Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Veselá

Obec Veselá (578 ha) se rozkládá v jižní části okresu Semily, na jihozápadním úbočí Kozákovského hřbetu, mezi obcemi Rovensko pod Troskami a Lomnicí nad Popelkou, na silnici III. třídy, v blízkosti chráněné krajinné oblasti Český Ráj. Obec leží v nadmořské výšce 369 m n. m. a typ krajiny lze charakterizovat jako pahorkatinu.

Současnost

Obec se svým počtem obyvatel (méně než 200 obyv.) patří v okrese do skupiny menších sídel. S tím souvisí i doprovodné problémy společné pro takto malé obce (málo pracovních míst, úbytek obyvatel, odchod mladých do měst). Součástí obce jsou osady: Veselá, Kotelsko, Žďár, Bitouchov a Vranovsko.

Domovní fond obce je tvořen 122 domy, z toho je trvale obydleno pouze 64 domů (52 %). Rozsah neobydleného domovního fondu je vysoký - 58 domů (48 %). Důvodem je skutečnost, že neobydlený domovní fond je tvořen převážně rekreačně využívanými chalupami (44 domů). Průměrné stáří domů je 60 let. Domovní fond tvoří rodinné domy. Je zde pouze jeden bytový dům, a to ve Veselé, který byl postaven v roce 1971 tehdejším JZD Veselá.

Osady Veselá a Žďár jsou rozloženy převážně podél silnice. Kotelsko má soustředěnější zástavbu v kotlině západně od Veselé. Osada Bitouchov leží na jižní hranici katastru obce, Vranovsko je malá osada východně od Veselé. Území obce je velmi členité se značnými výškovými rozdíly. V katastru obce převládá zemědělská půda, jen místy prostoupená lesními porosty. Veselou protéká potok Veselka, který pramení v Černé rokli pod Skuhrovem a vlévá se ve Ktové do Libuňky.

Ještě po 2. světové válce byly ve Veselé dvě hospody a tři obchody. Také v Kotelsku byl obchod a hospoda. Hostinec byl v č. p. 36 u Těhníků, a to do roku 1960, v roce 1998 byl zbourán. Dnes je v obci otevřena jen jedna prodejna se smíšeným zbožím, a to ve Veselé. Tato prodejna byla postavena s poštou v roce 1988 v akci "Z". Pohostinství není v současné době v obci žádné.

Mezi významné podnikatelské subjekty v obci patří Jahodárna Veselá, s. r. o., která se zabývá zemědělskou výrobou. Řemesla a živnosti se v obci udržely jen ojediněle. Drobné provozovny jsou zřízeny většinou u rodinných domů. Většina místních obyvatel zaměstnaných v obci jsou samostatně hospodařící rolníci, kteří se zaměřují hlavně na provozování živočišné výroby. Velikostně je lze zařadit mezi drobné rodinné farmy.

Nejbližšími městy jsou Rovensko pod Troskami a Lomnice nad Popelkou. V Rovensku, které je od obce vzdálené asi 5km se nachází nejbližší zdravotní zařízení. V Lomnici n. Pop., vzdáleném od obce asi 8km, mohou naši občané využívat služeb pověřeného stavebního úřadu, matriky, a dalších bankovních a obchodních služeb. Nadřazenou správní jednotkou je okresní město Semily vzdálené přibližně 11 km. Další města v okolí jsou Turnov a Jičín (15 km).

Obec se skládá z několika menších osad. Tady je stručný historický vývoj jednotlivých osad:

Veselá
První zmínka o obci Veselá je už v roce 1616 v Pamětní knize města Rovensko. Název obce Veselá se odvozuje od místa, kde byla osada založena - na místě otevřeném, jasném, veselém. Veselí náleželo k panství Hruboskalskému. Kolem roku 1640 bylo přiděleno k rychtě Štěpánovické. V roce 1654 uvádí berní rula Štěpánovická ve Veselé jmenovitě 7 sedláků, 4 chalupníky, 1 šindeláře, 1 bednáře a jednoho živnostníka na Vranovsku. Dnes je ve Veselé 61 domů, z toho obydlených 31. Žije zde 110 obyvatel. K Veselé katastrálně patří osady Žďár a Vranovsko.

Žďár
Žďár vznikl ve stejné době jako Veselá - tzn. V 17. Století. Původně, před rokem 1592, žil na Žďáře jeden hospodář Ondřej, který vlastnil všechny pozemky. Další statky vznikly později. V roce 1713 podle Tereziánského katastru existovaly na Žďáře již 3 hospodářství. Dnes je zde 16 domů, z nichž polovina je trvale obydlena a žije zde 29 stálých obyvatel (+ 8 chalup).

Bitouchov
Osada Bitouchov byla založena v roce 1872. Bylo zde postaveno 8 chalup na pozemcích, které poddaní dostali do dědičného nájmu při rozdělování pozemků ze zrušených dvorů panství Lomnického. Poněvadž tyto pozemky byly uprostřed panství Hruboskalského, stala se tak maličká osada Bitouchov samostatnou katastrální obcí, nejmenší v Čechách. Do roku 1881 byl Bitouchov spojen v jednu obec s Holenicemi. Od roku 1881 do dnešní doby tvoří součást obce Veselá. Dnes je v Bitouchově 8 domů, z nichž jsou trvale obydleny jen 2 domy (+ 6 chalup).

Vranovsko
Osada Vranovsko se původně jmenovala Drašnov. Název Vranovsko získala po chalupníkovi Vránovi, který zde měl živnost. V současnosti je zde 7 domů s dvěma stálými obyvateli. Vranovsko je obtížně přístupné, zástavba je roztroušena a řídká (+ 4 chalupy).

Kotelsko
Kotelsko vzniklo v roce 1693, kdy Jan Rudolf, hrabě z Morzinů zrušil Kotelský dvůr a dal zde postavit 14 chalup. Poddaní kupovali chalupy od lomnické vrchnosti za 50 zlatých rýnských na malé splátky. Roku 1780 byly rozděleny další panské pozemky do dědičného léna. Na území Kotelska se v té době rozkládalo několik rybníků. Dnes má Kotelsko 39 domů, 18 domů je trvale obydleno a žije zde 52 obyvatel. Stejný počet domků je využíváno k rekreaci jako chalupy. Chalupy jsou většinou dobře udržovány. Obec Veselá a Kotelsko byly spojeny v jednu v roce 1960.

Na kulturním a společenském dění v obci se podílejí hlavně Český svaz žen a Sbor dobrovolných hasičů. Obě organizace se střídají v pořádání tanečních zábav a plesů. Obec se snaží jejich aktivitu všestraně podporovat. V roce 1989 byl v obci obnoven tělovýchovný spolek Sokol, který ke své činnosti využívá sál v budově OÚ. Cvičí zde především ženy a děti.

Sbor dobrovolných hasičů
Má 27 členů a působí v obci dlouhodobě (Založen byl v roce 1894). Sbor má k dispozici hasičskou zbrojnici a požární techniku. Pravidelně se účastní hasičských cvičení a soutěží. Každoročně hasiči pořádají Hasičský ples a posvícenskou zábavu. Dále také v obci zajišťují zběr železného odpadu.

Český svaz žen
Byl založen v roce 1978 a dnes má 26 členek. I ženy tradičně pořádají maškarní ples "Babí hop" a poutní zábavu. v posledních 10-ti letech ženy organizují letní prázdninový tábor pro děti. Obec dětem na tento tábor finančně přispívá. Ve spolupráci s hasiči ženy též každoročně připravují Mikulášskou nadílku a dětský karneval.

Lidové zvyky a tradice
Od roku 1990 se obnovila tradice masopustního průvodu. Této akce se účastní každoročně okolo 40 masek. Maškarní průvod s hudbou navštíví každé stavení, kde účastníci dostanou malé pohoštění. Tradici mají i dětská divadelní představení. K veřejným vystoupením je využíván kulturní sál v budově OÚ, který byl v minulých letech opraven.

Při OÚ pracuje kulturní a sociální komise, která nezapomíná na naše starší spoluobčany. Členové komise každoročně navštěvují jubilanty s drobným dárkem. Na seniory a sociálně slabší spoluobčany nezapomínáme ani o Vánocích - členky komise jim osobně předávají potravinové balíčky s vánočním přáním.

Kulturní komise zajišťuje i obřad vítání občánků, který je spojen s kulturním programem dětí, občerstvením a přátelským rozhovorem s rodiči. Od roku 1998 je každé narozené dítě obdarováno spořitelní knížkou s vkladem 5 000 Kč a pohádkovou knihou s věnováním. Komise pořádá i slavnostní obřad při příležitosti zlaté svatby. V podzimních měsících je pravidelně organizováno přátelské posezení s důchodci při harmonice s programem místních dětí.

Informace o obci jsou zaznamenávány v kronice obce Veselá. Obec má zavedenou i kroniku kulturně společenských akcí s fotodokumentací, jako je např. vítání občánků, besedy s důchodci, zlaté svatby atd. Pro budoucí generace byly zhotoveny fotokroniky všech domů v obci i s jejich historií. OÚ má zájem o informovanost obyvatel, a proto finančně podporuje noviny "Rovenské listy", do kterých i pravidelně přispívá svými články a názory čtenářů.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://obec-vesela.yc.cz/index.html, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA