Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Kozlov

Obec je rozdělena silnicí na dvě části. Přibližně dvě třetiny obyvatel bydlí přímo v obci a jedna třetina bydlí na „nádraží Křižanov“ vzdáleném asi 10 minut chůze. Nádraží Křižanov se nachází na katastrálním území naší obce a tento odlišný název je pouze pozůstatek z dob minulých.
Rozloha obce je 407 ha.

Historie
První písemný doklad o existenci Kozlova pochází z roku 1358 v zemských deskách brněnského kraje, kdy „Jindřich z Balinky předal do vlastnictví právem dědičným Zdichovi z Kozlova právě v Balince polnost se vším, co k ní náleží,“ ale počátky osídlení tohoto teritoria spatřujeme o více než jedno století dříve, v době velkého kolonizačního úsilí předního moravského feudála 13. století, Přibyslava z Křižanova, duchovního otce založení žďárského cisterciáckého kláštera.

Ve vlastnictví tohoto církevního řádu byl i Kozlov; tvrz vystavěl někdy v polovině patnáctého století Mikuláš z Kozlova, roku 1486 opat Linhard, štivtýř káštera žďárského, postupuje tvrz pustú a svobodnú v Kozlově Janovi z Kladné, na konci století  byla prodána „ves Kozlov s pustú tvrzí a s dvorem v tej vésce“ zemskému hejtmanu Janovi z Lomnice a na Meziříčí (1494) a v průběhu času přecházela na další majitele zdejších panství.

Když byly v polovině třicátých let 20. století nalezeny v Kozlově tři století staré stříbrné mince „s postavou rytíře v brnění“, jak se dovídáme ze záznamu v obecní kronice, jakoby připomněly nejvýznamnější postavu, genealogicky spojovanou s Kozlovem, Tomášem Soběhrdem, prvním konkrétním jménem objevujícím se ve více historických pramenech.

Soběhrd, zřejmě bítešský rodák, byl koncem 16. století písařem, později více než tři desetiletí úředníkem (správcem) náměšťského panství Žerotínů; 21.července roku 1606 v Brně „přijat jest v stav pánů rytířstva Tomáš Soběhrd z Kozlova“ společně se svými syny Janem a Karlem.

Roku 1609 kupuje od Václava z Radostína  smlouvou trhovou za 11 tisíc zlatých malý statek Ostrov s poplužním dvorem, mlýnem a pivovarem a čtyřmi desítkami poddaných,  jenž mu byl zkonfiskován roku 1624 jako „účastní stavovské proticísařské rebelie“.

Rodina Soběhrdů je svým náboženským vyznáním a tedy i osudem spojena s významnou postavou moravských dějin první třetiny 17. století, Karlem st. z Žerotína, Jan Volf Meziříčský z Kozlova (rytíř od roku 1614) byl správcem jeho přerovského panství.

Se jménem Soběhrd se setkáváme mezi pobělohorskými exulanty v dánském vojsku Kristiána IV.v protihabsburském boji třicetileté války ve Slezsku (společně s L.Velenem z Žerotína, J.Adamem z Víckova, V.Bítovským z Bítova je uváděn jako překladatel dánských listů i „kapitán dánský Soběhrd, z Moravy pocházející“); koncem roku 1626 je v hodnosti majora velitelem města Těšína, poté i jeho stopa mizí, padl pravděpodobně v bitvě u Granova (27.7.1627).

Rytířská čest a hrdost Tomáše Soběhrda z Kozlova nebyla pošpiněna; naděje a stálost, symbolizovaná kotvou a šípem v jeho erbu, jej i s potomky přivádí do pobělohorského exilu v uherské Skalici, kde se bohužel v polovině 30. let stopy tohoto rodu ztrácejí (Karel Soběhrd se zde  v listopadu 1635 oženil s Kateřinou Prešpurskou).

Od poloviny 19. století byl Kozlov osadou blízkého Křižanova (v letech 1976-1990 jako místní část této tehdy střediskové obce), od července 1990 opět jako samostatná obec okresu Žďár nad Sázavou, nyní kraje Vysočina.

„Kozlov je nepatrná dědina a v životě zejména politickém nemůže míti vůbec významu, ježto tam není ani jedné hospody…,“ píše roku 1922 Rudolf Těsnohlídek ve fejetonu  Lidových novin z vojenských manévrů v okolí; v tomto smyslu se situace ani po osmdesáti letech nezměnila, byť v obci funguje klub místního sboru dobrovolných hasičů.

Prvním starostou samostatné obce byl místní hospodařící rolník Jan Chylík (1866-1936) z rodu usazeného v Kozlově od konce 18. století, a to po tři volební období v letech 1922-36.

Mezi starousedlické rody v obci dále patřily rody „dvořáků“ Slezáků (později Dvořáků), Konečných a Vítků a díky mužským potomkům stále patří rody Hulánů (dnes Holánů) a Kučerů.

Kozlov  byl od nepaměti zemědělskou obcí a jak zaznamenává kronikář k počátku minulého století, „všichni obyvatelé zdejší zabývají se rolnictvím.“  Při tzv. lánské vizitaci (v jihlavském kraji prováděné v letech 1671-78) byli zde kromě svobodného dvorce 2 láníci a 3 půlláníci, Říha a Šebestián Hulán jsou podle výměry svých pozemků zaznamenáni jako třičtvrtníci (asi 15 ha) a Václav Konečný, Pavel Vítků a Matouš Bárta jako čtvrtníci (výměra čtvrtiny lánu, cca 5 ha).

Tradiční hospodaření rolníků vystřídala po komunistickém převratu 1948 zemědělská výroba státního statku (ČSSS Křižanov).

Obci se nevyhnula ani násilná kolektivizace, v letech 1950-53 zde působilo a zkrachovalo místní JZD, mezi jehož aktivity v intencích tehdejší stranické a státní politiky patřilo i vyvlastnění majetku a vystěhování z obce tří místních rodin hospodařících rolníků (Holánkovi, Heralečtí, Chylíkovi, 1953).

Z nemovitých památek obce je nejvýznamnější svobodný dvůr (statek čp.1), který byl osvobozen od robot starobylým obdarováním (listina Rudolfa hraběte z Kounic z 29.9.1649), kdy Vojtěch Slezák, „vždy věrný poddaný můj“, dostává i právo svobodné myslivosti na vrchnostenských gruntech.

Dvůr se stává dědičnou rychtou; rychtář Antonín Dvořák (1777) „jest povinen odváděti za roboty fůrami ročně 10 zl., dále spravovati rychtářský úřad pokud se líbí vrchnosti, šenkovati panské pivo a kořalku, dostaviti se na roboty jako dozorce a kdykoliv mu purkrabí rozkáže vozit panské ryby.“

Roku 1882 vymřel rod Stanislavem Dvořákem po meči, jeho jménem (a vkladem 400 zl.) byla založena nadace „chudým a hodným dítkám školním z Křižanova a Kozlova“.

Na zahradě statku 300 let starý dub (chráněný památný strom), jenž dal jméno obnovenému chovu koní (ranč Pod dubem, 2003).

Kaplička na návsi – původní stavba neznámého stáří byla zbourána roku 1938 v souvislosti s výstavbou nové komunikace, současná stavba byla zbudována svépomocí místních občanů roku 1949 nákladem 32.000 korun (slavnost svěcení 3. července 1949).

Poslední dochovanou dřevěnou stavbou v obci  je roubená sušárna ovoce (tzv. párnička) z 19. století (u čp.10).

Mezi významné osobnosti obce, kromě již zmiňovaného Tomáše rytíře Soběhrda a starosty Jana Chylíka, patří Karel Rybníček (1919-1945), zemědělský inženýr in memoriam (1946), npor. navigátor 311. perutě RAF, jenž  tragicky zahynul v Anglii, kde je i pohřben.

Současnost 
Obec se nachází 7 km severovýchodně od Velkého Meziříčí v Křižanovské vrchovině, která je součástí Českomoravské vysočiny. Nadmořská výška obce je 538 m. V obci jsou četné rybníky, např. Šípský, Návesní, Horní, Suchánek apod. Rybník Horní, který je v blízkosti obce, slouží v létě ke koupání.

Nejbližší vrcholy v blízkém okolí jsou u Křižanova Šibeník-586 metrů a nad obcí Sviny Ambrožný-640 metrů.

V centru obce je velká náves s kapličkou z roku 1949, která je zasvěcena svátku „Navštívení Panny Marie“. U příležitosti tohoto svátku je zde každoročně koncem května sloužena poutní mše svatá.

Turistické zajímavosti 
Obcí prochází značená, zelená turistická cesta ze směru Ořechov a Sviny, která dále pokračuje na Jívoví a k rybníku Tis u Bobrůvky. Na tuto zelenou trasu navazují další značené turistické cesty.

Každoročně se zde v letních měsících koná několik tanečních výletů, které ve zdejším krásném přírodním prostředí pořádá místní Sbor dobrovolných hasičů, nebo myslivecké sdružení Martinice-Kozlov.

Každý rok se  konají vytrvalostní závody koní pod názvem „Kozlovský distanční dostih“, které pořádá místní jezdecký klub „Lofran“ manželů Zoubkových.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.kozlov.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA