Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Borovnice

Historie
Borovnice se připomíná poprvé v roce 980, kdy patřila tvrz a vesnice Slavníkovcům, později Vršovcům. Když byl roku 1108 rod Vršovců vyhuben, Borovnice se dostala k Sedleckému klášteru. Roku 1174 byla Borovnice v držení Drslavců z Potštejna, kterým patřily i ostatní okolní obce - Homole, Chleny, Svídnice, Přestavlky a Sudslava. Během husitských válek neměla Borovnice stálého držitele; až roku 1480 je zmínka o Matěji Sudličkovi Zárubovi, který o sedm let později Borovnici prodal Benešovi z Vartenberka a ten posléze Bohušovi a Václavu Okrouhlickým z Kunčic.

Borovnice pak v průběhu následujících let vystřídala řadu majitelů - mezi nimi i Albrecht z Valdštejna. Od roku 1688 patřila Borovnice hraběnce Terezii Eleonoře Ugarte, která nechala roku 1692 postavit kostel na Homoli se dvěma kaplemi. Po její smrti patřila obec její dceři Marii a jejímu manželovi hraběti Josefu Antonínu Zárubovi, který postavil sochu sv. Jana Nepomuckého. Roku 1756 byla Borovnice prodána Františku Oldřichu z Vchynic, který připojil Borovnici k panství choceňskému a od roku 1830 byla majetkem rodu Kinských z Kostelce nad Orlicí.

Prvními známými držiteli vsi Borovnice byli Sudličkové z Borovnice. Z nich se jako první připomíná r. 1341 Václav Záruba Sudlička z Borovnice, který dlouhá léta vedl drobnou válku na ochranu hranic svého statku s vlastníky potštejnského panství Ješkem a Čeňkem, syny Mikuláše z Potštejna. R. 1480 držel Borovnici Matěj Sudlička z Borovnice, který byl současně hejtmanem hradu Litic. Ten prodal r. 1487 Borovnici Benešovi z Vartenberka. Počátkem 16. století držela ves Kateřina z Perštejna, která ji r. 1530 prodala Václavu Okrouhlickému z Kněnic.

Při této příležitosti se poprvé připomíná i tvrz. V r. 1587 přinesla ves s tvrzí Kateřina Okrouhlická z Kněnic věnem svému manželovi Janu staršímu Kapounovi ze Svojkova. Avšak již v r. 1597 byl jeho syn z prvního manželství Václav mladší ze Svojkova nucen Borovnici prodat Janu Štosovi z Kounic. Ale i jeho synové Budivoj, Jiřík, Jan Přech a Adam Mikuláš museli nepatrný statek, který již nešel více dělit, r. 1617 prodat Janu mladšímu z Bubna a na Závrší, pozdějšímu generálu stavovské jízdy. Tehdy se také tvrz v Borovnici připomíná naposledy. Borovnice byla dále ve vlastnictví Rudolfa Zejdlice ze Šenfeldu, Albrechta z Valdštejna, Vincenta Muschingera z Gumpendorfu, Marty ze Seretheimu a Matěje Adama z Bloenštejna.

Jak tvrz vypadala a kdo ji postavil, není známo. Víme jen, že se na východní straně přimykala k hospodářskému dvoru a tvořila s ním zřejmě jeden obranný systém. Tvrz a dvůr byly na severní a západní straně obehnány vodním příkopem, na jihu chráněny potokem. Na východě dosahoval až ke dvoru tzv. Větší rybník, existující dodnes, který zároveň napájel vodní příkop. Stará nepohodlná tvrz, která byla správním střediskem panství o 10 vesnicích, byla v polovině 17. století opuštěna a zanikla. Nový majitel tvrze Jan Petr Hoberk přesídlil do nového zámku, vybudovaného naproti staré tvrzi, která stála na místě dnešního domu č.10. Její zbytky byly zbořeny r. 1973.

Borovnický zámeček
Stál na místě původní borovnické tvrze, která je prameny poprvé připomínána až roku 1530, ale jistě vznikla dříve. Vystavěna byla pravděpodobně již na začátku 14. století, ale o její stavební podobě a kým byla postavena nevíme nic. Stávala při západním okraji poplužního dvora. Po roce 1617 nejspíše zpustla, protože tehdy se připomíná naposledy. Jako náhrada za zpustlou tvrz byl ve 2.pol. 17.století postaven nový barokní zámek. Za jeho stavitele je považován Jan Petr Hoberk, držitel Borovnice v letech 1653 – 88. Zámek stával severně od bývalé tvrze. Byla to přízemní obdélná stavba, krytá mohutnou sedlovou střechou s raně barokním štítem, ozdobeným piniovou šiškou ve vrcholu a koulemi po stranách. Zámecká budova sloužila jako sídlo majitelů až do roku 1705. Od té doby byla využívána jako obydlí správce dvora a jeho zaměstnanců, později byl zámek využíván jako administrativní budova JZD.

Roku 1972 byl, namísto nutné opravy, beze zbytku zbořen. Jeho místo dnes zaujímá zahrada patřící k domu č. p. 39. K zámku patřil dvůr, jehož některé části zůstaly zachovány. Roku 1972 byl, namísto nutné opravy, beze zbytku zbořen. Jeho místo dnes zaujímá zahrada patřící k domu č. p. 39. K zámku patřil dvůr, jehož některé části zůstaly zachovány.

Zámek v Borovnici postavil v polovině 17. století pravděpodobně Jan Petr Hoberk z Hennersdorfu, manžel vdovy po Matěji Adamovi z Bloenštejna Maxmiliány Lukavské z Lukavic. Byla to barokní budova, stavebně nikterak významná, stojící před vjezdem do dvora, dříve sídla JZD Borovnice. Současně se zámkem byl na severní straně dvora vybudován velký barokní špýchar, který se dochoval dodnes.

Jan Petr Hoberk prodal v roce 1688 Borovnici ovdovělé hraběnce Terezii Eleonoře Ugarte. Po ní zdědila zámek roku 1705 její dcera Marie Maxmiliána, provdaná za hraběte Františka Karla Zárubu z Hustířan. V té době došlo asi k přestavbě zámku. V držení Zárubů zůstala Borovnice až do roku 1744, kdy rod Josefem Antonínem vymřel po meči. Zámek se statkem zdědila téhož roku jeho dcera Marie Anna, provdaná Roggendorfová, jež je v roce 1756 prodala knížeti Františku Oldřichovi Kinskému z Vchynic. Kinští drželi Borovnici až do roku 1945.

Po roce 1945 se stal zámek majetkem MNV v Borovnici. Byly v něm umístěny úřadovny MNV a později i JZD. Nakonec sloužil jako ubytovna sezónních dělníků a v roce 1972 byl pro zchátralost zbořen.
 
Místopis z r. 1936 - 37
Počet obyvatel 303. Počet domů 68. Velikost katastru: 365 ha (role 284, luka 25, lesy 12). Vzdálenost od sídla okresu 16,4 km. Nadmořská výška 320 m. Četnická stanice Sudslava. Železniční stanice Potštejn, Choceň, Brandýs nad Orlicí. Pošta Chleny (pro Homoli Potštejn). Škola Malá Lhota, fara Chleny. Hřbitov Malá Lhota - Homole. Daňová základna 4.000,- Kč. Přirážky obecní 200 %. Starosta obce František Kaplan. Členové obecního zastupitelstva: Josef Dostál, Josef Bezdíček, Josef Hájek, Václav Vávra, Jindřich Myšák, Jan Hrobař, Jindřich Marek, František Bednář, Josef Kubíček, Jaroslav Müller, František Fajfr.

Název obce vznikl asi od borů, stromoví, jehož bývalo v okolí hojnost. Borovnice se připomíná již v roce 980, kdy patřila tvrz a zboží borovnické s příslušenstvím knížatům Slavníkovcům, pak Vršovcům. Když za Svatopluka roku 1108 i rod Vršovců byl vyhuben, připadla Borovnice ke knížecí honoře, ale záhy dostala se k Sedleckému klášteru.

Roku 1174 byla Borovnice v držení Drslavců z Potštejna, kterým patřily na Hradecku Borovnice, Chleny, Svídnice, Přestavlky, Homole, Vrchovina, Skrovnice, Sudslava, Skořenice a Běstovice. Poněvadž roku 1316 při nastalém boji mezi králem Janem a stranou Jindřicha z Lipé přidržel se Mikuláš Drslavec strany královské, vytáhlo vojsko panské proti němu a vypálilo jemu všechny menší hrady a tvrze, mezi nimi i Borovnici.

Roku 1341 seděl na Borovnici Václav Záruba Sudlička z Borovnice, který měl krvavé spory o hranice se syny Mikulášovými Ježkem a Čeňkem, později s levobočky Janem a Mikulášem. Zemřel roku 1375 a není známo, zůstal-li po něm potomek nebo ne.

Během válek husitských nebylo stálého držitele na Borovnici. V těchto dobách vytlačoval jeden druhého a poněvadž biskup Litomyšlský Jan Železný se svými spojenci nebo jeho ukrutný hejtman Martin Brázda, neustále činili k Liticům, Žampachu, Potštejnu výpady, byla Borovnice vypálena a rozmetána. Zůstala několikráte pustou, bez majitele. Když ze sutin povstala, stihl ji podobný osud roku 1470. Když totiž uherský král Matěj Korvin s vojskem do Čech vpadl, nezůstala ani Borovnice ušetřena.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.borovnice.info, na kterých najdete další informace.

 

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA