Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Brankovice

Historie
(1936) 29. dubna při kopání základů pro kůlnu na dvoře p. starosty Ant. Navrátila byla nalezena kostra skrčence z mladší doby kamené (t.j. 2000 let před Kr.). Při kostře byla zvonovitá hliněná nádobka a kamenné kladivo. Kostra byla za přítomnosti archeologa ředitele Al. Procházky ze Slavkova pečlivě vyhrabána a odvezena do Muzea v Brně.

Tento nález nebyl jediný na území obce. Dodnes jsou patrné pozůstatky valů, které dokumentují existenci slovanského hradiště na svahu kopce pod nádražím. To dokládá, že nynější obec leží v lokalitě, kde v minulosti procházela významná cesta, kterou stálo za to chránit opevněným sídlištěm. Zajímavým důkazem dřívějšího významu prostoru je archeologický nález z roku 2004 (blíže v článku Archeologický výzkum 2004).

Místní pojmenování z osobních jmen a končící na -ice se v našem regionu vyskytují velmi často. Název Brankovice vznikl z osobního jména Branek. Z majittelů obce zasluhují pozornost následující:
• Anka, Vilém a Bohuněk z Brankovic jsou v roce 1348 zaznamenáni v zemských deskách v souvislosti se změnami šlechtického pozemkového vlastnictví v Brankovicích - jedná se o první písemnou zmínku o vsi.

• Půta z Lichtenburka prodal v roce 1481 střílecké panství, k němuž patřily i Brankovice.
• Janovi staršímu, Jiřímu, Alšovi a Tasovi z Ojnic.
• Tas z Ojnic daroval Brankovicím lesy Chroustová a Vysoká (zda se tak stalo roku 1512, jak je uvedeno v opise darovací listiny z roku 1778, nelze bezpečně prokázat) a spojil Brankovice s panstvím bučovickým; přibližně v této době vznikla nová část obce Tasov nazvaná podle svého šlechtického zakladatele.
• Tasova dcera Anna, provdaná za Václava z Boskovic, se stala paní bučovického panství v roce 1533.
• Jan Šembera černohorský z Boskovic, mimo jiné zakladatel bučovického zámku, se stal majitelem panství roku 1560.
• Šemberovy dcery Anna a kateřina, provdané za bratry Karla a Maxmiliána z Lichtenštejnů, zdědily panství po Šemberově smrti v roce 1597, od tohoto roku
• Lichtenštejnové byli pány Bučovic, a tedy i Brankovic.

Velké společenské změny nastaly po roce 1848. Byla zrušena robota a vrchnostenská správa šlechty na jejích panstvích. Rychtáře nahradil starosta. Rovněž Lichtenštejnům na bučovickém panství zůstalo jen pozemkové vlastnictví

Od roku 1869 byl dvůr v Nových zámcích, kam patřily i Brankovice, pronajímán různým nájemcům, naposledy Redlichovu cukrovaru ve Slavkově u Brna v letech 1912-24.

Poté během pozemkové reformy po první světové válce byly pozemky lichtenštejnského velkostatku (61 hektarů orné půdy) rozparcelovány mezi zájemce, kteří je vlastnili až do kolektivizace.

Pokud jde o státní správu, Brankovice spadaly pod okresní hejtmanství ve Vyškově a pod soudní okres Bučovice a tento stav trval až do vzniku krajů v roce 1949.

V letech 1949-59 byly Brankovice součástí bučovického okresu, který byl v roce 1960 připojen k vyškovskému.

Brankovice dnes
Tvář obce se mění, a roky jako vy jí nepřibývaly. Dominantě obce, kostelu svatého Mikuláše, dnes věnujeme jen zběžný pohled, přestože oprava skončila teprve před dvěma lety. Totéž platilo před půlstoletím o nové škole, v současnosti například o obecním domě. Lidé stárnou rychleji než domy a víc zapomínají.

Velkou zásluhu na podobě Brankovic mají jejich občané. Starají se o své domy, a přestože v posledních letech stavební ruch utichl, stále můžeme sledovat změny k lepšímu: výměnná okna, novou omítku, opravený plot, udržovanou zahrádku nebo hřiště pro děti. Přístavba školy, nákupní středisko, kulturní dům, vodovod, plyn.

Velké investiční akce nemohly být uskutečněny bez přičinění obce. Jejich prosazování a zařazování do volebních programů, finanční zajišťování a samotnou realizaci jednotlivých akcí za poslední čtvrtstoletí zajišťoval Josef Hlaváč, tehdejší předseda Místního národního výboru, nyní starosta, za podporyčlenů rad, poslanců MNV a členů obecního zastupitelstva, funkcionářů vyšších orgánů a za pomoci brankovického rodáka Františka Vašiny.

Ohlédneme-li se zpátky o několik let, vidíme dobrovolnou práci občanů. Minulostí jsou jarní směny, závazky ke splnění volebních programů, akce Z. Můžeme zapomenout na tisíce brigádnických hodin, které odpracovali občané, členové společenských organizací, důchodci, žáci školy, ale nemůžeme nevidět výsledky.

Záznamy z obecních kronik přibližují výstavbu obce v uplynulém století, následující přehled zachycuje velké investiční akce posledního desetiletí:

• 1990-2: oprava hřbitovní zdi a schodiště ke kostelu,
• 1991: oprava vestibulu kina, kanalizace v ulici Boženy Němcové,
• 1992-93: veřejný vodovod, oprava rozvodné sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení,
• 1994: generální oprava obecního pohostinství včetně kuchyně a sociálního zařízení,
• 1994-96: plynofikace obce včetně škol a obecního domu,
• 1997: plynofikace kulturního domu, oprava místní komunikace v ulici Boženy Němcové,
• 1998: plynofikace zdravotního střediska s bytem,
• 1999: rozsáhlá oprava obecního domu podle návrhu architekta Václava Kokeše (výměna oken, nová fasáda, rekonstrukce střechy se zabudováním hodin), asanace rodinných domů na začátku ulice Tasova - asfaltová komunikace a nové chodníky, točna pro autobusy před školou, místní komunikace v ulicích Chaloupky a Krb.

Dnešní podoba obce je dostatečným důkazem toho, že Brankovákům na své obci záleží.

Vodní nádrž Hlavatka
Z prostředků obce Brankovice a státní dotace Ministerstva životního prostředí České republiky z Programu revitalizace říčních systémů byla v prostoru podél cesty směrem na Nemochovice zbudována ekologická vodní nádrž. Budování předcházel neúspěšný pokus obnovit provoz bývalého Rackova rybníka. Na těchto zkušenostech vznikla myšlenka - nový rybník. Navázala složitá jednání s orgány okresu Vyškov. Vzhledem k tomu, že myšlenka plně zapadala do již vypracovaného programu Územního systému ekologické stability krajiny s vytvořením lokálního koridoru a biocentra, byly okamžitě zahájeny práce na organizačním a projekčním zajištění. Zvolená lokalita se jevila jako optimální.

Záměr na zbudování nádrže schválilo zastupitelstvo obce v listopadu 2000. Okamžitě byly zahájeny projekční práce, kterými byli pověřeni ing.Milan Sobotka a ing. Milan Halaš z Brna. Po výběrovém řízení (pět uchazečů) byla realizací stavby pověřena firma EKOSTAVBY a.s. Brno. Ta zahájila práce v srpnu 2001. Celková hodnota díla činila podle projektové dokumentace 3 903 000 Kč. Podíl státní dotace činil 80 % celkových nákladů.

Slavnostnímu uvedení do provozu byli přítomni vzácní hosté - předseda vlády České republiky ing.Miloš Zeman, poslanec Parlamentu České republiky mgr.Bohuslav Sobotka. Slavnostní otevření se stalo lidovou slavností, které se zúčastnilo více než dva tisíce občanů Brankovic, okolních obcí a dalších hostů.

Na pojmenování nádrže byla pro děti vypsána soutěž. Z více než 50 návrhů bylo vybráno jméno Hlavatka podle ryby, která žije jen v naprosto čisté vodě. Jméno tak nese hlavní myšlenku, pro kterou byla nádrž zbudována.

Vlastní akt zahájení provozu provedl osobně předseda vlády České republiky tím, že do nádrže vypustil prvního kapra. Slavnostní ráz podtrhlo milé vystoupení dětského krojovaného tanečního souboru Brankováček.

Již dnes je vodní nádrž Hlavatka místem příjemných odpoledních procházek. Je pěkným výletním místem. Návštěvníci pochopili její význam a chovají se k ní i jejímu okolí šetrně. V nepřístupných prostorech již dnes vegetují jinak ohrožené živočišné druhy. Dílo značnou mírou přispívá ke zlepšení estetického rázu krajiny, k ekologické stabilitě území vytvořením příznivých podmínek pro rozmnožování a vývoj rostlinných a živočišných druhů.

 

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA