Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Bartoušov

Historie v datech
1250-65: období, ve kterém byl pravděpodobně založen Bartoušov Bartolomějem, bratrem Bohuslava z Chuchle
1250-65: Pohled daroval Smil z Lichtenburka bratřím Bohuslavovi, Bartoloměji a Budislavovi z Chuchle.
1256 - První písemná zpráva o Havlíčkovu Brodu
1256 - První písemná zpráva o Dlouhé Vsi/Lagendorf/,založené německými hornickými kolonisty.
1256 - První písemná zmínka o Pohledu.
1263 - Pohled prodán Jutě a Lidmile,dcerám Vítka z Jindřichova Hradce.
1265 - Juta,Lidmila a jejich sestra Kateřina založily cisterciácký klášter „Údolí blahoslavené Panny Marie“. Ve zkrácené podobě Frauenthál (Údolí panen)
1269- - Král Přemysl OtakarII. se svou manželkou bere pohledský klášter pod svou ochranu.
1269 - Umírá Smil z Lichtenburka.
1278 - Přemysl Otakar II. padl v bitvě na Moravském poli
1280 - Braniboři vydrancovali klášter v Pohledu
1281 - První písemná zpráva o Bartoušovu - pronájem štoly v Malé Bartoušově.
1282 -Zemřela Anežka Česká.Katastrofální hlad v Čechách
1303- Sedlecký a pohledský klášter kupují od Rajmunda Lichtenburka ves Bartoušov a statek v Krátké Vsi.
1304- Bartoušov se vrací zpátky do vlastnictví Rajmunda z Lichtenburka
1308- Rajmund z Lichtenburka zastavuje Bartoušov klášterům.Po nevyplacení připadl Bartoušov pohledskému klášteru.
1310- První písemná zpráva o Mírovce/Frýdnavě/.Obec patřila Michalovi z Frýdnavy.
1328 - V dokladech je zmapován majetek pohledského kláštera do poloviny 14. století v majetku kláštera jsou vsi: Samotín, Šicendorf, Ždírec, Jilemník, Simtany, Bartoušov, Pohled, Hadrburk, Rouštany, Krátká Ves a Cibotín.
1380 - Majitel Mírovky Lev z Frýdnavy
1380-82: Majitel Mírovky Zbyněk z Frýdnavy
Všichni tito vlastníci byli poddanými Lichtenburků.

1407 - První zmínka o tvrzi ve Frýdnavě (Mírovce)
1422 - Pohledský klášter pobořen husity
1424 - Husité vypálili Pohled včetně kláštera a kostela.
1486 - Obnoven pohledský klášter.
1437-1510: Frýdnava byla v držení Špetlů z Prudic. Bartoušov byl v této době součástí frýdnavského panství. V tomto období byl založen rybník Špetltaich (Špertajch).
1510 - Frýdnavu koupil i z Bartoušovem Jindřich Náz z Chřenovic.
1515 - Jindřich Náz propůjčil důl za Bartoušovem nazývaný „Na svatého Adamovy hory“ brněnským měšťanům
1541-58: Držitelem Frýdnavy Hynek Náz z Chřenovic syn Jindřicha.
1558-76: Držitelem Frýdnavy Mikuláš Náz z Chřenovic
1576 - Frýdnava prodána i z Bartoušovem Baltazaru Schonwtzovi.
1605 - Držitelem Frýdnavy Jan Schotwenze,syn Baltazara.
1639 - Švédská vojska vydrancovala pohledský klášter.
1645 - Švédská vojska opět v Pohledu.

1689 - Poslední majitel z rodu Schotwenzů František Leopold prodal Frýdnavu hraběti Karlu Maximilánovi z Thurnu.

1712 - Na frýdnavské tvrzi,která se v té době nazývá zámkem zemřel poslední člen frýdnavského rodu Schotwenzů-Baltazar. Frýdnava (Mírovka) se spolu s Bartoušovem a dalšími vesnicemi stává součástí panství Štoky -Střítěž ve vlastnictví litoměřického biskupa Mořice Adolfa Karla Saského.

1755 - Panství Štoky Střítěž kupuje od litoměřického biskupa Mořice Adolfa Saského Josef Karel Palm Gundefilm.

1782 - Císařským dekretem Josefa II. zrušen klášter v Pohledu. Místo klášterní školy byla zřízena veřejná škola.

1787 - První údaj o počtu domů v Bartoušově - 33domů.
1792 - V Dlouhé Vsi zřízena filiální škola pro Dlouhou Ves Bartoušov a Utín
1848 - Zrušení roboty - v Bartoušově se usazují první čeští sedláci.
1869 - První sčítání domů a obyvatel.Bartoušov má 40 domů a 266 obyvatel.
1875 - Založena německá škola v Bartoušově.
1875-78: Ředitelem bartoušovské školy Štěpán Fitz
1878-82: Ředitelem bartoušovské školy Jan Wácha
1880 - Sčítání domů a obyvatel. Bartoušov 40 domů a 261 obyvatel
1882-85: Ředitelem bartoušovské školy Emanuel Ulbert
1890 - Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 42 domů a 276 obyvatel
1885-1910: Ředitelem bartoušovské školy Antonín Eis
1894 - Založen německý sbor dobrovolných hasičů
1900 - Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 42 domů 277 obyvatel
1910-21: Ředitelem školy v Bartoušově Vincenc Pietsch.
1910 - Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 42 domů 252 obyvatel.
1920 - Založení české školy v Bartoušově.
1921- Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 45 domů 264 obyvatel
1925 - Postavena budova současné hospody.
1930 - Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 56 domů 338 obyvatel
1930 - Pošumavská jednota dostavěla Machulov,konalo se veřejné hasičské cvičení.
1931 - V Bartoušově byla otevřena nová německá škola.
1934 - Do Bartoušova svolán sjezd župy německobrodského hasičstva
1939 - 13.března uzavřena česká škola v Bartoušově
1940 - Zrušen český menšinový hasičský sbor v Bartoušově

1945 - 10. května příchod „Rudé armády“ do Bartoušova, zřízení tábora pro odsun německého obyvatelstva.

1945-48: Učitelem v bartoušovské škole Josef Farkač.
1946 - Volby v obci vyhráli komunisti, předsedou Národního výboru se stal Josef Jaroš.
1947-48: Četné požáry v obci.
1947 - Předsedou Národního výboru František Hejkal sběrný tábor opustili poslední Němci.
1948 - Pořádány dožinky vduchu 18. století. Sestaven dětský pěvecký sbor.
1948-53: Učitelem v bartoušovské škole Richard Machek
1949 - V Bartoušově se konal okrskový sjezd hasičstva spojený se cvičením
1950 - V místní škole se konala hudební akademie. Předsedou Národního výboru Antonín Kučera
1951 - Ustavující valná hromada místní hasičské jednoty.
1951 - Předsedou Národního výboru jmenován František Polzer
1953 - Založeno Jednotné zemědělské družstvo
1960 - Sloučení obcí Mírovka, Bartoušov a Vysoká do jedné obce se sídlem Národního výboru v Mírovce, současně došlo ke sloučení zemědělských družstev.
1965 - Zrušení školy v Bartoušově.
1966 - Oprava střechy na hospodě

1976 - Bartoušov se společně s Mírovkou a Vysokou stává součástí Havlíčkova Brodu, předsedou Občanského výboru je zvolen Antonín Čálek.

1981 - Zavezen horní rybník na návsi
1983 - Postavena autobusová čekárna
1982-91: Hasiči provozují bartoušovskou hospodu
1983 - Oprava jeviště v hospodě
1984 - Dokončení I.větve kanalizace
1985 - Zahájena výstavba prodejny.
1987 - Otevření nové prodejny v Bartoušově

1989-90: Spor bartoušovských občanů s Městským národním výborem ohledně vybudování skládky TDO v katastru obce.

1990 - 79% obyvatel Bartoušova se v referendu vyslovilo pro samostatnost obce.
1990 - Komunální volby v Bartoušově,prvním starostou samostatného Bartoušova se stává Antonín Čálek.
1991 - Budova pohostinství vrácena v restituci panu Šimánkovi.
1991 - Sčítání lidu a domů,Bartoušov měl 148 obyvatel
 
1994 - Komunální volby v Bartoušově,novým starostou zvolen Zdeněk Pěch.
1995 - Oprava místních komunikací
1996 - Odbahnění rybníka na návsi
1997 - Výstavba II. větve kanalizace
1998 - Komunální volby v Bartoušově ,starostou opět zvolen Zdeněk Pěch.
1999 - Obec koupila prodejnu Jednoty.
2000 -  Prodány obecní byty
2001 - Dokončena výstavba obecního úřadu
2001 - Sčítání lidu a domů, Bartoušov měl 66 domů 152 obyvatel, obecní úřad zakoupil počítač
2002 - Výstavba vodovodu a plynofikace obce
2003 - Pronájem obecního pozemku firmě Dvořák,začal vycházet Bartoušovský občasník
2004 - Oprava hasičské zbrojnice, zakoupení nové stříkačky. Byl založen spolek mladých hasičů.

2005 - OÚ přispěl na projekt Pohled zvony pro věže sv. Ondřeje. Byla provedena generální oprava místních komunikací.

2006 - Byly zřízeny webové stránky obce.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://mesta.obce.cz/bartousov/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA