci mohli snadněji orientovat.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.slavkov-u-opavy.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA