Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Nasavrky

Celková charakteristika obce
Obec Nasavrky má celkem 1419 obyvatel ve 467 domech. Mimo to je zde 82 neobydlených domů sloužících převážně k rekreaci jako chalupy a 32 rekreačních chat. Nasavrky leží na severovýchodním úpatí Železných hor v samém středu okresu Chrudim.

Obec se nachází na 3 katastrech:
Nasavrky (Nasavrky, Nová Ves), Ochoz u Nasavrk (Ochoz, Drahotice, Libáň, Březovec) a Podlíšťany (Podlíšťany, Obořice) o celkové výměře 1256,13 ha. Obec Nasavrky patří do velikostní skupiny podle počtu obyvatel do skupiny 1000 - 1999. V r. 1994 v obci trvale žilo 1458 obyvatel včetně místních částí.

Historie
První zmínka z dostupných pramenů o Nasavrkách je z roku 1318. Nasavrky bývaly sídlem vladyků Žehartů z Nasavrk. Král Karel IV. daroval Nasavrky svému příteli Janu Očkovi, olomouckému biskupu a v roce 1360 prohlásil Nasavrky za městečko a udělil mu právo týdenního trhu. Během staletí se vystřídalo mnoho majitelů. V roce 1746 přešly Nasavrky do vlastnictví rodu Auerspergů. Až do roku 1848, do zrušení roboty, bylo celé jejich sídlo se všemi kancelářemi v Nasavrkách. Sem se přes 200 let soustřeďovalo vedení veškerých auerspergských statků a dvorů a do roku 1765 bylo i hrdelní právo. Od tohoto roku působil soud pro stíhání zločinců, ale měl i civilní soudní moc a vedení pozemkových knih. 6. července 1849 byl v Nasavrkách ustaven soud a berní úřad. K tomuto okresnímu soudu spadalo 46 obcí. Po druhé světové válce byly Nasavrky novým státoprávním uspořádáním převedeny na MNV Nasavrky.

Demografické údaje
K roku 1830 měly Nasavrky 53 domů a 561 obyvatel.

Libáň:
ves poblíže zříceniny hradu Strádova měla v roce 1830 11 domů a 97 obyvatel, mlýn a lesní úřad.

Ochoz: v r. 1830 měla 25 domů a 190 obyvatel.

Březovec: v r. 1830 měl 4 domy a 36 obyvatel.

Drahotice: v r. 1830 měly 13 domů a 114 obyvatel.

Podlíšťany: v r. 1843 měly 27 domů a 204 obyvatel.

Obořice: v r. 1843 měla 8 domů a 63 obyvatel.

Nová Ves: v r. 1843 měla 15 domů a 109 obyvatel.

Spádovost okolních obcí je historickou i současnou skutečností. Od roku 1992 jsou Nasavrky pověřenou obcí pro tyto okolní obce: Bojanov, Horní Bradlo, Libkov, České Lhotice, Krásné, Hodonín, Ctětín a Nasavrky včetně všech místních částí těchto obcí.

Místní části obce:
Nasavrky jsou sídlem obecního úřadu, který je umístěn v nově upravené budově v historické části náměstí vedle kostela a zámku. Budova byla původně úřednickou budovou bývalého Nasavrckého panství. V Nasavrkách trvale bydlí 1002 obyvatel v 224 rodinných domcích a ve 36 obytných domech. Je zde 27 neobydlených domů, některé jsou užívané převážně k rekreaci, několik domů je zcela opuštěných. Na nasavrckém katastru je postaveno celkem 22 rekreačních chat.

Z historických budov se dochoval zámek, který se v současné době opravuje. V přízemí zámku jsou připraveny výstavní prostory, v druhém podlaží je sídlo řídícího střediska Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Výškovou dominantou je kostel sv. Jiljí (původně postaven v gotickém slohu koncem 13. století a 2x v historii vyhořel). Nasavrky mají vlastní hřbitov, kam se pohřbívají zesnulí ze širokého spádového území. Ojedinělou státní rezervací je zde téměř 2 ha sad jedlých kaštanů, založený v roce 1774.

Zaměstnanost v Nasavrkách zajišťují tyto podniky:
AKSANA a. s. - dílna na výrobu čepic - zaměstnává asi 20 lidí
ZZN a. s. - zajišťují výrobu papírových pytlů a distribuci jak alkoholických tak nealkoholických nápojů. Sídlí v bývalém pivovaru, kde se do r. 1951 vařilo pivo.
Lesy České republiky - zajišťují správu nad lesy v širším regionu cca 10 lidí.
Drobné obchody a řemesla - zaměstnávají cca 70 lidí.
Truhlářská dílna ZD - zde pracuje 8 lidí.

Pracovní příležitosti nabízí též Zemědělské družstvo Horní Bradlo v hlavní zemědělské výrobě. Obhospodařuje převážnou část pozemků nasavrckého katastru.

Občané v produktivním věku jsou převážně zaměstnáni mimo své bydliště. Nejvíce z nich dojíždí do Chrudimi /15km/, Slatiňan, Hlinska /14 km/. Nasavrky leží na trasách dálkových a linkových autobusů a proto mají občané poměrně dobré spojení do zaměstnání.

Obchodní síť zajišťuje několik soukromých obchodů a nákupní středisko JEDNOTY, ve kterém je umístěna prodejna potravin a část je pronajata soukromé společnosti AUTOSPOL, která zajišťuje prodej náhradních dílů na nákladní automobily. Dále jsou zde v provozu dvě restaurace, kadeřnictví, krejčovství a další soukromé provozovny pro zajišťování různých služeb občanům.

Nasavrky jsou napojeny na kvalitní pitnou vodu. Po celých Nasavrkách je v současné době již nevyhovující rozvod kanalizace a jeho rekonstrukce je nejdůležitějším úkolem, který musí představitelé obce v nejbližší době vyřešit. V roce 1995 byla dokončena plošná plynofikace obce a některých jejich místních částí. Vzhledem k tomu, že v Nasavrkách byla provedena přestavba na ekologický systém vytápění většinou ve všech objektech, došlo k výraznému zlepšení ovzduší. Od r. 1992 se v Nasavrkách postupně buduje nová základní technická vybavenost v lokalitě "Nad náměstím" pro cca 20 rodinných domů. V r. 1995 se podařilo vystavět v této lokalitě dům s malometrážními byty pro sociálně slabší občany.

Vzhledem k dobré poloze Nasavrk blízko známých rekreačních středisek Horní Bradlo, Seč a Křižanovice jsou předpoklady, a v návrhu územního plánu jsou vytypované plochy pro rozšíření rekreace i v Nasavrkách. K vybavenosti Nasavrk přispívá také služby poskytované Českou spořitelnou a Českou poštou. Kulturní vyžití do nedávné doby zajišťovalo kino, ale pro malou návštěvnost jeho provoz skončil. Každoročně se v Nasavrkách pořádá výstava obrazů Nasavrcká paleta s významem přesahujícím rámec regionu.

V Nasavrkách je nově postavená mateřská a základní škola. Obě navštěvují děti z širokého okolí. V r. 1995 došlo na základní škole po jedenáctiletém užívání k havárii, kdy v době vyučování se uvolnil jeden atikový panel a spadl na školní zahradu.Odstranění havarijního stavu si vyžádalo z rozpočtu obce vysokou finanční částku. Střední odborné učiliště zemědělské má 40-ti letou včelařskou tradici. Je jediné v ČR pro obor včelař - ovocnář. Dále je zde možno získat výuční list v oboru "truhlář pro stavební dřevěné konstrukce", obor "provoz služeb" a obor "zahradník - zahradnice". Dále učiliště zajišťuje nástavbové dvouleté studium s maturitou pro obor "podnikání v oboru". V současné době navštěvuje SOUZ cca 100 učňů.

Zdravotnické služby zabezpečuje místní zdravotní středisko s obvodním, ženským, zubním a dětským lékařem. Pro široké okolí lékárenskou službu zajišťuje soukromá lékárna. V roce 1992 byla dokončena rekonstrukce objektu Obce Nasavrky na dům s pečovatelskou službou, kde je v současné době ubytováno 5 občanů, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných.

V Nasavrkách dosud pracuje několik zájmový spolků (SDH,zahrádkáři, TJ SOKOL, fotbalový klub, JUNÁK, myslivecká sdružení, nasavrcká beseda, včelaři, KPVU, atp.)

Ochoz
Místní část Ochoz leží východně asi 3 km od Nasavrk a byla do 1. 7. 1985 samostatnou obcí, poté došlo i s jejími místními částmi ke sloučení s obcí Nasavrky. V Ochozi žije v současné době 164 obyvatel v 51 rodinných domcích, z toho 6 objektů je neobydlených. V obci je soukromý objekt hostince, ve kterém jsou i prostory pro obchod, ale již několik let jsou uzavřeny. Občané musí za základními potřebami do Nasavrk. Do obce zajíždí pojízdná prodejna, na jejíž provoz obecní úřad přispívá. Pracovní příležitosti nejsou v obci skoro žádné. Lidé musí za prací dojíždět nebo docházet do blízkých Nasavrk. V roce 1995 byla zrekonstruována bývalá budova MNV, kde vznikly 3 bytové jednotky, z toho 2 připravené pro ubytování dvou rodin Čechů z Kazachstánu a prostory pro místní knihovnu.

Po obci je vybudován nový veřejný vodovod a v r. 1995 byla celá Ochoz splynofikována. Z toho důvodu i pro dobrou polohu obce jsou zde vyčleněny plochy pro další obytnou zástavbu.

Čerpáno z oficiálních stránek mikroregionu www.czh.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA