Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Radonice

Historie

Radonice - historický vývoj jména obce
(lidově v Radonicích, do Radonic, Radoničák i Radoňák)
• 1397 nález o Horních a Dolních Radonicích
• 1490 z Radonic
• 1532 v Radonicích
• 1654 Radonicze

Jméno Radonice = ves lidí Radoňových Starobylé rodové jméno Radonice je utvořené ze jména Radoň. Jméno dokazuje, že na místech, kde nyní obec stojí, žili od nejstarších dob potomci Slovanů.
Souvislé dějiny obce Radonice v archivech, ani knihovnách nenajdeme. O trvání a životě v prvních dobách naší obce můžeme soudit jen z roztroušených údajů a z analogického vývoje jiných blízkých obcí.

Profesor Arugustin Sedláček uvádí „... s podivením jest, že o Radonicích starších pamětí jest poskrovnu.“

Shoření zemských desek r. 1541, v nichž uloženy veškeré zápisy o hradech, zámcích, tvrzích a dvorech českých bylo příčinou, že nezachovaly žádné spisy o prvních dobách obce. První historická zpráva o Radonicích tak pochází až z konce XIV. století, kdy se připomínají Horní a Dolní Radonice - ves byla tedy rozdělena na dvě nevelké části pod držením různých majitelů.

Před 1. světovou válkou, dokud nebyly v okolních obcích (Vinoř, Satalice, Horní Počernice) průmyslové podniky, anebo v Praze rozšířeny stávající a postaveny nové, bylo obyvatelstvo Radonic odkázáno svým zaměstnáním, hlavně ženy, na zdejší velkostatek Josefa a Otakara Stáry, statek Aloise Hofmanna, černínský dvůr a Spolkový rolnický cukrovar ve Vinoři.

Provedení kanalizace kolem školy až do Haltýře v délce 110 m a betonového kanálu kolem školy v délce 100 m.

Rozbourání kamenné zdi 60 cm silné a 150 cm vysoké a odvoz cca 250 m3 kamene na zřízení protipožární nádrže do Haltýře.

Vyhloubení požární nádrže v rozloze 8 arů, vyzdění kamenné zdi kolem ukončené betonovým pásem a zábradlím.

Postavení požární zbrojnice při obecním domku č. p. 66.

Zbořena kamenná zeď u objektu statku 60 cm silná, 2 m vysoká a 30 m dlouhá a vyzděna nová s rozšířením ulice pro bezpečnější dopravu přes obec.

Postavení zděné autobusové čekárny.

Zavezení lomu ( bývalá skála) v obci,(asi 1 500 aut) úprava terénu, zřízení okrasného parku výsadbou stromů, keřů a osetí travou.

Zřízení obecního sadu, výsadba 280 ks vysokokmenů, oplocení celého pozemku 1, 25 ha, výstavba skladu 6 x 6 m.

Zřízení kanalizace na dešťové vody v ulici: Růžičková 600 m, Vobůrecká 125 m, Pavlova 70 m, V uličce 110 m.

Provedeno zděné koryto z betonových tvárnic, vyzděna kamenná hráz a vybetonované dno pro vodoteč v šířce 2 m a délce 60 m před Janouškovými a rozšířena ulice navážkou po obou stranách silnice, osetí travou a výsadba 18 ks okrasných stromů.

Zřízen sad pro pokrokovou výsadbu na ploše 40 arů, oplocení pozemku a vykopání studny.

Provedena demolice obecní chaloupky před č. p. 37, vysunuté kamenné zdi u č. p. 45.

V základní škole: oprava střechy osazení nových oken, postavení kolny na dříví a vybetonování dvora, zřízení nových splachovacích WC, nové podlahy ve třídách, úprava el. instalace, zavedení vody zřízení etážového topení.

Zřízení mateřské školy v č. p. 17 (MNV-dříve Hofmanova vila)• Provedena celková oprava budovy č. p. 13 (dříve hostinec Deportových)

Zavedení místního rozhlasu v obci.

Zřízení veřejného osvětlení, část již s moderními stožáry a výbojkovým osvětlením.

V uličce položeno 150 m silničních obrubníků a zhotoven chodník s asfaltovým povrchem (190 m2)

Provedena výstavba další trafostanice a generální oprava rozvodu el. sítě.• Pro zlepšení zásobování občanů vybudována nová prodejna smíšeného zboží - Samoobsluha (bývalá Putíkova hospoda).

Ukončení výše jmenovaných akcí bylo do roku 1975 a hodnota díla představuje cca 1,5 mil. Kčs.

V roce 1975 dal MNV v Radonicích žádost na příslušný odbor ONV Praha - východ o povolení výstavby dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí. Výstavba byla povolena v r. 1977 a trvala celkem 29 měsíců. Byla vedena jako akce"Z" a na realizaci akce bylo odpracováno celkem 75 000 hodin a hodnota díla byla 4 miliony 430 tisíc Kčs.

Dále bylo zahájeno budování bezprašných ulic a prostranství na návsi, před samoobsluhou, ulice Růžičková, k Vinoři a prostor od Pohankových až k nové MŠ. Hodnota díla byla 550 000 Kčs.

Pro zlepšení kulturního a společenského života v obci rozhodl MNV v r. 1982 o výstavbě kulturního zařízení (přestavbou bývalé hospodářské budovy Hofmanova statku). Pro nedostatek finančních prostředků trvala tato výstavba 10 let. Dotace ONV byla 990 000 Kčs, ale hodnota díla převýšila 2,5 milionu. Částku 1,5 milionu hradil MNV z výdělku drobných provozoven, které byly v r. 1985 při MNV zřizovány. Na akci bylo odpracováno cca 40 000 hod., částečně za finanční úhradu.

Současně byla zahájena výstavba 3 tenisových kurtů (bývalá zahrada Hofmanova statku). Tato akce si vyžádala celkové náklady 300 000 Kčs.

S ohledem na výstavbu kulturního zařízení, ale i vzhledem ke značné zchátralosti některých objektů v obci bylo nutné provést demolice č. p. 20, 21, 62, 77, 78 a 79, jedné stodoly garáže a obytných prostor podél silnice V uličce. Některé tyto prostory byly po demolici upraveny a přiděleny občanům jako stavební parcely "pro výstavbu rodinných domků". Za období od r. 1945 - 1992 přidělil MNV Radonice celkem 68 stavebních parcel občanům.

V roce 1992 byl schválen obecním zastupitelstvem v Radonicích I. územní plán obce zpracovaný Ing. Kindlem. Územní plán byl v roce 1996 - 1997 přepracován firmou PPÚ-5 s. r. o. Praha, zpracovatelé: Ing. Thomasová, Ing. Vasiljuk, Ing. Rittenauer. V rámci územního plánu je řešen celkový rozvoj obce. Předpokládá se bytová výstavba na 21 ha, dále pak komerční výstavba v oblasti na Vartě a k Horním Počernicům. Předpokládaná výstavba představuje plochu cca 25 ha. Je připravována plynofikace obce, dokončení veřejných kanalizačních řadů a zásobování obce pitnou vodou z káranských řadů. Je rozestavěn tenisový areál v Pavlově ulici a připravováno zahájení výstavby 195 bytových jednotek v lokalitě k Vinoři.

V 90. letech byla zahájena přestavba elektrické sítě v obci a vrchní vedení bylo položeno do kabelů do země. Rozvody byly provedeny v ulicích: Zápská, Na Vartě, Nad školou, Na vyhlídce, v části Vinořské, V uličce a Spojovací. Byla vybudována nová trafostanice v ulici Na vyhlídce a provedena rekonstrukce ostatních trafostanic. Současně byla provedena výstavba nového veřejného osvětlení.

V období let 1993-1996 bylo postaveno 26 rodinných domků s inženýrskými sítěmi kanalizací, vodovodem, elektrickými rozvody, veřejným osvětlením a komunikacemi, s přečerpávací stanicí a výtlačným řadem do čističky odpadních vod Vinoř. Tato výstavba nebyla provedena z finančních zdrojů obce. Obec provedla výstavbu veřejného kanalizačního řadu v ulici Kozákové a Zahradní.

V roce 1995 byl otevřen nový obecní úřad, který vnikl nástavbou hospodářské budovy mateřské školy hodnota díla byla 2,5 mil. Kč. V budově jsou kanceláře obecního úřadu, knihovna a ordinace obvodního lékaře.

V roce 1996 bylo zřízeno dětské hřiště v parku "Ve skále", byla opravena většina nezpevněných vozovek štěrkem, v rámci obnovy vesnice byla provedena oprava střechy budovy bývalé školy.

Památky
- Kaplička v Radonicích
- Pomník padlým

Čerpáno z oficiálních stránek obce http://www.radonice.cz/, na kterých najdete další informace.

 
 

Náš tip

Velký poznávací okruh Srí Lankou

Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera.Velký poznávací okruh Srí Lankou s návštěvou největší buddhistické slavnosti Esala Perahera a dvoudenním pobytem u Indického oceánu. Česká průvodkyně po celou dobu zájezdu a perfektní servis. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Další cestovatelské stránky na Světadílech - Egypt | Řecko | Itálie | Španělsko | Kanárské ostrovy | Turecko | Tunisko | Chorvatsko | Rakousko | USA