Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Turnov

Historie
Město bylo založeno v polovině 13. století Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů na ostrohu nad řekou Jizerou. Pozdějšími pány města se staly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí.

Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707.

Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla. Již v 17. století zde vznikaly první sklářské hutě na výrobu „pálené skelné kompozice“ , tj. zhotovení umělých drahokamů ze skla. V 16. stol. zde pracovala řada brusičských dílen, které upravovaly a brousily zdejší a dovážené drahé kameny.

Obchod s nimi kvetl zejména v 18. a 19. stol., kdy se vyvážely do celého světa. Tradice výroby šperků se v Turnově rozvíjí dodnes. Je zde i střední umělecko-průmyslová škola na zpracování kamene, kovu a výrobu šperku, která – jako první v Evropě – byla založena již roku 1884.

Dnes je Turnov turistickým centrem Českého ráje. Je ideálním východiskem pro putování Hruboskalskem, Maloskalskem a Klokočskými skalami. Sídlí zde i správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Turistické zajímavosti

Radnice
Tato dominanta jižní strany náměstí byla postavena již v letech 1526 - 1527. Původně raně renesanční stavba byla o sto let později přestavěna v pozdně renesančním slohu. Po požárech v letech 1643 a 1707 byla radnice vždy obnovena. Další velké úpravy proběhly až v 19. století. Roku 1894 byla přestavěna novorenesančně a z původní výzdoby zbyl jen erb se znakem města. Je sídlem Městského úřadu a po poslední rekonstrukci r. 1992 také banky.

Muzeum Českého ráje
Muzeum Českého ráje patří k nejčastějším cílům návštěvníků regionu. Od roku 1886 shromažďuje doklady o přírodním bohatství Českého ráje a jeho dějinách. Jedinečné expozice jsou věnovány drahým kamenům a šperkům. Doplňují je oddělení archeologie, historie a národopisu.

Součástí stálé expozice je také unikátní panoramatický obraz Mikoláše Alše "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" (8,5 x 10m) z roku 1895. V červenci 2000 byla po kompletní rekonstrukci otevřena mineralogicko-geologická expozice, která je věnována geologickému vývoji Turnovského regionu i celé planety.

Uměleckoprůmyslová škola
Město Turnov se může pochlubit velmi zajímavým unikátem: jako jediné město v českých zemích a dokonce jako druhé v někdejším Rakousku-Uhersku i v celé Evropě mělo od roku 1884 speciální odbornou školu pro výchovu odborníků v oblasti zpracování drahých kamenů. Tehdy nesla název Odborná škola klenotnická, nyní se jmenuje Střední uměleckoprůmyslová škola.

Budova této školy byla postavena v půvabném secesním stylu v letech 1909 - 1910. Škola se původně orientovala pouze na broušení a zasazování drahých kamenů, avšak velmi brzo byla doplněna také o zlatnický obor a o rytí drahých kamenů. Dnes má škola pět studijních oborů: broušení a rytí drahokamů, zlatnictví a stříbrnictví, plošné a plastické rytí kovů, umělecké kovářství a zámečnictví a umělecké odlévání.

Hrubý Rohozec
Státní zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky na Turnovsku. Je půvabný již svým dominantním umístěním do svahu romantického údolí řeky Jizery. Původní hrad byl založen ve 2. polovině 13. století a několikrát prošel stavebními úpravami. Do 17. století sloužil jako rodové sídlo Vartemberků a Krajířů z Krajku.

Po bitvě na Bílé hoře se zmocnil zámku - stejně jako většiny zkonfiskovaných statků protihabsburské šlechty v tomto regionu - Albrecht z Valdštejna. Po pěti letech postoupil Hrubý Rohozec svému plukovníkovi Mikuláši Des Foursovi. Od této chvíle byl zámek spojen s tímto rodem, po r. 1945 přešel do majetku státu. Zámek je přístupný veřejnosti a vedle dochovaných původních interiérů se zde návštěvník může seznámit s vývojem bytového interiéru a módy v posledních čtyřech stoletích. Místnosti jsou vybaveny historickým nábytkem, obrazy, zbraněmi i cenným českým sklem a porcelánem.

Chrám Panny Marie
Chrám Narození Panny Marie patří k největším novogotickým chrámovým stavbám ve střední Evropě. Byl postaven jako jeden z prvních kostelů tohoto slohu v Čechách. Jeho nedostavěná věž se stala charakteristickou dominantou města.

Původní chrám ze 13. století, založený Havlem z Lemberka a jeho manželkou sv. Zdislavou, několikrát vyhořel a počátkem 19. století byl pro špatný stav zbourán. Brzy ho však nahradil chrám nový, postavený v letech 1825-53. Tato mohutná novogotická trojlodní bazilika byla zasvěcena "Narození Panny Marie". Interiér je rovněž novogotický. Ke kostelu přiléhá hřbitov, kde najdeme umělecky cenné náhrobky, z nichž mnohé nesou jména významných osobností Turnovska.

Chrám sv. Mikuláše
Počátky této stavby jsou spojeny se samotným vznikem města Turnova. V písemných pramenech je poprvé zmiňován v roce 1357. Mohutná 25 metrů vysoká čtyřhranná věž tvoří jednu z dominant města. Původně gotický kostel ze 14. století byl zcela zničen při požáru v roce 1538. Byl přestavěn renesančně, ale v roce 1707 shořel kromě věže celý znovu.

Barokní přestavba byla dokončena roku 1722, ale barokní výzdoba byla doplňována po další desetiletí. Bohatě zdobený interiér byl v roce 1994 restaurován. Ze 16. století se zachovaly historicky velice cenné renesanční náhrobky čtyř členů rodiny Vartenberků, tehdejších majitelů Turnova. Přilehlá barokní fara, která vznikla přestavbou původní školy, pochází z roku 1708.

Kostel sv. Františka
Kostel s klášterem založil v roce 1651 Maxmilián z Valdštejna. V letech 1707 a 1803 byl objekt dvakrát zničen ohněm. Nynější podobu získal během poslední přestavby v letech 1803 až 1822. V roce 1842 byla přistavěna novorománská zvonice. Průčelí kostela zdobí portál s kamenným erbem Valdštejnů, nad ním ve výklenku socha sv. Františka z Assisi.

Prostory sousedního kláštera zdobila mistrovská díla turnovského malíře první poloviny 18. století Jana Jiřího Hertla. Tyto památky barokního malířství jsou uloženy ve sbírkách turnovského muzea. Budova kláštera je dnes majetkem České pošty, její přestavba byla dokončena v roce 1995.

Kostel sv. Matěje
Existenci sakrální stavby na Hruštici můžeme předpokládat již v první polovině 13. století, a to v souvislosti se zdejším sídlem Jaroslava z Hruštice. Zdaleka viditelný kostel sv. Matěje na Hruštici byl původně gotický, naposledy upraven v r. 1894. Vnitřní zařízení vyrobili řezbáři Petr Bušek a synové ze Sychrova.

Husův sbor
Sbor byl přistavěn k faře Církve československé husitské v letech 1937 - 39. Stavitelem byl Vladimír Kryš z Turnova. Interiéru kostela vévodí 4 m vysoký rubínový skleněný kříž od Zdeňka Juny s motivy Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Za pozornost stojí také figurálně zdobená boční okna.

Kostel sv. Jana Křtitele
Raně gotický kostel ležící na kraji města v Nudvojovicích pochází z druhé třetiny 13. století. Historické prameny však dokládají existenci ještě starší románské stavby z přelomu 12. a 13. století. Proto lze považovat kostel za nejstarší stavební památku Turnovska.

Koncem 19. století byl kostel natolik sešlý, že se v roce 1894 započalo s jeho obnovou. Z původní stavby se nejvíce dochoval jižní portál a spodní část severního portálu v průčelí. Většina vnitřního vybavení pochází z dílny Petra Buška z Husy u Sychrova a vznikla v souvislosti s obnovou kostela.

Židovský hřbitov
Židovský hřbitov v Turnově je jediným zachovalým hřbitovem tohoto druhu v Semilském okrese. Židovské osídlení v Turnově vzniklo před rokem 1526, nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce.

Do západní zdi zasazený hřbitovní domek byl postaven roku 1800. Pískovcové náhrobky tvoří pravidelné řady ve směru západ-východ s nápisy obrácenými k jihu. Zachované náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen a často vynikají svými básnickými kvalitami. Zatímco starší náhrobky jsou popsány výhradně v hebrejštině, již ve čtyřicátých letech 19. století se objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se zde objevuje i čeština. Pamětní deska obětem druhé světové války, zničená pravděpodobně při stavbě silnice, byla nedávno obnovena a umístěna uvnitř rekonstruované budovy.

Městské parky
Již v roce 1893 byla založena první část veřejných parků - dnešní Rývovy a Metelkovy sady, roku 1926 město zakládá veřejný park Farářství, roku 1933 nový park na Šetřilovsku. Celé území těchto parků pokrývá plochu 24 hektarů, samotné parkové plochy činí 11 hektarů. Parky přímo navazují na vilovou čtvrť, areál škol a penzionů.

Městský park ležící u Skálovy ulice poskytuje klid a odpočinek uprostřed rušného města.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.turnov.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA