Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Deštné v Orlických horách

Orlické hory jsou malebným a mnohými turisty dosud překvapeně objevovaným pohořím na severovýchodě Čech. Rekreační obec Deštné v O.h. je rozložena v trojboké kotlině pod zdejší nejvyšší horou Velkou Deštnou (1115 m n. m.).

Turistický rok u nás sestává ze dvou sezón - nejvýznamnější je zimní s vrcholící návštěvností v silvestrovském týdnu, klidnějším průběhem v lednu a opět velmi vyhledávanými termíny během února a první poloviny března. Letní turistická sezóna se vyznačuje návštěvností stoupající od června a během července ke kulminačnímu období v týdnech uprostřed prázdnin.

Svůj pobyt v Deštném můžete realizovat v každé roční době. Jarní měsíce od dubna do června vyhledávají především školní skupiny pro pořádání "škol v přírodě", v posledních letech přibývají i skupiny či dvojice důchodců dávající přednost především klidnému a pohodovému pobytu. Podzimní období od závěru prázdnin je ideální zejména pro znalce horské turistiky. Sběr hub, pozorování pomalého utichání horské přírody před příchodem zimy a daleké výhledy ve dnech babího léta zanechávají ve vnímavých duších nezapomenutelné vzpomínky na dny strávené v Orlických horách.

Památky

Farní kostel sv. Marie Magdaleny
 Fara v Deštném v Orlických horách se poprvé připomíná v popise diecéze pražské z let 1344 - 1350. Starý gotický kostelík, o kterém nejsou k dispozici tařka žádné historické prameny, vyjma krátké zmínky v urbáři opočenského panství z roku 1598, vystřídal nový barokní kostel z let 1720 - 1726 z okruhu italského stavitele Alliprandiho.

Chrámová výzdoba byla pořizována postupně a mnohé bylo sem zřejmě přeneseno také ze starého dřevěného kostela. V r. 1761 byla ze sbírek mezi farníky pořízena kazatelna a v r. 1763 u varhanáře Karla Katzera v Králíkách nové varhany, rovněž z darů osadníků. Ze dvou kostelních věží, které měly původně jiný vzhled a do dnešní podoby byly přestavěny v r. 1844, zvaly věřící k bohoslužbám dva zvony, pocházející také ještě ze starého kostela, první z roku 1542, druhý z roku 1601.

Filiální kostel sv. Matouše na Jedlové
První písemná zmínka o kostelíku v Jedlové (německy Tanndorf) pochází z roku 1636. To byl ještě kostel dřevěný. Zděné stavby se Jedlová dočkala v roce 1741 pod patronací bosých karmelitánů. Osud chrámu byl více než pohnutý. Konfiskace chrámového stříbra, nebo velký požár v roce 1833, o kterém farní pamětní kniha v Deštném vypráví:"Již od časných ranních hodin bylo tak dusné vedro, že i všichni ptáci mlčeli. Vše jako by spělo vstříc katastrofě. Ve vůkolí se rozhostilo mrtvé ticho a nad celými horami stála černá hrozivá bouřková mračna. Ta ve dvě hodiny odpoledne vyvolala strašlivou bouři. Kroupy a prudký lijavec bičovaly zemi a hromobití se valilo rána za ranou.

Poslední, nejstrašlivější úder blesku zasáhl kostelní věž a zapálil ji. Na první zvolání sem přispěchali farnící, ale pro nedostatek vody a že chyběla i stříkačka, nemohl být dům Páně vyrván plamenům. I přes největší snahu o záchranu kostela shořelo všechno až na holé zdi. Na první ohlášení ohně přispěchal stařičký pětašedesátiletý pan farář Ignác Polz a za asistence dvou ministrantů a v doprovodu c.k. finanční stráže z Deštného odnesl v rukách Nejsvětější svátost do farního kostela..." A ani léta minulá kostelu příliš nepřála, po odsunu německého obyvatelstva se přestala provádět údržba. Naštěstí byla nedávno provedena kompletní rekonstrukce střechy chramové lodi i věže a kostelíku svítá nová naděje.

Poutní kaple blahoslavené Panny Marie v Dříši
Kaplička blahoslavenné Panny Marie byla vybudována a slavnostně vysvěcena v roce 1809 jako ochrana pro desku s mariánským obrazem, který již předtím visel na vysokém smrku nad vyvěrajícím pramenem. Kaple získávala z milodarů poutníků potřebné finance, takže byl zaplaceny nejen všechny výdaje, které vznikly se stavbou, ale v průběhu času se z tohoto kapitálu financovaly i opravy a potřebné věci pro celou deštenskou farnost. Pověsti o přehnaném bohatsví kaple byly zřejmě příčinou jejího vyloupení v roce 1840.

Svatyně za celou dobu své existence prodělala řadu stavebních úprav. Tak například v roce 1870, na svátek sv. Marie Magdalény, byla při Mariánské kapli slavnostně vysvěcena křížová cesta, v roce 1878 byly zakoupeny varhany a v roce 1894 dostala kaple dlážděnou podlahu.

Historie a významné osobnosti Deštného

Alois Beer (1833 - 1897), kronikář, písmák a naivní malíř
Tento písmák z Dobrušky mnohokráte zavítal i do okolí Deštného, kde jako podomní obchodník prodával nejrůznější drobnosti a zároveň z těchto cest zhotovoval nákresy a zápisky. Pojd'me se spolu s ním vrátit o více než sto let v čase, do dob, kdy ještě hořel oheň v pecích sklárny v Zákoutí, do dob, kdy otěže habsburské monarchie neotřesitelně svíral císař František Josef a 20. století se zdálo být nedosažitelně daleko.

Jeroným Eustach Brinke, básník a kronikář z Jedlové (1800 - 1880)
Jeroným Brinke, starosta Jedlové v letech 1850 - 1864, se do historie zapsal především více než sty básní, které složil převážně po smrti své ženy v roce 1853 a ve kterých líčil nesnadný život tkalců v Orlických horách. Další, stejně důležitý počin, bylo vedení kroniky Jedlové v letech 1816-1879.

Jaromír Maisner a jeho kronika mlýnů v Orlických horách
"Brinkamlejn" v Deštném, Opuštěný mlýn na Jedlové, Rozmánkův mlýn na Jedlové...... Namátkou vybraná jména starých mlýnů, dnes většinou už zaniklých. Naštěstí po nich zbyla alespoň vzpomínka v podobě kroniky mlýnů v Orlických horách Jaromíra Maisnera z roku 1962. V té zpracoval slovem i obrazem všech 53 bývalých mlýnů na Zlatém potoce i jeho přítocích i mlýny na Bělé až po Antoniino údolí. Krátký výběr z této knihy si můžete přečíst v následujícím článku.

Zajímavosti

O počasí a živelních pohromách v Deštném v O.h. a jeho okolí v průběhu 19. století
Krupobití, průtrže mračen, předčasný sníh, sucho - rozmary počasí se stávaly vždy vděčným námětem kronikářů, i když to byly, stejně jako dnes, jevy jistě nevítané, zvláště v horských oblastech, kde byl život těžký i bez těchto pohrom. Nahlédnutím do starých kronik zjistíme, že současné výkyvy počasí nejsou ničím mimořádným.

Hrůzy požárů
I když zůstalo Deštné ušetřeno neštěstí hromadných požárů, které ještě v 19. století dokázaly proměnit dříve kvetoucí města i vesnice v prach a popel, jako kupř. v roce 1844 Dušníky v Kladsku, 1845 Nebeskou Rybnou, 1847 Solnici, 1861 Olešnici v Orl.horách, 1866 Křovice a Dobrušku, 1884 Chábory a další, přece i Deštné dostatečně poznalo hrůzy požárů.

Zapomenuté tragédie
Zdánlivě poklidný život v tiché horské odloučenosti přinášel však s sebou také řadu lidských tragédií. Dřívější horalé bývali povětšinou samotě sice uvyklí, ale mnohé labilnější povahy nedokázaly tíhu osamění unést. A protože v pravý čas chyběla přátelská ruka i dobré slovo, družily se k tragédiím, které přinášel tvrdý běžný život i poměrně časté sebevraždy, u tehdejších zbožných obyvatel tak překvapivé. Dochovalé staré kroniky Deštného a Jedlové nás od roku 1816 do roku 1935 celkem informují o 21 případech různých tragických úmrtí.

Z farní kroniky
Obzvláště cenným historickým dokumentem pro Deštné a okolí je místní farní kronika, která se začala vést od roku 1838. Následující článek zachycuje pohnuté události v Deštném v rozmezí let 1938 - 1945, tak jak je viděl a zapsal P. Josef Volf, jenž byl zdejším farářem od roku 1941.

Kterak mohla být v Deštném železniční stanice
Po dobudování hlavních tratí podorlicka - trat' Hradec Králové - Lichkov s pokračováním do pruského Mezilesí byla uvedena do provozu v roce 1874, trat' Choceň - Meziměstí - Broumov zahájila provoz v roce 1875 - nastal čas budování lokálek. Postupně zaváděné zákony z let 1880 a 1882 o vedlejších tratích umožnily vznik místních drah i ve východních Čechách. Jako první vznikla dráha Častolovice - Rychnov nad Kněžnou - Solnice budovaná od roku 1892 a otevřená 26. 10. 1893. Později přibyly lokálky Dolní Lipka - Štíty (1899), Doudleby - Rokytnice (1906) a Opočno - Dobruška (1908). Zároveň vznikalo množství nikdy nerealizovaných projektů, ve kterých se počítalo proniknutím železné dráhy dále do nitra Orlických hor.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.destne.info, na kterých najdete další informace.

 

 

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA