Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Libochovany

Na pravém břehu Labe, ve výšce 146.5 m n. m. v příjemně tvarované kotlině oblasti Českého středohoří, leží jedna z nejstarších obcí litoměřického okresu s celkovým počtem 553 obyvatel. Její obyvatelé jsou vzpomínáni již v prehistorické době, kdy ve zdejší lokalitě našli poutníci příhodné místo k budování přístřeší. Nálezy, které byly objeveny především při stavbě dráhy, jsou uloženy v muzeích v Drážďanech, Vídni, Ústí nad Labem a Litoměřicích. Jsou to nejen kosterní pozůstatky našich dávných předků, ale i spony, závity, popelnice, jehlice a kruhy bronzové i zlaté. Největší vykopávky podnikl dr. Lenz z geologického říšského ústavu ve Vídni v r. 1873.

První zprávu o vsi lze najít v tzv. "Základací listině kapituly litoměřické" z let 1056 -1058 n. l., v textu vydaném Spytihněvem II., kde je uvedeno, že zdejší obyvatelé se živili především rybařením na Labi. Písemná zmínka o založení obce je z roku 1218 v listinách potvrzených Přemyslem Otakarem I.

Pro turisty

Krátce o Českém středohoří
České středohoří je poměrně rozsáhlé pohoří, které zasahuje na území sedmi okresů. Jeho jedinečnost je především dána jeho značnou výškovou členitostí a unikátním reliéfem. České středohoří se unikátně dělí na dva podcelky, Verneřické (převážně na pravém břehu Labe) a Milešovské ( levý břeh). Jeho současná podoba je výsledkem tektonického zdvihu, mladotřetihorní sopečné činnosti a následného usazování a zvětrávání. Převažují zde dubohabrové lesy ve vyšších stinných a vlhčích polohách bučiny. Mezi rostlinstvem jsou významná nelesní společenství skal a sutí, společenství travnatých slunných strání stepního a lesostepního charakteru a společenství tzv. bílých strání s opukovým podkladem, kde roste mnoho vzácných druhů rostlin (uvedeme například zástupce ohrožené čeledi vstavačovitých - naše orchideje). Na Litoměřicku je zajímavostí výskyt naší nejvyšší ještěrky (ještěrka zelená), společný výskyt teplo a chladnomilných druhů hmyzu na sutích, či výskyt ledňáčka říčního a skorce vodního, kteří hnízdí na potocích. V roce 1976 bylo České středohoří vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí, na jejímž území se nachází celkem 39 přírodních památek a rezervací, z toho 15 na Litoměřicku.

Hrady, zámky, rozhledny, města, obce, cyklo a pěší turistika
České středohoří je především cílem atraktivních polodenních i celodenních výletů obyvatel přilehlých severočeských průmyslových center, zejména krajského města Ústí nad Labem. Nevznikla zde větší střediska pobytového cestovního ruchu. Oblast je komunikačně dobře přístupná, vede tudy řada železničních tratí i důležitých silničních tahů, což usnadňuje příjezd i návrat z výletu.

Turisté vyhledávají zejména vrcholky Českého středohoří, které skýtají široký rozhled i požitek z putování zajímavými přírodními partiemi (např. Milešovka, Bořeň, Lovoš, Varhošť). Je zde řada hradních zřícenin (Hazmburk, Kostomlaty, Ostrý, Kamýk aj.), zámků (Ploskovice, Libochovice, Velké Březno, Roudnice n. L.) i památných měst (Litoměřice, Louny, Žatec). Národními kulturními památkami byly vyhlášeny hora Říp a Malá pevnost v Terezíně.

Celý region je protkán regionálními cyklotrasami, které jsou v obci propagovámy dobře vyobrazenou mapou a vysvětlivkami. Nato navazuje kvalitní značení u všech odboček "žlutými" značkami s vyčíslením trasy, místa a kilometrů. Obcí dále prochází mezinárodní cyklotrasa "Praha - Drážďany".

Panoramatické fotografie, fotogalerie
Tato rubrika má své specifikum. Panoramatickým fotografíím zde věnujeme samostatnou část v menu, kde se snažíme poukázat na krásy tak trochu opomíjeného Českého středohoří. Uvidíte zde různé pohledy na známá či méně známá místa a to: z vyhlídkových míst, rozhleden nebo jen tak z toulání po zdejším kraji, který si oblíbilo mnoho lidí - mezi něž patří i Karel Hynek Mácha.

Naproti tomu fotogalerie a vdeopozvánky jsou také součástí jednotlivých rubrik, zejména těch, které patří mezi to nej co České středohoří nabízí. Najdete je mimo jiné u hradů, zámků, vyhlídkových míst a rozhleden. Postupem času budou součástí každého článku, ve kterém Vás budeme zvát na nějaké zajímavé místo při pěší a cykloturistice. Vzhledem k neustále se rozšiřující nabídce videopozvánek jsme přeci jen zprovoznili jakýsi předhled všech pohyblivých obrázků, které můžete u nás shlédnout, a není jich málo.

Jmenujme např.: zámek Libochovice, zámek Ploskovice, rozhlednu na Milešovce, rozhlednu Varhošť, vyhlídkové vrchy Radobýl nebo Kalvárii, hrad Střekov, naučnou stezku "Vysoký Ostrý" a mnohé jiné. Přejeme Vám krásnou podívanou.

Chráněná krajinná oblast České středohoří
Rozlohou 107 113 ha se Chráněná krajinná oblast (CHKO) České středohoří řadí na třetí místo v ČSR (1. CHKO Šumava, 2. CHKO Beskydy). Rozsáhlé území s velkoplošnou ochranou zasahuje do sedmi okresů Severočeského kraje(Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa). Oblast dosahuje největší délky mezi osadami Břvany na Lounsku a Okrouhlá na Českolipsku(71 km), největší šířky mezi Libouchcem na Ústecku a Liběšicemi na Litoměřicku (26 km). Nejvyšším bodem CHKO Českého středohoří je vrchol Milešovky (836,5 m), nejnižším místem pak hladina Labe v Děčíně (121,9 m). Maximální výškový rozdíl je tedy 714,6 m, avšak převládající výšková členitost je jen 200 - 600 m. Střední nadmořská výška je 362,9 m.

CHKO České středohoří má nejmenší lesnatost ze všech našich chráněných krajinných oblastí. Převážně listnaté lesy pokrývají pouhých 28,4 % území. Celková rozloha lesů je 30 400 ha,naopak více než 65 000 ha zaujímá zemědělská půda (60,8 % plochy CHKO). Velkoplošná ochrana Českého středohoří je zabezpečena Výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 6883/76 ze dne 19. března 1976. Na základě tohoto obecně závazného prvního předpisu byl vydán Severočeským krajským národním výborem v Ústí nad Labem v dohodě s ministerstvem kultury ČR Statut CHKO České středohoří,který umožnil zřídit odbornou správu oblasti se sídlem v Litoměřicích. Správa je detašovaným pracovištěm Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí.

Litoměřické středohoří
Vedle Milešovského patří Litoměřické středohoří k nejatraktivnějším oblastem celého pohoří. Celkově je kompaktnější a má řadu rozhledových bodů prvního řádu (Varhošť 639 m s rozhlednou, Sedlo 726 m, Radobýl 399 m a Kalvárie 239 m nad hluboce zaříznutým ,údolím Labe, Hradiště 545 m, Trojhora 454 m, Vysoký Ostrý 587 m aj.). Romantický ráz krajině dodávají hluboké rokle labských přítoků (Průčelská rokle, Vlčí rokle, Rytina rokle, Tlučeňské údolí) a zříceniny hradů (Střekov, Kamýk, Kalich, Panna). K návštěvě vybízejí zámky ve Velkém Březně a Ploskovicích, k architektonickým skvostům patří města Litoměřice a Úštěk. Území protkává hustá síť turisticky značených cest.

Dopravně je tato oblast výborně dostupná vzhledem ke své poloze mezi okresními městy Litoměřice a Ústí n. L. i díky své poměrně malé ploše. Vlastní pohoří zpřístupňují malebné okresní silničky, okraje spojují silnice I. třídy Litoměřice- Úštěk (č. 15) a pravobřežní labská do Ústí n. L. a Děčína. Souběžně s nimi vedou i žel. tratě 086 a O72, zatímco železnice Úštěk- Lovečkovice-Velké Březno byla zrušena (zachován traťový úsek V. Březno- Zubrnice pro muzejní provoz).

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.libochovany.cz, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA