Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Suchovršice

Jsou jediná obec tohoto jména v České republice. Leží v nadmořské výšce  350 m na rozloze 429 ha. Jsou rozloženy po obou březích řeky Úpy, obklopeny jehličnatými nebo smíšenými lesy.

V 97 domech zde trvale žije 365 obyvatel (2001).

Historie
Před 12. stoletím nelze pro nedostatek věrohodných zpráv organizaci správního zřízení ve zdejší krajině sledovati. Vedly tu stezky v pohraničním hvozdě a při nich strážnice: v Suchovršicích, na Bohdašíně, ve Strážkovicích, v Zálesí, ve Střítěži. Od Rtyně k Úpici vedla poboční stezka „Trhovka kladská“. Na Úpě při stezce byl brod (u Sychrova) a ten byl patrně původem založení trhové osady a pozdějšího městečka Úpice. Jinak nejstarší osazení bylo v Batňovicích, v Zálesí a ve Svatoňovicích, což dokazují valy a tržiště a jména některých pánů jejich.

Ve 13. století kolem roku 1270 založen hrad Vizmburk na obranu proti nepřátelům, především Tatarům, a správa okolní krajiny ze Svatoňovic převedena tam. Obvod zboží Vizmburského byl: Úpice (jediné městečko), Batňovice, Bohdašín, Bohuslavice, Bohušín (kostel), Brusnice Německá, Havlovice, Kyje, Libňatov, Maršov, Petrovice, Radeč, Rtyně, Rubínovice, Sedloňovice, Slatina, Studenec, Suchovršice, Svatoňovice, Zálesí (kostel), později Kostelec a Lhota za Kostelcem.

V 15. století spojeno zboží Vizumburské s Náchodským. Vrchní správa byla v Náchodě, avšak v Úpici sídleli ode dávna někteří úředníci – ve dvoře sychrovském šafář, lesník, polesný, pivovarní, duchovní správce apod.

V měsíci červnu roku 1421, kdy sbírala se vojska domácí proti nepříteli, vtrhli Slezáci do Čech směrem k Úpici. Povraždivše bezbranné obyvatelstvo městečka i okolních vesnic a dvorců, drancovali a plenili na všech stranách, a co vzíti nemohli, zapálili.

Když život svůj dokonal Jan Žižka z Trocnova, využil nesvárů v národě českém panující vratislavský biskup Konrád, vtrhl v měsíci srpnu 1425 s větším počtem vojska svého do Čech, pohubil Náchod a vypálil všechny vesnice v okolí odtud až ke hradu Vizmburku. Odtud táhl k Úpici a zde, jakož i v okolí jejím až ke Trutnovu vraždil a pálil, nalézaje v krajině té u katolických pánů Hynka z Dubé, seděním na Červené Hoře, a bratra jeho, seděním na Adrspachu, hojné opory.

Jako mnohá jiná místa v Čechách trpěla i naše obec ve válce třicetileté nájezdy vojsk domácích i cizích, zejména švédských. Dne 20. ledna 1627 vrazili sem od Frýdlantu Švédové a vydrancovali, co mohli.

Roku 1632 v den 17. října Švédové vtrhli náhle i do Úpice, plenili opět, faráře Bernarda Sýkorského jali, svázali a na faře do neděle střehli. Když jimi trýzněn jsa 600 dukátů vyplatil, tu přivázali jej ke koni a uháněli s ním přes Skalku. Ve Zmolinách nad Suchovršicemi konečně ho z bambitek zastřelili.

Po bitvě na Bílé hoře připomínají se Suchovršice jako obec patřící k panství Náchodskému, zabavenému Albrechtu Janu Smiřickému, svobodnému pánu ze Smiřic, pánu na Kostelci nad Černými Lesy, Dubu a Náchodě, který panství toto držel společně a nedílně s blbým bratrem svým starším, Jindřichem Jiřím, po jejich otci Sigmundovi.

Cenným pramenem k dějinám stavu selského je tak zvaný Tereziánský katastr, jež obsahuje přiznávací tabellu z roku 1713 a okulární visitace z roku 1721.

Josef II. zavedl patentem ze dne 20. dubna 1785 katastr Josefínský. Každý pozemek obdržel své číslo topografické. Pro každou obec udělány seznamy pozemků, rozvedených dle tratí. Kvóta zdanění určena 13 % hrubého výnosu.

Patentem Františka I ze dne 23. prosince 1817 zaveden katastr stabilní. Výsledkem měření katastrového, jež zakončeno roku 1843, jsou mapy stabilního katastru.

Do roku 1850 byla vrchní správa na zámku v Náchodě. Roku 1850 1. února připadly Suchovršice k podkraji Trutnovskému.

Současnost
Je zde mateřská škola pro 25 dětí, dobře zásobovaná prodejna smíšeného zboží a útulná restaurace s možností celodenního stravování. Sportovní vyžití občanů organizuje TJ Sokol buď v pěkné tělocvičně nebo na víceúčelovém hřišti. Hodně společenských akcí ve spolupráci s obecním zastupitelstvem pořádá Sbor dobrovolných hasičů nebo pro starší generaci velmi činný Klub důchodců.

V katastru obce se nachází lokalita zvaná „Zlatá jáma“, kterou prochází značená turistická stezka. V této lokalitě je také Stříbrný důl, na který byl podán návrh k zápisu do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek, neboť se jedná o jediný dosud přístupný doklad středověkého hornictví v našem regionu.

Poloha obce je situována do západní části mikroregionu Jestřebí hory. Proto také tato obec a její správní území sousedí na severu a na východ s obcí Velké Svatoňovice a na jihu se správním územím města Úpice. Od západu tvoří hranice správního území obce a zároveň jediného katastru hranici mikroregionu a přímo sousedí s příměstskými katastry okresního města Trutnov. Obec Suchovršice patří svým podílem 3 % na celkové rozloze mikroregionu k nejmenším obcím mikroregionu.

Celková rozloha správního území obce činí 429 ha. Z toho 192ha patří do půd zemědělských, 188 ha do půd lesních 32 ha do půd ostatních, zastavěná ploch činí 7ha a vodní plochy zabírají 10 ha.

Výrazné zastoupení vodních ploch je způsobeno malou rozlohou správního území obce a také meandrem řeky Úpy, který svými zákruty prodlužuje celkovou délku koryta v katastru obce.

Podél obou břehů Úpy a s ohledem na konfiguraci celé dotčené nivy je také rozmístěna hlavní historická zástavba obce.  Zejména přímo podél zvýšených a zpevněných břehů, které jsou připraveny odolávat přívalovým vlnám, o čem jsme se již několikrát přesvědčili. Ty přicházejí buď v důsledku různě rychlého tání sněhu v horním úseku toku, který pramení v centrálním části Krkonoš pod vrcholem Studniční hory nebo také v souvislosti s odtokem vydatných dešťových srážek především v období měsíců července a srpna.

Podstatná část hospodářské činnosti v krajině se po ukončení všech těžebních prací soustředila na obhospodařování okolních lesů, ale především na činnost zemědělskou. Zemědělství bylo a je možné provozovat na poměrně omezených prostorách podél řeky, v těsném sousedství zástavby nebo na rozsáhlejších územích směrem na Velké a Malé Svatoňovice.

Ostatní výrobní hospodářská činnost v obci byla a je soustředěna do malých dílen a provozů. Větší část ekonomicky aktivních obyvatel obce musí za prací dojíždět a to zejména do nedalekého města Úpice, nebo do okresního města Trutnov, který je vzdálený téměř 10 kilometrů, s kterými má obec Suchovršice dobré vlakové i autobusové spojení, kam dojíždějí nejen za zaměstnáním, ale i k lékařům nebo za kulturou a zábavou.

Turistické informace
Obec Suchovršice se vine podél řeky Úpy. Je vlastníkem 5 mostů na této řece, z nichž dva - zastřešené dřevěná lávka a zastřešený dřevěný věšadlový most - jsou chráněnými technickými památkami.

Obec Suchovršice má podle zmínky ze starých kronik zajímavý primát. Prý tu byl vyhlouben první zlatý důl ve střední Evropě. Časem zaváté stopy po něm však najdete i dnes. K lokalitě „Zlatá jáma“ vede od lávky ve Lhotách naučná stezka. V této lokalitě je také Stříbrný důl, na který byl podán návrh k zápisu do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek, neboť se jedná o jediný dosud přístupný doklad středověkého hornictví v našem regionu.

Ve středu obce návštěvníky uvítá dřevěná zvonice na stráni z roku 1730. Ta o sobě dává vědět i pravidelným poledním a večerním zvoněním, nyní již elektrickým.

První historicky doložitelná písemná zmínka o obci se datuje rokem 1545.

Obec Suchovršice je svojí polohou přirozeným východiskem k návštěvě zajímavých turistických míst Jestřebích hor, ale i celého kraje bratří Čapků, Boženy Němcové, Aloise Jiráska i Adršpašských a Teplických skal.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.suchovrsice.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA