Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Rakvice

Obec leží na okraji dyjské nivy, kterou až do sedmdesátých let 20. století pokrývaly rozsáhlé plochy zaplavovaných luk s nevelkými lužními lesíky a četnými tůněmi. Louky byly vesměs rozorány, jedna z tůní je dnes chráněna jako přírodní památka jezírko Kutnar a hostí zajímavou řasovou flóru. Na více místech kolem obce byla v minulosti slaniska. Zbytky tohoto zajímavého biotopu nedávno zanikly v materiálových jamách pod železniční zastávkou.

Dodnes se udržuje několik nevelkých plošek slanomilné vegetace s chráněnými druhy podél Trkmanky. V pahorkatině západně od obce lze nalézt zbytky teplomilné vegetace na mezích mezi sady a vinohrady. Dnes jsou Rakvice, díky své poloze, neoddělitelně spjaty s vinařstvím, vinohrady jsou vysazeny na převážné většině severní a východní části obce. Zemědělství jako takové má dodnes v obci bohatou tradici. Díky své úrodné půdě se zde daří především zelenině, ovocným stromkům, ale také plodinám jako jsou brambory, kukuřice, obilí. Zemědělské družstvo Rakvice je zároveň svou produkcí zaměřeno na výrobu mléka.

V obci je dodnes uchována řada lidových zvyků a obyčejů. V nádherném lidovém kroji lze spatřit na dvě desítky párů rakvických šohajů a děvčat především o rakvických hodech, které se konají vždy poslední víkend v červnu a následující týden se konají hodky. Kroj však vesnická mládež obléká i v jiné sváteční dny spojené s církevními svátky nebo na bohatých krojových zábavách místní i okolní chasy.

Obec užívala v pečetním znamení symbol raka a hroznu. Znak a prapor byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 41 ze dne 17. října 1997. Znak má tuto podobu: „ Stříbrný štít s červeným rakem, pod ním položený modrý vinný hrozen se zeleným listem.“ Prapor tvoří pět vodorovných pruhů – bílý, zelený, modrý, zelený a bílý – v poměru 6:1:2:1:6. V horním žerďovém rohu je umístěn červený rak s klepety vzhůru. Poměr stran listu je 2:3.

Asi čtyři kilometry od Rakvic se nacházela osada Trutmanice, která zanikla v 15. století. Její pozemky byly přiděleny Rakvicím, Velkým Bílovicím a Velkým Pavlovicím. Dnes je poblíž tohoto místa hospodářský dvůr s několika byty zaměstnanců statku.

Historie obce

První písemná zmínka o Rakvicích pochází z roku 1248, ale dokladem toho že zde mnohem dříve existovalo pravěké slovanské osídlení, jsou nálezy slovanské keramiky. Slovanské sídliště zde zřejmě existovalo až do 13. století.

Po roce 1248, Rakvice několikrát změnily majitele, až se na konci 15. století dostaly do rukou pánů z Lipé. Před třicetiletou válkou se Rakvice staly městečkem, Bočkajovskými a Uherskými vpády však zpustly tak, že se staly opět vsí. Přesnější údaje o velikosti obce máme až ze 17. století. Před třicetiletou válkou tu bylo 101 selských gruntů, z nichž válku přežilo pouze 31. V druhé půli 17. století docházelo k obnově gruntů velmi pomalu. Ještě v roce 1716 bylo ve vsi napočítáno 718 obyvatel, žijících ve 105 selských a 48 podružských rodinách. Nejvíce obyvatel měla ves v roce 1930, kdy zde žilo 2403 osob. Při posledním sčítání lidu v roce 1991 tu bylo zjištěno 2105 obyvatel v 622 trvale obydlených domech.

Rakvice se dostaly do povědomí historiků a numizmatiků svými častými, ať již více či méně významným nálezy mincí, jež byly na katastru učiněny. V roce 1886 byl zde objeven „Rakvický poklad“, uložený do země někdy na počátku 12. století, jež obsahoval asi 3 000 českých a moravských mincí (převážně moravské dukáty), asi 1000 rakouských a jihoněmeckých feniků a 10 až 20 uherských denárů. Hlavní význam tohoto nálezu, spočíval především v typové bohatosti.

Další hromadný nález mincí pochází z míst domu č. p.12, kde byla v roce 1952 objevena skrýš se zlatými dukáty, z nichž se podařilo zachránit 14 kusů. Poklad byl zřejmě ukryt po polovině 15. století v době pustošivých nájezdů vojsk Matyáše Korvína. V roce 1978 bylo u domu č. p. 105 nalezeno 452 stříbrných mincí a za blíže neznámých okolností byl v roce 1940 v Rakvicích objeven poklad deseti tolarů a dvou dukátů, ukrytý do země v druhé polovině 17. století. Zatím poslední nález byl nalezen nedávno, a sice 26. ledna 1998, kdy pracovníci Ekoingstavu při snižování podlahy sklepa staré školy na Náměstí, objevily cihlově pálený džbánek s obsahem 35 ks krejcarů, ražených v letech 1659 - 1665.

Neméně známé jsou Rakvice velkou tragédií školního výletu. Tato tragédie je známá spíše dříve narozeným a stala se dne 26. května 1936. Ten den odjelo 106 rakvických dětí na 8 selských povozech tažených koňmi na školní výlet na Pálavské kopce. Před 8. hod. ranní dorazila výprava k převozu na řece Dyji u Nových Mlýnů. První dva povozy byly přepraveny pramicí na druhý břeh, při naloďování třetího povozu se kvůli přetížení začala přelévat dovnitř pramice voda. V jediné vteřině se pramice potopila a z celkového počtu 52 dětí, které se na pramici nacházely, utonulo 31 dětí. Dnes tuto nesmazatelnou tragédii připomíná památník na místním hřbitově a pomník u Nových Mlýnů, který zde nechal postavit T. G. Masaryk.

Současnost obce

V Rakvicích je 100% plynofikace. Dále je po celé obci rozveden vodovod a z 95 % je dokončena i kanalizace na kterou navazuje čistírna odpadních vod (ČOV).

Obec Rakvice je zároveň průkopníkem v zavedení bezdrátového obecního rozhlasu, který se po prvotních rozpacích stává oblíbený. BOR - bezdrátový obecní rozhlas vysílá pravidelně od Po – Pá v 11.30 dopoledne a v 19.00 večer, o víkendu pak v 11.30 dopoledne.

Obec Rakvice se stává ostatním obcím vzorem ve vyřešení problému s odpady. Má vybudovaný na okraji obce sběrný dvůr, kde je vyřešena kompletní separace odpadů.

Doprava
Dopravu a přepravu občanů do okresního města Břeclav, které je vzdáleno asi 15 km zajišťuje jak vlakové, tak autobusové spojení.

Služby obyvatelům
V současné době je obec Rakvice se svými 2095 obyvateli střediskovou a po stránce služeb velmi dobře vybavenou obcí. Těchto služeb využívají i tři matričně spádové obce Přítluky, Nové Mlýny, Zaječí. Máme zde poštu, základní i mateřskou školu, zdravotní středisko - kde sídlí praktický, dětský, zubní a ženský lékař, samostatnou ordinaci má v obci i veterinární lékař.

V centru obce je farní úřad římskokatolické církve. Dále je v obci nákupní středisko, prodejna nábytku, prodejna textilu, domácích potřeb, jízdních kol, stavebnin, čerpací stanice. Občané mohou využít služeb stolařství, klempířství, uměleckého kovářství, opravy jízdních kol, pneuservisu, zámečnictví, instalatérství, topenářství, čalounictví apod. Nejen ženy navštěvují kadeřnictví, kosmetiku a masáže.

Služby stravování mohou občané využít hned v několika zařízeních. Jednak v restauraci Réva, dále ve školní jídelně a v pohostinství U Raka. Pro nemohoucí občany Charita Břeclav poskytuje službu dovoz obědů až do domu.

V Rakvicích je minimální nabídka volných pracovních míst, i když větší podnikatelské subjekty sídlící v obci převážně zaměstnávají místní obyvatele. Jsou to především tyto firmy: stavební firma Ekoingstav Brno, která zde má své kmenové středisko, Vinselekt Ing. Miloš Michlovský, Réva plus, Zemědělské družstvo, Výroba a prodej nábytku pan Škarek, Limaco a Micro. Převážná většina obyvatel však za prací dojíždí především do okresního města Břeclav.

Informovanost občanů zajišťuje především bezdrátový obecní rozhlas, čtvrtletník Rakvický zpravodaj, a regionální informace lze získat z okresních novin a televize. V současné době se rozšiřuje i Internet.

Turistika

Turistům je v obci a okolí co nabídnout. Mohou se ubytovat přímo v Rakvicích v příjemném prostředí rybníka "Na trávníkách" v penzionu "U šutráku", dále v soukromí v penzionu "Maruška" a v penzionu Janami, najíst v restauraci Réva a využít pohostinství U Raka, Pivoňka, Beseda, U Průdků a baru Lusi. V letním období se mohou vykoupat v přírodním rybníku na okraji obce.

V rámci sportovního vyžití je zde sportovní areál, kde je k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které se dá využít k volejbalu, nohejbalu, košíkové, tenisu, součástí je i squashová hala, v které je možno vypůjčit si tenisové i squashové rakety, je zde rovněž občerstvení, sprchy, šatny. Dále jsou tu dvě fotbalová hřiště a dětské hřiště s mnoha atrakcemi pro děti v klidném prostředí. Na sportovní areál navazuje nově zbudovaná pláž s altány u rybníka.

Turisté si mohou, po předběžné domluvě zajezdit i na koni. V rámci cyklistických tras se turista může projet kolem rybníků, mokřadů, luk, lužních lesů až do Lednice a téměř hotova je i realizace vinařské stezky z Rakvic do Přítluk a Zaječí směrem k Novomlýnské nádrži, spojena s možností navštívit ve vinném sklípku i místní vinaře. V přírodě je možno navštívit chráněné jezírko „Kutnar“, obelisk „Facka“, několik rybníků v jižní části katastru, kde si mohou na základě povolenky rybáři zalovit.

Památky v naší obci


Kostel v Rakvicích – ústřední kulturní památka reg. č. 1706
Původně kaple sv. Ondřeje, byla konsekrována biskupem Bohušem ze Zvole. V roce 1604 byla Bočkajovci zbořena, zůstala jen věž a holé zdi. Kostel byl kolem r. 1700 obnoven a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro malou kapacitu byl kostel v r. 1875 rozšířen. Výška věže včetně báně činí 33,66 m.

Socha sv. Jana Nepomuckého – ústřední kulturní památka reg. č. 1707.
Dílo sochaře Tomáše Schweigla z roku 1775, pořízeno nákladem obce 40 zlatých a Jana Březiny 45 zlatých. Na přední straně plintu sochy je nápis: S.IOANNESH:ORAP. Na zadní straně soklu: 1775

Barokní kříž – ústřední kulturní památka reg.č. 1708.

Misijní kříž z r. 1803
S kryptogramem před vchodovými dveřmi na kostelní věž.
Nápis: CRVX EXPENSIS DVORVM FOVKAL
ET WAIIBAR ERECTA
V překladu zní: Kříž k uctění dvojice Foukala a Vajbara vztyčený.
Velká písmena, jako římské číslice, udávají při součtu letopočet postavení kříže.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.rakvice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA