Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Protivín

Protivín byl založen jako tvrz a vesnice u brodu přes říčku Blanici kolem roku 1260. Skutečnost, že řeka Blanice a okolní potoky byly bohatým nalezištěm zlata vedla naše předky k osídlení tohoto území. To byl důvod, že tvrz byla později přestavěna na hrad.

První písemná zmínka o Protivíně pochází z 1. září 1282. Svoje jméno dostal Protivín po svém držiteli Protivovi, což bylo tehdy obvyklé jméno, které se často užívalo v rodu pánů z Rožmitálu. Koncem 19. století dochází k rozvoji města, ale v zápětí vlivem nezaměstnanosti po uzavření cukrovaru i k vlně vystěhovalectví, zvláště do USA, kde ve státě Iowa byla založena v roce 1872 osada, která dostala jméno Protivín. V srpnu roku 1899 byl Protivín povýšen na město.

Historie

Protivín vznikl někdy kolem roku 1260 jako tvrz a vesnice na brodu přes říčku Blanice, v oblasti zlatonosných potoků a hor. Svoje jméno dostal Protivín po svém držiteli Protivovi. V listinách je zmiňován Protivín až od roku 1282. Králové Karel IV. a Václav IV. spravovali Protivín vlastními správci. V roce 1562 prodal král Ferdinand I. statek Protivín do vlastnictví pánů z Hradce.

V této době byla založena správcem Zelendarem soustava rybníků severovýchodně od Protivína. Dalšími držiteli se stali bratři Vratislavové z Mitrovic. Tehdy Protivín obsahoval 16 vesnic, městečko s tvrzí, pivovarem, mlýnem, pilou atd. Roku 1711 se stal Protivín majetkem knížete ze Schwarzenbergu.

Koncem 19 století dochází k rozvoji města, ale vzápětí vlivem nezaměstnanosti po uzavření cukrovaru i k vlně vystěhovalectví, zvláště do USA, kde ve státě Iowa byla založena v roce 1872 osada, která dostala jméno Protivín.

V srpnu roku 1899 byl Protivín povýšen na město. V současné době má Protivín s připojenými obcemi asi 5 tisíc obyvatel.

Památky

Na konci náměstí stojí zámek v renesančním stylu, který byl kdysi zařízen pro letní hosty. Nyní je v majetku Obvodního úřadu Praha 4. přilehlý park má rozlohu 7,6 ha a roste v něm 20 druhů vzácných dřevin.

Kostel Alžběty na náměstí v raně barokním slohu byl dostavěn v roce 1662. Kostel v Krči se uvádí již od roku 1352 a kostel v Myšenci pochází z konce 11. století.

Pivovar v Protivíně byl založen v roce 1598 a patří ve městě k nejvýznamnějším podnikům.

Také firma Bramac vyrábějící střešní krytinu je důležitým závodem celého regionu.

Kostel sv. Alžběty Portugalské
Raně barokní kostel sv. Alžběty Portugalské na protivínském náměstí byl spolu s přilehlou branou, kaplankou a traktem špitálu dostavěn roku 1662. Pokyn k jeho výstavbě byl vydán v závěti Maxmiliány Veroniky, hraběnky Vratislavové.

Do nově zpřístupněných prostor návštěvník vchází branou s barokním štítem zdobeným aliančním znakem manželů Vratislavových. Na dvoře s původní kamennou dlažbou se nalézají dřívější hlavní vchodové dveře umístěné na jižní straně kostela. Nad dveřmi je socha sv. Alžběty po jejíchž stranách se nacházely erby rodů Trauttmansdorfů a Šternberků, které se bohužel nedochovaly. Po levé straně jsou sluneční hodiny.

Samotný kostel je vystavěn v jednoduchém stylu s presbytářem umístěným k východu. Sklenutá loď s lunetami při oknech se otevírá ke sloupovému oltáři se čtyřmi sochami. Oltář dal zhotovit roku 1776 protivínský sládek Řehoř Eisengruber. V zadní části nalezneme hudební kůr umístěný na dvou toskánských sloupech. Současný vchod byl proražen při stavbě sousedící fary v letech 1718 – 1720.

Slavní rodáci
Z významných rodáků je nutno se v krátkosti zmínit alespoň o několika z nich na základě článku Josefa Házra Píseckého ve Vodňanských novinách před druhou světovou válkou pod názvem Protivínský Slavín.

František Šťastný
Narodil se 8. 3. 1814 na Boru. Jeho otec zde byl ovčákem. Po studiích na gymnáziu absolvoval v letech 1832 - 1834 schwarzenberský hospodářský ústav v Krumlově a byl ve službách schwarzenberských až do roku 1849, kdy byl pro účast v bouřlivém roce 1848 propuštěn. Musel pak dvanáctkrát měnit místo, takže ve 48 letech odešel do důchodu a byl pak ve službách Hospodářské společnosti v Praze.

Vynikl jako autor mnoha zemědělských spisů a ve své době měl ojedinělý význam v oboru lexikologie. Ovládl sedm cizích jazyků a vydal 22 odborných terminologických slovníků českoněmeckých a německo-českých pro zemědělství, lesnictví, pro úřady a různá řemeslná odvětví. Zachoval ve svých slovnících mnoho starých názvů a tvořil nové termíny. Jan Neruda v knize Podobizny o něm napsal, že jeho obrovská píle dokázala, co jinde dovedlo jen několik sil společně. Zemřel v Praze 9. 6. 1883. Jeho starší bratr Václav byl lesníkem a správcem sbírek v loveckém zámku Ohrada u Hluboké.

František Huspeka
Nejvyšší církevní hodnosti z rodáků dosáhl František Huspeka. Narodil se 16. 10. 1817 v č. p. 19, roku 1882 byl zvolen velmistrem Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Zasloužil se o zvelebení mnoha chrámů a stal se roku 1883 poslancem do českého sněmu.

Sabina Heybergrová
Narodila se sice na Hluboké 18. 10. 1848, ale pokládala za své rodné město Protivín, kam byl její otec lékař V. Heyberger přeložen od 1. 1. 1851. Roku 1880 se stala učitelkou a psala články do učitelských časopisů a povídky a črty do písecké edice Zlaté klasy. Zemřela 4. 7. 1936 v Písku a pohřbena je v Protivíně.

Václav Jakš
Narodil se v Protivíně 3. 8. 1862 a od roku 1903 až do penzionování roku 1923 působil na měšťanské škole v Protivíně. Jeho otec, pumpař a studnař, byl vynikající včelař. Jeho zásluhou byla roku 1896 uspořádána v Protivíně včelařská výstava a 13. sjezd československých včelařů. Jeho syna učinil populárním spis Včelař začátečník, který se do roku 1939 dočkal osmi vydání.

Dlouhá léta byl V Jakš předsedou píseckého včelařského spolku a roku 1932 založil tento spolek v Protivíně. Při svém založení měl spolek 154 členů. Po roce 1918 byl pověřen organizováním včelařů na Slovensku. Za své působení v oboru včelařství dostal mnoho vyznamenání, roku 1932 státní stříbrnou medaili. O včelařství proslovil mnoho přednášek a napsal velké množství článků. Zemřel 21. 10. 1938 v Libčicích nad Vltavou u syna Václava, též vynikajícího včelařského odborníka.

Adolf a Julius Brabecovi
V oboru krásného písemnictví vynikli ve své době dva synové schwarzenberského geometra Julia Brabce - Adolf a Julius Brabec. Adolf se narodil 3. 5. 1875 ve Mšeci u Slaného, ale jeho otec byl téhož roku přeložen do Protivína. Po studiích na gymnáziu pobyl devět let ve Vídni a napsal několik povídek a románů ze života české vídeňské menšiny. Pak byl správce pivovarů v Třeboni, v Krumlově a v Protivíně. Psal básně, historické povídky a divadelní hry. Zemřel 26. 10. 1928 a je pohřben v Protivíně.

Julius Brabec
Narodil se v Protivíně 16. 12. 1881, stal se profesorem na obchodní akademii v Praze a od roku 1919 byl v konzulárních službách v Curychu, v Norimberku, v Kolíně nad Rýnem a od roku 1935 v New Yorku. Vydal 1 l národohospodářských spisů vedle mnoha článků a od roku 1900 uveřejňoval básně a literární úvahy v různých časopisech. Zemřel 5. 4. 1935.

Marta Krásová
Nejvýznamnějším rodákem v nové době je dramatická umělkyně a pěvkyně Marta Krásová. Narodila se 16. 3. 1901 v dnešním č. p. 295 v Jiráskově ulici, ale dětství prožila v pivovarském domě č. p. 147/8 v parku, na který ráda vzpomínala. Její otec byl sklepmistrem v pivovaře a když učitelka E. Cébová poznala její výjimečný pěvecký talent, byl otec přeložen do Českých Budějovic, aby se zde dcera mohla vzdělávat ve zpěvu. Studovala zde učitelský ústav a zpěv a hudbu v hudební škole u Bohumila Jeremiáše a pak v Praze u vynikající pěvkyně Olgy Valouškové - Borové.

Svou pěveckou dráhu začala v Bratislavě, kde jí skladatel Oskar Nedbal pomohl přeškolit se ze sopranistky na altistku, a roku 1922 přestoupila do Národního divadla v Praze. Zpívala na mnoha operních scénách v cizině a byla známa i jako vynikající koncertní pěvkyně. Dne 18. 11. 1958 byla při příležitosti 75. výročí otevření Národního divadla v Praze jmenována Národní umělkyní. V Protivíně účinkovala na velkém koncertu ve prospěch postavení Národního divadla v Brně 3. 8. 1918 a při slavnosti k 60. výročí povýšení Protivína na město roku 1959, kdy byla jmenována čestnou občankou města. Zemřela 20. 2. 1970.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.muprotivin.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA