Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Hrobce

Obec Hrobce se skládá ze dvou částí. Jednou z nich jsou Hrobce samotné a druhou jsou Rohatce. 

Historie 
První zmínka o Hrobcích je činěna v tak zvané zakládací listině benediktinského kláštera v Kladrubech. Klášter založil v roce 1115 kníže Vladislav I. společně se svou manželkou Richenzou z Bergu. Zmíněná "zakládací listina" se hlásí do uvedeného roku 1115, ale je falsem z konce 12. století. Po sto letech se však jako držitel vsi připomíná okolo roku 1238 Zbraslav z Miletína, významný šlechtic na dvoře krále Václava I., kde zastával úřad číšníka. Později se Hrobce staly majetkem pražského arcibiskupa a v roce 1390 jsou připomínány jako součást arcibiskupského panství Roudnice nad Labem. S tímto panstvím sdílely Hrobce další osudy až do konce patrimoniální správy v roce 1850. Držitelé vsi se shodují s držiteli Roudnice nad Labem.

Po husitských válkách se bývalé církevní panství dostalo natrvalo do rukou světských. Po několika držitelích z řad české šlechty (Jan Smiřický, Zdeněk ze Šternberka, král Jiří z Poděbrad, Svojanovští z Boskovic, Švihovští z Rýzmberka, král Ferdinand I., obec města Roudnice n. L., Karel Dubanský z Duban) se zde vystřídali i šlechtici polští (hrabě z Tarnowa, kníže Ostrorog). V roce 1575 byla Roudnice postoupena císařem Maxmiliánem II. Vilémovi z Rožmberka (+ 1592). Vdova Polyxena z Pernštejna se jako držitelka Roudnice vdala v roce 1602 za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz, pána na Vysokém Chlumci, později povýšeného do knížecího stavu. Jeho potomci drželi zámek v Roudnici nad Labem jako středisko rozsáhlého panství a hlavní rodové sídlo až do doby krátce po roce 1948, kdy byl Maxmiliánovi z Lobkowicz státem vyvlastněn. 

Rohatce
Rohatce mají své počátky odlišné od Hrobců. První zmínka o nich je v písemných pramenech činěna v roce 1226, kdy král Přemysl Otakar I. potvrzoval klášteru v Doksanech držení statků darovaných jeho otcem králem Vladislavem II. Text listiny týkající se Rohatců v překladu zní: A tak, ačkoliv byl pilný při službě bohu, ovšem nejvíce, pokud živ byl, miloval Strahov a Doksany. Z toho daroval doksanskému klášteru tyto vsi: Doksany, Mury, Rohatce, Chvalín, Libotenice s přívozem.

Z uvedeného vyplývá, že Rohatce byly majetkem kláštera v Doksanech již od dob vlády krále Vladislava II. (* okolo 1110, + 18. 1. 1174; českým knížetem od roku 1140, králem od roku 1158). Doksanské opatství premonstrátek u kostela Narození P. Marie bylo založeno v roce 1 144 zmíněným Vladislavem (II.) a jeho první manželkou Gertrudou z Babenbergu, která byla v chóru klášterního kostela po své smrti v roce 1186 pohřbena.

Podruhé jsou Rohatce zmíněny v listině papeže Řehoře X., který v roce 1273 konfirmuje doksanskému klášteru držené statky. Při doksanském klášteře zůstaly Rohatce až do roku 1436, kdy byly císařem Zikmundem zapsány obci města Litoměřice. Asi od roku 1460 patřila polovina vsi k panství Mšené. Později zase patřily k doksanskému klášteru. Od něj byla ves a dvůr Rohatce přikoupeny v roce 1575 Vilémem z Rožmberka k Roudnici. I tato ves pak měla stejné osudy jako Hrobce. Okolo roku 1744 byl v Rohatcích postaven kostel Všech svatých, který nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Stavitelem byl významný barokní architekt, projektant a stavitel Oktavián Broggio z Litoměřic autor mnoha staveb nejen v severních Čechách, ale i v Praze.

Současnost
Obec leží 40 km severozápadně od Prahy směrem na Ústí nad Labem. Klidné prostředí obce ležící v blízkosti historického města Roudnice nad Labem je doplňováno blízkostí řeky Labe a výhledem na panorama Českého středohoří.

Obec Hrobce je členem svazku obcí Podřipsko, Euroregionu Labe, SESO a SONO.

Hrobce leží 152 m n. m. a rozloha katastru je 149 ha.

Rohatce leží 186 m n. m. a rozloha katastru je 591 ha. Dlouhá historie osídlení je patrná i z okrouhlého tvaru návse. Na návsi je barokní kaple z roku 1744, stejně jako selský dvůr č. p. 8 památka chráněná státem a celá řada souborů bývalých zemědělských usedlostí.

Vybavenost obce
V části Hrobce je dnes v provozu obchod se smíšeným zbožím a hostinec. V obci funguje poštovní úřad a vlakové nádraží.

Z dalších služeb jsou v obci autoopravny, autodopravy, zemědělci, zámečnictví, stavební firmy, velkosklad strojů a nářadí, prodej pohonných hmot a maziv.

Pro kulturní využití je otevřena knihovna s veřejným internetem, sportovní areál, dětské hřiště a hasičská zbrojnice.

V části Rohatce je mateřská školka a veřejná knihovna s internetem. Dále v obci působí soukromí zemědělci, malíři a dopravce. Vyšší občanskou vybavenost pro občany nabízí zejména Roudnice nad Labem.

Zdravotnictví
Základní lékařské vyšetření nacházejí občané na poliklinice v Roudnici nad Labem. Odbornou zdravotnickou péči poskytuje i nemocnice v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem.

Školy
Obec Hrobce má svoji mateřskou školku v Rohatcích. Do školy jezdí místní děti do Libotenic, Roudnice nad Labem a Terezína.

Doprava
Spojení s okolními městy Roudnice nad Labem, Lovosice, Litoměřice a Štětí je zajištěno vlakovým i autobusovým spojením. Za prací do okolních obcí vyjíždí více než 70 % ekonomicky aktivních obyvatel.

Zázemí pro bydlení a výstavbu
Obec má v současné době vyřešeno zásobování pitnou vodou prostřednictvím veřejného vodovodu. Voda je do obce přiváděna z Malešovské vodárny přes Vrutici, Roudnici nad Labem a Židovice.

Kanalizační síť je pouze v části Hrobce. Likvidace odpadních vod není zatím v části ROHATCE vyřešena. Odpadní vody jsou odváděny do domovních jímek a septiků.

Likvidace tuhých komunálních odpadů je vyřešena prostřednictvím sdružení obcí nakládajících s odpadem v okrese Litoměřice (SONO), které jej odváží na skládku do Úpohlav. Odvoz separovaného odpadu zajišťují Středočeské sběrné suroviny, a. s. Nebezpečný odpad vyváží dvakrát ročně firma BEC Lovosice.

V obci jsou nové telekomunikační rozvody. V části Hrobce je telefonní ústředna na odbočce z dálkového kabelu a telefonní přípojku má většina domácností. Rozvod telekomunikačních kabelů (stejně jako el. energie) je proveden v části Hrobce podzemním vedením.

Posílené rozvody elektrické energie jsou připraveny k případnému vytápění bytů či domů elektřinou. V současné době je elektrická energie přiváděna do obce z rozvodny Kleneč prostřednictvím venkovního vedení 22kV, které rozvádí elektrickou energii do 6-ti trafostanic umístěných na okrajích obce.

Plyn je v současné době zaveden do obou částí obce z redukční stanice v Židovicích, která je napojena na vysokotlaké potrubní vedení.

Obec potřebuje do roku 2020 realizovat bytovou výstavbu v rozsahu asi 50 rodinných domů a obecních bytů. (I. etapa obytné výstavby je plánována v Hrobcích v lokalitě směrem ke kopci Bulf v rozsahu 35 rodinných domů.)

Rekreace, odpočinek
V návrhu pro územní plán se počítá s rekreační a oddychovou zónou u řeky Labe v sousedství budoucí cyklostezky - Labská vinařská cyklostezka. Počítáno je i s parkovištěm lodí (turistických, nákladních i malých pro přepravu na ostrov - Skautský tábor) a parkem. Po těchto úpravách bude lokalita ideálním zázemím pro rozvoj turistického ruchu i pro rekreační využití Labe. Pro rozvoj turistiky v lokalitě je počítáno i s využitím nově budovaného sportovního centra umístěného pod budovou železniční stanice Hrobce.

Kultura
Ze společenských akcí se v obci Hrobce a Rohatce koná dětský den, dětské maškarní veselice, vítání občánků, vědomostní soutěže knihovny pro děti, mikulášské nadílky, rozsvícení vánočního stromu, plesy a diskotéky, pouťové oslavy, posezení se seniory, hasičské závody, rozloučení s prázdninami - neckyjáda. Aktivní společenskou organizací je sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub Hrobce a Klub Rohateckých baráčníků.

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://hrobce.cz/, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA