Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Dolní Čermná

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí katastrálního území obce.

Dolní Čermná se rozprostírá na dvou katastrálních územích: Dolní Čermná a Jakubovice. Obec Dolní Čermná má místní část Jakubovice na katastrálním území Jakubovice a místní část Smrčina na katastrálním území Dolní Čermná.

Obec je veřejnoprávní korporací. Má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Poloha:
Obec Dolní Čermná leží v podhůří Orlických hor. Její katastr se rozprostírá v nadmořské výšce od 398 do 528 metrů nad mořem (nejvyšší kopec Červený Vrch). Obec se táhne v délce 3 km v úvalu potoka Čermenky, který se pod kopcem Hůra (485 m) vlévá do Tiché Orlice. Jižní slunečné svahy jsou písčité, severní svahy jílové, v horních polohách je permský pískovec. V horní části obce zvané Na bahnech je slatina, nad ní písky.

Nad středem obce, jež je od nepaměti historickým správním centrem s náměstím, se školami, obchody, restaurací a poštou, leží rybník o původní rozloze 16 ha, který byl vybudován v polovině 15. stol. Na vyvýšeném ostrohu nad náměstím se jako dominanta obce vypíná katolický kostel sv. Jiří, který je připomínán již na počátku 14. stol. jako dřevěný. Současný kostel byl vybudován v 16. až 17. stol.

Dolní Čermná je obklopena lesy, ve kterých rostou borůvky, maliny a houby.

Obyvatelstvo:
Původní osídlení obce zemědělci je ryze české, což dosvědčují stará česká jména. V době německé okupace, měla Dolní Čermná 1 německou rodinu a 3 rodiny smíšené. A přesto byla horní část obce nad rybníkem připojena do Sudet, dolní část do Protektorátu.

Historie obce Čermná
Kolem poloviny 13. stol. za krále Přemysla Otakara II. (1253 - 1278) při kolonizování pohraničních hvozdů založena obec Čermná při potoce Čermenka.
Dnem 21. května 1304 je datována první písemná zmínka o Čermné, v nadační listině, kterou král Václav II. předává lanškrounské zboží nově založenému klášteru ve Zbraslavi. Obec Čermná je zvána Rottenwasser. V té době zde již stál dřevěný kostel.

V roce 1358 přešlo panství i s naší obcí směnou do majetku nově založeného biskupství v Litomyšli. Tehdy je nazývána obec latinsky Rufa Aqua.

Roku 1432, po husitských válkách přešlo celé panství, vč. naší obce do majetku šlechtického rodu Kostků z Postupic. Za jejich vlády kolem roku 1450 byl v obci vybudován rybník.

V roce 1507 pak panství přešlo do majetku Pernštejnů. Z jejich vlády a rychtáře Jiříka, zvaného "rezek” (příjmení ještě neexistovala), byl pro farní kostel roku 1536 pořízen zvon sv. Jiří od konvaře Jiříka z Litomyšle. Tento zvon původně visel v dřevěné zvonici. Po postavení kamenné věže r. 1559 byl do ní zavěšen a visí v této starobylé věži dosud.

Roku 1588 prodali Pernštejnové panství Adamu Herzánovi z Harasova. Tehdy byla zavedena evidence majetku poddaného lidu.

Po Adamově smrti roku 1622 zdědili panství jeho synové, kteří upadli v podezření, že podporovali odboj českých stavů proti králi, proto než by došlo k exekuci, panství prodávají pánům Lichtenštejnům. Ti panství drželi až do revolučního roku 1848. V roce 1687 - 90 byl postaven nynější kamenný kostel, který byl v r. 1867 prodloužen východním směrem.

V roce 1873 byla obec Čermná povýšena na městys. V té době měla kolem 3 100 obyvatel.
Do roku 1922 se obec úředně nazývala Čermná v Čechách. Od roku 1926 Čermná u Kyšperka (nyní Letohrad).

V roce 1936 pro jistá nedorozumění, pramenící z rozdílného vyznání a údajného opomíjení rozvoje horního konce, byla obec Čermná rozdělena na obec Horní Čermnou s převážně evangelickým vyznáním, kostelem a farou a obec Dolní Čermnou s převážně katolickým vyznáním, kostelem sv. Jiří a farou.

V době Protektorátu nesla Dolní Čermná německý název Böhmische Rottwasser, kdy byla ještě jednou rozdělena a to za nacistického Německa, kdy část obce nad rybníkem připadla do Sudet a od rybníka dolů do Protektorátu.

Po roce 1945 se vrátila obec do svých původních katastrálních hranic s původním názvem Dolní Čermná. V 60. letech byla administrativně k Dolní Čermné připojena vylidňující se, původně německá a dosídlená, obec Jakubovice.

Dolní Čermná má římskokatolickou farnost, jejíž historie spadá do 14. stol., a která spravuje tyto kostely: farní kostel sv. Jiří v Dolní Čermné, poutní kostel Narození Panny Marie na Mariánské Hoře z r. 1868-75 (katastr Horní Čermná), filiální kostely sv. Antonína z Padovy v Jakubovicích z r. 1850, sv. Františka Xaverského v Petrovicích z r. 1889 a sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích z r. 1901.

Historické památky
Barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Bolestné a kříž z 18. stol., kostel sv. Jiří z r. 1687-90, věž z roku 1559 a v ní zvon sv. Jiří z r. 1536, v kostele epitafy pánů Blíživských z r. 1585, pánů Licků z r. 1602 a pána Jetlebíčka, barokní kaple sv. Barbory z r. 1742, kamenný pískovcový smírčí kříž z první poloviny 18. stol., starý most, který nese letopočet 1308 psaný gotickou minuskulí, dřevěná plastika Bolestné P. Marie z počátku 18. stol. Budova fary je ze 17. stol.

Necelé 3 km lesem jihovýchodním směrem se na kopci zvaném Mariánská Hora (495 m) rozprostírá hezký a klidný areál poutního kostela Narození Panny Marie z r. 1868-75 se 14 kapličkami křížové cesty s poutním domem. Vše zasazené do lipových alejí. Úchvatný rozhled na všechny světové strany.

Příroda a okolí

Východním a jižním směrem leží Lanškrounská kotlina ohraničená Třebovskými stěnami s nejvyšším kopcem Palice (613 m), za ní Hřebečsko, ohraničené hřbetem Lázku (714 m) a vyvřelého Rychnovského kopce (586 m). Severním směrem lze vidět Suchý vrch (995 m), pohoří Orlických hor a za nimi za dobré viditelnosti lze spatřit i Krkonoše se Sněžkou (1602 m). Západním směrem lze spatřit západní část Třebovských stěn a vyvřelý kopec se zříceninami gotického hradu Žampachu, vpravo žambereckou vyvýšeninu.

Společenský a kulturní život

V obci působí divadelní ochotnický spolek, jehož tradice spadá do roku 1874. V tomto roce byla sehrána v dřevěném hostinci "Na rychtě” na prknech postavených na sudech dvě divadla: "Mlynář a jeho dítě” a " Svatojánská pouť”. Spolek v Dolní Čermné působí nepřetržitě do dnešních dnů. Od r. 1937 do r. 2000 bylo sehráno ochotnickým spolkem celkem 73 divadelních představení. Spolek sehraje jedno až dvě představení ročně.

Ve farním kostele působí kostelní sbor s orchestrem od poloviny 19. století, který je na dobré úrovni. Zpívá v kostele při slavných bohoslužbách (9 až 10 x v roce). Nepravidelně koná i koncerty.

Nelze opominout naši dechovou kapelu, která má v obci tradici téměř 140 let. Vracející se naši vysloužilí vojáci, trubači, z prusko-rakouské války v r. 1866 začali se scházet a hrát na hudební nástroje. Tak vznikla zdejší kapela. Dechová hudba působí v obci do dnešních dnů. V současné době má kolem 20 členů s průměrným věkem necelých 40 let. Dechová hudba hraje na plesích, na pohřbech a při všech významných událostech v obci. Pořádá i promenádní koncerty.

Významným kulturním počinem bylo založení dětského souboru "Jitřenka” v roce 1994. Soubor s úspěchem vystupuje na folklórních festivalech v Dolní Čermné, na festivalech v ČR i v zahraničí.

Na dvacetiletou tradici Junkových memoriálů, závodů motocyklů na ploché dráze (1949 až 1967), navázal v r. 1999 OLDTIMER GENTLEMAN CAR CLUB, který pořádá soutěže historických vozidel s rokem výroby do r. 1945. Akce sklízí ohromný úspěch.

Tradici v obci má i obecní knihovna, která byla založena rovněž v polovině 19. stol., v době národního obrození. Je otevřena ve čtvrtek od 15 do 18 hod.

Obec provozovala od r. 1929 do roku 1994 místní kino, které bylo pro nízkou návštěvnost zrušeno.

V obci dále aktivně působí klub důchodců, filatelistický klub, hasičský sbor (založen r. 1879), myslivecké sdružení "Krahujec”, včelaři, TJ Orel, TJ Sokol, a zmíněný klub starých vozidel.

Obec žije velmi aktivním společenským, kulturním, duchovním a sportovním životem. O tom svědčí 31 uspořádaných kulturních a společenských akcí v roce 2000 (plesy, lidové zábavy, koncerty, divadla, besedy a přednášky, soutěž historických vozidel, písničkové recitály, folklórní festival, "Pohádkový les pro děti, zahradní slavnosti a táboráky, výstavy, veřejné koledování ve prospěch charitních projektů).

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.dolni-cermna.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA