Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Lnáře

Obec Lnáře se nachází v okrese Strakonice.

Části obce Lnáře - Schlüsselburg a Zahorčice.

Historie
Nejstarší dějiny Lnář a okolí osvětluje archeologický výzkum, podle něhož docházelo k souvislejšímu osídlení již v 7. a 6. století před naším letopočtem, tj. v době halštatské. Z této doby a z počínající doby laténské pochází řada nálezů ze žárových pohřebišť u rybníka Měleč při silnici z Kocelovic do Lnář. Mohylová pohřebiště z doby slovanské z 8. století našeho letopočtu byla odkryta na návrší Zelená hora poblíž obce Kocelovice. K novému a již trvalému osídlení docházelo v 10. - 13. století n. l.

Obyvatelé Lnář se zabývali především zemědělstvím, a jak sám název obce napovídá, především pěstováním a zpracováním lnu. Později přibyl chov ryb. První rybníky zde vznikaly zřejmě už v první polovině 14. století, patrně v době vladyků ze Lnář, další v době vlády Karla IV (1341 - 1378). Je pravděpodobné, že jeden z majitelů lnářského panství, Volf Novohradský, povolal do Lnář největšího mistra českého rybníkářství Jakuba Krčína. Ten se podílel na dokončení lnářské rybniční soustavy. propojené sítí důmyslných spojovacích a obtokových stok. V 18. století dosáhlo rybníkářství na lnářském panství svého vrcholu.

Obhospodařovalo 365 - 366 rybníků. Ovšem v letech 1804 až 1865 došlo na panství k podstatné změně charakteru hospodaření. Lnářský velkostatek se zaměřil na chov ovcí a orientoval se na trh s vlnou. To vyžadovalo více pastvin, a proto se začalo s rušením rybníků. Podle údajů z roku 1840 se chovalo v ovčínech 12 280 ovcí. Významným mezníkem dalšího rozvoje rybníkářství ve Lnářích bylo působení Ing. Dr. Theodora Mokrého v letech 1891 až 1924.

Vlastní osudy obce byly spojeny s historií zámku, v jehož držení se vystřídala celá řada majitelů. Až do roku 1848 byla obec podrobena úřadu velkostatku. Vydáním zákona o zrušení poddanství a roboty ze dne 7. září 1848 se český venkovský lid stal rovnoprávnou složkou národní společnosti. Roku 1850 vstoupila v platnost nová organizace státní správy a nejnižším a základním článkem celé správní organizace se staly samosprávné obce. První obecní volby ve Lnářích se konaly v roce 1850 a prvním starostou byl zvolen Josef Ješina, hostinský ze Lnář.

Dalším významným datem v historii obce byl 10. červen 1899, kdy byl zahájen provoz na železniční trati Nepomuk - Blatná, která přinášela určitý hospodářský pokrok, i když nádraží bylo postaveno téměř 2 km od obce. Telegrafní stanice byla ve Lnářích vybudována již v roce 1903.

Hlavní program pozemkové reformy, tj. parcelace půdy lnářského velkostatku ve prospěch lnářských rolníků, byl po vzniku samostatné Československé republiky ve Lnářích prováděn až v roce 1924. Rozsah velkostatku se zmenšil , ale zůstaly mu lesy i rybníky. V roce 1930 ohlásil majitel lnářského velkostatku úpadek a v roce 1936 získal majetek v dražbě pražský advokát JUDr. Jindřich Vaníček. V roce 1945 byl lnářský velkostatek zrušen a od 1. ledna 1949 byl vytvořen závod Státní rybářství v Blatné, do něhož bylo začleněno i lnářské rybníkářství. Tím skončilo období samostatnosti lnářského rybníkářství.

Od 1. ledna 1994 byly lnářské rybníky v rámci restituce vráceny potomkům posledního majitele velkostatku a vytvořena dvě rybniční hospodářství:
- Dvůr Lnáře, s. r. o. - Chov ryb, zemědělská a lesní výroba
- Rybářství Lnáře, s. r. o.

Rybníky vznikaly umělým zásahem lidí a zpětně ovlivňovaly jejich životy. Lnářsku a celému Blatensku vtiskly neoddělitelný a neodmyslitelný ráz.

Památky
Vlastní počátky dějin dnešní obce nejsou dosud úplně objasněny. Zcela určitě však sahají před rok 1318, kdy je v písemnostech uváděn majitel tvrze vladyka Habart ze Lnář. V té době zřejmě představovaly Lnáře jeden z malých statků, jakých bylo na Blatensku více. Ovšem už tehdy se tu vytvářelo pevné jádro, obklopené soustředěným pozemkovým majetkem, neboť ke zboží lnářskému náleželo i několik dědin: Řiště, Předmíř, Zahorčice a Zámlyní. Výhodná poloha tvrze při důležité zemské cestě vytvořila předpoklad pro další růst panství. Ke konci feudálního období již patřilo ke Lnářskému panství 34 vesnic a 2 městečka. První rybníky vznikly v okolí už v první polovině 14. století a v průběhu dalších staletí byly stávající udržovány a další byly zakládány.

Lnářský zámek
Dominantou obce je lnářský zámek. Jeho výstavbu započal majitel lnářského panství Aleš Vratislav z Mirovic po roce 1660. Stavbu dokončil jeho další majitel, Humprecht Jan Černín z Chudenic, který Lnáře koupil v roce 1675. Po roce 1948 byl zámek zestátněn. V 60. letech se zde konaly plesy, bylo zde kino a mateřská škola. V 70. a 80. letech byl zámek opraven a na počátku 90. let se zde konala i zasedání vlády. Později byl v restituci vrácen posledním majitelům, rodině Vaníčků. Zámek je od roku 2000 přístupný veřejnosti. Část slouží jako penzion.

Klášter Bosých Augustiniánů
Za Černínů z Chudenic byl rovněž postaven v letech 1688 až 1693 klášter Bosých Augustiniánů. Mnichy do Lnář uvedl hrabě Tomáš Zacheus Černín. Raně barokní, čtyřkřídlá jednopatrová stavba s ambitem zaklenutým křížovými klenbami je dílem architekta Giovanniho Battisty Maderny. Na západní straně je klášter spojen s kostelem Nejsvětější Trojice, postaveným na místě bývalé poustevny a kaple z roku 1599.

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice byl postaven snad podle projektu C. Luraga v letech 166 až 1723. Věž byla přistavěna až kolem roku 1750. Kostel je trojlodní, s presbytářem, opatřeným freskami. Hlavní oltář je opatřen obrazem Nejsvětější Trojice od Petra Brandla z roku 1707. Na oltáříku je deskový obraz Lnářské madony z počátku 15. století. Bohatá řezbářská výzdoba interiéru je dílem řádových bratří. V kostele je každou neděli sloužena mše.

Součástí objektů kostela a kláštera je park, kde byly za působení Ing. Dr. Theodora Mokrého ve funkci administrátora lnářského velkostatku vysázeny vzácné dřeviny.

Koste. sv. Mikuláše
Dalším kostelem v obci je hřbitovní kostel sv. Mikuláše, postavený v roce 1735. Pro svůj značně zchátralý stav byl v letech 1991 - 1992 opraven. Vnitřek zatím zůstává neupraven, mše se zde neslouží a prohlídka není z bezpečnostních důvodů možná.

Zahorčice
Součástí Lnář jsou Zahorčice. Poprvé jsou připomínány v roce 1383. Od počátku 17. století byly trvale součástí lnářského velkostatku. Svoje jméno obdržely od své polohy, neboť vůči Lnářům se skrývají za horou. Na návsi stojí kaple, která byla postavena již před rokem 1620. Nově opravena byla v roce 1988. K Zahorčicům patří mlýn "U Barocha", schovaný v lese u silnice na Předmíř.

Z novějších památek je možné vidět před školou pomník obětem 1. a 2. světové války a nedaleko odtud, při silnici Plzeň - Písek, stojí pomník americkým vojákům. V květnu 1945 se na demarkační čáře ve Lnářích setkaly tři armády: americká, sovětská a armáda generála Vlasova.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.lnare-obec.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA