Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Dolany

Pod posledními výběžky Jeseníků se rozkládá obec Dolany, jejíž součástí jsou od roku 1974 obec Pohořany a od roku 1976 obec Véska. 7 km od obce směrem jihozápadním leží město Olomouc a 10 km severně město Šternberk. Obec je členem obou těchto mikroregionů.

Historie Dolan
První písemná zmínka o obci je z roku 1235. Zprávy z roku 1264 se zmiňují o Vilémovi, z roku 1283 o Ratmírovi, z roku 1320 pochází zpráva o Otánkovi a Rackovi, jehož manželka Větislava a děti Racek a Anna prodali Dolany Beneši ze Skoronic, jinak z Boršova. Od něj je pak získal roku 1355 za 500 hř. Beneš z Vilenberska, jinak z Bouzova.

V roce 1378 získal biskup Albert Dolany s Tovéří od Beneše z Bouzova a jeho bratra Půty. Biskup Albert věnoval Dolany spolu s jinými dědinami řádu Kartuziánů a v roce 1388 byla zahájena stavba kláštera. Prvním převorem kláštera byl Štěpán z Dolan, známý odpůrce učení Viklefa a Husa. Kláštěr byl roku 1437 olomouckými měštany zbořen. V současné době jsou zpřístupněny zříceniny tohoto kláštěra, které byly odkryty při archeologickém průzkumu.

Kartuziánům patřily Dolany 404 let a tento řád významně ovlivnil vývoj obce. Další významnou památkou je kostel sv. Matouše, který byl stavěn postupně. Roku 1781 byly posvěceny oltáře a v r. 1801 pak celý kostel. Předcházející kostel byl velmi starý a nepodařilo se doložit, ve které době byl postaven, ale je zvláště pozoruhodné, že se zachovaly zvony z let 1497, 1545, 1618, 1701 a 1780.

Ve farské zahradě stojí mnohoúhelníkový letohrádek z roku 1844, postavený v orientálním stylu. Z roku 1667 pochází budova loveckého zámečku, dnes sídlo Obecního úřadu. V roce 1997 byla zprovozněna nová budova Základní školy Aloise Štěpánka, kterou navštěvují žáci z Dolan a okolních vesnic. Škola je moderně řešena a vybavena, včetně tělocvičny ve třetím patře. K sportovnímu využití je k dispozici sokolovna, sportovní areály v Dolanech a Pohořanech, ve Vésce se buduje 18 jamkové golfové hřiště. V obci je vybudována kanalizace včetně ČOV, plynovod a vodovod.

Turistika
Zříceniny Kartuziánského kláštera v lese na východním okraji obce. Kartuziánský klášter na návrší mezi údolím, vedoucím z Dolan k osadě Novosady a lesní cestou. Na skalnatém ostrohu s příkrým srázem byl v roce 1389 založen klášter, který byl po obsazení husity v roce 1425 olomouckými měšťany z bezpečnostních důvodů v roce 1437 zbořen. Nacházejí se zde zbytky opevnění a sklepení, základy klášterního kostela Panny Marie, kaple a mnišských domků. Archeologický výzkum v letech 1962 - 1975 zjistil celkový rozvrh areálu kláštera.

Zámek č. p .58
S parkem na severovýchodním okraji obce při silnici volně stojící jednopatrová dvoutraktová budova na obdélném půdorysu se schodištovým rizalitem vně delší strany a s trojbokým arkýřem na krakorcích, vysunutým v patře z líce protilehlého průčelí. Přízemí uličního průčelí otevřeno arkádovým podloubím na pilířích. Z podloubí vstup pravoúhlým portálem, který nese datování 1667. Renovováno v roce 1908 a v 80. letech 20. století. Nepatrné zbytky parku tvoří minimální nejbližší plocha okolí zámečku.

Areál kostela sv. Matouše
Na jižní straně obce při silnici od Tovéře volně stojící jednolodní podélná stavba s krátkým, užším kněžištěm, půlkruhově ukončeným. K jeho bokům přiléhá kaple a sakristie s oratořemi v patře. Loď obdélného půdorysu se zaoblenými rohy. V ose průčelí hranolová věž s okosenými hranami. Fasády člení pilastry s římsovými hlavicemi a čabrakovým motivem, které nesou podstřešní kladí. Mezi pilastry vysoká okna se segmentovými zásklenky. Přístavby na bocích kněžiště členěny lisenami, okna obdélníková. V závěru kněžiště zasazena deska s pamětním nápisem o postavení kostela v roce 1779. Hlavní vstup do kostela podvěžím. Nad portálem flankovaným polosloupy mělká nika s dvojicí pultů z počátku 18. století, pocházející snad ze zbořeného kostela. Obdobné sousoší také nad bočním portálem v jižní zdi lodi (v severní zdi jednoduchý portál s piniovými šiškami). Kostel vybudoval na místě středověkého chrámu stavitel Václav Beda v letech 1776 - 1785.

Fara č. p. 24
Poblíž kostela volně stojící jednopatrová dvoutraktová budova obdélné dispozice s mansardovou střechou a vikýři. V ose průčelí, v patře prolomeném osmi okenními osami, průjezd s valenou klenbou. Fasády členěny lisenami, které oddělují obdélná okna s šambránami. Boční fasády prolomeny čtyřmi okenními osami. Na průčelní fasádě deska s bronzovým portrétním medailonem průkopníka včelařství Jana Stáhaly, kterou vytvořil v roce 1936 Karel Lenhart. Stavba fary z let 1829 - 1835 se starším jádrem ze 70. let 18. století.

Letohrádek ve farské zahradě
Volně stojící polygonální pavilón se zděným přízemím a roubeným patrem v duchu orientální architektury. Ochoz v patře podpírá v rozích osm dřevěných sloupů. Stanová střecha vybíhá v kovový hrot, zdobený fasetovým knoflíkem a stříškou. Vrchol ukončen půlměsícem z bílého plechu. Drobná zahradní architektura z roku 1844.

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého
Na návsi na nízkém kamenném stupni v železné ohradě mohutný hladký kamenný sokl, dole i nahoře ukončený profilovanou římsou, která ve vrchní části stupňovitě přechází v hranolový dřík po stranách zdobený obdélnými rámy. Dřík ukončen profilovanou římsou. Na římse nízký sokl a nad ním hladký korintský sloup s patkou a hlavicí. Uprostřed dříku kartuš z akantů s vyrytým nápisem, datujícím sloup do roku 1709. Na vrcholu sloupu oblaka s hlavičkami andílků a socha sv. Jana Nepomuckého s křížem v náručí.

Kaplička – boží muka - (Dolní Bouda)
Volně stojící objekt čtvercového půdorysu, hladké stěny z cihel a lomového kamene, dveře a trojúhelníkový štít, sedlový krov vzadu svalbený,  křížek ve vrcholu bez mobiliáře,  tak vypadala zvonička z roku 1810. V roce 1997 byla zvonička rozebrána a znovu postavena do nynější podoby.

Zvonice v místní části Nové Sady
Dřevěná zvonice na nízké kamenné podezdívce ukončena stanovou střechou, ve vrcholu zvonička, krytá drobnou  kuželovou stříškou. V průčelí pravoúhlý vstup. Architektura ze začátku  20. století. Generální oprava provedena v roce 1998.

Zvonice v místní části Pohořany
Volně stojící objekt na podezdívce čtvercového půdorysu z  lomového kamene je dřevěný rám, na kterém stojí čtyři sloupky nesoucí zvon z druhé poloviny 19. století a jehlancová stříška. Mimo toho rám nese dřevěnou konstrukci komůrky z komolého jehlanu. Odzadu je vstup do komůrky,  nad  dveřmi  trojúhelníková   stříška,  stěny  svisle  od stěny,   komůrka   dole    je  235 x 255 cm nahoře 160 x 160cm a 300 cm vysoká, uvnitř má podlahu krytou z části plochou stříškou, uprostřed je volná, 75 cm nad ní je široká střecha, která přechází v jehlan, krytá je plechem. Časové, slohové a autorské určení asi rok 1930. V roce 1998 provedena generální oprava zvoničky.

Zvonice v místní části Dolánky
Dolní část zvonice je zděná, horní část dřevěná. Spodní část přízemí je na  čtvercovém půdoryse se silně skosenými rohy, které pod římsou přechází do čtverce. Osvětlena je třemi malými okénky  obdélníkovými s půlkruhovým záklenkem a s ostěním kolem. Pod jedním oknem je tabulka se segmentovým záklenkem ozdobeným v šířce ostění lidovým vzorem s lístky za sebou kladenými. Nad hlavní římsou  v přízemí je valbený krov ze 4 stran, který přechází do dřevěné čtvercové nádstavby, která je kryta širokou stříškou s čtvercovou lucernou ze 4 svislých sloupků, uprostřed zvonek. Nad ní je široká stříška, která přechází do čtverhranného jehlanu, ve vrcholu železný kříž. Střechy jsou kryty plechem. Zvonice je datována roku 1887.

Kaple v místní části Véska
Volně stojící objekt, obdélný půdorys  s půlkruhovým závěrem, na druhé straně se čtvercovou věží s hlavním vstupem. K věži bylo dodatečně přistavěno schodiště, 2 páry oken v lodi a 1 v presbýtáři, vstupní dveře s dřevěným obložením, segmentový záklenek, nad vstupem kordonová římsa, hlavní římsa obíhá věž i zvonicové patro se 3 okny, ve vrcholu stanový krov, krov nad kaplí   sedlový, na druhé straně krytý břidlou. Podlaha v závěru lodi břidlicová, mezi předsíní a lodí dřevěné dveře s příčkami, ve věži hodinový stroj (není v chodu). Časové, slohové a autorské určení rok 1829.

Čerpáno z oficiální stránky obce http://www.dolany-ol.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA