Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Želešice

Charakteristika krajiny
Určujícím krajinným útvarem katastru Želešic je údolní niva říčky Bobravy sevřená na západě strmými svahy Bobravské vrchoviny, které se východním směrem zmírňují a otevírají do pánve obrácené do severního okraje dyjsko - svrateckého úvalu. Údolí Bobravy navazuje na Přírodní park Bobrava, který je lokalitou s významnou rekreační funkcí. Z hlediska životního prostředí obce je podstatná inverzní poloha jejích níže položených částí.

Jižní a jihovýchodní část katastru je převážně využívána pro rostlinnou výrobu na orné půdě. Jižně orientované svahy v severní části katastru zaujímají rozsáhlé plochy ovocných sadů. Krajinný ráz katastru Želešic je negativně poznamenaný těžbou kamene a zejména rozlehlými chatovými lokalitami, dominantním kladným prvkem jsou velkoplošné sady.

Klimatické podmínky
Katastrální území obce leží v klimatické oblasti teplé T2 (dle Quitt, 1975), průměrné noční teploty se pohybují okolo 8°C, roční úhrn srážek je 550 - 650 mm. Významný je výskyt inverzních situaci v údolí Bobravy a expozičního klimatu jižních svahů nad údolím Bobravy, s příznivými podmínkami pro ovocnářství.

První historická zmínka o Želešicích v písemných pramenech
V diplomatáři Českého království Gustava Friedricha „Codex diplomaticuset epistolarius regni Bohemiae“ (CDB), který byl vydán v roce 1912 je na stranách 315 – 319 přepsána s pořadovým číslem 320 latinská listina krále Přemysla Otakara I. Ze 7. listopadu 1228, v níž se poprvé objevují Želešice.

K ozřejmění historické události uveďme následující stručný historický exkurs:
Nejstarší dějiny Želešic jsou nedílně spjaty s e vznikem ženského cisterciáckého kláštera „Údolí Mariino“ v Oslavanech. Ve 12. století byl majitelem Oslavan jakýsi pan Ivan, jehož syn Štěpán prodal Oslavany roku 1197 klášteru třebíčskému. Dne 12. června vyměnila Heilvida ze Znojma s třebíčským klášterem své dědiny Horku, Hartlebice A Kosoviceza útulný a skrytý koutek Oslavany a zřídila zde ženský cisterciácký klášter. Zakladatelka darovala klášteru do začátku například vsi Martinice a Přibyslavice a dvanáct vinic, dále čtyři lány u Oslavan a vinice u Ivančic.

Klášter byl slavnostně vysvěcen v roce 1228 za přítomnosti krále Přemysla Otakara I., královny Konstancie, syna Přemysla jiných urozených pánů. Při této příležitosti byla králem vydána listina, která potvrzovala existenci kláštera a jeho privilegia. Tímto právním aktem panovník osvobodil klášter od zaměpanských povinností a obdařil jej výsadami, jakých užíval klášter velehradský a také právem útrpným a ordalií (pozn.). Duchovním správcem měl být navždy opat velehradský. V listině se pak jmenují vsi, které byly při té příležitosti darovány oslavanskému klášteru a to Hnánice, Martinice, Ledkovice, Babice u Rosic, Želešice, Milíkovice, Všechovice, vinice v Louce, patronátní právo ve Sloupě u Jaroslavic a v Brně u sv. Jakuba.

Originál listiny se nedochoval. Její přepis obsahuje konfirmační listina českého krále Václava I., která byla vydána ve Znojmě již 7. srpna 1232 a dnes je patrně uložena v Archivu města Brna na Dominikánském náměstí. Další přepis listiny je z roku 1712 a ta je uložena v Národním muzeu v Praze. Z 18. století také pochází další dvě kopie listiny, které jsou uloženy ve fondu rajhradského benediktinského kláštera v Moravském zemském archivu v Brně na Žerotínově náměstí.

Vývoj názvu obce podle archivních dokumentů
V latinské listině krále Přemysla Otakara I. ze 7. listopadu 1228 je uveden název Želešic ve tvaru Chelesiz (CDB II, 320). Na listině z roku 1342 Schellschiz (CDM VII, 437), roku 1349 Zelsicz (ZDB I, 1 10), roku 1446 z Želšicích (KP III, 213), roku 1499 Sselssicz (DM VI, 4), roku 1554 Zelczycz (DM VII, 30), roku 1604 Zielissicze, (Chrlický urbář), v letech 1674 a 1718 Schellschitz, 1720 Schelschitz, 1846 Schöllschitz, Žýlossice, 1872 Schöllschitz, Žilošice, 1881 Želesice, 1924 Želešice, Schöllschitz.

Výklad místního jména
Místní jméno Želešice vzniklo připojením přípony -ice k osobnímu jménu Želech, které má hypokoristický tvar. Hypokoristikon je slovo změněné po způsobu dětské mluvy. V našem případě jde o zdrobnělinu jména osobního s komponentem žěli-, želeti, litovati. Nositel zdrobnělého jména ŽELECH se tedy mohl jmenovat například Želimír, Želipluk, Želislav, Střetužel apod. Jméno obce je tedy odvozeno patrně od jména jejího původního majitele Želecha. Želešice = ves lidí Želechových.

Znak obce
Od roku 1990 používala obec Želešice obecní znak, který, jak se ukázalo nemá žádné historické pozadí a je zároveň heraldicky zcela nesprávný.

Obec proto vstoupila do jednání s pracovníky okresního archivu v Rajhradě, kteří provedli rozbor podle dostupných materiálů. Mgr. Ivo Durec vypracoval několik návrhů obecního znaku.

Ve fondu C-160 Archiv obce Želešice, který je uložený ve státním okresním archivu Brno-venkov v rajhradském klášteře, se nachází na mnoha papírových dokladech několik přitištěných obecních pečetí a dokonce ve dvou velikostech a variantách. Tzv. malá želešická pečeť je oválná (17 x 19 mm) a v polceném pečetním poli je vpravo vinařský nůž (kosíř) a vlevo vinný hrozen se dvěma listy. Opis tvoří text S.DE.SCHEL.SCHICZ*, který je vně ohraničen perlovcem. Tato pečeť je přitištěná např. na listině - kupní smlouvě z 12. 2. 1816 (C-160, č.4).

Ze stejné doby je i tzv. velká želešická pečeť (průměr 22 mm), která vyhlíží takto: na polceném barokním štítě v pravém poli kosíř, v levém poli vinný hrozen se dvěma listy. Štít dole mírně zasahuje do opisu, pečetní obraz je lemován linkou, opisem a jednoduchým věncem. Opis tvoří nápis S.DE.SCHEL.SCHICZ*. Tato pečeť je uložena ve Státním okr. archivu Brno-venkov pod sign. C-160, i.č. 53.

Mladší obecní razítka z období tzv. První republiky již nebyla polcená. Návrh tedy vychází z nejstaršího znázornění obecního znaku, který byl dokonce vyveden v pečeti na štítě, což znamená, že byl užíván bez pochyby i jinak, než jen při pečetění listin. Barvy (červená) a kovy (stříbrná-bílá) byly zvoleny mimo jiné taky pro svůj slovanský původ. Obecní znak v této podobě byl přijat heraldickou komisí Parlamentu České republiky a od 1. 1. 2000 jej obec Želešice užívá jako oficiální znak.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.zelesice.eu/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Úžasný poznávací zájezd do SAE

Poznejte Spojené Arabské Emiráty - Dubaj, Abu Dhabí, Šardžá a užijte si pohyb v plážovém resortu. S polopenzí, českým průvodcem a poutavým výkladem.  CK TILIA.

ZÁJEZDY ONLINE 2019

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2019 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Jednoduchá rezervace online.

 

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA