Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Vraclav

Životní prostředí

Ovzduší
Uspokojivý stav v celé obci. Po plošné plynofikaci obce, v části Vraclav a Svatý Mikuláš v roce 1996 a v části Sedlec v roce 2003 zastavila provoz malých zdrojů znečištění ovzduší drtivá většina domácností. V roce 1998 zastavila obec i provoz jediného středního zdroje znečištění ovzduší - kotle na pevná paliva v kulturním domě.

Vodstvo
Celé území obce se nachází v povodí Labe a patří k úmoří Severního moře. Hlavním tokem, který odvodňuje území obce, je řeka Loučná, ústící do Labe.

Obec Vraclav nemá na svém území významnější vodní tok nebo vodní plochu. Malý vodní tok zvaný Mikulášský potok vedený žulou hrazeným korytem, je tvořen prameny vyvěrajícími ze skalnatého terénního zářezu v zástavbě Vraclavi a Svatého Mikuláše. Významným zdrojem vody tohoto potoka je pramen "léčivé vody" v kostele Svatého Mikuláše s vydatností 4 l/sec.

Prameny z terénního zářezu zástavby Sedlece se soustřeďují do koryta malého vodního toku sedleckého potoka "Zbraň".

Regulovaný "Mikulášský potok" je levostranným přítokem řeky Loučné, potok Zbraň je pravostranným přítokem potoka "Bětník", který se vlévá do řeky Loučné.

Vodní plochy v obci tvoří několik malých přehrazených nádrží na jmenovaných potocích sloužících víceméně k požárním účelům.

Chybějícím prvkem v krajině je větší vodní plocha pro posílení systému ekologické stability území. Proto bylo vyprojektováno "Biocentrum V Dolích" s retenční nádrží s pozvolným přechodem do mokřadu a doprovodným vegetačním krytem. Výstavbou biocentra se zvýší akumulace vody v krajině, zpomalí se odtok vody regulovaným korytem Mikulášského potoka, zajistí se vzdušná vlhkost a bude zvýšena krajinotvorná funkce území. Posílí se druhová diverzita území s tím, že dojde k nárůstu osídlení obojživelníků, plazů a ptáků vázaných na tyto podmínky.

Příroda a okolí

Geomorfologické členění území obce:
- provincie - Česká vysočina
- soustava - Česká tabule
- podsoustava - Východočeská tabule
- celek - Východočeská tabule
- podcelek - Loučenská tabule
- okrsek - Vraclavský hřbet

Vraclavský hřbet
Plochá vrchovina na slínovcích. Rozčleněný erozně denudační reliéf v oblasti vraclavské antiklinály se strukturně denudačními plošinami, kuestami (s čely na J - JZ) na jižním okraji a hluboce zaříznutými údolími přítoků Loučné s vystupujícími inoceramovými opukami středního turonu.

Celé území obce Vraclav se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeské křídy. Prakticky veškerou plochu mimo zástavbu tvoří intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda, tvořená z 88 % poli, pastvinami, loukami a z 12 % lesy.

Hlavními (nepůvodními) dřevinami zdejších lesů jsou smrk, borovice a modřín. Z listnáčů se vyskytují dub letní a zimní, buk lesní, jasan ztepilý, lípa srdčitá a javor klen. K přirozenému až agresivnímu zmlazování dochází zejména u jasanu.

Zastoupení rostlin - zejména jaterník podléška, plicník lékařský, prvosenka jarní, sasanka lesní, šťavel kyselý, konvalinka vonná, divizna velkokvětá, podběl lékařský, jahodníky, pryskyřníky, kostival lékařský, blatouch bahenní, violka lesní a vonná, pupava bezlodyžná, ocún jesení, hrachor jarní, lilie zlatohlávek, šafrán růžokvětý, bledule jarní.

Zoologie - ježek evropský, kuna lesní, lasice, veverka obecná, zajíc polní, srnec lesní, prase divoké, liška, jezevec, hraboš polní, ještěrka obecná, užovka obojková, zmije obecná, slepýš, skokan hnědý, ropucha obecná, krátkonohá, mlok skvrnitý, káně, poštolka a bažant.

Významné krajinné prvky (VKP)
na území obce, vyhlášené a registrované pověřeným místně příslušným orgánem ochrany přírody Městským úřadem Vysoké Mýto. V katastrálním území Vraclav jsou registrovány 4 VKP.

Dub letní
Památný strom význačný svou mohutností (obvod kmene 435 cm) na turistické cestě (zelená značka) mezi Vysokým Mýtem a Svatým Mikulášem na JV okraji lesa (zvaného Háj).

Vršovské hradiště
V památkovém areálu vraclavského slovanského hradiště. Odpočinkové místo na návrší bývalého dřevěného hradu Slavníkovců, kde kníže Svatopluk nechal v roce 1108 vyvraždit čelní představitele rodu Vršovců, aby posílil moc Přemyslovců. V roce 1908 zde dala obec postavit žulový památník na památku rodu Vršovců a vysázet lípy a javory, které v současné době tvoří významnou zeleň. Je zde i vzrostlá lípa s žulovým pomníčkem Dr. teologie a filosofie Františka Loskota, významného vraclavského kněze, učence, novináře a kronikáře.

Stráň u Stradouně
Zalesněné opukové stráně Vraclavského hřbetu mezi Vraclaví a Stradouní s dubohabřinou a vzácnými rostlinami o rozloze asi 10 ha (jen v k. ú. Vraclav) na rozhraní okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim. Chystá se naučná stezka.

Hřbitov Vraclav
V prostoru hřbitova roste 18 ks lip. Koruny lip nebyly v minulosti sesazovány, jsou zdravé, zavětřené, plní vysokou estetickou funkci. Lípy byly vysázeny při založení hřbitova v roce 1917. Dnes tvoří významnou historickou zeleň okrajové části obce, která spoluvytváří esteticky hodnotný vzhled okolní krajiny. Hřbitov se nachází v JV části obce Vraclav u silnice směrem na Sedlec.

Čerpáno z oficiálních stránek obce www.obecvraclav.cz, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA